Καλώς ήρθατε στη "Νημερτή"

Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, δημοσιεύσεις του προσωπικού της ΒΚΠ, κλπ.

Ενημερωθείτε για τις αλλαγές στην εξυπηρετησή σας την περίοδο του κορωνοϊου.

Κοινότητες στη Νημερτή

Επιλέξτε μια κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Logo

1. Διατριβές και Εργασίες

Η κύρια συλλογή για τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Logo

2. Δημοσιεύσεις Πανεπιστημίου Πατρών

Η συλλογή των δημοσιεύσεων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Logo

3. Tεχνικές Αναφορές

Συλλογή που φιλοξενεί τεχνικές αναφορές και έγγραφα προόδου ερευνητικών έργων που εκπονούνται από ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Logo

4. Αποδελτίωση περιοδικού τύπου

Ο χώρος αποθήκευσης των αποκομμάτων του περιοδικού τύπου που επιμελείται το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Logo

5. Δημοσιεύσεις Μονάδων Ιδρύματος

Η συλλογή των δημοσιεύσεων από τις Μονάδες του Ιδρύματος