Αυτόματη αναγνώριση και διόρθωση γλώσσας πληκτρολόγησης σε δίγλωσσα πληκτρολόγια

datacite.contributor.RelatedPersonΣιντόρης Χρήστος
datacite.contributor.SupervisorΑβούρης Νικόλαος
datacite.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2el
dc.contributor.authorΠετσανάς, Παρασκευάς
dc.contributor.otherPetsanas, Paraskevas
dc.date.accessioned2020-08-02T10:40:44Z
dc.date.available2020-08-02T10:40:44Z
dc.date.copyright2020-07-22
dc.degreegraduateThesisel
dc.description.abstractΣε αυτή την διπλωματική εργασία μελετάται το φαινόμενο των σφαλμάτων διάταξης στους Έλληνες χρήστες υπολογιστή και προτείνεται και αξιολογείται μέθοδος για την αντιμετώπιση του. Σχεδόν όλοι οι Έλληνες χρήστες χρησιμοποιούν δύο διατάξεις πληκτρολογίου, την ελληνική και την αγγλική. Πολλές φορές οι χρήστες αυτοί πληκτρολογούν λέξεις με την λανθασμένη διάταξη. Αυτή η κατάσταση είναι ενοχλητική και οδηγεί σε σφάλματα με αποτέλεσμα να επηρεάζει την συνολική εμπειρία πληκτρολόγησης του χρήστη. Αρχικά παρατίθενται το θεωρητικό πλαίσιο, έρευνες που έχουνε γίνει πάνω σε αυτό το πεδίο και σχετικές εφαρμογές που μπορούν να υποστηρίξουν τον χρή- στη. Στην συνέχεια προτείνεται μέθοδος για την αντιμετώπιση του φαινομένου και σχεδιάζεται μια εφαρμογή με σκοπό να μελετηθεί το φαινόμενο αυτό στους Έλληνες χρήστες και να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Τέλος, μετά από μελέτη με χρήστες, σχολιάζονται τα αποτελέσματα που εξήχθησαν και γίνεται αξιολόγηση της εφαρμογής και του βαθμού στον οποίο πραγματικά υποστήριξε τους χρήστες. Η μελέτη χρηστών, με 24 συμμετέχοντες, έδειξε πως το το πρόβλημα είναι υπαρκτό στους Έλληνες χρήστες και επηρεάζει την αλληλεπίδρασή τους με τον υπολογιστή. Η μελέτη έδειξε επίσης πως η μέθοδος που προτείνεται είναι αποτε- λεσματική στη αντιμετώπιση των σφαλμάτων διάταξης και στην αυτόματη διόρ- θωσή τους και συνεπώς είναι ικανή να βελτιώσει την εμπειρία πληκτρολόγησης των χρηστών. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πε- ραιτέρω μελέτη αυτού του φαινομένου σε μελλοντικές έρευνες.el
dc.description.translatedabstractIn this dissertation, the phenomenon of mode errors in Greek computer users is studied and a method for dealing with it is proposed and evaluated. Almost all Greek users use two keyboard layouts, Greek and English. Many times these users type words in the wrong mode. This situation is annoying and affects the overall user typing experience. First, the theoretical framework, the research that has been done in this field, and relevant applications that can support the user are presented. Then a method is proposed to deal with the phenomenon and an application is designed in order to study it in Greek users and to measure the effectiveness of the method. Finally, the results obtained are commented and the application is evaluated and the degree to which it actually supported the users. The user study, with 24 participants, showed that the problem exists in Greek users and affects their interaction with the computer. The study also showed that the proposed method is effective in dealing with mode errors and is, therefore, able to improve the user typing experience. The results of this work can be used to further study this phenomenon in future research.el
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/13693
dc.language.isogrel
dc.subjectΔιάταξη πληκτρολογίουel
dc.subjectΣφάλμα πληκτρολόγησηςel
dc.subjectΣφάλμα διάταξης πληκτρολογίουel
dc.subjectΑλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστήel
dc.subject.alternativeKeyboard layoutel
dc.subject.alternativeTyping errorel
dc.subject.alternativeKeyboard layout errorel
dc.subject.alternativeHuman-computer interactionel
dc.titleΑυτόματη αναγνώριση και διόρθωση γλώσσας πληκτρολόγησης σε δίγλωσσα πληκτρολόγιαel
dc.title.alternativeAutomatic detection and correction of mode errors in dual-language keyboardsel
oaire.licenseConditionnullel

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Πετσανάς Παρασκευάς Διπλωματική Εργασία-1.pdf
Size:
3.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
4.53 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: