Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/15713
Title: Μελέτη της επίδρασης του φυτικού εκχυλίσματος Prunus mume στην ηπατική λειτουργία, στα επίπεδα λιποπρωτεϊνών του πλάσματος και στην μεταβολική ενεργοποίηση του λιπώδους ιστού
Other Titles: Investigating the effects of Prunus mume extract administration on liver function, plasma lipoprotein levels and adipose tissue metabolic activation
Authors: Σαγιαδινού, Ελευθερία
Keywords: Mη-αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Παχυσαρκία
Θερμογένεση
Λιποπρωτεΐνες
Keywords (translated): Non- alcoholic fatty liver disease
Οbesity
Thermogenesis
Lipoproteins
Abstract: Η μη-αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος είναι μια σοβαρή, χρόνια ηπατοπάθεια που χαρακτηρίζεται από αυξημένη συσσώρευση τριγλυκεριδίων στο ήπαρ και συνήθως συνοδεύεται από μεταβολικές διαταραχές, όπως δυσλιπιδαιμία και αντίσταση στην ινσουλίνη. Σήμερα δεν υπάρχει επίσημα εγκεκριμένη θεραπεία για τη νόσο και τα φάρμακα που χορηγούνται στοχεύουν στη βελτίωση των υποκείμενων μεταβολικών διαταραχών, ενώ η αποτελεσματικότητα τους στη NAFLD είναι αμφιλεγόμενη. Οι θεραπευτικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και στη διατροφή συνδυαστικά με χρήση εγκεκριμένων διατροφικών σκευασμάτων με φυτικές ουσίες αποτελούν την κύρια θεραπευτική στρατηγική, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της NAFLD. Ειδικότερα, το αιθανολικό εκχύλισμα του φυτού Prunus mume διαθέτει αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και κυτταροπροστατευτικές ιδιότητες, ενώ σε μια πρόσφατη, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή και ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα μελέτη παρατηρήθηκε ότι βελτιώνει σημαντικά τα επίπεδα των λιπιδίων και των ηπατικών ενζύμων σε ασθενείς με χρόνιες ηπατοπάθειες. Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε την επίδραση της χορήγησης φυτικού εκχυλίσματος P. mume σε συνδυασμό με χολίνη α) στο φαιό λιπώδη ιστό, η μεταβολική ενεργοποίηση του οποίου συμβάλλει στη μείωση του σωματικού βάρους μέσω της καύσης των αποθηκευμένων τριγλυκεριδίων και β) στα επίπεδα και τη σύσταση των λιποπρωτεϊνών του πλάσματος και ειδικότερα της αθηροπροστατευτικής HDL. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκαν δυο ομάδες C57BL/6 μυών που λάμβαναν δίαιτα δυτικού τύπου για 15 εβδομάδες. Η μια εκ των δυο ομάδων λάμβανε μόνο δίαιτα δυτικού τύπου και αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου, ενώ η άλλη λάμβανε μέσω της τροφής φαρμακευτικό σκεύασμα που περιείχε το συνδυασμό εκχυλίσματος P. mume και χολίνης. Στη συνέχεια, πραγματοποιηθήκαν βιοχημικές και μοριακές αναλύσεις στο πλάσμα και τους ιστούς των πειραματοζώων. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν ότι η χορήγηση του φαρμακευτικού συνδυασμού συνέβαλε στη διατήρηση του σωματικού βάρους των ποντικών, παρά το γεγονός ότι κατανάλωναν περισσότερη τροφή ημερησίως σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η παρατήρηση αυτή συνάδει με την αυξημένη έκφραση της μιτοχονδριακής πρωτεΐνης Ucp1 στο φαιό λιπώδη ιστό, η οποία αποτελεί δείκτη θερμογένεσης και υποδεικνύει τη μεταβολική ενεργοποίησή του. Όσον αφορά το λιπιδαιμικό προφίλ, η ομάδα πειραματοζώων που έλαβε το συνδυασμό εμφάνισε αξιοσημείωτη πτώση στα επίπεδα τριγλυκεριδίων του πλάσματος ήδη από την 8η εβδομάδα του πειράματος. Επίσης, στην ίδια ομάδα παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων της ολικής χοληστερόλης του πλάσματος η οποία συσχετίστηκε με την αύξηση ώριμων σωματιδίων HDL στα λιποπρωτεϊνικά κλάσματα. Τα ηπατικά τριγλυκερίδια παρέμειναν σε φυσιολογικά επίπεδα και στις δυο ομάδες. Τέλος η χορήγηση του συνδυασμού συνέβαλε στη μείωση των επιπέδων γλυκόζης νηστείας αλλά δεν επηρέασε την καμπύλη γλυκόζης των δυο ομάδων. Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας υποστηρίζουν την ωφέλιμη δράση του συνδυασμού P.mume και χολίνης στο μεταβολικό και λιπιδικό προφίλ, ενθαρρύνοντας την χρήση του σε ασθενείς με διαταραγμένο ηπατικό μεταβολισμό.
Abstract (translated): Non-alcoholic fatty liver disease is an umbrella term for multiple hepatic disorders, manifested by increased hepatic steatosis and metabolic comorbidities, such as dyslipidemia and insulin resistance. Despite its alarming prevalence and lifelong complications, current pharmacotherapy is off-label and of questionable safety and efficacy. Therapeutic lifestyle changes and nutritional supplements provide excellent results in NAFLD management. P. mume extract is considered as herbal substance and its cytoprotective and antioxidant effects have been reported in numerous studies. Furthermore, the results of a recent multicenter randomized double-blind placebo-controlled study indicated that a nutritional supplement containing P. mume extract and choline ameliorates liver enzymes and blood lipid levels in patients with liver disorders. In this study we sought to investigate the effects of P. mume extract administration on brown adipose tissue, as it is well known that BAT activation results in body weight reduction and plasma triglyceride clearance. Moreover, we examined whether P. mume extract affects plasma lipoprotein levels and composition. C57BL/6 mice were separated into two groups where both were fed western type diet while only one group received a supplement containing P. mume extract and choline for 15 weeks. Plasma and tissue samples were collected for further biochemical and molecular analysis. The results of the present study indicate that P. mume extract and choline contributed to body weight maintenance despite the increased food intake. These findings are consistent with increased Ucp1 levels in BAT mitochondria indicating that the supplement induced BAT metabolic activation. Concerning blood lipid levels, mice who received the supplement demonstrated significantly reduced plasma triglycerides levels compared to control group. Furthermore, increased levels of plasma total cholesterol were observed in the same group that were correlated with increased cholesterol accumulation in dense, mature HDL particles. Hepatic triglycerides levels remained within normal range in both groups. Finally, mice who received the supplement demonstrated significantly decreased fasting glucose levels compared to control group whereas glucose tolerance tests did not demonstrate any significant differences between the two groups. Collectively, the results of this study suggest that P. mume and choline administration ameliorates metabolic and blood lipid profile, providing beneficial effect in patients with impaired liver function.
Appears in Collections:Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sagiadinou_Master.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.