Αξιολόγηση προσωπικού με χρήση εργαλείων

datacite.contributor.RelatedPersonΑντωνοπούλου, Σωτηρία-Ήρα
datacite.contributor.RelatedPersonΧαλκιόπουλος, Κωνσταντίνος
datacite.contributor.SupervisorΘεοδωρακόπουλος, Λεωνίδας
dc.contributor.authorΚαράμπελα, Κορνηλία
dc.contributor.otherKarampela, Kornilia
dc.date.accessioned2024-06-10T10:56:47Z
dc.date.available2024-06-10T10:56:47Z
dc.date.issued2024-06-07
dc.degreemasterThesis
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού στις σύγχρονες επιχειρήσεις με τη χρήση ψηφιακώαξιολόγηση προσωπικού, σύγχρονες επιχειρήσεις, ψηφιακά εργαλεία, διοίκηση ανθρωπίνων πόρωνν εργαλείων. Η αξιολόγηση προσωπικού αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των οργανισμών. Συγκεκριμένα, η εργασία αναλύει τη σημασία της σύνδεσης των Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης (ΚΔΑ) με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα για μετρήσιμους και σαφείς δείκτες που επιτρέπουν την ακριβή παρακολούθηση της απόδοσης. Επιπλέον, εξετάζονται οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης. Η διαδικασία επιλογής προσωπικού αναλύεται λεπτομερώς, με έμφαση στα στάδια της ανάλυσης αναγκών, της ανακοίνωσης θέσεων, της συλλογής βιογραφικών και των συνεντεύξεων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως οι προσομοιώσεις εργασίας και τα ψυχομετρικά τεστ, που προσφέρουν αντικειμενικές και λεπτομερείς αξιολογήσεις των υποψηφίων. Η διαχείριση της απόδοσης εξετάζεται ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία που περιλαμβάνει συνεχή ανατροφοδότηση και αναθεώρηση στόχων, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων και διασφαλίζοντας τη θετική τους προσέγγιση στην εργασία. Η πολιτισμική καταλληλότητα και οι μαλακές δεξιότητες των υποψηφίων αναγνωρίζονται ως κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή ένταξή τους στην εταιρεία και την αποδοτική τους απόδοση. Τέλος, η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν σε καλά σχεδιασμένα και ευέλικτα συστήματα αξιολόγησης απόδοσης και επιλογής προσωπικού, προκειμένου να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους και να διασφαλίσουν την αειφόρο ανάπτυξή τους.
dc.description.translatedabstractThis thesis examines the process of personnel evaluation in modern companies using digital tools. Staff appraisal is a critical element for effective human resource management and ensuring competitiveness and sustainable growth of organizations. In particular, the paper analyses the importance of linking Critical Performance Indicators (KPIs) to the strategic objectives of the firm, highlighting the need for measurable and clear indicators that allow for accurate performance monitoring. In addition, the challenges and requirements for designing and implementing an effective evaluation system are discussed. The recruitment process is analysed in detail, focusing on the stages of needs analysis, job advertisement, CV collection and interviews. Particular attention is paid to the use of modern tools, such as job simulations and psychometric tests, which provide objective and detailed assessments of candidates. Performance management is seen as an ongoing process involving continuous feedback and review of objectives, encouraging employee involvement and ensuring a positive approach to work. The cultural fit and soft skills of candidates are recognised as critical factors in their successful integration into the company and their efficient performance. Finally, the paper concludes that modern companies need to invest in well-designed and flexible performance appraisal and selection systems in order to achieve their strategic objectives and ensure their sustainable growth.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/27128
dc.language.isoel
dc.subjectΑξιολόγηση προσωπικού
dc.subjectΣύγχρονες επιχειρήσεις
dc.subjectΨηφιακά εργαλεία
dc.subjectΔιοίκηση ανθρωπίνων πόρων
dc.subject.alternativePersonnel evaluation
dc.subject.alternativeModern enterprises
dc.subject.alternativeDigital tools
dc.subject.alternativeHuman resource management
dc.titleΑξιολόγηση προσωπικού με χρήση εργαλείων
dc.title.alternativePersonnel evaluation with the use of tools

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Διπλωματική Εργασία Καράμπελα Κορνηλία Ιουν 2024.pdf
Size:
1.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: