Βοήθεια για τη χρήση της Νημερτούς

Περιεχόμενα βοήθειας:

Η Νημερτής είναι η βάση που φιλοδοξεί να φιλοξενήσει όλη την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί κυρίως ως ακαδημαϊκό καταθετήριο για τις διδακτορικές διατριβές, τις μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Νημερτής εμπλουτίζεται διαρκώς με το πλήρες κείμενο των πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του Πανεπιστημίου, καθώς και τεχνικές αναφορές ερευνητών ή παρουσιάσεις σε συνέδρια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Απώτερος σκοπός είναι να γίνει η βιβλιοθήκη παρακαταθήκης για την ερευνητική δραστηριότητα που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το περιεχόμενο της Νημερτούς είναι οργανωμένο σε κοινότητες, οι οποίες μπορούν να διαιρούνται σε άπειρες υποκοινότητες και συλλογές. Οι υποκοινότητες ή/και οι συλλογές αυτές μπορούν να αντιστοιχούν σε διοικητικές οντότητες, όπως Σχολές, Τμήματα, εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα, ή και θεματικές ενότητες. Κάθε υποκοινότητα ή συλλογή μπορεί να περιέχει άπειρο αριθμό τεκμηρίων.

Πλοήγηση

Η Πλοήγηση σας επιτρέπει να δείτε μια λίστα τεκμηρίων με κάποια συγκεκριμένη σειρά:

Μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα αν:

Η Υποβολή είναι η λειτουργία της Νημερτούς που επιτρέπει στους χρήστες να προσθέσουν ένα τεκμήριο. Η διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει τη συμπλήρωση μίας φόρμας μεταδεδομένων με πληροφορίες σχετικά με το τεκμήριο και το "ανέβασμα" του αρχείου/των αρχείων που συνιστούν το ψηφιακό τεκμήριο. Κάθε κοινότητα μπορεί να έχει τη δική της πολιτική υποβολής.

Η Νημερτής μου είναι μια προσωπική σελίδα που υπάρχει για κάθε μέλος. Αυτή η σελίδα μπορεί να περιέχει μια λίστα από τεκμήρια που βρίσκονται σε διαδικασία υποβολής για ένα συγκεκριμένο μέλος ή μια λίστα με εργασίες που χρειάζονται επεξεργασία, διόρθωση ή έλεγχο.

Η λειτουργία Επεξεργασία προφίλ σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό σας.

[ επιστροφή στην αρχή ]

Αναζήτηση

Για να πραγματοποιήσετε μία αναζήτηση σε όλη τη Νημερτή, χρησιμοποιήστε το κουτί αναζήτησης στο επάνω αριστερό μέρος της κεντρικής σελίδας (ή το κουτί αναζήτησης στο κέντρο).

Για να περιορίσετε την αναζήτησή σας σε μια συγκεκριμένη κοινότητα ή συλλογή, πλοηγηθείτε στην κοινότητα ή τη συλλογή που σας ενδιαφέρει και χρησιμοποιήστε το κουτί αναζήτησης στη συγκεκριμένη σελίδα.

Το λογισμικό DSpace χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης Jakarta Lucene. Διαβάστε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση που ίσως σας βοηθήσουν:

Τι αναζητείται στη γενική αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά
Η λέξη/οι λέξεις που εισάγετε στο κουτί θα αναζητηθούν στα εξής πεδία: τίτλος, συγγραφέας, θέμα, περίληψη, σειρά και αναγνωριστικό κάθε εγγραφής τεκμηρίου.

Αν ο δικτυακός τόπος έχει ενεργοποιημένη την αναζήτηση σε πλήρες κείμενο, το κείμενο που εισαγάγατε θα αναζητηθεί και στο πλήρες κείμενο των εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση στο πλήρες κείμενο, παρακαλώ επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της Νημερτούς.

Τι δεν αναζητείται - εξαιρούμενες λέξεις
Η μηχανή αναζήτησης αγνοεί κάποιες λέξεις που προκύπτουν συχνά στην αγγλική γλώσσα, αλλά δε βοηθούν στην ποιότητα των αποτελεσμάτων. Αυτές είναι:

"a", "and" , "are" , "as" , "at" , "be" , "but" , "by" , "for" , "if" , "in" , "into"

"is" ,"it" ,"no" , "not" , "of" , "on" , "or" , "such" , "the" , "to" , "was"

Αποκοπή
Χρησιμοποιήστε έναν αστερίσκο (*) μετά από τη ρίζα μιας λέξης για να λάβετε όλα τα αποτελέσματα που περιέχουν λέξεις που ξεκινούν με αυτή τη ρίζα, για παράδειγμα η αναζήτηση

θα εμφανίσει αποτελέσματα όπως selects, selector, selectman, selecting, ενώ η αναζήτηση

θα εμφανίσει αποτελέσματα όπως Ελλάδα, Ελληνική, ελληνικές, ελληνισμού, κτλ.

