Search Results

Now showing 1 - 10 of 97
 • Thumbnail Image
  Item
  Ηλεκτρονικό επιχειρείν σε περίοδο οικονομικής κρίσης.Θέματα ασφάλειας και μελέτη E-shop
  (ΤΕΙ Πάτρας, 2013) Κωστάζος, Ηλίας Α.Μ.8830; Ηλιόπουλος, Ιωάννης Α.Μ.8872; Κουρτάλης, Αθανάσιος Α.Μ.8745; Καναβός, Ανδρέας
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
 • Thumbnail Image
  Item
 • Thumbnail Image
  Item
  Η χρήση του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απο τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις ώστε να προσελκύσουν νέες αγορές και να αυξήσουν την συναλλαγματική εισροή στη χώρα μας σε περίοδο οικονομικής ύφεσης
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2017) ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ; ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗ, ΕΛΕΝΗ; ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ; ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της κοινωνικής δικτύωσης και του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, όσον αφορά στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων και πως μπορεί να βοηθήσουν για την προσέλκυση νέων αγορών και την ανάπτυξη της οικονομίας. Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας καταγράφηκαν ορισμένα βασικά θεωρητικά χαρακτηριστικά για την σημασία του τουρισμού στην ελληνική πραγματικότητα και την συμβολή των μέσω κοινωνικής δικτύωσης στην ενίσχυση αυτής. Αναλύθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ηλεκτρονικής διαφήμισης και ο ρόλος τους στην περίοδο της οικονομικής ύφεσης Στο δεύτερο μέρος, διερευνήθηκαν οι τάσεις του καταναλωτικού κοινού όσον αφορά στην συμβολή των social media και της ηλεκτρονικής διαφήμισης, στην απόφασή τους για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και οι εξακρίβωση της επιτυχούς εμφάνισης του σύγχρονου μάρκετινκ σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων σε τουριστικές επιχειρήσεις. Τέλος εξήχθησαν τα αντίστοιχα συμπεράσματα, μέσα από εκτεταμένη σύγκριση των δυο διαφορετικών τύπων έρευνας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η συμπεριφορά του καταναλωτή εν μέσω κρίσης
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2017) Ανδρικοπούλου, Θεώνη; Κοιμτζίδη, Αντωνία; Λαμπροπούλου, Λυδία; Γατομάτης, Παναγιώτης
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Η οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει στην ελληνική οικονομία εδώ και 6 πλέον χρόνια δείχνει συμφώνα τόσο με στατιστικές μετρήσεις όσο και μέσα από ερευνητικές προσπάθειες να έχει επιδράσει πάνω στην κατανάλωση τόσο αγαθών όσο και υπηρεσιών. Η ακόλουθη εργασία αποτελεί μια προσπάθεια προσδιορισμού τόσο των παραγόντων όσων και αιτίων που έχουν δημιουργήσει αυτήν την κατάσταση. Αυτό θα πραγματοποιηθεί τόσο μέσα από την θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος όσο και από την παρουσίαση μελέτης που διενεργήθηκε για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ο.Ν.Ε – Ελλάδα-Πορτογαλία και οικονομική κρίση
  (2014-11-19) Δοξαράς, Δημήτριος; Οικονομάκης, Γεώργιος; Ανδρουλάκης, Γεώργιος; Συριόπουλος, Κωνσταντίνος; Doxaras, Dimitrios
