Search Results

Now showing 1 - 10 of 21
 • Thumbnail Image
  Item
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
  (Πανεπιστήμιο Πάτρας, 2020) Καρβουνιάρη, Δήμητρα; Μαλαβάζου, Μαρία; Ντεμίρης, Κωνσταντίνος
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
 • Thumbnail Image
  Item
  Ψυχολογικές , κοινωνικές , πολιτισμικές επιδράσεις του τουρισμού σε περιόδους οικονομικής κρίσης: Μελέτη περίπτωσης από την νησιωτική Ελλάδα.
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020) Σταυρακάκη, Ειρήνη; Βίγλη, Μαρία
  Τμήμα Μουσειολογίας (ΔΕ)
  Βασικό αντικείµενο, αυτής της εργασίας, όπως µαρτυρά και ο τίτλος της είναι η έρευνα ψυχολογικών,κοινωνικών,πολιτισμικών επιδράσεων σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα υπήρξε μια δυναμική ανάπτυξη και εξάπλωση των ξενοδοχειακών «αλυσίδων» και των μεγάλων τουριστικών πρακτορείων. Μετά το 1950 η ανάπτυξη του τουρισμού είναι αλματώδης και αποτελεί πλέον ένα οικονομικό τομέα που επηρεάζει άμεσα τις χώρες όπου αναπτύσσεται. Τα είδη και τα κίνητρα του τουρισμού ποικίλλουν, καθώς έχει αναπτυχθεί στο βάθος του χρόνου πάρα πολύ. Η τουριστική ανάπτυξη επιφέρει πληθώρα θετικών αποτελεσμάτων στην κοινωνία. Πέραν αυτών, προκύπτουν αρκετές αρνητικές συνέπειες. Η συμβολή του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι πολύ σημαντική και πολυδιάστατη καθώς επηρεάζει πάρα πολλά οικονομικά μεγέθη. Η σημασία της τουριστικής οικονομίας σχετίζεται με την ορθολογικότερη αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος, μέσω του καλύτερου προγραμματισμού της τουριστικής παραγωγής και της διατύπωσης στρατηγικών στόχων και προτάσεων τουριστικής πολιτικής. Εδώ και μερικές δεκαετίες, στην Ελλάδα επικρατεί τόσο οικονομική αστάθεια όσο και πολιτική, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία της χώρας, καθώς η δημοσιονομική σπατάλη αποτέλεσε τη βασική αιτία της κρίσης. Ο εγχώριος ελληνικός τουρισµός δέχθηκε κι αυτός πλήγµα και εκ των έσω και εκ των έξω. Έτσι, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε μια έρευνα για τις συνέπιες της οικονομικής κρίσης στο νησί που γέννησε τον μαθηματικό Πυθαγόρα, τον αστροφυσικό Αρίσταρχο, τον φιλόσοφο Μέλισσο, και ταυτίστηκε με τον μύθο της θεάς Ήρας, στην Σάμο. Ένα νησί με τεράστια ιστορία, μοναδικά τοπία και πολλές φυσικές ομορφιές. Διαθέτει αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα. Το δείγμα της έρευνάς μας ήταν 50 τουρίστες και 50 κάτοικοι οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την οικονομία ,τον τουρισμό, τα αξιοθέατα και την εργασία στο νησί. Τα αποτελέσματα έχουν δοθεί σε μορφή ποσοστών σε πίτες και διαγράμματα.Η έρευνά μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότιη ανάπτυξη του τουρισμού σε μια κοινωνία επιφέρει δραστικές αλλαγές έμμεσα και άμεσα στον πολιτισμό και στην κοινωνία του τόπου.