Stemming
Η μηχανή αναζήτησης αυτόματα αποκόπτει τις κοινές καταλήξεις λέξεων για να συμπεριλάβει πληθυντικό αριθμό, παρελθόντες χρόνους, κλπ.

Αναζήτηση φράσεων
Για να αναζητήσετε χρησιμοποιώντας πολλές λέξεις ως φράση, χρησιμοποιήστε εισαγωγικά (") για να περικλείσετε μια σειρά λέξεων.

Συμπερίληψη συγκεκριμένης λέξης
Βάλτε το σύμβολο συν (+) πριν από μια λέξη αν ΠΡΕΠΕΙ να εμφανίζεται στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Για παράδειγμα, στην ακόλουθη αναζήτηση η λέξη "training" είναι προαιρετική, αλλά η λέξη "dog" πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα.

Χρησιμοποιήστε "ανεπιθύμητες" λέξεις για να αποκλείσετε τεκμήρια
Βάλτε το σύμβολο πλην (-) πριν από μια λέξη αν θέλετε να μην εμφανίζεται στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το NOT. Αυτό μπορεί να περιορίσει την αναζήτησή σας αποκλείοντας τυχόν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στην αναζήτηση,

ή  

θα λάβετε αποτελέσματα που περιέχουν τη λέξη "training", εκτός από αυτά που περιέχουν και τη λέξη "cat".

Αντίστοιχα η αναζήτηση

θα σας επιστρέψει αποτελέσματα που περιλαμβάνουν τον όρο "εκπαίδευση", αλλά όχι τον όρο "ενηλίκων".

Αναζήτηση με τελεστές Boole

Οι ακόλουθοι τελεστές Boole μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδυάσουν όρους. Σημειώστε πως πρέπει να εισάγονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ!

[ επιστροφή στην αρχή ]

Σύνθετη αναζήτηση

Η σελίδα σύνθετης αναζήτησης σας επιτρέπει να ορίσετε τα πεδία στα οποία θέλετε να γίνει η αναζήτηση και να συνδυάσετε αυτές τις αναζητήσεις με τους τελεστές Boole "AND", "OR" ή "NOT".

Search Box

Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας σε μια κοινότητα κάνοντας κλικ στο βελάκι στα δεξιά του πτυσσόμενου μενού στο επάνω μέρος της σελίδας. Αν θέλετε η αναζήτησή σας να γίνει σε όλη τη Νημερτής, αφήστε το μενού όπως έχει.

Έπειτα, επιλέξτε από την αριστερή στήλη το πεδίο στο οποίο θέλετε να γίνει η αναζήτηση και εισάγετε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε στη δεξιά στήλη. Μπορείτε να επιλέξετε και τον τελεστή Boole για να συνδυάσετε αναζητήσεις κάνοντας κλικ στο βελάκι στα δεξιά του μενού "AND".

Σημείωση: Πρέπει να χρησιμοποιείτε τα πλαίσια εισαγωγής κειμένου με σειρά. Αν αφήσετε κενό το πρώτο, δε θα γίνει αναζήτηση.

[ επιστροφή στην αρχή ]

Αναζήτηση θεματικής κατηγορίας

Το ελεγχόμενο λεξιλόγιο είναι ένα σύνολο όρων που συνιστούν ένα λεξικό με περιγραφές συγκεκριμένου περιεχομένου ή θεματικού αντικειμένου. Αυτές συντηρούνται από φορείς τυποποίησης, ώστε να τυποποιηθεί ο τρόπος που παρόμοια τεκμήρια κατηγοριοποιούνται στα αρχεία. Αυτό βοηθά την αναζήτηση αυξάνοντας την πιθανότητα να συμπεριλαμβάνονται σχετικά τεκμήρια στα αποτελέσματα της αναζήτησης του χρήστη.

Το φιλτράρισμα της λίστας μιας κατηγορίας θα αφαιρέσει από τη λίστα τυχόν όρους που δεν ταυτίζονται με το φίλτρο. Οι υπόλοιποι όροι είναι οποιαδήποτε κατηγορία ή υποκατηγορία που περιέχει τον όρο του φίλτρου οπουδήποτε στην ιεραρχία. Αν επεκτείνετε κάθε κατηγορία, θα δείτε ποιοι όροι ταυτίστηκαν με το φίλτρο.

Για να αναζητήσετε στα τεκμήρια με βάση τη θεματική κατηγορία, "τσεκάρετε" όσα κουτιά χρειάζεται δίπλα από τις κατηγορίες πριν κάνετε κλικ στο "Αναζητήστε...". Η αναζήτηση θα επιστρέψει όλα τα τεκμήρια που είτε ταυτίστηκαν ακριβώς με τις κατηγορίες που επιλέχθηκαν είτε είναι κατηγοριοποιημένα κάτω από μια κατηγορία υψηλότερου επιπέδου. Κάνοντας κλικ στο "+" δίπλα από την κατηγορία θα επεκτείνετε το δέντρο για να δείτε τί είδους περιορισμούς μπορείτε να θέσετε για την επιλεγμένη κατηγορία.

