Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9162
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΤσαγκανός, Αθανάσιος-
dc.contributor.authorΤομάσης, Χαράλαμπος-
dc.contributor.otherTomasis, Charalampos-
dc.date.accessioned2016-02-23T12:48:23Z-
dc.date.available2016-02-23T12:48:23Z-
dc.date.copyright2016-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/9162-
dc.description.abstractΣτην παρούσα πτυχιακή εργασία διενεργείται η χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση τριών εκ των μεγαλυτέρων εταιριών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες τηρούν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί η οικονομική τους πορεία κατά τα έτη 2007-2012, πριν και κατά την διάρκεια της οικονομικής ύφεσης, που επηρέασε το ελληνικό οικονομικό περιβάλλον. Ειδικότερα, διενεργείται η ανάλυση και σύγκριση των οικονομικών καταστάσεων, για το διάστημα 2007-2012, των ακόλουθων επιχειρήσεων: • WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Φ.Μ.: 099936189 ), με διακριτικό τίτλο: WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A, • VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Φ.Μ.: 094349850), με διακριτικό τίτλο: VODAFONE – PANAFON και • COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε (ΑΦΜ: 094493766), με διακριτικό τίτλο: COSMOTE. Η χρηματοοικονομική ανάλυση ενδιαφέρει πολλούς κλάδους της οικονομίας και είναι σημαντικό εργαλείο στα χέρια διαφόρων φορέων, όπως τραπεζών, εταιρειών επενδύσεων, μεμονωμένων επενδυτών, διοικήσεων των επιχειρήσεων κ.λπ. Οι παραπάνω φορείς εκμεταλλεύονται τα στοιχεία που αντλούν από αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έτσι μπορούν να διαπιστώσουν κατά πόσο η πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις είναι επιτυχείς και αποδοτικές, αλλά και το πώς διαγράφονται οι προοπτικές της επιχείρησης για το μέλλον. Η ανάλυση θα γίνει με τον υπολογισμό των κατάλληλων αριθμοδεικτών, έχοντας αντλήσει τα απαραίτητα δεδομένα από τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης που είχαν δημοσιεύσει οι επιχειρήσεις, τα αντίστοιχα έτη. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, ενώ με την ολοκλήρωσή της παρατίθενται παράρτημα. Αναλυτικότερα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση οικονομικών στοιχείων και ιστορική αναδρομή του κλάδου των κινητών επικοινωνιών. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το προφίλ και οι ιστορικές εξελίξεις των τριών εκ των μεγαλυτέρων εταιριών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα γίνεται μια ανάδρομη στην ιστορία των επιχειρήσεων αυτών, παρουσιάζονται οι σκοποί λειτουργιάς τους, οι στρατηγικοί στόχοι τους, κάποια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία τους, το δίκτυο τους και οι νέες δραστηριότητες που αναπτύσουν. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια προσέγγιση των οικονομικών καταστάσεων και ειδικότερα αναπτύσεται ο λόγος ύπαρξης και σκοπός των καταστάσεων αυτών. Επίσης ορίζονται τα στοιχειά που συνθέτουν τις οικονομικές καταστάσεις κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια πιο λεπτομερή προσέγγιση του σκοπού της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων για την κάθε ενδιαφερομένη ομάδα, καθώς και με μια αναφορά στα ειδή και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, αναπτύσσοντας κυρίως την πιο γνωστή, αυτή των αριθμοδεικτών. Στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί θεωρητική αναφορά στους αριθμοδείκτες Ρευστότητας, Δραστηριότητας, Αποδοτικότητας, Διάρθρωσης Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας, σχετικά με την έννοια και το σκοπό που έχει η ανάλυση τους για την επιχείρηση. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους στόχους και στον τρόπο σχηματισμού των αριθμοδεικτών και έπειτα στις υποκατηγορίες τους γενικά. Για κάθε έναν από αυτούς τους δείκτες επισημαίνεται ο μαθηματικός τύπος που τον αντιπροσωπεύει, καθώς και ερμηνείες που αιτιολογούν την ανοδική ή την καθοδική τους πορεία. Ακολούθως στο έκτο κεφάλαιο, έχοντας τα απαιτούμενα στοιχεία (ισολογισμούς-αποτελέσματα χρήσεως) από τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, υπολογίστηκαν οι αριθμοδείκτες από το 2007 έως και 2012 και δημιουργήθηκαν τα αντίστοιχα γραφήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι χρησιμοποιούνται τα εταιρικά στοιχεία και όχι τα ενοποιημένα, καθώς η έρευνα εστιάζει κυρίως στα αποτελέσματα των εταιρειών από τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα, αποκλείοντας αποτελέσματα τυχόν θυγατρικών. Έπειτα, διενεργήθηκε η χρηματοοικονομική ανάλυση για κάθε επιχείρηση, βάσει των υπολογισμένων αριθμοδεικτών και των στοιχείων από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους. Στο έβδομο κεφάλαιο ακολουθεί ο στατιστικός έλεγχος υποθέσεων για καθέναν από τους προηγούμενους δεκαέξι αριθμοδείκτες που υπολογίσθηκαν. Το δείγμα που έχει επιλεχθεί αφορά τις οικονομικές καταστάσεις των COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ, WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε, κατά τη διάρκεια έξι ετών (2007-2012). Για τον έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων εφαρμόστηκε τεστ με συγκρίσεις μέσων όρων δύο ανεξάρτητων υποσυνόλων (two independent sample mean t-tests) στους αριθμοδείκτες των επιχειρήσεων του δείγματος. Τα στατιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του παραπάνω t-test, με χρήση του στατιστικού προγράμματος Minitab, παρουσιάζονται σε πίνακες για τον αμφίπλευρο έλεγχο, καθώς για τους δύο μονόπλευρους ελέγχους. Στη συνέχεια ακολουθούν τα συμπεράσματα ανά αριθμοδείκτη και ακολούθως τα συμπεράσματα ανά εταιρεία. Γίνεται μια συγκριτική παρουσίαση της οικονομικής επίδοσης των τριών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, μέσω της κριτικής διερεύνησης των αριθμοδεικτών και του στατιστικού ελέγχου υποθέσεων. Στο όγδοο κεφάλαιο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην ηλεκτρονική και έντυπη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση παραρτήματος. Πιο συγκεκριμένα, παραθέτονται οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσεως) των εταιρειών. Οι πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες και τα οικονομικά τους στοιχεία προέρχονται από τα ετήσια ενημερωτικά δελτία των εταιρειών, τις επίσημες σελίδες τους στο διαδίκτυο, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης) που δημοσιεύονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).el
dc.language.isogrel
dc.rights0el
dc.subjectΧρηματοοικονομική ανάλυσηel
dc.subjectΚινητή τηλεφωνίαel
dc.subject.ddc338.476 213 82el
dc.titleΧρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση εταιρειών κινητής τηλεφωνίαςel
dc.typeThesisel
dc.contributor.committeeΓεωργόπουλος, Αντώνιος-
dc.contributor.committeeΑνδρουλάκης, Γεώργιος-
dc.description.translatedabstract--el
dc.subject.alternativeFinancial analysisel
dc.subject.alternativeMobile telephonyel
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαel
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomasis(manag).pdf17.64 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons