Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/13783
Title: Ανάλυση μεθόδου ηλεκτρικής τροφοδότησης ελλιμενισμένων πλοίων από την στεριά (Cold Ironing) και εφαρμογή στο καινούριο λιμάνι της Πάτρας
Other Titles: Onshore electrical power infrastructure to supply vessels with electric power while in port (Cold Ironing) and implementation in Patras new port
Authors: Αθηναίος Αθηνάδης, Ελευθέριος
Keywords: Ναυτιλία
Ρύποι
Ηλεκτρική τροφοδότηση ελλιμενισμένων πλοίων από τη στεριά
Καινούριο λιμάνι Πάτρας
Keywords (translated): Shipping
Exhaust gases
Alternative marine power
Cold ironing
Patras port
Abstract: Η ναυτιλία αποτελεί μια ταχεία αναπτυσσόμενη σιωπηλή δύναμη, η οποία είναι υπεύθυνη για πάνω από το 90% της διαμετακομιστικής και εμπορικής δραστηριότητας ανά την υφήλιο. Για την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία και οικονομία, από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, η ναυτιλία αποτελεί βασικό πυλώνα για την δομή και την ανάπτυξη τους. Παράλληλα η ισχυρή παρουσία των ελλήνων εφοπλιστών στο διεθνές ναυτιλιακό προσκήνιο έχει ως αποτέλεσμα η ελληνική ναυτιλία να συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων ναυτιλιακών δυνάμεων σε παγκόσμια κλίμακα. Πίσω όμως από αυτή την τεράστια ναυτική βιομηχανία, ελλοχεύουν σημαντικότατοι κίνδυνοι μιας και τα καυσαέρια που εκπέμπουν οι ναυτικοί κινητήρες αποτελούν μείζον παράγοντα κινδύνου για την μόλυνση της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος, αλλά και της ανθρώπινης υγείας. Σε μέρη με έντονο το στοιχείο της ναυτιλιακής δραστηριότητας, όπως είναι οι λιμένες, λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα φιλοδοξεί να φέρει η μέθοδος της ηλεκτρικής τροφοδότησης ελλιμενισμένων πλοίων από την στεριά ή αλλιώς Cold Ironing. Σύμφωνα με αυτή την τεχνολογία τα πλοία, κατά την παραμονή τους στο λιμάνι θα σβήνουν τις γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτουν και θα προμηθεύονται ενέργεια για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών από την στεριά. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν κατά πολύ οι ρύποι των ναυτικών κινητήρων στις παράκτιες περιοχές των λιμανιών, ελαχιστοποιώντας έτσι τα προβλήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχητικής ρύπανσης και των δονήσεων που προκαλούνται από τους ναυτικούς κινητήρες. Με γνώμονα ότι το λιμάνι της Πάτρας είναι ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια της Ελλάδας, με βάση το επιβατηγό κοινό και το εμπόριο που πραγματοποιείται σε αυτό, στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται μια μελέτη εγκατάστασης της τεχνολογίας του Cold Ironing για το καινούργιο νότιο λιμένα της Πάτρας. Στόχος είναι να παρουσιαστούν οι πιθανές λύσεις της εγκατάστασης και να επιλεχθεί η καλύτερη από πλευράς οικονομίας, εργονομίας και λειτουργικότητας, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις υπάρχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες του καινούριου λιμανιού, αξιοποιώντας παράλληλα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.
Abstract (translated): Shipping is a rapidly growing silent force, responsible for over 90% of transit and commercial activity around the world. For Greece and the Greek society and economy, from ancient times until today, shipping has been a key pillar of their structure and development. At the same time, the strong presence of Greek ship-owners in the international maritime field, has made Greek shipping one of the strongest maritime forces on a global scale. But behind this enormous maritime industry, there are significant dangers, as marine engine exhaust gases are a major risk factor for the contamination of the atmosphere and the environment, as well as of human health. In this problem solution aspires to bring the method of Alternative Marine Power Supply or otherwise «Cold Ironing». According to this technology, ships, while in port, will switch off their electricity generators and will be supplied with onshore power to meet their basic energy needs. This will greatly reduce marine engine pollutants in coastal port areas, thereby minimizing the problems of air pollution, noise pollution and vibrations caused by marine engines. Taking into consideration that the port of Patras is one of the most important Greece’s ports, based on the passenger and commerce carried out there, this thesis examines a study of the installation of Cold Ironing technology for the new southern Patras port. The aim is to present the possible solutions of the installation and to choose the best one in terms of economy, ergonomics and functionality, according to the characteristics and the existing and future needs of the new port, while utilizing all the available data.
Appears in Collections:Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικ. (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT_M_ATHINAIOS ATHINADIS_ELEFTHERIOS_246903 Α4.pdf6.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.