[ επιστροφή στην αρχή ]

Κοινότητες

Το περιεχόμενο της Νημερτούς είναι οργανωμένο σε κοινότητες που μπορούν να αντιστοιχούν σε διοικητικές οντότητες όπως Σχολές, Τμήματα, εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε κάθε κοινότητα μπορεί να υπάρχει απεριόριστος αριθμός υποκοινοτήτων και συλλογών. Κάθε συλλογή μπορεί να περιέχει απεριόριστο αριθμό τεκμηρίων. Αυτή η οργάνωση δίνει στη Νημερτή τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες των κοινοτήτων επιτρέποντάς τους να αποφασίσουν για πολιτικές, όπως ποιος συνεισφέρει περιεχόμενο, αν θα υπάρχει διαδικασία ελέγχου, ποιος θα έχει πρόσβαση, κλπ., να προσδιορίσουν τη ροή των εργασιών - έλεγχος, επεξεργασία, μεταδεδομένα, και να διαχειριστούν τις συλλογές τους.

Κάθε κοινότητα έχει τη δική της σελίδα με πληροφορίες, νέα και συνδέσμους που αντανακλούν τα ενδιαφέροντα της κοινότητας αυτής, καθώς και μια λίστα με συλλογές εντός της κοινότητας.

[ επιστροφή στην αρχή ]

Συλλογές

Οι κοινότητες μπορεί να περιέχουν απεριόριστο αριθμό συλλογών στη Νημερτή. Οι συλλογές μπορούν να είναι οργανωμένες σε σχέση με ένα θέμα ή είδος πληροφορίας (όπως εργασίες ή δεδομένα) ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ταξινόμησης θεωρεί μια κοινότητα χρήσιμη για την οργάνωση των ψηφιακών της τεκμηρίων. Οι συλλογές μπορούν να έχουν διαφορετικές πολιτικές και ροές εργασιών.

Κάθε συλλογή στη Νημερτή έχει τη δική της σελίδα με πληροφορίες, νέα και συνδέσμους που αντανακλούν τα ενδιαφέροντα των χρηστών αυτής της συλλογής.

[ επιστροφή στην αρχή ]

Είσοδος στη Νημερτή

Όταν εισέρχεστε σε μια περιοχή της Νημερτούς που απαιτεί εξουσιοδότηση, το σύστημα θα απαιτήσει να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία σας για να σας αναγνωρίσει. Όλοι οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν για να λαμβάνουν ενημερώσεις. Κάποιες περιορισμένες λειτουργίες, όπως η υποβολή περιεχομένου, απαιτούν εξουσιοδότηση από την κοινότητα.

Για να εισέλθετε στη Νημερτή υπάρχουν δύο τρόποι δύο τρόπους.

Σημαντική παρατήρηση: Όταν εξέρχεστε από τη Νημερτή θα πρέπει να κλείνετε ολόκληρη την εφαρμογή φυλλομέτρησης, π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox και όχι την συγκεκριμένη καρτέλα (tab). Για να είναι πλήρως αποτελεσματική η έξοδος από το σύστημα της Νημερτούς θα πρέπει να πατάτε και τον σύνδεσμο "Έξοδος" (ή "Log out" αν χρησιμοποιείτε την αγγλική διεπαφή).

Παράδειγμα: name@upatras.gr

Σημαντική παρατήρηση: Οι χρήστες που έχουν ήδη λογαριασμούς στη Νημερτής καλούνται να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς αυτούς, αφού αυτοί θεωρούνται έγκυροι. Για παράδειγμα κάποιος που έχει κάνει προσωπικό λογαριασμό στη Νημερτής τύπου username@gmail.com δεν μπορεί να συνδέεται με τη Νημερτής με ο,τιδήποτε άλλο, ακόμη και αν έχει λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πατρών.

[ επιστροφή στην αρχή ]

Υποβολή

Διακοπή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής

Σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής μπορείτε να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε τη δουλειά σας για να συνεχίσετε αργότερα, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ακυρώστε/Αποθηκεύστε" στο κάτω μέρος της σελίδας. Τα δεδομένα που έχετε ήδη εισαγάγει θα αποθηκευτούν έως ότου επιστρέψετε στην υποβολή και θα υπάρχει υπενθύμιση από τη σελίδα "Η Νημερτής μου" ότι έχετε μια υποβολή σε εξέλιξη. Αν για κάποιο λόγο εξέλθετε από τη διαδικασία υποβολής κατά λάθος, μπορείτε να ξαναρχίσετε από τη σελίδα "Η Νημερτής μου". Μπορείτε, επίσης, να ακυρώσετε τη διαδικασία υποβολής οποιαδήποτε στιγμή.

