2. Δημοσιεύσεις Πανεπιστημίου Πατρών Community home page

Logo
Η συλλογή αυτή συγκεντρώνει τις δημοσιεύσεις του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, κλπ.).

Browse

Sub-communities within this community

Δημοσιεύσεις σε βιβλία

Δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών σε συλλογικούς τόμους.

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

Δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών σε επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια

Δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις