Search Results

Now showing 1 - 10 of 140
 • Thumbnail Image
  Item
  Διερεύνηση της περιγραφής, της παρεχόμενης αισθητικής εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης στα ελληνικά πανεπιστήμια
  Σούλη, Δήμητρα; Μουρίκη, Αλεξάνδρα; Εργαζάκη, Μαρίντα; Βάος, Αντώνης; Souli, Dimitra
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΜΔΕ)
  Η παρούσα εργασία αποτελεί μεθοδολογικά ανάλυση περιεχομένου η οποία επιχειρεί να διερευνήσει την περιγραφή της παρεχόμενης αισθητικής εκπαίδευσης σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, της χώρας. Η παρεχόμενη αισθητική αγωγή μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης, φαίνεται να είναι ζήτημα μεγάλης σημασίας εξαιτίας του γεγονότος ότι πολύ συχνά στα πλαίσια μίας διδακτικής διαδικασίας στο νηπιαγωγείο, καλούνται οι ίδιοι να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δραστηριότητες αισθητικού περιεχομένου. Στόχος της παρούσας έρευνας, είναι να εξετάσει τα στοιχεία που αφορούν στην αισθητική αγωγή η οποία παρέχεται στο μελλοντικό εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής των Ανωτάτων Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως αναγράφονται στους οδηγούς σπουδών του κάθε τμήματος. Συγκεκριμένα διερευνά, το περιεχόμενο της αισθητικής αγωγής στα Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης της χώρας, τους στόχους της αισθητικής αγωγής στα Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης της χώρας και τους τρόπους με τους οποίους παρέχεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό η αισθητική αγωγή στα Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης της χώρας. Στην έρευνά μας, επιλέχτηκαν προς ανάλυση οι εν χρήσει οδηγοί σπουδών των εννέα ελληνικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης, όπως εμφανίζονται στον επίσημο δικτυακό τους τόπο. Από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων με το λογισμικό «NVivo», προέκυψε ότι υπάρχει μία γκάμα μαθημάτων αισθητικής αγωγής (μουσική ,εικαστικά, θέατρο, θεωρία τέχνης, κινητική αγωγή, μουσειακή αγωγή, κινηματογράφος) τα οποία προσφέρουν τα ελληνικά Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης, αλλά υπάρχει ανομοιογένεια στην κατανομή των μαθημάτων ανά τμήμα. Επίσης, σύμφωνα με τις αναλύσεις προέκυψε, ότι τα προσφερόμενα μαθήματα στερούνται στόχων προσωπικής αισθητικής ανάπτυξης των φοιτητών αλλά και στόχων οι οποίοι συνδέονται με την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Τέλος, σύμφωνα με τις αναλύσεις, προέκυψε ότι τα περισσότερα μαθήματα διεξάγονται με μεικτές μεθοδολογικές μεθόδους (θεωρητικές διαλέξεις & βιωματικά εργαστήρια), ενώ ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό μαθημάτων, δεν αναγράφει κανέναν τρόπο διεξαγωγής στον οδηγό σπουδών. Στα τμήματα προσχολικής εκπαίδευσης της χώρας, η περιγραφή της αισθητικής αγωγής των μελλοντικών εκπαιδευτικών, πάσχει από σοβαρές αδυναμίες.
 • Thumbnail Image
  Item
  Προηγμένες τεχνικές αξιολόγησης ευχρηστίας εκπαιδευτικού λογισμικού
  (2010-06-22T10:56:40Z) Τσέλιος, Νικόλαος; Αβούρης, Νικόλαος; Αβούρης, Νικόλαος; Χούσος, Ευθύμιος; Γκούτης, Κωνσταντίνος; Τσακαλίδης, Αθανάσιος; Φακωτάκης, Νικόλαος; Μαρμαράς, Νικόλαος; Δημητρακοπούλου, Αγγελική; Tselios, Nikolaos
  Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΔ)
  -
 • Thumbnail Image
  Item
  Ο διαφορετικός «άλλος» μέσα από το έργο του Michel Foucault : εκπαιδευτικές προεκτάσεις
  Δημόπουλος, Βασίλειος; Dimopoulos, Vasilis
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΜΔΕ)
  Το βασικό ζητούμενο της μελέτης μας εστιάζει στην ανάλυση της σκέψης ενός στοχαστή που κυριάρχησε στο φιλοσοφικό στερέωμα του 20ου αιώνα – του Michel Foucault. Ενός στοχαστή που στάθηκε αναφανδόν στο πλευρό όλων εκείνων που βρίσκονταν στο κοινωνικό περιθώριο∙ δηλ. των τρελών, των φυλακισμένων και των ομοφυλόφιλων. Και μέσα από αυτούς επιχείρησε να καταδείξει τον υποκριτικό χαρακτήρα του ανθρωπισμού ή αλλιώς ν’ αποκαλύψει την σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης προόδου. Μιας προόδου που, στο πεδίο της εκπαίδευσης, λαμβάνει χώρα, μεταξύ άλλων, μέσα από την μετάβαση από δασκαλοκεντρική στη μαθητοκεντρική διδασκαλία. Πρόκειται για μια μετάβαση η οποία αντικατέστησε την παλιά φιγούρα του βίαιου και αυταρχικού δασκάλου με την εικόνα του χαμογελαστού, διαλεκτικού και καταρτισμένου παιδαγωγού που όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Μια μετάβαση που επιπροσθέτως μετέτρεψε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε φωτεινούς, όμορφους και λειτουργικούς χώρους οι οποίοι εξυπηρετούν στο έπακρο τις ανάγκες των μαθητών. Όμως, σύμφωνα με τον Foucault, πίσω από τους νεωτερισμούς αυτούς κρύβονται καινούριες μορφές καταπίεσης οι οποίες, σε σχέση με το παρελθόν, είναι λιγότερο εμφανείς και τραυματικές αλλά περισσότερο αποτελεσματικές και ανθεκτικές. Και οι μορφές αυτές καταπίεσης καταδεικνύουν εντέλει ότι το σύγχρονο σχολείο, παρά τον βοηθητικό του χαρακτήρα, παραμένει ένας μηχανισμός «ομαλοποίησης» ο οποίος θυμίζει φυλακή.
 • Thumbnail Image
  Item
  Πολυτροπικότητα και μαθησιακές δυσκολίες: επίγνωση και απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019) Κατσιλούλη, Άννα; Ρηγοπούλου, Γεωργία; Φραντζεσκάκη, Μαρία-Παρασκευή; Κασταμονίτη, Δήμητρα
  Τμήμα Λογοθεραπείας (ΔΕ)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία σκοπεύει στην διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την πολυτροπικότητα και τις μαθησιακές δυσκολίες. Η πολυτροπικότητα είναι μια θεωρία που εξετάζει το πώς οι άνθρωποι επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όχι μόνο μέσω της γραφής (που είναι ένας τρόπος), αλλά και μέσω ομιλίας, χειρονομίας, βλέμματος και οπτικών μορφών. Η θεωρία της πολυτροπικότητας μπορεί να βρεθεί σε γραφές και συζητήσεις που σχετίζονται με τη θεωρία της επικοινωνίας, τη γλωσσολογία, την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, την οπτική παιδεία, τις ανθρωπολογικές μελέτες και τις μελέτες σχεδιασμού. Η πολυτροπικότητα είναι μια διεπιστημονική προσέγγιση που κατανοεί ότι η επικοινωνία και η εκπροσώπηση είναι κάτι περισσότερο από τη γλώσσα. Έχει αναπτυχθεί κατά την τελευταία δεκαετία η συστηματική εξέταση των πολύ συζητημένων ερωτήσεων σχετικά με τις αλλαγές στην κοινωνία, για παράδειγμα σε σχέση με τα νέα μέσα και τεχνολογίες. Μέσα από τα αποτελέσματα της μελέτης φάνηκε πως σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί γνώριζαν τον όρο μαθησιακές δυσκολίες ενώ πάνω από το μισό δείγμα της έρευνας έκρινε τη διδασκαλία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μέτριας δυσκολίας. Όσον αφορά την πολυτροπικότητα κειμένου παρατηρήθηκε πως όλο το δείγμα την γνώριζε ενώ μεγάλο τμήμα των εκπαιδευτικών θεωρούν την πολυτροπικότητα κειμένου από πολύ έως πάρα πολύ χρήσιμη. Επίσης, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως τα κείμενα που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εικόνες. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγκαιότητα της μελέτη προσδιορίζεται στην έλλειψη ελληνικών ερευνών σχετικά με το μελετώμενο θέμα ενώ τα αποτελέσματα της μελέτης συγκλίνουν με τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών.