Μπάρα προόδου (τα οβάλ κουμπιά στο πάνω μέρος της σελίδας): Στο πάνω μέρος των σελίδων υποβολής θα βρείτε επτά οβάλ κουμπιά που αναπαριστούν κάθε βήμα της διαδικασίας υποβολής. Καθώς προχωράτε στη διαδικασία, θα αλλάζει το χρώμα των κουμπιών. Αφού ξεκινήσετε, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να πηγαίνετε μπρος ή πίσω με ένα κλικ επάνω τους. Δε θα χάσετε δεδομένα αν μετακινείστε μπρος/πίσω.

Progress Bar

ΥΠΟΒΟΛΗ: Βήμα 1 - Επιλέξτε Συλλογή

Κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του πτυσσόμενου μενού για να δείτε μια λίστα με τις Συλλογές. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού σας στην συλλογή όπου επιθυμείτε να προσθέσετε το τεκμήριό σας και κάντε επιλέξτε τη (Σημείωση: ΔΔ: διδακτορική διατριβή, ΜΔΕ: μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, ΔΕ: διπλωματική εργασία).

Αν εμφανιστεί μήνυμα πως δεν έχετε δικαίωμα υποβολής στην συλλογή που επιλέξατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της Νημερτούς για περισσότερες πληροφορίες. Θα πρέπει να θυμάστε ότι η διαδικασία υποβολής εργασιών προϋποθέτει την εγγραφή σας στην υπηρεσία "Η Νημερτής μου".

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση από κάποια κοινότητα για να υποβάλετε τεκμήρια σε μια συλλογή. Αν θέλετε να υποβάλετε ένα τεκμήριο, αλλά δε γνωρίζετε ποιά είναι η κατάλληλη κοινότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της Νημερτούς, για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια κοινότητα στην Νημερτή.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενη" για να συνεχίσετε ή "Ακυρώστε/Αποθηκεύστε" για να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε ή να ακυρώσετε την υποβολή σας.

[ επιστροφή στην αρχή ]

ΥΠΟΒΟΛΗ: Βήμα 2 -Περιγραφή του τεκμηρίου σας

Αν απαντήσετε "ναι" σε οποιαδήποτε ερώτηση αυτής της σελίδας, θα εμφανιστεί μια τροποποιημένη φόρμα εισαγωγής προσαρμοσμένη στις πληροφορίες που εισήγατε. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί η "κανονική" φόρμα εισαγωγής.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενη" για να συνεχίσετε, ή στο "Ακυρώστε/Αποθηκεύστε" για να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε ή να ακυρώσετε την υποβολή.

[ επιστροφή στο Υποβολή ] [ επιστροφή στην αρχή ]

ΥΠΟΒΟΛΗ: Βήμα 3 - Περιγραφή του τεκμηρίου σας - Εισαγωγή περιγραφικών στοιχείων

Οι πληροφορίες που θα συμπληρώσετε σε αυτές τις δύο σελίδες θα σχηματίσουν την εγγραφή μεταδεδομένων που θα δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να ανακτούν το τεκμήριό σας μέσω των μηχανών αναζήτησης. Όσο περισσότερα μεταδεδομένα, τόσο πιο εύκολα θα "εντοπίζεται" το τεκμήριό σας, γι'αυτό σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε όσα περισσότερα πεδία μπορείτε σχετικά με το τεκμήριο. Η συμπλήρωση των μεταδεδομένων να γίνεται με πεζά και κεφαλαία τα αρχικά γράμματα, όπου απαιτείται (π.χ. αρχή του τίτλου ή του ονόματος).

Συγγραφέας: Μπορεί να είναι ένα άτομο, οργανισμός ή υπηρεσία υπεύθυνη για τη δημιουργία ή συνεισφορά στο περιεχόμενο του τεκμηρίου. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Προσθέστε περισσότερα" μπορείτε να προσθέσετε όσους συγγραφείς χρειάζεται. Παραδείγματα:

Author submit

Αν πρόκειται για οργανισμό, χρησιμοποιήστε το κουτί Επίθετο για το όνομα του οργανισμού.

Τίτλος: Εισάγετε τον πλήρη τίτλο με τον οποίο θα πρέπει να αναγνωρίζεται το τεκμήριο. Όλα τα τεκμήρια της Νημερτούς πρέπει να έχουν έναν τίτλο!

title submit

Άλλοι τίτλοι: (Σημείωση: Αυτό το κουτί εμφανίζεται μόνο αν έχετε δηλώσει στην πρώτη σελίδα πως το τεκμήριο έχει περισσότερους από έναν τίτλους.) Αν το τεκμήριο σας έχει έναν εναλλακτικό τίτλο, για παράδειγμα έναν τίτλο σε άλλη γλώσσα ή μια συντόμευση, τότε εισάγετε τον εδώ.

Ημερομηνία έκδοσης: (σημείωση - αυτό το κουτί θα εμφανιστεί μόνο αν έχετε δηλώσει στην πρώτη σελίδα πως το τεκμήριο έχει δημοσιευτεί ή διανεμηθεί στο παρελθόν. Αν η Νημερτής είναι το πρώτο μέσο διανομής του τεκμηρίου, θα αποδοθεί μια ημερομηνία από το σύστημα όταν το τεκμήριο ενσωματωθεί στο αποθετήριο.)

