Search Results

Now showing 1 - 10 of 152
 • Thumbnail Image
  Item
  Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και οι σύγχρονες προκλήσεις από τον Covid-19
  Μπανιά, Λαμπρινή; Bania, Lamprini
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Η επίδοση, η παραγωγικότητα και η ευημερία των εργαζομένων αποτελούν βασικούς παράγοντες της αποδοτικότητας αλλά και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας ενός οργανισμού. Υπό αυτή την έννοια η εύρυθμη λειτουργία της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί ασπίδα για τις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού. Σύμφωνα με αυτό, ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να καθορίσει την επίδραση της οικονομικής ύφεσης και της πανδημίας του Covid-2019 στην ΔΑΔ και τις αντίστοιχες στρατηγικές. Πιο συγκεκριμένα η εργασία στηρίζεται στην βιβλιογραφική επισκόπηση, εστιάζοντας στην επίδραση της Ασιατικής κρίσης του 1997 και της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, αλλά και της υγειονομικής ύφεσης του 2019 στη ΔΑΔ. Με βάση τα αποτελέσματα, από τη μία πλευρά η παρουσία μίας οικονομικής ύφεσης τείνει να μειώνει το κόστος εργασίας οδηγώντας στη μείωση των μισθών, των ωρών και των μπόνους εργασίας. Επιπλέον μία ακόμη δυσμενής επίπτωση αφορά το γεγονός ότι, κατά τις περιόδους ύφεσης, οι εργασιακές σχέσεις πλήττονται περισσότερο. Ωστόσο, επιπλέον μελέτες συνιστούν ότι αρκετοί οργανισμοί, αναγνωρίζοντας τον εξέχοντα ρόλο της κατάρτισης και εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, επενδύουν περισσότερο στο ανθρώπινο κεφάλαιο κατά τις περιόδους ύφεσης. Άλλωστε η επένδυση αυτή στηρίζεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού και τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος. Αναφορικά με τις επιδράσεις της πανδημίας, τα πιο κρίσιμα ζητήματα που καταγράφονται αφορούν την αναποτελεσματικότητα και δυσλειτουργία της τηλεργασίας, την δημιουργία οικογενειακών εντάσεων ειδικότερα για τις πολυμελείς οικογένειες, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την απειλή της ατομικής ευημερίας λόγω της αίσθησης αβεβαιότητας, άγχους και στρες των εργαζομένων, αλλά και την μείωση της παραγωγικότητας τους. Τα παραπάνω συμπεράσματα συνιστούν την αναγκαιότητα των οργανισμών να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις του επιχειρησιακού και εργασιακού περιβάλλοντος. Στη βάση αυτή, διακρίνονται δύο θεμελιώδεις πρακτικές όπως αυτές είναι η επένδυση σε κατάρτιση και εκπαίδευση και η ενίσχυση των εργασιακών σχέσεων. Η απορρόφηση και η διάχυση της γνώσης από πλευράς εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του οργανισμού, αφού δημιουργούν συγκριτικό πλεονέκτημα. Παράλληλα η οικοδόμηση των εργασιακών σχέσεων, δηλαδή η προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων και της ηγεσίας, αλλά και η αρμονία των μεταξύ τους σχέσεων, αποτελούν θεμέλιο για την εύρυθμη λειτουργία της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και του οργανισμού.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ηλεκτρονικό επιχειρείν σε περίοδο οικονομικής κρίσης.Θέματα ασφάλειας και μελέτη E-shop
  (ΤΕΙ Πάτρας, 2013) Κωστάζος, Ηλίας Α.Μ.8830; Ηλιόπουλος, Ιωάννης Α.Μ.8872; Κουρτάλης, Αθανάσιος Α.Μ.8745; Καναβός, Ανδρέας
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
 • Thumbnail Image
  Item
 • Thumbnail Image
  Item
  Information literacy & smart life-long learning : knowledge antidotes in economic crisis
  (Cyprus Association of Librarians – Information Scientists (CALIS), ) Mystakidis, Stylianos; Μυστακίδης, Στυλιανός
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Massive Open Online Courses are taking higher education by storm as a virtual force of nature that universities cannot block. A new paradigm of open, massive, personalised learning is emerging. Three-dimensional virtual worlds are social online collaborative spaces. This lecture presents how the Library and Information Services was able to develop a highly innovative service amidst of a severe global economic crisis: the Open Workshop in Information Literacy, the 1st Greek MOOC taking place in a 3d virtual world.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ο "Ρωμηός" του Γεώργιου Σουρή : η δεκαπενταετία της κρίσης 1883-1897
  Δανελάτου, Αθανασία; Αθήνη, Στέση; Γκότση, Γεωργία; Κωστίου, Κατερίνα; Danelatou, Athanasie
  Τμήμα Φιλολογίας (ΜΔΕ)
  Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των αναπαραστάσεων της πρώτης μεγάλης οικονομικής κρίσης του Ελληνικού κράτους στην ύλη της έμμετρης εβδομαδιαίας σατιρικοπολιτικής εφημερίδας Ο Ρωμηός που εξέδιδε ο ποιητής Γεώργιος Σουρής στην Αθήνα από το 1883 έως το 1918. Στο σύνολο των φύλλων των ετών 1883-1897 ερευνήθηκαν οι θεματικές της φορολογίας, της δανειοληψίας και της τραπεζικής διαπλοκής που σχετίζονται με την τρίτη πτώχευση του Ελληνικού κράτους (1893). Η ποσοτική συστηματοποίηση ευρημάτων και η ποιοτική αντιστοίχισή τους προς την ιστορική πραγματικότητα και την πολιτική κουλτούρα της εποχής επιχειρείται μέσα από την οπτική της διαλογικής σύλληψης του λογοτεχνικού φαινομένου, όπως διατυπώνεται στην θεωρία του Μιχαήλ Μπαχτίν.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η χρήση του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απο τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις ώστε να προσελκύσουν νέες αγορές και να αυξήσουν την συναλλαγματική εισροή στη χώρα μας σε περίοδο οικονομικής ύφεσης
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2017) ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ; ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗ, ΕΛΕΝΗ; ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ; ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της κοινωνικής δικτύωσης και του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, όσον αφορά στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων και πως μπορεί να βοηθήσουν για την προσέλκυση νέων αγορών και την ανάπτυξη της οικονομίας. Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας καταγράφηκαν ορισμένα βασικά θεωρητικά χαρακτηριστικά για την σημασία του τουρισμού στην ελληνική πραγματικότητα και την συμβολή των μέσω κοινωνικής δικτύωσης στην ενίσχυση αυτής. Αναλύθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ηλεκτρονικής διαφήμισης και ο ρόλος τους στην περίοδο της οικονομικής ύφεσης Στο δεύτερο μέρος, διερευνήθηκαν οι τάσεις του καταναλωτικού κοινού όσον αφορά στην συμβολή των social media και της ηλεκτρονικής διαφήμισης, στην απόφασή τους για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και οι εξακρίβωση της επιτυχούς εμφάνισης του σύγχρονου μάρκετινκ σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων σε τουριστικές επιχειρήσεις. Τέλος εξήχθησαν τα αντίστοιχα συμπεράσματα, μέσα από εκτεταμένη σύγκριση των δυο διαφορετικών τύπων έρευνας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Πολιτικές προαγωγής της υγείας και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η ελληνική περίπτωση στην οικονομική κρίση
  Παπαδοπούλου, Χαρίκλεια; Υφαντή, Αμαλία; Ασημακόπουλος, Κωνσταντίνος; Βανταράκης, Απόστολος; Υφαντή, Αμαλία; Papadopoulou, Charikleia
  Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ)
  Στη μελέτη αυτή διερευνάται η επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην υγεία και στις πολιτικές για την προαγωγή της υγείας στη χώρα μας. Αρχικά, με την επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, προσδιορίζονται οι όροι της υγείας και της προαγωγής της υγείας και γίνεται μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο πολυδιάστατος χαρακτήρας τους. Παρουσιάζεται επίσης, ο καίριος ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) σε ότι αφορά τη χάραξη διεθνών πολιτικών σχετικά με την προαγωγή της υγείας. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις συνθήκες εγκατάστασης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και αναλύονται οι επιπτώσεις στο κοινωνικό επίπεδο και στο επίπεδο της υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Κατόπιν, παρουσιάζεται η επίπτωση της οικονομικής ύφεσης στη λειτουργία του υγειονομικού συστήματος της χώρας, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την προαγωγή της υγείας, σύμφωνα και με τον Π.Ο.Υ. Επίσης, εκτίθενται η καθοδική πορεία των υγειονομικών δαπανών τη χρονική περίοδο από την εγκατάσταση της κρίσης έως και σήμερα και οι συνέπειες οι οποίες προκύπτουν από τη σοβαρή μείωση των διαθέσιμων πόρων. Αναλύονται ακόμη οι προσπάθειες οι οποίες έγιναν σε κρατικό επίπεδο για τη διαχείριση της κρίσης, σε ότι αφορά την υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) και οι προτάσεις του Π.ΟΥ. για την αποδοτικότερη λειτουργία του ελληνικού υγειονομικού συστήματος. Επίσης, γίνεται αναφορά στις πολιτικές του Π.Ο.Υ. για την προαγωγή της υγείας σε ένα ευρύ πλαίσιο και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στόχοι οι οποίοι τίθενται συγκεκριμένα για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής «Υγεία 2020» για την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την παρούσα ερευνητική διαδικασία.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η συμπεριφορά του καταναλωτή εν μέσω κρίσης