 • Thumbnail Image
  Item
  OpenQuest : designing a motivational framework for MOOCs instruction
  (EADTU, ) Mystakidis, Stylianos; Herodotou, Christothea; Μυστακίδης, Στυλιανός
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  This paper introduces an innovative motivational framework for Massive Open Online Courses (MOOCs) instructional design coined as Open Quest Framework (OpenQuest). OpenQuest aims to improve learning and user engagement in MOOCs by drawing lessons from the success of questbased initiatives, gamified web platforms, and massive-multiplayer online games (MMOs). The framework is grounded on established motivational theories such as the Self-Determination Theory and Situated Motivational Affordance. It supplements existing MOOCs design schemes that usually focus on pedagogy, assessment and technology. It features specific motivational mechanisms including, quests and narration, reputation systems, progression mechanisms, multiple learning pathways, well-designed feedback and social elements, that can be used to enhance learners' engagement and personalize learning.
 • Thumbnail Image
  Item
  Οι ψηφιακές μορφές τέχνης στην εικαστική αγωγή στην πρωτοσχολική εκπαίδευση : μια διδακτική πρόταση
  (2015-02-05) Δαουλτζή, Ελευθερία; Βάος, Αντώνης; Βάος, Αντώνης; Μουρίκη, Αλεξάνδρα; Σωτηρόπουλος, Λεωνίδας; Daoultzi, Eleftheria
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΜΔΕ)
  Η παρούσα εργασία αποτελεί την καταγραφή μιας διδακτικής παρέμβασης που εμπλέκει το σχολείο και ειδικά την πρωτοσχολική ηλικία με τη δημιουργία σύγχρονων έργων εικαστικής τέχνης με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Thumbnail Image
  Item
  Towards a Blended Strategy for Quality Distance Education Life-Long Learning Courses – The Patras Model
  (Academic Conferences International Limited, ) Mystakidis, Stylianos; Berki, Eleni; Valtanen, Juri-Petri; Amanatides, Eleftherios; Μυστακίδης, Στυλιανός
  Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Δημοσ. Π.Π. σε συνέδρια)
  The utilization of Technology Enhanced Learning and more specifically of Distance Education for Life-Long Learning and Continuous Professional Development are at the epicenter/focus of European policies for the improvement of the delivery of Vocational Education and Training. In this context, one of the important challenges is the design of versatile quality assurance strategies for training; providers that can guide the development of eLearning programs that achieve real impact in the participants’ lives. The University of Patras has launched a project for the provision of short, accessible, certified distance life-long learning programmes. The main pillars of this project are Excellence, Specialized Personalized Training at cutting edge subjects, Quality, Deep Learning and Innovation. Quality is perceived as a vibrant, dynamic process that is evaluated in the eye of the beholder (learner). Deep Learning goes beyond (superficial) knowledge increase: it aims at the development of transformative knowledge, meaning and metacognitive skills. In this study we identify, propose and evaluate preconditions, criteria and strategies to achieve high quality blended learning online courses based on the relevant experience of the University of Patras’ Educational Centre for Life-Long Learning (KEDIVIM). We present the methods used to assess the quality of the eLearning programmes, key findings of the evaluation process as well as early results of a research study on the quality of learning. The formative evaluation process was conducted by external assessors based on Context, Input, Process, Product approach. The evaluation instruments were online questionnaires, structured and semi-structured observation. The research study on quality was conducted by using an online questionnaire and aims at estimating the level of participants satisfaction using interactive learning methods such as collaborative learning. Early results of the study suggest that the project lead to the rapid provision of eLearning programmes that used successfully active learning methods to achieve high learner satisfaction and address training needs and skills gaps.