Αν το τεκμήριό σας εκδόθηκε στο παρελθόν ή δημοσιοποιήθηκε, εισάγετε εδώ την ημερομηνία αυτού του γεγονότος. Αν δε γνωρίζετε το μήνα, αφήστε το κουτί όπως έχει, "Χωρίς μήνα". Διαφορετικά επιλέξτε ένα μήνα από το μενού. Αν δε γνωρίζετε την ακριβή ημερομηνία, αφήστε το κουτί κενό.

date of issue

Μέρος Σειράς και Στήριξη/Χορηγία: Για τις τεχνικές αναφορές ζητείται να συμπληρώσετε δύο πεδία τα οποία είναι το Μέρος Σειράς και Χορηγία/Στήριξη. Το μεν Μέρος Σειράς μπορεί να συμπληρωθεί από έναν κωδικό αναφοράς που παρέχεται εσωτερικά μέσα από κάθε ερευνητική ομάδα (π.χ. ένας κωδικός που δίνεται μέσα σε ένα project) και το δε Στήριξη/Χορηγία μπορεί να συμπληρωθεί από κείμενο που περιγράφει την οικονομική ή άλλη στήριξη που είχε η ερευνητική ομάδα κατά τη σύνταξη της τεχνικής αναφοράς.

Μέρος Σειράς - Στήριξη/Χορηγία

Εκδότης: Εισάγετε το όνομα του εκδότη του τεκμηρίου. (Σημείωση: Αυτό το κουτί εμφανίζεται μόνο αν έχετε δηλώσει στην πρώτη σελίδα πως το τεκμήριο έχει δημοσιευτεί ή διανεμηθεί στο παρελθόν)

Παραπομπή: Εισάγετε τις πληροφορίες παραπομπής αυτού του τεκμηρίου αν πρόκειται για άρθρο περιοδικού ή μέρος ενός έργου, όπως κεφάλαιο βιβλίου. (Σημείωση: αυτό το κουτί εμφανίζεται μόνο αν έχετε δηλώσει στην πρώτη σελίδα πως το τεκμήριο έχει δημοσιευτεί ή διανεμηθεί στο παρελθόν.)

Αριθμός σειράς/αναφοράς: Κάποιες συλλογές στη Νημερτή μπορεί να είναι αριθμημένες σειρές, όπως τεχνικές αναφορές ή εργασίες. Αν αυτή η υποβολή υπάγεται σε αυτήν την κατηγορία, τότε θα πρέπει να υπάρχει μια εξ ορισμού τιμή στο κουτί Σειρά, την οποία δεν πρέπει να αλλάξετε, αλλά θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό στο κουτί Αριθμός σειράς/αναφοράς.

Αναγνωριστικά: Αν γνωρίζετε ένα μοναδικό αριθμό ή κωδικό που ταυτοποιεί το τεκμήριο αυτό σε κάποιο σύστημα, παρακαλώ εισάγετέ τον εδώ. Κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του πτυσσόμενου μενού και επιλέξτε από τις επιλογές που υπάρχουν. Οι επιλογές είναι (σημείωση: μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή):

Τύπος: Επιλέξτε τον τύπο του υλικού που ταιριάζει καλύτερα στο τεκμήριό σας. Για να επιλέξετε περισσότερες από μία τιμές από τη λίστα, χρειάζεται να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο "ctrl" ή "shift". Για τις διδακτορικές διατριβές και τις μεταπτυχιακές εργασίες ο τύπος που πρέπει να επιλεγεί είναι "Εργασία", ενώ για τις τεχνικές αναφορές είναι "Τεχνικές Αναφορές".

Γλώσσα: Επιλέξτε τη γλώσσα του περιεχομένου του τεκμηρίου. Αν η εξ ορισμού γλώσσα (Ελληνικά) δεν είναι κατάλληλη, κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του πτυσσόμενου μενού για να δείτε μια λίστα με τις γλώσσες που μπορείτε να εισάγετε.

Αν το τεκμήριό σας δεν είναι αρχείο κειμένου και δεν μπορείτε για αυτό το λόγο να επιλέξετε γλώσσα, τότε επιλέξτε "Δεν εφαρμόζεται".

Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενη" για να συνεχίσετε, ή "Ακυρώστε/Αποθηκεύστε" για να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε ή να ακυρώσετε την υποβολή.

