Search Results

Now showing 1 - 10 of 24
 • Thumbnail Image
  Item
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
  (Πανεπιστήμιο Πάτρας, 2020) Καρβουνιάρη, Δήμητρα; Μαλαβάζου, Μαρία; Ντεμίρης, Κωνσταντίνος
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
 • Thumbnail Image
  Item
  Ψυχολογικές , κοινωνικές , πολιτισμικές επιδράσεις του τουρισμού σε περιόδους οικονομικής κρίσης: Μελέτη περίπτωσης από την νησιωτική Ελλάδα.
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020) Σταυρακάκη, Ειρήνη; Βίγλη, Μαρία
  Τμήμα Μουσειολογίας (ΔΕ)
  Βασικό αντικείµενο, αυτής της εργασίας, όπως µαρτυρά και ο τίτλος της είναι η έρευνα ψυχολογικών,κοινωνικών,πολιτισμικών επιδράσεων σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα υπήρξε μια δυναμική ανάπτυξη και εξάπλωση των ξενοδοχειακών «αλυσίδων» και των μεγάλων τουριστικών πρακτορείων. Μετά το 1950 η ανάπτυξη του τουρισμού είναι αλματώδης και αποτελεί πλέον ένα οικονομικό τομέα που επηρεάζει άμεσα τις χώρες όπου αναπτύσσεται. Τα είδη και τα κίνητρα του τουρισμού ποικίλλουν, καθώς έχει αναπτυχθεί στο βάθος του χρόνου πάρα πολύ. Η τουριστική ανάπτυξη επιφέρει πληθώρα θετικών αποτελεσμάτων στην κοινωνία. Πέραν αυτών, προκύπτουν αρκετές αρνητικές συνέπειες. Η συμβολή του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι πολύ σημαντική και πολυδιάστατη καθώς επηρεάζει πάρα πολλά οικονομικά μεγέθη. Η σημασία της τουριστικής οικονομίας σχετίζεται με την ορθολογικότερη αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος, μέσω του καλύτερου προγραμματισμού της τουριστικής παραγωγής και της διατύπωσης στρατηγικών στόχων και προτάσεων τουριστικής πολιτικής. Εδώ και μερικές δεκαετίες, στην Ελλάδα επικρατεί τόσο οικονομική αστάθεια όσο και πολιτική, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία της χώρας, καθώς η δημοσιονομική σπατάλη αποτέλεσε τη βασική αιτία της κρίσης. Ο εγχώριος ελληνικός τουρισµός δέχθηκε κι αυτός πλήγµα και εκ των έσω και εκ των έξω. Έτσι, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε μια έρευνα για τις συνέπιες της οικονομικής κρίσης στο νησί που γέννησε τον μαθηματικό Πυθαγόρα, τον αστροφυσικό Αρίσταρχο, τον φιλόσοφο Μέλισσο, και ταυτίστηκε με τον μύθο της θεάς Ήρας, στην Σάμο. Ένα νησί με τεράστια ιστορία, μοναδικά τοπία και πολλές φυσικές ομορφιές. Διαθέτει αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα. Το δείγμα της έρευνάς μας ήταν 50 τουρίστες και 50 κάτοικοι οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την οικονομία ,τον τουρισμό, τα αξιοθέατα και την εργασία στο νησί. Τα αποτελέσματα έχουν δοθεί σε μορφή ποσοστών σε πίτες και διαγράμματα.Η έρευνά μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότιη ανάπτυξη του τουρισμού σε μια κοινωνία επιφέρει δραστικές αλλαγές έμμεσα και άμεσα στον πολιτισμό και στην κοινωνία του τόπου.
 • Thumbnail Image
  Item
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΦΑΓΕ.Α.Ε
  (Πανεπιστήμιο Πάτρας, 2021) Κουτσοχρήστου, Άννα- Χριστίνα; Μπρουτζά, Χριστίνα; Ντεμίρης, Κωνσταντίνος
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η οικονομική κρίση και πώς αυτή έχει επιδράσει στη λειτουργία των επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και οι λόγοι που οδηγούν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε φυγή στο εξωτερικό. Η διάρθρωση της πτυχιακής εργασίας έγινε σε πέντε επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ορισμός της οικονομικής κρίσης, τα χαρακτηριστικά, οι αιτίες που την δημιούργησαν και οι επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτήν γενικότερα στην οικονομία και ειδικότερα στην ελληνική οικονομία. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον τρόπο προσέγγισης του ΔΝΤ ως προς την Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην επιχειρηματικότητα γενικότερα καθώς και στην φυγή των ελληνικών επιχειρήσεων σε χώρες του εξωτερικού, εστιάζοντας στους λόγους που τις οδηγούν προς τη φυγή αυτή. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία και ειδικότερα στην γαλακτοβιομηχανία της ΦΑΓΕ Α.Ε. Η εργασία ολοκληρώνεται στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, στο οποίο παρατίθεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε ιδιοκτήτες ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η εξέλιξη της απασχόλησης στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021) ΓΚΕΤΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Α.Μ.14255; Μαυριδάκης, Θεοφάνης
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Η απασχόληση αποτελεί για κάθε άνθρωπο ένα αναφαίρετο δικαίωμα και κανείς δεν μπορεί να του το στερήσει για αυτό και το λεγόμενο δικαίωμα στην εργασία είναι κατοχυρωμένο συνταγματικά στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Ο άνθρωπος μέσω της εργασίας μπορεί να καλύψει όχι μόνο τις ανάγκες του για επιβίωση μέσω της χρηματικής ανταμοιβής που θα λάβει αλλά και να εκπληρώσει προσωπικές του αισιοδοξίες μέσω της επαγγελματικής του πορείας. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την εξέλιξη της απασχόλησης στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι έτη έχοντας ως αρχή τις βασικές μορφές απασχόλησης και με το πώς αυτές έχουν εξελιχθεί με το πέρασμα του χρόνου. Ακολουθεί η ανάλυση των χαρακτηριστικών της απασχόλησης χωρισμένη σε δύο περιόδους ενώ αναφέρονται και οι αποφάσεις του κράτους που επηρέασαν την απασχόληση. Κάθε κράτος έχει τους κλάδους που είναι πιο σημαντικοί για την απασχόληση έτσι και στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της απασχόλησης σε σημαντικούς οικονομικά κλάδους για την Ελλάδα αλλά και σε κάποιους κοινωνικά σημαντικούς. Τέλος οι εξελίξεις των τελευταίων δύο ετών με την πανδημία δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την εργασία καθώς αποτέλεσαν σαφέστατα εξέλιξη για την απασχόληση φέρνοντας αλλαγές και φανερώνοντας προβλήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα πριν και μετά την οικονομική κρίση
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020) Καφρίτσας, Παντελής; Καντάνης, Γεώργιος; Μαυριδάκης, Θεοφάνης
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασία είναι η διερεύνηση της οικονομικής κρίσης στον ιδιωτικό τομέα. Για τους σκοπούς της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιήθηκε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από έγκυρες πηγές όπως την Ελληνική Στατιστική Αρχή Δεδομένων αλλά και από επιστημονικά δημοσιευμένα άρθρα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης οδήγησαν στην εξαγωγή ενδιαφερόντων συμπερασμάτων ιδιαίτερα όσον αφορά στις επιπτώσεις της κρίσης στους διαφόρους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελληνική αγορά. Ειδικότερα, η πτυχιακή εργασία διαρθρώθηκε σε τρία κεφάλαια. Αρχικά το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην οικονομική κρίση όπου περιγράφεται ο ορισμός της, η απαρχή της οικονομικής κρίσης στην Αμερική και εν συνεχεία στην Ευρώπη και έπειτα στον Ελλαδικό χώρο, παρουσιάζονται τα αίτια της οικονομικής κρίσης καθώς και οι συνέπειες που είχε η οικονομική κρίση. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται βασικοί κλάδοι του ιδιωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα οι κλάδοι του εμπορίου, του τουρισμού, των κατασκευών, του αγρού, της εστίασης, της κτηνοτροφίας, της αλιείας και των τραπεζών. Ακόμη, παρουσιάζονται στοιχεία όπως αριθμός επιχειρήσεων, αριθμοί εργαζομένων, ποσότητες εκμεταλλεύσιμων προϊόντων για κάθε κλάδο για χρονικές περιόδους που αφορούν πριν την οικονομική κρίση, κατά την εμφάνιση καθώς και για την περίοδο μετά την οικονομική κρίση. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα στο γενικό σύνολο για τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και την πορεία τους σε όλο το χρονικό διάστημα που εξετάζεται στην παρούσα πτυχιακή εργασία. Συμπερασματικά, η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά την πλειοψηφία των τομέων οικονομικής δραστηριότητας όπως του εμπορίου, των κατασκευών, του αγρού, της εστίασης, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, ενώ αντίθετα σημειώθηκε αύξηση στο τομέα του τουρισμού. Ακόμη, η ρίζα του προβλήματος θα πρέπει να βρεθεί στις βάσεις σχεδιασμού των εκάστοτε κυβερνήσεων και οι τρόποι αντιμετώπισης θα πρέπει να στοχεύουν στην εξυγίανση του προβλήματος και όχι στην καταστολή του.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
  (Πανεπιστήμιο Πάτρας, 2021) Μάνδαλου, Αθανασία; Χριστοδούλου, Καλλιόπη; Ντεμίρης, Κωνσταντίνος
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιαστεί αρχικά με μια σύντομη επισκόπηση με βάση τις έγκριτες βιβλιογραφικές έρευνες, τις μεγάλες κρίσεις που συνέβησαν, με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά πολύ η καταναλωτική δαπάνη, πλήττοντας αφενός και τη χώρα μας αλλά και άλλες χώρες του εξωτερικού. Η ανασκόπηση αυτή αποτυπώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το πως επέδειξαν το πρόβλημα της κρίσης γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και ειδικά στη Ελλάδα, καθώς και ποιες ήταν οι προσπάθειες για να επαναφέρουν το ζήτημα αυτό, αλλά και τι απήχηση είχε. Τα επακόλουθα της κρίσης επηρέασαν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις επιπτώσεις να έχουν φανερά ηπιότερητεχνοτροπία. Καταληκτικά, επίδραση της κρίσης ήταν να επηρεαστεί η Ελληνική οικονομία σε πολλάτμήματα, όπως ο τουρισμός αλλά και η ναυτιλία. Γίνεται παραβολή σε σχέση με πιο παλιά, με τη κρίση του 1929, με επιδίωξη να ερευνηθεί αν η ελληνική κρίση είναι ένα ζήτημα που ξανασυμβαίνει συνεχώς. Η δομή της παρούσης πτυχιακής εργασίας αρχίζει με το πρώτο κεφάλαιο όπου δίνεται σημαντικότητα στην ιστορικότητα της οικονομικής κρίσης ξεκινώντας από το 1929 δίνοντας ορισμένα βασικά στοιχεία για την πτώση της καταναλωτικής δαπάνης. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα μέσα μαζική ενημέρωσης, δίνονται κάποια παραδείγματα όπως περιοδικά, εφημερίδες, συνέντευξη και συσχετίζονται με τις απόψεις που έχει το κοινό για αυτά τα μέσα. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, στο πως έχουν τα ΜΜΕ επηρεάσει τον άνθρωπο, καθώς δίνονται κάποιες αναφορές σχετικά με τους τηλεοπτικούς σταθμούς για σχετική επιρροή
 • Thumbnail Image
  Item
  Η εξέλιξη του τουρισμού κατα την περίοδο της οικονομικής κρίσης με ειδική αναφορά στην περιφέρεια Ιόνιων Νήσων
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020) Αντωνοπούλου, Ελευθερία Α.Μ.16330; Κακαφώνη, Ελένη Α.Μ.16402; Μαυριδάκης, Θεοφάνης
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει όλες τις κυρίαρχες έννοιες του τουρισμού, της οικονομικής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα, αναλύει την ιστορική εξέλιξη της Ελληνικής Οικονομίας μέχρι την περίοδο της βαθιάς οικονομικής ύφεσης και μετέπειτα. Με άλλα λόγια η πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας την περίοδο της ύφεσης, η εξέλιξη του τουρισμού και φυσικά του τουριστικού τομέα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατά την οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφαλαίο της πτυχιακής μας εργασίας αναλύεται πλήρως η ιστορική εξέλιξη της οικονομίας έως και το 2008, λίγο πριν την οικονομική κρίση. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται όλη η έννοια του τουριστικού φαινομένου, οι ποικίλες μορφές και η εξέλιξη του στο χρόνο. Επιπλέον, στο τρίτο κεφάλαιο φωτίζεται η έννοια της οικονομικής κρίσης, ο τρόπος που έφθασε η χώρα σε αυτή τη δυσμενή περίοδο και η εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου κατά την κρίση αναλύοντας τις επιπτώσεις της κρίσης, την απασχόληση, τις τουριστικές επιχειρήσεις, την τουριστική εκπαίδευση, την φοροδιαφυγή, τις ελληνικές πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης και τις πρακτικές προϋπολογισμού. Το τέταρτο κεφάλαιο και σημαντικότερο της πτυχιακής μας, είναι η μελέτη περίπτωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που παρουσιάζετε η ανάλογη εξέλιξη του τουρισμού κατά την οικονομική κρίση, δηλαδή κατά τα έτη 2009 έως και 2019, στα Επτάνησα. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με δεδομένα από αναγνωρισμένους τουριστικούς οργανισμούς, ενώ θα συγκριθούν δεδομένα του παρελθόντος και του παρόντος για καλύτερη κατανόηση των εξελίξεων. Επιπροσθέτως, θα εξεταστούν ορισμένες μελλοντικές προβλέψεις της τουριστικής βιομηχανίας και της οικονομικής κρίσης στην χώρα μας. Τέλος, έπειτα από όλες τις αναλύσεις αναδεικνύουμε τα συμπεράσματα μας μέσα από το πέρας της πτυχιακής και κάποιες προτάσεις μας για την ομαλή λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας ή ακόμη και τη βελτίωση της, κατανοώντας πλήρως την αναγκαιότητα του τουρισμού που αποτελεί ένας από τους κυριότερους πυλώνες συμβολής στην οικονομίας της Ελλάδας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Εκτίμηση των επιπτώσεων της παρούσας οικονομικής στην οικονομική δραστηριότητα του Δήμου Χαλκιδέων
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020) Ματσούκας, Μιχαήλ Α.Μ. 14871; Ντόβας, Δημήτριος
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Με την εργασία αυτή θα προσπαθήσω να αναλύσω τις επιπτώσεις της παρούσας κρίσης στην οικονομική δραστηριότητα του Δήμου Χαλκιδέων και θα αναλύσω τις επιδράσεις της κρίσης στην οικονομία, την οικονομική αστάθεια στην οποία βρισκόμαστε και τις επιπτώσεις της κρίσης στην Χαλκίδα και το πώς επηρεάστηκε η τοπική οικονομία. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφω τη σημασία της οικονομίας για τον άνθρωπο και θα αναφέρω όρους, όπως, η οικονομική κρίση, τα χαρακτηριστικά και τα σχέδια της οικονομικής κρίσης. Επίσης, θα αναφέρω τις επιπτώσεις που προκλήθηκαν στην απασχόληση και γενικότερα στις εργασιακές σχέσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα δούμε μια αναδρομή στην οικονομική κρίση της χώρας. Θα ξεκινήσω από την κρίση στην Ελλάδα το 1930 και θα επεκταθώ σταδιακά έως και σήμερα. Αλλά και για τα αίτια και τις συνέπειες που η χώρα έχει υποστεί. Στο τρίτο κεφάλαιο θα εξηγήσω την πορεία των επιχειρήσεων στην περίοδο της κρίσης, όπως επίσης, θα αναλύσω τους ορισμούς της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, θα δούμε τις κατηγορίες και τις στρατηγικές που δημιούργησαν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα περιγράφω τη σημερινή κατάσταση της χώρας και πως οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την κρίση. Τον τρόπο δηλαδή, που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στις αντίξοες συνθήκες που προέκυψαν. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναλύσω τα χαρακτηριστικά της οικονομίας του Δήμου Χαλκιδέων και γενικότερα τα χαρακτηριστικά αυτής της πόλης. Στο έκτο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί ένα ερωτηματολόγιο, από το οποίο θα αναφέρω και θα επεξηγήσω τα αποτελέσματα που προκύπτουν , ώστε να συμπεράνω την οικονομική κατάσταση του Δήμου Χαλκιδέων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η φορολογία των ελληνικών επιχρειρήσεων και πως αυτή έχει επηρεάσει την ανάπτυξη της χώρας ειδικά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020) ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ; ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΟΠΗ; Ντόβας, Δημήτριος
  Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (ΔΕ)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα της φορολογίας των ελληνικών επιχειρήσεων και της δυσχερής θέσης που όλες οι επιχειρήσεις βρέθηκαν κατά τη περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της οικονομικής αυτής κρίσης ήταν καταστροφικά για ένα πλήθος επιχειρήσεων οι οποίες ήταν αναγκαίο να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα καθώς και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες τις οικονομικής ύφεσης ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας έχουμε μια μικρή εισαγωγή στο θέμα, δηλαδή μια μικρογραφία των όσων στην συνεχεία θα αναλυθούν