Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/11364
Title: Αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία : νέες εκπαιδευτικές εφαρμογές
Other Titles: Exploiting social networks in the educational process : new educational applications
Authors: Μπουλούτα, Κωνσταντίνα
Keywords: Τεχνολογίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Μαζικά ανοικτά μαθήματα
Στάσεις και απόψεις φοιτητών
Έξυπνες κινητές συσκευές
Διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες
Keywords (translated): New technologies in distance learning
Open courses
Smart devices
MOODLE
Abstract: Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και, ειδικά, η χρήση της πλατφόρμας MOODLE στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της ήταν να χαρτογραφήσει και να μελετήσει την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της εκπαίδευσης, διατυπώνοντας, σχολιάζοντας και εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο και τις απαντήσεις σε ερωτήσεις του τύπου: Ποιες είναι οι αλλαγές εκείνες που συντελούνται σήμερα στο χώρο της εκπαίδευσης και ποιες είναι οι ευκαιρίες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία σε αυτόν τον τομέα; Είναι κατανοητό απ’ όλους ότι οι αλλαγές που παρατηρούνται είναι βαθιές, μεγάλες, ορατές και μη, οπότε δεν πρέπει να αγνοούνται από τους αρμοδίους φορείς και την κοινωνία; Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι σε θέση, με την βοήθεια των ΤΠΕ και διαφόρων επιστημών, όπως η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία, τα μαθηματικά, η ψυχολογία, η ιστορία κ.ά. να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα και ποιοτικά προηγμένα διαδικτυακά συστήματα μάθησης (ΠΔΣΜ); Πότε και υπό ποιες συνθήκες οι Έλληνες φοιτητές, ως ενεργοί πολίτες, θα ενδιαφερθούν ακόμα περισσότερο για αυτά τα μαθήματα; Στο πλαίσιο ενός διαδικτυακού μαθήματος, ποια από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και, συγκεκριμένα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των φοιτητών που θα δείξουν ανεκτικότητα στην -ενδεχομένως- διαφορετική άποψη των υπολοίπων συναδέλφων τους; Μήπως τα διαδικτυακά μαθήματα, με την πάροδο του χρόνου, αποκτήσουν μια ανεπιθύμητη πολιτική, θρησκευτική, ιδεολογική και όχι μόνο διάσταση; Έκτος από τον καθηγητή και την ομάδα από διαχειριστές, μηχανικούς, ψυχολόγους και παιδαγωγούς που τον υποστηρίζει, θα βοηθήσουν -ουσιαστικά και εθελοντικά- και τα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας στην βελτίωση της ποιότητας των διαδικτυακών μαθημάτων; Θα επικρατήσει πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και, πρωτίστως, μεταξύ των φοιτητών που απαρτίζουν μια εικονική τάξη, που σχολιάζουν τα δρόμενα στα κοινωνικά δίκτυα ή/και συμμετέχουν ενεργά στο φόρουμ του διαδικτυακού μαθήματος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των υπαρχόντων μαζικών ανοικτών on-line συστημάτων, των ΠΔΣΜ, της χρήσης εκπαιδευτικών παιγνίων, επαυξημένης πραγματικότητας κ.ά.; Υπό την οπτική αυτή διερευνήθηκε η στάση και οι απόψεις των Ελλήνων φοιτητών που συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα πανεπιστημίων αναφορικά με την εκπαιδευτική πλατφόρμα MOODLE. Μεθοδολογία: Διεξήχθη πρωτογενής ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου σε δείγμα 206 ατόμων, τα οποία συλλέχθηκαν με τη μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας. Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε από την ίδια την ερευνήτρια. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική για την αποτύπωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών και του περιεχομένου των απαντήσεων που έδωσαν οι ερωτώμενοι. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση της επίδρασης του φύλου και της μόρφωσης στην αξιολόγηση του MOODLE. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικοί έλεγχοι Kruskal Wallis, Mann Whitney & Spearman’s rho επαγωγική στατιστική index. Ο λόγος χρήσης μη παραμετρικών ελέγχων ήταν ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούσαν την κανονική κατανομή. Αποτελέσματα: Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών συμφώνησε ότι μέσω του MOODLE μπορούν να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση στα περιεχόμενα του MOODLE, να περιηγηθούν ελεύθερα και να το χρησιμοποιήσουν χωρίς να χρειάζεται να τους εξηγήσει κάποιος το πώς λειτουργεί. Επίσης, θεώρησαν πως το MOODLE έχει πολλά πλεονεκτήματα για την εκμάθησή τους. Οι φοιτητές υποστήριξαν πως το να μάθουν τη χρήση του MOODLE είναι εύκολο για εκείνους και ανέφεραν πως η χρήση του MOODLE είναι ένα ελκυστικός τρόπος μάθησης. Ταυτόχρονα, οι υπό μελέτη φοιτητές προτιμούν την πλατφόρμα MOODLE, την οποία θεωρούν εύκολη και διασκεδαστική. Ως προς την αξιολόγηση του MOODLE αυτό αξιολογείται ως μέτρια χρήσιμο για την επαφή με τον καθηγητή (βοηθό, παιδαγωγό κ.ο.κ.), τη μελέτη των κεφαλαίων που ακολουθούν και την μελέτη του μαθήματος συνολικά. Ωστόσο, οι ερωτώμενοι που θεωρούνται ανώτερου μορφωτικού επιπέδου και καλύτεροι σπουδαστές αξιολογούν το MOODLE πιο θετικά. Επίσης, και οι μικρότεροι σε ηλικία ερωτώμενοι, που είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες το αξιολογούν πιο θετικά Συμπεράσματα: Το MOODLE προτείνεται ως συμπληρωματικά χρήσιμο εργαλείο σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν κυρίως την μελέτη και την οργάνωση του μαθήματος. Η ευκολία χρήσης της πλατφόρμας στα εξ αποστάσεως προγράμματα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενθάρρυνση των φοιτητών και τη συνέχιση των σπουδών τους. Ωστόσο, ενώ η πλατφόρμα MOODLE θεωρείται εύκολη και διασκεδαστική δεν είναι αρκετά αποτελεσματική στη μάθηση καθώς οι φοιτητές δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την επικοινωνία με τους καθηγητές τους, από τα πολυμέσα που χρησιμοποιεί αλλά και από τη μελέτη που προτείνει.