[ επιστροφή στο Υποβολή] [ επιστροφή στην αρχή ]

ΥΠΟΒΟΛΗ: Βήμα 4 - Περιγραφή του τεκμηρίου σας - Εισαγωγή λέξεων-κλειδιών και περιλήψεων

Θέμα/Λέξεις-κλειδιά:

Παρακαλώ εισάγετε όσο περισσότερες λέξεις-κλειδιά μπορείτε για να περιγράψετε θεματικά το τεκμήριο, είτε γενικές είτε εξειδικευμένες. Όσο περισσότερες λέξεις παρέχετε, τόσο πιο πιθανό είναι πως οι χρήστες θα εντοπίσουν αυτό το τεκμήριο στις αναζητήσεις τους. Χρησιμοποιήστε ένα κουτί για κάθε λέξη ή φράση. Μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα κουτιά αν κάνετε κλικ στο κουμπί "Προσθέστε περισσότερα". Παραδείγματα:

keywords

Η κοινότητά σας μπορεί να προτείνει τη χρήση ενός συγκεκριμένου λεξιλογίου ή θησαυρού. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε επιλέξτε θέματα από αυτή τη λίστα. Μελλοντικές εκδόσεις του λογισμικού DSpace θα παρέχουν συνδέσμους προς αυτές τις λίστες.

Περίληψη:

Μπορείτε να επικολλήσετε μια περίληψη σε αυτό το κουτί ή να την πληκτρολογήσετε μόνοι σας. Δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος της περίληψης. Σας παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μια περίληψη για να βοηθήσετε τους χρήστες και να αυξήσετε τις πιθανότητες αναζήτησης και ανάκτησης.

Πατήστε στο κουμπί "Επόμενη" για να συνεχίσετε, ή στο "Ακυρώστε/Αποθηκεύστε" για να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε ή να ακυρώσετε την υποβολή.

[ επιστροφή στο Υποβολή ][ επιστροφή στην αρχή ]

ΥΠΟΒΟΛΗ: Βήμα 5 - Φόρτωση ενός αρχείου

Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορείτε να εισάγετε το όνομα του αρχείου που θέλετε να φορτώσετε:

  1. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και το όνομα του αρχείου στο πλαίσιο και έπειτα πατήστε το κουμπί "Επόμενη" στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί "Πλοήγηση" και θα ανοίξει ένα παράθυρο για να βρείτε τα αρχεία σας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στους φακέλους σας μέχρι να βρείτε το σωστό αρχείο που θα φορτωθεί. Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του αρχείου που θέλετε να φορτώσετε, και το όνομα θα εισαχθεί στο πλαίσιο εισαγωγής.

    • Σε υπολογιστές με λειτουργικά συστήματα Windows και Macintosh, το παράθυρο αρχικά εμφανίζεται κάπως έτσι:

Μόλις εμφανιστεί το σωστό όνομα αρχείου στο πλαίσιο εισαγωγής, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενη" για να συνεχίσετε.

Περιγραφή Αρχείου

Αν στην αρχή της διαδικασίας υποβολής δηλώσατε πως το τεκμήριο συνίσταται από περισσότερα από ένα αρχεία, θα δείτε ένα πλαίσιο με όνομα "Περιγραφή αρχείου". Οι πληροφορίες που παρέχετε εδώ θα βοηθήσουν τους χρήστες να καταλάβουν τί πληροφορίες περιέχονται σε κάθε αρχείο, για παράδειγμα "κυρίως άρθρο" ή "εικόνες" ή "πρόγραμμα υπολογιστή" ή "σύνολο δεδομένων". Εισάγετε τις περιγραφές αρχείου για κάθε τεκμήριο και κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενη" για να συνεχίσετε.

[ επιστροφή στο Υποβολή ] [ επιστροφή στην αρχή ]

ΥΠΟΒΟΛΗ: Βήμα 6 - Μορφότυποι Αρχείων

Για να αρχειοθετήσετε κατάλληλα ένα αρχείο και να τού δώσετε την κατάλληλη πρόσβαση, πρέπει να γνωρίζουμε το μορφότυπό του, για παράδειγμα "pdf", "html", ή "Microsoft Word". Αν το σύστημα δεν αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο του αρχείου που φορτώσατε, θα σας ζητηθεί να τον περιγράψετε. Αν ο τύπος του αρχείου εμφανίζεται στη λίστα που σας δίνουμε, κάντε κλικ επάνω του και έπειτα στο "Υποβάλλετε". Αν δε βλέπετε τον τύπο σε αυτή τη λίστα, κάντε κλικ στο "Ο μορφότυπος δεν υπάρχει στη λίστα" και περιγράψτε τον τύπο στο πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος της σελίδας. Βεβαιωθείτε πως γράφετε το όνομα της εφαρμογής που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε το αρχείο και την έκδοση της εφαρμογής, για παράδειγμα "Autodesk AutoCAD R20 για UNIX".

Το αρχείο φορτώθηκε

Αφού φορτώσετε το αρχείο, ελέγξτε τις πληροφορίες στον πίνακα για να βεβαιωθείτε πως είναι σωστές. Υπάρχουν δύο επιπλέον τρόποι για να βεβαιωθείτε πως τα αρχεία σας έχουν φορτωθεί σωστά:

Αν φορτώνετε μόνο ένα αρχείο, κάντε κλικ στο "Επόμενη" όταν βεβαιωθείτε πως το αρχείο φορτώθηκε επιτυχώς.

