Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/13201
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΘεοδωρίδης, Προκόπιος-
dc.contributor.authorΤουρλίδας, Θωμάς-
dc.contributor.otherTourlidas, Thomas-
dc.date.accessioned2020-02-07T00:07:51Z-
dc.date.available2020-02-07T00:07:51Z-
dc.date.copyright2019-10-31-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/13201-
dc.description.abstractΤο μοτίβο αγορών έχει αλλάξει πάρα πολύ στην σημερινή ψηφιακή εποχή. Οι πελάτες για να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους, έχουν την τάση να αξιοποιούν τόσο τα διαδικτυακά, όσο και τα offline κανάλια με σκοπό να κάνουν μία έρευνα αγοράς και, να λαμβάνουν την τελική απόφαση αγοράς. Aξίζει επίσης να σημειωθεί ότι συχνά αλλάζουν το κανάλι πληροφόρησης και αγοράς που χρησιμοποιούν, κατά τη διάρκεια των αγορών. Το Showrooming είναι μια ολοένα και πιο δημοφιλής μορφή έρευνας για ψώνια, όπου οι πελάτες αξιολογούν και συλλέγουν πληροφορίες σε φυσικά καταστήματα, αλλά τελικά αγοράζουν το προϊόν ηλεκτρονικά. Η αυξανόμενη εμπορευματοποίηση του προϊόντος και η αυξημένη διαφάνεια των τιμών, λόγω της αύξησης της λιανικής πώλησης στο διαδίκτυο, μπορεί να οδηγήσει τα φυσικά καταστήματα λιανικής πώλησης να επωμιστούν τα λειτουργικά κόστη που έχουν χωρίς όμως να επωφεληθούν από την τελική πώληση. Ενώ το showrooming έχει γίνει ένα αμφιλεγόμενο θέμα, υπάρχουν λίγες μελέτες που διερευνούν το showrooming και υπάρχει σαφώς έλλειψη έρευνας σχετικά με τους παράγοντες που οδηγούν σε showrooming. Από την άλλη το Webrooming ορίζεται ως η συμπεριφορά των καταναλωτών, όπου η έρευνα διεξάγεται ηλεκτρονικά, αλλά το προϊόν αγοράζεται στο κατάστημα (Philips, 2013). Ο μέσος άνθρωπος πλέον έχει πρόσβαση στην τεχνολογία πέρα από το επίπεδο εκείνο το οποίο βοηθά την επιχείρηση. Η ευρεία διαθεσιμότητα των πληροφοριών λόγω της τεχνολογίας έχει την δυνατότητα να επηρεάσει την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών καθώς το διαδίκτυο έχει αναπτυχθεί ραγδαία, μέσα σε λίγες δεκαετίες στην αγορά για την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Τέλος το ηλεκτρονικό επιχειρείν/εμπόριο έχει έρθει πλέον για να παραμείνει και καταλαμβάνει σιγά-σιγά ένα σημαντικό μέρος στις επιχειρηματικές συναλλαγές. Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί η εξέλιξη της συμπεριφοράς του καταναλωτή σχετικά με το webrooming και το showrooming. Επιπρόσθετα, στόχος της έρευνας είναι να αναδειχθούν πιθανές διαφορές στις απόψεις των καταναλωτών όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία αυτών. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα επισκόπησης με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 251 άτομα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δήλωσαν ότι η τελευταία τους αγορά πραγματοποιήθηκε από φυσικό κατάστημα και αφού ότι είχαν ψωνίσει ηλεκτρονικά. Ένα άλλο αξιοσημείωτο αποτέλεσμα της έρευνας είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες εμφανίζονται να έχουν ουδέτερη στάση ως προς το ότι προσπαθούν να βλέπουν τα προϊόντα ηλεκτρονικά και να τα αγοράζουν στη συνέχεια σε ένα φυσικό κατάστημα. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι κρατούν ουδέτερη στάση ως προ το ότι προσπαθούν να βλέπουν τα προϊόντα σε ένα φυσικό κατάστημα και μετά να τα αγοράζουν ηλεκτρονικά.el
dc.language.isogrel
dc.rights0el
dc.subjectΣυμπεριφορά καταναλωτήel
dc.titleΗ εξέλιξη της καταναλωτικής συμπεριφοράς : webrooming versus showroomingel
dc.title.alternativeThe evolution of consumer behavior : webrooming versus showroomingel
dc.typeThesisel
dc.contributor.committeeΘεοδωρίδης, Προκόπιος-
dc.description.translatedabstractThe shopping pattern has changed a lot in the digital age. To maximize their benefits, customers today tend to use both online and offline channels to search for information and make the final purchase decision and often switch channels during purchases. This phenomenon is called market research and has become important field of multi-channel marketing research. Showrooming is an increasingly popular form of shopping research where customers evaluate and collect information in physical stores but eventually purchase the product online. Showrooming is a potential yarn for natural retailers. The increasing commercialization of the product and the increased price transparency due to the increase in online retailing can lead to natural retail stores bearing the costs associated with being used as an exhibition space without benefiting from the final sale. While showrooming has become a controversial topic, there are only a few studies investigating showrooming, and there is clearly a lack of research into the driving factors that lead to showrooming. Webrooming is defined as consumer behavior where research is conducted electronically on a fixed or mobile device, but the product is purchased in-store (Philips, 2013).Technology in the hands of the common man has empowered him beyond the level that is comfortable to the business. Information technology is one such force that has catapulted his power over the market and has influenced his buying behavior. Internet has, over a couple of decades, developed into market place – market space – for the exchange of goods and services. E-business or E-commerce has now come to stay and is slowly occupying an important place in business transactions. Even the online stores are gaining prominence. The purpose of the research was to investigate the evolution of consumer behavior in relation to the Internet and the showroom. In addition, the purpose of the survey was to identify possible differences in consumers' perceptions of their demographics. For this purpose, a survey was carried out using an appropriate questionnaire. A total of 251 people participated in the survey. The results showed that most consumers stated that their last purchase was from a physical store and that they had been shopping online. Also, most participants stated that they have a neutral attitude in giving them the pleasure of shopping online. An important result of the survey was that most participants are neutral in that they try to view the products online and then buy in a physical store and after visiting a physical store they do not look for more information online before buying. In addition, most participants stated that they maintain a neutral attitude in trying to view the products in a physical store and then purchase online.el
dc.subject.alternativeWebroomingel
dc.subject.alternativeShowroomingel
dc.subject.alternativeConsumer behaviorel
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαel
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Κ.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.