Abstract (translated): The aim of this thesis is the use of New Technologies in distance learning and especially the use of the MOODLE platform in distance higher education. More specifically, its purpose is to map and study the situation in the field of education by formulating, commenting on and enriching the content as well as the answers to questions such as: Which are the changes that currently take place in the field of education and what are the opportunities that modern technology can offer in this area? Is it understandable by everyone that these changes that are deep, large, visible and not visible, should not be ignored by the responsible bodies and society? The members of the educational community are able, with the help of ICT and various sciences, such as sociology, anthropology, mathematics, psychology, history, etc. to develop integrated and qualitatively advanced, integrated online learning systems (platforms)? When and under what conditions will Greek students, as active citizens, be more interested in these lessons? In the context of an online lesson, which members of the educational community and, in particular, what are the characteristics of the students who will show tolerance to the - if any - different view of the other colleagues? Does online lessons, over time, have an undesirable political, religious, ideological and not only dimension? Apart from the professor and the team of managers, engineers, psychologists and educators who support him, will they help - both actively and voluntarily - and the other members of the educational community to improve the quality of online lessons? There will be a spirit of solidarity among the members of the educational community and, above all, among the students who make up a virtual classroom, commenting on social networking and / or participating actively in the online course forum. What are the features, advantages and disadvantages of existing mass-open online systems, GPTS, the use of educational games, augmented reality, etc.? From this point of view, the attitudes and views of Greek students participating in distance learning programs of the MOODLE educational platform were explored. Methodology: A primary quantitative research was carried out using a questionnaire in a sample of 206 individuals, which were selected through the convenient sampling method. The questionnaire was constructed by the researcher herself. In the present study, descriptive statistics were used to capture the demographic characteristics and answers given by respondents. In addition, inductive statistics were used to investigate the effect of gender and education on MOODLE evaluation. In particular, the Kruskal Wallis, Mann Whitney & Spearman’s rho index statistical tests were used. The reason for using non-parametric tests was that the data did not follow the normal distribution. Results: The overwhelming majority of students agreed that through MOODLE they can easily access MOODLE’s content, navigate freely and use it without having someone to explain to them how it works. They also felt that MOODLE has many advantages in relation to learning. The students also supported that learning how to use the MOODLE is easy for them and reported that using the MOODLE is an attractive way of learning. The students under investigation prefer the MOODLE platform, which they find easy and entertaining. With regards to the evaluation of the MOODLE, it is considered to be moderately useful for contacting the teacher, studying the next chapters, and studying the course. However, respondents who are considered to be of higher education and better students evaluated the MOODLE more positively. Also the younger respondents, who are more familiar with the new technologies, evaluate it more positively Conclusions: The MOODLE is proposed as a complementary useful tool in specific areas that mainly concern the study and organization of the course. The ease of use of the platform in distance learning programs is an important factor in encouraging students to continue their studies. However, while the MOODLE platform is considered easy and entertaining, it is not quite effective in learning as students are not entirely satisfied with the communication with their teachers, the multimedia it uses, and the study method it proposes.
Appears in Collections:Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΔΔ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhD BOULOUTA K 2017.pdf3.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.