Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/550
Title: Σεισμική ενίσχυση μέσω περίσφιγξης υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος με πλέγματα συνεχών ινών σε ανόργανη μήτρα
Authors: Σταυρόπουλος, Φώτιος
Issue Date: 2007-10-17T10:11:49Z
Keywords: Υποστυλώματα
Ινοπλέγματα ανόργανης μήτρας
Abstract: Η παρούσα Διατριβή Διπλώματος Ειδίκευσης πραγματεύεται την ενίσχυση υποστυλωμάτων σχεδιασμένων με βάση παλαιότερους Ελληνικούς Κανονισμούς με ανεπαρκείς λεπτομέρειες όπλισης. Η ενίσχυση πραγματοποιήθηκε τόσο με μανδύες ινοπλισμένων πολυμερών, η χρήση των οποίων έχει ήδη γίνει ευρύτερα διαδεδομένη στην χώρα μας, όσο και με μανδύες ινοπλεγμάτων σε ανόργανη μήτρα, μία νέα μέθοδος ενίσχυσης η οποία εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς την τελευταία πενταετία. Το πειραματικό πρόγραμμα διεξήχθη στο Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρόγραμμα αυτό περιελάμβανε τέσσερα δοκίμια τύπου προβόλου αναπαριστώντας σε πλήρη κλίμακα υποστυλώματα με ύψος ίσο με το μισό του ύψους τυπικού ορόφου. Το ένα από αυτά τα δοκίμια δοκιμάστηκε χωρίς ενίσχυση. Τα υπόλοιπα ενισχύθηκαν στην κρίσιμη περιοχή (πόδας) με υφάσματα και ινοπλέγματα άνθρακα και γυαλιού σε οργανική και ανόργανη μήτρα. Εξάγονται συμπεράσματα τόσο για την επίδραση του είδους της μήτρας στην απόκριση των ενισχυόμενων δοκιμίων, όσο και για τον τύπο του σύνθετου υλικού. Η εργασία χωρίζεται σε πέντε Κεφάλαια. Στο πρώτο Κεφάλαιο αρχικά γίνεται αναφορά στην χρήση των συνθέτων υλικών στο πεδίο των ενισχύσεων, στα συστατικά από τα οποία αποτελείται ένα σύστημα ενίσχυσης, στις τεχνικές εφαρμογής τους και σε διάφορους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ανθεκτικότητά τους. Στην συνέχεια γίνεται περιγραφή του φαινομένου του πρόωρου λυγισμού του διαμήκους οπλισμού στην περιοχή της πλαστικής άρθρωσης σε παλαιού τύπου υποστυλώματα όπως και βιβλιογραφική αναφορά για την περίσφιγξη της κρίσιμης αυτής περιοχής τους με μανδύες ινοπλισμένων πολυμερών. Στο δεύτερο Κεφάλαιο εισάγεται η μέθοδος των ινοπλεγμάτων σε ανόργανη μήτρα και αναλύονται οι απαιτήσεις που αυτή καλείται να καλύψει. Ακολουθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση της καινοτόμου αυτής μεθόδου η οποία αφορά κυρίως σε δοκούς. Εξετάζεται ακόμη η σύσταση αυτής της μήτρας και γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα των ινοπλεγμάτων σε ανόργανη μήτρα έναντι των ινοπλισμένων πολυμερών. Στο τρίτο Κεφάλαιο γίνεται μία εκτενής περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας. Η περιγραφή αυτή αναφέρεται στον οπλισμό και στις διαστάσεις των δοκιμίων, στα χρησιμοποιούμενα υλικά, στην φάση της σκυροδέτησης και στην διαδικασία ενίσχυσής τους. Στο τέλος του Κεφαλαίου γίνεται αναφορά στην πειραματική διάταξη και στο είδος της φόρτισης στην οποία υπεβλήθησαν τα δοκίμια. Στο τέταρτο Κεφάλαιο περιγράφονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων ξεχωριστά για κάθε ένα δοκίμιο και παρατίθεται μία σειρά διαγραμμάτων τα οποία περιγράφουν την συμπεριφορά και τον τρόπο αστοχίας τους. Παρουσιάζονται και συγκεντρωτικά διαγράμματα τα οποία ακολουθεί μία σειρά σχολίων. Τέλος, στο πέμπτο Κεφάλαιο γίνεται ένας σύντομος αριθμητικός υπολογισμός του απαιτούμενου πάχους μανδύα συνθέτων υλικών στην περιοχή της πλαστικής άρθρωσης για την καθυστέρηση του λυγισμού με βάση δύο προσομοιώματα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο τέλος του Κεφαλαίου συνοψίζονται τα συμπεράσματα της παρούσης Διατριβής Διπλώματος Ειδίκευσης. Η αποτελεσματικότητα των συνθέτων υλικών σε ανόργανη μήτρα ως προς την καθυστέρηση των δυσμενών συνεπειών του λυγισμού των διαμήκων ράβδων ήταν αρκετά υψηλή. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με τα πολλά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την αντικατάσταση των οργανικών ρητινών από τις ανόργανες αυτές μήτρες, καθιστούν την υπόψη τεχνική ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόμενη στο εγγύς μέλλον όσον αφορά την ενίσχυση μελών οπλισμένου σκυροδέματος.
Abstract (translated): -
Appears in Collections:Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nimertis_Stavropoulos.pdf5.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.