Αν φορτώνετε περισσότερα από ένα αρχεία , κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθέστε κι άλλο αρχείο" (αυτό θα εμφανιστεί αν "τσεκάρατε" την επιλογή "Το αρχείο συνίσταται από περισσότερα από ένα αρχεία" στη σελίδα "Υποβάλλετε: Περιγράψτε το τεκμήριό σας"). Αφού βεβαιωθείτε πως όλα τα αρχεία του τεκμηρίου έχουν φορτωθεί επιτυχώς, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενη".

Αν φορτώνετε σελίδα HTML που συνοδεύεται από άλλα αρχεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθέστε κι άλλο αρχείο" και φορτώστε όλα τα αρχεία που αναφέρονται στην σελίδα html. Αφού φορτωθούν όλα, επιλέξτε από τη στήλη "Πρωτεύον Bitstream" το bitstream ή αρχείο που είναι η σελίδα index ή η "ανώτερη" σελίδα για την ιστοσελίδα. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα συνδεδεμένα αρχεία θα εμφανίζονται σωστά στη σελίδα HTML. Έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενη".

Checksum

Η Νημερτής παράγει ένα checksum MD5 για κάθε αρχείο που αποθηκεύει. Χρησιμοποιούμε εσωτερικά αυτό το checksum για να επιβεβαιώσουμε την ακεραιότητα των αρχείων από την αρχή της δημιουργίας τους (το checksum ενός αρχείου δεν πρέπει να αλλάζει). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το checksum για να βεβαιωθείτε πως αυτό που λάβαμε είναι όντως αυτό που φορτώσατε.

Αν θέλετε να επιβεβαιώσετε την ακεραιότητα του αρχείου με τη χρήση checksum, κάντε κλικ στο "Εμφανίστε τα checksum" στη σελίδα "Τα αρχεία έχουν φορτωθεί". Το checksum MD5 που έχει παράγει η Νημερτής για κάθε αρχείο που έχουμε λάβει από εσας θα εμφανιστεί στα δεξιά του ονόματος του αρχείου. Έπειτα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα τοπικό πρόγραμμα για να παράγετε τα δικά σας checksum για αυτά τα αρχεία, και να επιβεβαιώσετε πως τα δικά σας αποτελέσματα ταιριάζουν με τα δικά μας. Στα περισσότερα συστήματα τύπου UNIX (συμπεριλαμβανομένου του Mac OS X), χρησιμοποιήστε το md5sum. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "md5sum MYFILE" για κάθε αρχείο που θέλετε να ελέγξετε. Η περίληψη θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. Σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows, τα εργαλεία MD5 είναι διαθέσιμα δωρεάν: δοκιμάστε md5 (από http://www.fourmilab.ch/md5/), ή md5sum, διαθέσιμο από το πακέτο textutils της Cygwin (http://www.cygwin.com/). Όλες αυτές οι λειτουργίες θα πρέπει να τρέξουν από γραμμή εντολών. Το μήνυμα που θα εμφανιστεί μετά τη χρήση του εργαλείου md5 στο τοπικό αντίγραφο του αρχείου που προσπαθείτε να φορτώσετε θα πρέπει να είναι πανομοιότυπο με αυτό που αναφέρει η Νημερτής.

[ επιστροφή στο Υποβολή] [ επιστροφή στην αρχή ]

ΥΠΟΒΟΛΗ: Βήμα 7- Επιβεβαίωση της υποβολής

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να ελέγξετε τις πληροφορίες που εισαγάγατε για να περιγράψετε το τεκμήριο. Για να διορθώσετε ή να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες, κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί στα δεξιά, ή χρησιμοποιήστε τα οβάλ κουμπιά στο πάνω μέρος της σελίδας για να μετακινηθείτε στις σελίδες υποβολής. Όταν βεβαιωθείτε πως η υποβολή είναι εντάξει, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενη" για να συνεχίσετε.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Ακυρώστε/Αποθηκεύστε" για να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε τα δεδομένά σας ή για να ακυρώσετε την υποβολή.

[ επιστροφή στο Υποβολή] [ επιστροφή στην αρχή ]

ΥΠΟΒΟΛΗ: Βήμα 8 - Άδεια

Η Νημερτής χρειάζεται να έχει τη σύμφωνη γνώμη σας για την μη-αποκλειστική άδεια διανομής πριν το τεκμήριό σας εμφανιστεί στη Νημερτή. Παρακαλούμε διαβάστε την άδεια προσεκτικά. Περισσότερες οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο ειδικό ενημερωτικό έντυπο που ακολουθεί.

Νημερτής - ʼδειες Creative Commons

Aπό τις 31 Μαρτίου 2008 έχει ενσωματωθεί στη Νημερτή η δυνατότητα επιλογής και εφαρμογής των αδειών Creative Commons για τις εργασίες που υποβάλλονται. Η δυνατότητα αυτή είναι προαιρετική και παρέχεται στους χρήστες της Νημερτούς ως ειδικό συμπλήρωμα για τον ακριβή προσδιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης των εργασιών αυτών από τους αναγνώστες τους. Πλέον η διαδικασία αδειοδότησης εντός της ροής κατάθεσης αποτελείται από δύο βήματα, με το πρώτο βήμα να αφορά την άδεια Creative Commons και με το δεύτερο να αφορά την άδεια της ΒΚΠ.