 • Thumbnail Image
  Item
  Νοσηλευτική φροντίδα σε παιδιά με σύνδρομο Down
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016) ΜΠΙΡΜΠΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ; ΣΑΚΕΤΟΥ, ΒΙΟΛΕΤΤΑ
  Τμήμα Νοσηλευτικής (ΔΕ)
  Η παρούσα εργασία η οποία έχει τίτλο <<Άτομα με σύνδρομο Down και νοσηλευτική παρέμβαση>>, ασχολείται με το ρόλο του νοσηλευτή στα άτομα με σύνδρομο Down από τη γέννηση έως την ενηλικίωση του. Γενικότερα αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης και ανασκόπησης μιας άλλης πτυχής του νοσηλευτή ως δάσκαλο ως εκπαιδευτή σε μια ειδική κατηγορία ατόμων. Το πρώτο μέρος αποτελεί τον ορισμό τους τύπους, τα αίτια και τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στις Νοσηλευτικές παρεμβάσεις και τη νοσηλευτική διεργασία που χρησιμοποιεί ο νοσηλευτής για να εφαρμόσει τις γνώσεις του. Τέλος αναφέρονται δυο περιστατικά παιδιών με σύνδρομο Down καθώς και οι τρόποι ένταξης των ατόμων αυτών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει και να τολμήσει να προσεγγίσει το ιδιαίτερο κεφάλαιο του συνδρόμου Down. Επίσης θέλει ιδιαιτέρως να τονίσει την σημαντική παρουσία και βοήθεια του νοσηλευτή στα άτομα αυτά όσον αφορά στη διδακτική της αυτοεξυπηρέτησης της υγιεινής και όχι μόνο. Η εργασία είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια διαφόρων πηγών. Τις πηγές αυτές αποτελούν βιβλία, περιοδικά καθώς και άρθρα από σελίδες στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν αξιολογήθηκαν και κατανεμήθηκαν με σκοπό την ανάλυση και την πλήρη πληροφόρηση γύρω από το σύνδρομο Down. Συμπεράσματα : Από την ανάλυση των παραπάνω πληροφοριών συμπεραίνουμε την αναγκαιότητα του νοσηλευτή στα άτομα αυτά καθώς και τον παιδαγωγικό του ρόλο στην αντιμετώπιση των ατόμων με σύνδρομο Down.
 • Thumbnail Image
  Item
  Μια μελέτη περίπτωσης της διαχείρισης ταυτότητας των Ελλήνων ομοφυλόφιλων, καθώς και των εμπειριών διάκρισης, τόσο στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή, όσο και στους χώρους της εκπαίδευσης και της εργασίας
  (2014-04-30) Σπυροπούλου, Θεοδώρα; Κρίβας, Σπυρίδων; Βασιλόπουλος, Στέφανος; Καμαριανός, Ιωάννης; Κρίβας, Σπυρίδων; Spyropoulou, Theodora
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΜΔΕ)
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ποιοτική προσέγγιση των συνεντεύξεων, τριών Ελλήνων ομοφυλόφιλων ατόμων, που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, της 29χρονης Kacy, του 28χρονου Μανόλη και της 32χρονης Μάρθας. Η έρευνά μας εστιάζει στο αν οι νέοι ομοφυλόφιλοι στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν συμπεριφορές και στάσεις διάκρισης στον εκπαιδευτικό, τον επαγγελματικό χώρο καθώς και την κοινωνική ζωή και πώς αυτή η κατάσταση είναι σε θέση να επηρεάσει την ταυτότητα και τη ζωή αυτών των ατόμων. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων αναλύονται και περιγράφονται σε έξι βασικές ενότητες με σκοπό την πιο σαφή και εύστοχη επεξεργασία των δεδομένων καθώς και την πιο κατάλληλη τοποθέτησή τους στο χώρο και το χρόνο: 1. Συνειδητοποίηση διαφορετικότητας-η εμπειρία της οικογένειας, 2. διαμόρφωση προσωπικότητας -η εμπειρία του σχολείου, 3. Πρώτες ερωτικές σχέσεις-η εμπειρία του πανεπιστημίου, 4. Η επίδραση της ομοφυλοφιλίας στο μορφωτικό επίπεδο και τις επαγγελματικές επιλογές, 5. Επαγγελματική σταδιοδρομία-η εμπειρία διάκρισης στην εργασία και 6. Η «ιδανική» ζωή. Η επεξεργασία των απαντήσεων των τριών συμμετεχόντων ακολουθεί χρονικά την πορεία της ζωής τους (παιδί, έφηβος, ενήλικας), γιατί θεωρήσαμε σημαντικό να φανεί πώς η διαφοροποίηση της αλληλεπίδρασης στη σχέση του εκάστοτε εξωγενούς περιβάλλοντος με την εκάστοτε ηλικιακή φάση του κάθε ομοφυλόφιλου ατόμου, επηρέασε τα στάδια ωρίμανσής του, καθώς και όλες τις πτυχές της προσωπικής και κοινωνικής ζωής τους.