στα επόμενα κεφάλαια από τα οποία απαρτίζεται η εργασία. Στο δεύτερο κεφάλαιο αρχικά αναλύουμε την έννοια καθώς και την διάκριση της επιχείρησης και παρουσιάζονται οι τύποι και οι μορφές των επιχειρήσεων. Έπειτα γίνεται διάκριση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το πλήθος των εργαζόμενων, τον ετήσιο ισολογισμό καθώς και τον ετήσιο κύκλο εργασιών. Στη συνέχεια αναλύουμε τους τομείς της ελληνικής οικονομίας και συμμετοχή τους σε οικονομικά μεγέθη ως προς τους τομείς της παραγωγής. Τέλος, παρουσιάζεται η σημαντικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αρχικά σε Ευρώπη και έπειτα στη χώρα μας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια του φόρου και έπειτα ο πολύ σημαντικός ρόλος της φορολογικής πολιτικής. Στη συνέχεια έχουμε τον επιμέρους διαχωρισμό των φόρων σύμφωνα με τη φορολογική βάση, τον τρόπο είσπραξης του φόρου, τη φορολογούσα αρχή καθώς και τον φορολογικό συντελεστή. Τέλος, παρουσιάζεται η φορολογία των ελληνικών επιχειρήσεων και η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται το θέμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία. Έτσι λοιπόν δίνεται η έννοια της κρίσης, ώστε να προσδιοριστεί ο ορισμός της, και στη συνέχεια αναλύονται οι λόγοι καθώς και οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης κατά τη περίοδο 2007-2008, για να καταλήξουμε στην πρόσφατη οικονομική κρίση σε Ευρώπη και Ελλάδα. Στη συνέχεια αναλύονται οι επιπτώσεις που έφερε η οικονομική κρίση στις επιχειρήσεις της χώρας μας καθώς και οι λόγοι της κρίσης των επιχειρήσεων λόγω έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, στο τέταρτο κεφάλαιο επισημαίνεται ότι η οικονομική κρίση δημιούργησε προβλήματα στην δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις επιχείρησαν να μεταφέρουν είτε ένα μέρος της επιχείρησής τους είτε εξ ολοκλήρου την επιχείρησή τους ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν. Αυτό συμβαίνει διότι η χώρα μας παρουσιάζεται ως μια αξιοσημείωτη περίπτωση για την επίδραση της οικονομικής κρίσης σε κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα σε συνδυασμό με την οικονομία της Ελλάδας, η οποία επηρεάστηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται η μετακίνηση των επιχειρήσεων από τη χώρα μας στη γειτονική Βουλγαρία η οποία έγινε με γρήγορους ρυθμούς λόγω της οικονομικής ύφεσης. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα παραθέτετε το οικονομικό αντίκτυπο που παρουσιάστηκε στις επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης που ήταν όμως και συνδυασμός λαθεμένων πολιτικών που έλαβαν χώρα τα τελευταία τριάντα χρόνια στην Ελλάδα. Ως συνέπεια αυτών, η απόφαση για λήψη δραστικών μέτρων για βγει η χώρα μας από τη κρίση ήταν μονόδρομος. Έπειτα παρουσιάζεται η αναγκαιότητα για τη λήψη κάποιας στρατηγικής ώστε να ορθοποδήσουν οι επιχειρήσεις και να επιβιώσουν. Έτσι, παρουσιάζονται τέσσερα παραδείγματα που σκιαγραφούν κάποιες στρατηγικές που θα μπορούσαν να εκτελέσουν οι επιχειρήσεις στο άμεσο μέλλον για να μπορέσουν με γρήγορο ρυθμό να ανακάμψουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την οικονομική κρίση.
 • Thumbnail Image
  Item
  Οι συνεταιριστικές τράπεζες της Ελλάδας και ποιός οκύριος ρόλος τους στη σύγχρονη εποχή.
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021-11) ΛΥΜΠΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 16683; ΜΠΑΡΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 16674; ΡΟΚΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 16727; Βάθη - Σαράβα, Παναγιώτα
  Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (ΔΕ)
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τον τρόπο λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι ο συγκεκριμένος θεσμός αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα του τραπεζικού συστήματος σε πολλές χώρες, αφού παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με τις εμπορικές, κάτι το οποίο είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Η εργασία εστιάζει και στο ελληνικό πλαίσιο παρουσιάζοντας το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, αλλά και τις ιδιαιτερότητες οι οποίες οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας πολλών εξ αυτών, ενώ και όσες επιβίωσαν της οικονομικής κρίσης, προσπαθούν να βρούνε τη θέση τους σε μια αρκετά ευάλωτη οικονομία.