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Η οικονομία της Ελλάδας από την μεταπολίτευση έως την είσοδό της στην Οικονομική Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε) και η δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε από την εποχή διακυβέρνησης της χώρας από τα κόμματα που απετέλεσαν τον δικομματισμό μέχρι την κυβέρνηση συνεργασίας του 2012, θα αποτελέσουν την βάση για την ανάλυση του θέματος της παρούσας εκπονηθείσας εργασίας. Βασικός μας στόχος είναι να αναδείξουμε ομοιότητες και διαφορές στην ελληνική και πορτογαλική οικονομία, επικεντρώνοντας την ανάλυση και το ενδιαφέρον μας στην πορεία των μακροοικονομικών τους μεγεθών κατά τη διάρκεια της τελευταίας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που ξέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α) το 2007 και επεκτείνοντας τις επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό κόσμο εως το 2009. Παράλληλα, θα εξετάσουμε κατά πόσο η ένταξη της Ελλάδας και της Πορτογαλίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε καθεστώς πολυετούς επιτήρησης , βοήθησαν ή επιδείνωσαν την πορεία των οικονομιών τους αναδεικνύοντας δυνατά και αδύνατα σημεία της πολιτικής της τρόικας. Επιπροσθέτως, ειδική μνεία θα γίνει σε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της πορτογαλικής οικονομίας και στην τάση τους την τελευταία δεκαετία (2002-2012), συγκρίνοντας τα ευρήματα με την πορεία των αντίστοιχων ελληνικών μακροοικονομικών μεγεθών.Βάση για την σύγκριση αυτών των δεικτών, θα αποτελέσουν τα άρθρα του Οικονομάκη Γεώργιου, Ανδρουλάκη Γεώργιου και Μαρκάκη Μαρίας «Profitability and crisis in the Greek economy (1960-2012): an investigation-2013» καθώς επίσης και «Η εξωστρέφεια και κρίση της ελληνικής οικονομίας-2014».
 • Thumbnail Image
  Item
  Πτώχευση φυσικών και νομικών προσώπων. Οικονομική και κοινωνική προσέγγιση.
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2013) Διακόμη, Δήμητρα Α.Μ. 14040; Σύρρος, Νεκτάριος
  Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (ΔΕ)
  Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας πραγματεύεται την πτώχευση των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς προσεγγίζει το θέμα από κοινωνικής και οικονομικής άποψης. Αρχικά στην εισαγωγή παρατίθεται ο σκοπός, η δομή, η υπόθεση και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην συγγραφή της πτυχιακής εργασίας. Στο 1ο κεφάλαιο κάναμε μία μικρή εισαγωγή για την πτώχευση και εξηγήσαμε όρους που θα ακολουθήσουν μέσα στην εργασία για την καλύτερη κατανόησή της. Έγινε μία μικρή αναφορά στην εξέλιξη της πτώχευσης στην χώρα μας, στην Ελλάδα και παρουσιάστηκε ο Πτωχευτικός Κώδικας επιγραμματικά (στη συνέχεια αναπτύσσεται μέσα από τα κεφάλαια). Στο 2ο κεφάλαιο κρίθηκε σκόπιμο να γίνει αναφορά στη οικονομική κρίση και πώς αυτή επηρεάζει τα πάντα γύρω της. Η κρίση αυτή είναι αφορμή για πτώχευση πολλών επιχειρήσεων, νοικοκυριών, μη σωστή λειτουργία τραπεζών. Αυτό επηρεάζει το οικονομικό κύκλωμα το οποίο θα πρέπει να κυλά ομαλά για την ομαλή λειτουργία ενός κράτους. Για να κηρυχθεί όμως ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε πτώχευση πρέπει να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις. Η αναφορά τους καλύπτεται στο 3ο κεφάλαιο. Οι προϋποθέσεις συνοδεύονται με τη διαδικασία πτώχευσης και ποια όργανα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις ενέργειες αυτές. Φυσικά νομικό πρόσωπο είναι και το κράτος που με τη «βοήθεια» της οικονομικής κρίσης του προηγούμενου κεφαλαίου μπορεί να υποστεί πτώχευση. Στο 4ο κεφάλαιο βρίσκεται η ανάκληση της πτώχευσης και οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν σε περίπτωση είτε ύπαρξης ανάκλησης, είτε όχι. Η πτυχιακή εργασία συνεχίζει στο 5ο κεφάλαιο με τα αποτελέσματα της πτώχευσης. Αυτός ο «ιός» δε πλήττει μόνο επιχειρήσεις. Μπορεί να είναι καταστροφικός σε προσωπικό επίπεδο για τον καθένα ξεχωριστά ή όλους μαζί σαν μάζα. Πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει ψυχολογικά προβλήματα υγείας στους «πτωχούς» ή και στις οικογένειες τους. Τα αποτελέσματα είναι φανερά όχι μόνο στους πτωχεύσαντες αλλά και στον κύκλο τους, όπως είναι οι πιστωτές, οι συμβάσεις εργασίας που έχουν συνάψει.