 • Thumbnail Image
  Item
  Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος αγωγής υγείας στο πεδίο των εξαρτησιογόνων ουσιών
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018) ΤΣΑΜΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ; ΡΟΜΠΟΛΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ
  Τμήμα Νοσηλευτικής (ΔΕ)
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στην συγκεκριμένη εργασία θα αναλύσουμε ορισμένα είδη εξαρτισιογόνων ουσιών, όπως επίσης και την ευθύνη της αγωγής της υγείας, για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Θα περιοριστούμε βέβαια στην αγωγή της υγείας όσον αφορά τους ενήλικες, καθώς και στην συμβολή των Τ.Π.Ε στο έργο αυτό της εκπαίδευσης. ΣΚΟΠΟΣ: Στο ερευνητικό σκέλος της παρούσας πτυχιακής εργασίας, έγινε η προσπάθεια να στηριχθεί η άποψη πως μέσο των φορέων αγωγής υγείας και των Τ.Π.Ε είναι εφικτό να ενημερωθούν και να αναθεωρήσουν κάποιες απόψεις τους οι ενήλικες. Στόχος του έργου αυτού ήταν να αποδειχθεί η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των ενηλίκων και στον τομέα της αγωγής της υγείας. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Κατόπιν συνεννοήσεως με τα ΙΕΚ Αγρίνιου, Μεσολογγίου έγινε επίσκεψη στον χώρο φοίτησης και χορηγήθηκε σε 32 σπουδαστές το πρώτο κατά σειρά ερωτηματολόγιο, το οποίο θα υπάρχει στο κεφάλαιο με το ερευνητικό σκέλος της πτυχιακής εργασίας. Στο ερωτηματολόγιο αυτό, πέραν από τις ερωτήσεις δημογραφικού περιεχομένου, υπήρχαν και ερωτήσεις που εξέταζαν και τις γενικές γνώσεις των σπουδαστών σχετικά με τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις συναφείς τους έννοιες, αλλά και ενδεικτικές ερωτήσεις που διατύπωναν την στάση των σπουδαστών απέναντι στους χρήστες και στις ουσίες αυτές . Στην συνέχεια, έγινε παρουσίαση διάλεξης στους σπουδαστές και μοιράστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια, σχετικά με το ζήτημα. Μετά από μία εβδομάδα, ένα παρόμοιο ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε ξανά στους ίδιους σπουδαστές, ώστε να διαπιστώσουμε εάν η διάλεξη και το ενημερωτικό φυλλάδιο επηρέασαν τις γνώσεις και την στάση τους. Ακόμα μοιράστηκε ένα έντυπο αξιολόγησης για να διαπιστώσουμε κατά πόσο ωφέλιμη ήταν η παρέμβαση μας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ως αποτέλεσμα της εργασίας καθώς και της παρέμβασή μας αυτής, διαπιστώνεται αναγκαία η ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με το θέμα των ψυχοτρόπων ουσιών. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει άγνοια και προκατάληψη εις’ βάρος των χρηστών και των ουσιών, με το 81,25% να παραδέχεται πως είναι λίγο ή και καθόλου ενημερωμένος σχετικά (50% και 31,5% αντίστοιχα) . Κατόπιν της ενημέρωσης των σπουδαστών διαπιστώσαμε πως η γνώσεις τους γύρω από το ζήτημα βελτιώθηκαν σημαντικά, καθώς και η προκατάληψη απέναντι στο ζήτημα φάνηκε να παρουσιάζει κάποια σχετική μείωση. Συνεπώς, τα προγράμματα αγωγής της υγείας, μπορούν να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις σε κοινωνικά ζητήματα, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της κοινωνίας.