 • Thumbnail Image
  Item
  Οικονομική κρίση και συνέπειες στην τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας (2010-2017)
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019) ΣΥΒΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ; ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (ΔΕ)
  Η μελέτη αυτή εξέτασε τη σύνδεση της οικονομικής κρίσης με τον τουρισμό στην Ελλάδα, στοχεύοντας στην παροχή προτάσεων με απώτερο στόχο τη συνολική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδος τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε ο τουρισμός να αποτελέσει το βασικό πυλώνα μιας συνολικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα έτη. Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η παρούσα εργασία ήταν η ενίσχυση του τουρισμού μέσα στην οικονομική κρίση, γεγονός το οποίο αποτυπώθηκε από τη ραγδαία αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού την περίοδο από το 2010 και έπειτα σε σχέση με την περίοδο πριν την κρίση, γεγονός το οποίο οδήγησε στη σημαντική βελτίωση τόσο στον εισπράξεων των περιοχών που ωφελήθηκαν από τον τουρισμό, καθώς επίσης και στην ενίσχυση της απασχόλησης των πολιτών. Συνεπώς, για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού τα επόμενα έτη είναι βασικό να δοθεί έμφαση στην πραγματοποίηση επενδύσεων στον εναλλακτικό τουρισμό, σε συνδυασμό με την εντατική χρήση των εργαλείων μάρκετινγκ με απώτερο στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη τοποθέτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού, ώστε με αυτό τον τρόπο να αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο εισερχόμενος τουρισμός τα επόμενα χρόνια.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στον τουρισμό
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ; ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, ΙΣΑΒΕΛΛΑ; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Αδιαμφισβήτητα ο τουρισμός για την ελληνική οικονομία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της. Η ερμηνεία και η ανάλυση του θα πρέπει πάντα να απασχολεί διότι συμβάλει σημαντικά στο ελληνικό ΑΕΠ και οι στρεβλώσεις του μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πλήγμα. Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ο τουρισμός αποτέλεσε ένα από τους σημαντικότερους στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας βάση στατιστικών στοιχείων και αποτελεσμάτων που προσέφερε. Η εργασία με βάση τα προαναφερθέντα αποτελεί μια προσπάθεια να προσδιοριστούν οι μελλοντικές προοπτικές(κύκλος εργασιών του τουρισμού)για αυτή την τόσο σημαντική μεταβλητή για την ελληνική οικονομία.
 • Thumbnail Image
  Item
  Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον τουρισμό
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019) ΠΑΝΙΤΣΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ; ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΕ)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην κατάσταση που έχει προκύψει μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στις Η.Π.Α., την Ελλάδα και την Ευρώπη καθώς και τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει στον κλάδο του τουρισμού. Η οικονομική κρίση καθώς τα αίτια και οι επιπτώσεις αυτής αποτελούν βασικές προβληματικές οι οποίες πρόκειται να μελετηθούν παρακάτω, καθώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται όλο και ποιο έντονο και έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας την χώρα μας καθώς και την κίνηση του ταξιδιώτη τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Συνεπώς η σχετική συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους θα αυξηθεί ο ποιοτικός τουρισμός και θα διευρυνθεί η τουριστική περίοδος αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Αφού εντοπιστούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση του ελληνικού τουρισμού πριν και μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης παγκοσμίως, καθώς και ο βαθμός που επηρεάστηκε καταγράφονται τα κυριότερα μέτρα που πρέπει να προωθηθούν ώστε ο τουρισμός να ανακάμψει επιφέροντας οφέλη στην οικονομία. Θα αποτελούσε παράλειψη αν δεν αναφερθούμε στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την συγγραφή της εργασίας, είναι η εύρεση υλικού από την ξενόγλωσση και ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, επιστημονικά άρθρα και πηγές του διαδικτύου.
 • Thumbnail Image
  Item
 • Thumbnail Image
  Item
  Η διαχείριση του τουρισμού στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και η συνεισφορά του τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2015) Γκουρνέλου, Μαρία Α.Μ.9426; Παπαδόπουλος, Βασίλης Α.Μ.9456; Γουργουρίνη, Μαρία- Ηλέκτρα Α.Μ.9478; Ντεμίρης, Κωνσταντίνος
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
 • Thumbnail Image
  Item
  Οικονομική κρίση και επιπτώσεις στον τουρισμό
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2017) Αργυροπούλου, Κυριακή- Ευρυδίκη Α.Μ.5949; Παναγόπουλος, Αναστάσιος
  Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (ΔΕ)
 • Thumbnail Image
  Item
  Η οικονομική κρίση και πως επηρέασε τις ελληνικές επιχειρήσεις
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2017) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ; ΝΙΚΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Αντικείμενο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι το πώς η οικονομική κρίση επηρέασε τον κλάδο του τουρισμού. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην παγκόσμια, αλλά και στην ελληνική κρίση. Έπειτα, εξηγούνται κάποιοι βασικοί οικονομικοί όροι για την κατανόηση της ελληνικής οικονομίας. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται η γενικότερη εξέλιξη διάφορων οικονομικών κλάδων κατά την διάρκεια της ελληνικής κρίσης και τέλος, εστιάζουμε στην περίπτωση του κλάδου του τουρισμού, όπου παρατίθενται χρήσιμα και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν το πώς κινείται κατά την περίοδο της κρίσης (τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά και θα εξηγηθούν στην συνέχεια).
 • Thumbnail Image
  Item
  Τουρισμός και οικονομική κρίση
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2017) Παπαδοπούλου, Αικατερίνη; Μανωλοπούλου, Παναγιώτα; Παναγόπουλος, Αναστάσιος
  Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (ΔΕ)