Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/7938
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΚουτελιέρης, Φραγκίσκος-
dc.contributor.authorΠροδρομίδης, Γεώργιος-
dc.contributor.otherProdromidis, George-
dc.date.accessioned2014-08-01T10:03:44Z-
dc.date.available2014-08-01T10:03:44Z-
dc.date.copyright2014-04-13-
dc.date.issued2014-08-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/7938-
dc.description.abstractRenewable Energy Sources (RES) are the most promising resources of energy production for everyday life. Therefore, the precise combination of RES based technologies into hybrid systems could provide the solution to several energy problems facing the planet. The motivation of the present research study is the total understanding of the prevailing phenomena by using RES equipment in several projects. This thesis will focus on standalone hybrid RES based systems. By presenting the RES systems the necessity of buffering systems will become apparent as the most crucial parts of off-grid systems. Therefore, the most well-established buffering technologies will be analytically presented in order to be subsequently embodied into the simulated RES applications. Following the above theoretical approach of RES based equipment and hybrid systems in general, this thesis will focus on a more applied research study comprising the energetic and economical simulation and optimization of a RES based stand alone system that is already installed in Leicestershire, UK. Based on local meteorological data, an optimization strategy has been developed to identify the most economical and efficient scenarios for electricity generation to cover the desirable load on an annual basis. Furthermore, the environmentally-friendly character of the system was highly concerned with emissions reduction; therefore the capability of an off-grid system was also investigated. The feasibility of RES based systems for electricity supply will then be presented for four different Greek Islands. Three specific typical loads have been selected to be covered and the grid connection was considered optional. Up to this point the simulation and optimization procedures were applied by using the HOMER software tool in order to investigate the most suitable well-established platform in the world. After the theoretical research study on the most well-known platform of HOMER an innovative optimization theory based on the energy part of a hybrid system will be presented in order to select the most efficient system according to the desired requirements and the location of a RES based project. This thesis will then focus on the design and operation of an autonomous hybrid system under real-life meteorological conditions which is capable of simulating several loads assumed to cover the electricity demands of small buildings. The specific hybrid system embodies technologies that use photovoltaic and wind energy in combination with an electrochemical storage bank. Experiments on the coverage of annual loads regarding a typical house, a typical country house and a small company were also performed to prove the feasibility of the stand-alone system. The same established RES project was then simulated on a yearly basis using the HOMER software platform to determine real-time results. The above analysis revealed that HOMER software cannot successfully simulate the operation of such a system, therefore the design of a new mathematical model to produce results similar to those of the experimental process was considered essential based on a new optimization strategy.el
dc.language.isoenel
dc.rights0el
dc.subjectRenewable energy sources (RES)el
dc.subjectHybrid systemsel
dc.subjectTheoretical simulationel
dc.subjectExperimental simulationel
dc.subjectMathematical modeling of hybrid autonomous systemsel
dc.subjectEnergy bufferingel
dc.subjectTheoretical simulation toolsel
dc.subjectFlywheelsel
dc.subject.ddc621.042el
dc.titleMathematical simulation and optimization of a stand alone zero emissions hybrid system based on renewable energy sourcesel
dc.title.alternativeΜαθηματική προσομοίωση και βελτιστοποίηση μιας υβριδικής αυτόνομης μηδενικών ρύπων μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτείται αποκλειστικά από ΑΠΕel
dc.typeThesisel
dc.contributor.committeeΜιχαλακάκου, Παναγιώτα-
dc.contributor.committeeΜαρνέλλος, Γιώργος-
dc.contributor.committeeΒαγενάς, Δημήτριος-
dc.contributor.committeeΤσιακάρας, Παναγιώτης-
dc.contributor.committeeΚαραμάνης, Δημήτριος-
dc.contributor.committeeΦωτιάδη, Αγγελική-
dc.description.translatedabstractΟι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν τις πιο πολλά υποσχόμενες πηγές στον τομέα της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Έτσι ο ακριβής συνδυασμός των ΑΠΕ σε υβριδικά συστήματα θα μπορούσε να αποτελέσει τη λύση στο μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης τα τελευταία χρόνια και όσο περνάει ο καιρός αυτό φαίνεται να διογκώνεται. Το κίνητρο για την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής στηρίζεται στην ανάγκη για απόλυτη κατανόηση των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά τη χρήση των ΑΠΕ σε διάφορα συστήματα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, μέσα από αυτή την έρευνα θα φανεί πως οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός υβριδικού συστήματος και σε ποιό ποσοστό. Ακόμα περιμένουμε να γίνει φανερό το πόσο σημαντική είναι η σωστή επιλογή των τεχνολογιών σύμφωνα με τις ηλεκτρικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν από ένα εγκατεστημένο σύστημα. Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας μελετήθηκε κάτω από ποιες συνθήκες ένα αυτόνομο υβριδικό σύστημα μπορεί να είναι εφικτό καθώς και πόσο ακριβή αποτελέσματα μπορούν αν δώσουν τα θεωρητικά μαθηματικά μοντέλα επάνω στην πρόβλεψη της λειτουργίας ενός συστήματος. Τέλος, παρουσιάστηκε πως μπορεί να ενισχυθεί ο οικολογικός χαρακτήρας ενός συστήματος ενώ την ίδια στιγμή αποκαλύφθηκε η κύρια αδυναμία του κατά τη λειτουργία καθώς και πως αυτή μπορεί να λυθεί με τη χρήση καινοτόμων συσκευών για την αποθήκευση ενέργειας. Μέσω της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποδείχθηκε πως ένα υβριδικό σύστημα υποστηριζόμενο από ΑΠΕ μπορεί να μετατραπεί σε εντελώς αυτόνομο με ενισχυμένο τον οικολογικό του χαρακτήρα και με την οικονομική και ενεργειακή βιωσιμότητά του να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Το παραπάνω συμπέρασμα προέκυψε μέσω θεωρητικών αλλά και πειραματικών προσομοιώσεων διάφορων υβριδικών μονάδων. Αυτό αποτελεί ίσως το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο για πλήρη αξιοποίηση των ΑΠΕ προκειμένου να καλυφθούν οι παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες με τρόπους εντελώς φιλικούς προς το περιβάλλον στο άμεσο μέλλον.el
dc.subject.alternativeΑνανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)el
dc.subject.alternativeΥβριδικά συστήματαel
dc.subject.alternativeΘεωρητική προσομοίωσηel
dc.subject.alternativeΠειραματική προσομοίωσηel
dc.subject.alternativeΜαθηματική μοντελοποίηση αυτόνομων συστημάτωνel
dc.subject.alternativeΕργαλεία θεωρητικής προσομοίωσηςel
dc.subject.alternativeΑποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειαςel
dc.subject.alternativeΠεριστρεφόμενοι σφόνδυλοιel
dc.degreeΔιδακτορική Διατριβήel
Appears in Collections:Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΔΔ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014Prodromidhs_PHD thesis final.pdf3.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.