Σημειώνεται πως η εφαρμογή των αδειών Creative Commons δεν αντικαθιστά την άδεια εκχώρησης κάποιων δικαιωμάτων στη ΒΚΠ, αλλά ορίζει τις σχέσεις μεταξύ της εργασίας των καταθετών και του αναγνωστικού κοινού.

Κατά το πρώτο βήμα, για το οποίο επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση του είναι προαιρετική και μπορεί να παραλειφθεί, ο χρήστης συνδέεται με το δικτυακό τόπο των Creative Commons και καθορίζει τα δικαιώματα που επιθυμεί να διέπουν την εργασία του. Η αντίστοιχη άδεια προσδιορίζεται με το αντίστοιχο εικονίδιο στην σελίδα των βιβλιογραφικών δεδομένων της εργασίας. Αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της Νημερτούς.
[ επιστροφή στο Υποβολή] [ επιστροφή στην αρχή ]

ΥΠΟΒΟΛΗ: Βήμα 9 - Ολοκλήρωση υποβολής

Τώρα που η εργασία σας έχει εισαχθεί επιτυχώς στο σύστημα, θα περάσει από διάφορα στάδια που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη συλλογή στην οποία έγινε η υποβολή. Μερικές συλλογές απαιτούν κάποια βήματα ελέγχου της υποβολής, ενώ άλλες την αποδέχονται αμέσως. Θα λάβετε ειδοποίηση μέσω e-mail μόλις το τεκμήριό σας ενταχθεί στη συλλογή ή αν για κάποιο λόγο υπάρξει πρόβλημα με την υποβολή σας. Αν έχετε απορίες σχετικά με τα βήματα που ακολουθούνται σε μια συγκεκριμένη συλλογή, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον υπεύθυνο διαχείρισης της κοινότητας. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της υποβολής σας πηγαίνοντας στη σελίδα Η Νημερτής μου.

[ επιστροφή στο Υποβολή] [ επιστροφή στην αρχή ]

Handles

Όταν το τεκμήριό σας ενταχθεί στο σύστημα, τού αποδίδεται ένα μόνιμο URL. Αυτό σημαίνει ότι, αντίθετα με τα περισσότερα URL, αυτό το αναγνωριστικό δεν θα αλλάξει όταν το σύστημα μεταφερθεί σε νέο εξοπλισμό ή αν γίνουν αλλαγές στο σύστημα. Η Νημερτής αναλαμβάνει την ευθύνη της συντήρησης αυτού του αναγνωριστικού, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ασφαλώς, όταν παραπέμπετε σε αυτό σε δημοσιεύσεις. Τα μόνιμα url αποδίδονται σύμφωνα με το σύστημα Handle, ένα περιεκτικό σύστημα που αποδίδει, διαχειρίζεται και δημιουργεί συνδέσμους προς μόνιμα αναγνωριστικά, γνωστά ως "handles," για ψηφιακά τεκμήρια και άλλες πηγές του Διαδικτύου. Το Handle System διαχειρίζεται από το Corporation for National Research Initiatives (CNRI), που αναλαμβάνει, προστατεύει και προωθεί την έρευνα για το δημόσιο συμφέρον.

[ επιστροφή στην αρχή ]

Η Νημερτής μου

Αν είστε εξουσιοδοτημένος από το σύστημα να υποβάλλετε τεκμήρια ή να επιβλέπετε κάποια συλλογή ή αν είστε μέλος του προσωπικού και υπεύθυνος/η για κάποια συλλογή της Νημερτούς ή για τη συντήρηση των μεταδεδομένων, θα έχετε μια σελίδα Η Νημερτής μου. Εδώ θα βρείτε:

Επεξεργασία προφίλ

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να αλλάξετε τις πληροφορίες που έχουμε για σας. Πρέπει να κάνετε log-in πρώτα στο σύστημα και έπειτα θα μπορέσετε να αλλάξετε τα στοιχεία σας.

[ επιστροφή στην αρχή]

Ειδοποιήσεις μέσω e-mail

Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν ως συνδρομητές κάποιας συλλογής για να λαμβάνουν καθημερινά ειδοποιήσεις μέσω e-mail για νέα τεκμήρια που προστίθενται στις συλλογές. Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν σε όσες συλλογές επιθυμούν. Για να εγγραφείτε:

[ επιστροφή στην αρχή ]

Περαιτέρω βοήθεια

Για βοήθεια σχετικά με τη χρήση της Νημερτούς και ερωτήσεις για το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της Νημερτούς στη διεύθυνση nemertes@upatras.gr. Για γενικές πληροφορίες και νέα για το λογισμικό DSpace, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του DSpace.

[ επιστροφή στην αρχή ]