 • Thumbnail Image
  Item
 • Thumbnail Image
  Item
  Η ελληνική κρίση χρέους της περιόδου 2010-2014.Αίτια, λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016) Ανδριώτη, Γεωργία Α.Μ.11438; Καραμπέτσος, Ανδρέας Α.Μ. 11543; Σπηλιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Α.Μ.11494; Βάσιος, Ηλίας
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Βασικός στόχος στην παρούσα πτυχιακή εργασία είναι να μελετηθεί η πορεία της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα από το 2010 μέχρι το 2014, καθώς και τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν τη χώρα στη σημερινή κατάσταση. Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύει τις πρώτες επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στο δημόσιο χρέος και έλλειμμα, καθώς και στα αίτια της παγκόσμιας αλλά και εγχώριας οικονομικής κρίσης, που οδήγησαν στη σημερινή ύφεση. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται εν συντομία το χρονικό της ελληνικής οικονομικής κρίσης, με τις σημαντικότερες πολιτικές και οικονομικές φάσεις που οδήγησαν στην ψήφιση του πρώτου και δεύτερου μνημονίου. Επίσης καταγράφονται και οι σημαντικότερες κοινωνικές συνέπειες που επέφεραν τα μέτρα λιτότητας στη χώρα μας. Στο τρίτο και σημαντικότερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται με αριθμούς και διαγράμματα οι επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική οικονομία, ξεκινώντας από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (2010-2015), και την πτώση στο χρηματιστήριο, μέχρι την αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας στην Ελλάδα σε πολύ υψηλά επίπεδα, καθώς και για τις περικοπές των συντάξεων και των μισθών. Στο τέταρτο κεφάλαιο προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης, όπως η πάταξη της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η μεθοδολογία της έρευνας, που ακολουθήθηκε στην πτυχιακή εργασία, καθώς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη αυτή.  
 • Thumbnail Image
  Item
  Η ελληνική ακτοπλοία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 2010-2013
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016) Κόκκα, Κωνσταντίνα Α.Μ.9934; Ζωτάλη, Παρασκευή Α.Μ.10011; Ντεμίρης, Κωνσταντίνος
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
 • Thumbnail Image
  Item
  Οικονομική κρίση και συνέπειες στην τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας (2010-2017)
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019) ΣΥΒΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ; ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (ΔΕ)
  Η μελέτη αυτή εξέτασε τη σύνδεση της οικονομικής κρίσης με τον τουρισμό στην Ελλάδα, στοχεύοντας στην παροχή προτάσεων με απώτερο στόχο τη συνολική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδος τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε ο τουρισμός να αποτελέσει το βασικό πυλώνα μιας συνολικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα έτη. Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η παρούσα εργασία ήταν η ενίσχυση του τουρισμού μέσα στην οικονομική κρίση, γεγονός το οποίο αποτυπώθηκε από τη ραγδαία αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού την περίοδο από το 2010 και έπειτα σε σχέση με την περίοδο πριν την κρίση, γεγονός το οποίο οδήγησε στη σημαντική βελτίωση τόσο στον εισπράξεων των περιοχών που ωφελήθηκαν από τον τουρισμό, καθώς επίσης και στην ενίσχυση της απασχόλησης των πολιτών. Συνεπώς, για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού τα επόμενα έτη είναι βασικό να δοθεί έμφαση στην πραγματοποίηση επενδύσεων στον εναλλακτικό τουρισμό, σε συνδυασμό με την εντατική χρήση των εργαλείων μάρκετινγκ με απώτερο στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη τοποθέτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού, ώστε με αυτό τον τρόπο να αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο εισερχόμενος τουρισμός τα επόμενα χρόνια.