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2017) Ανδρικοπούλου, Θεώνη; Κοιμτζίδη, Αντωνία; Λαμπροπούλου, Λυδία; Γατομάτης, Παναγιώτης
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Η οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει στην ελληνική οικονομία εδώ και 6 πλέον χρόνια δείχνει συμφώνα τόσο με στατιστικές μετρήσεις όσο και μέσα από ερευνητικές προσπάθειες να έχει επιδράσει πάνω στην κατανάλωση τόσο αγαθών όσο και υπηρεσιών. Η ακόλουθη εργασία αποτελεί μια προσπάθεια προσδιορισμού τόσο των παραγόντων όσων και αιτίων που έχουν δημιουργήσει αυτήν την κατάσταση. Αυτό θα πραγματοποιηθεί τόσο μέσα από την θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος όσο και από την παρουσίαση μελέτης που διενεργήθηκε για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Σύγκριση ελληνικών και ξένων πολυεθνικών επιχειρήσεων πριν και μετά την κρίση
  Ροδοπούλου, Βασιλική; Γεωργόπουλος, Αντώνιος; Μυλώνη, Βαρβάρα; Τσαγκανός, Αθανάσιος; Rodopoulou, Vasiliki
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να γίνει μία μελέτη στην επίδραση της οικονομικής κρίσης, που ξέσπασε το 2008, στις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στο θεωρητικό πλαίσιο αναλύεται η έννοια της κρίσης, γίνεται ειδική μνεία στην ελληνική περίπτωση και παρουσιάζονται οι τρόποι αντίδρασης των επιχειρήσεων σε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας. Έπεται το εμπειρικό μέρος, όπου με τη χρήση συγκεκριμένων αριθμοδεικτών γίνεται χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων 71 πολυεθνικών επιχειρήσεων στη χώρα μας για τα έτη 2005- 2016. Κύριο μέλημα της ανάλυσης είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση της κρίσης στις πολυεθνικές και με το κατά πόσο η εθνικότητα της διοίκησης αποτελεί παράγοντα που προδιαγράφει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία ή την αποτυχία. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 7 κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μία σύντομη εισαγωγή. Στο κεφάλαιο 2 ορίζεται η έννοια της κρίσης και παρουσιάζονται τα είδη της. Στο κεφάλαιο 3 αναλύεται η ελληνική κρίση και παρουσιάζονται συνοπτικά οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή. Στο κεφάλαιο 4 μελετάται η επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης και οι στρατηγικές διαχείρισής της, με έμφαση στις πολυεθνικές. Στο κεφάλαιο 5 παρατίθενται τα βασικά εργαλεία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, που χρημοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. Το κεφάλαιο 6 είναι το εμπειρικό μέρος, στο οποίο πραγματοποιούνται 2 t-test για τους αριθμοδείκτες της γενικής ρευστότητας, της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, του καθαρού περιθωρίου κέρδους και της δανειακής εξάρτησης. Αμέσως μετά, παρουσιάζεται μία εξίσωση παλινδρόμησης, που στοχεύει να δείξει την επιρροή της εθνικότητας της διοίκησης, του τεχνολογικού επιπέδου και των τριών άλλων αριθμοδεικτών στην αποδοτικότητα των ίδιων κεφαλαίων. Τέλος, στο κεφάλαιο 7 συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα που εξήχθησαν.
 • Thumbnail Image
  Item
  Αποτίμηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα βασικά μεγάθη της οικονομίας
  Τσίπου, Ελένη; Πατρώνης, Βασίλειος; Ζερβογιάννη, Αθηνά; Αργυρός, Γεώργιος; Tsipou, Eleni
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΜΔΕ)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα κύρια μεγέθη της οικονομίας. Αρχικά γίνεται μία σύντομη αναφορά σε κάποια θεωρητικά σημεία των οικονομικών κρίσεων. Στη συνέχεια γίνεται μία ιστορική αναδρομή στις παλαιότερες οικονομικές κρίσεις και ιδιαίτερα στη μεγάλη κρίση του 1929. Επιπλέον, με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, παρουσιάζονται οι αναταράξεις της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας από την εποχή της κατάρρευσης του Bretton Woods μέχρι την κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων του 2007/2008 στις ΗΠΑ και η μετάδοση της κρίσης στην Ευρωζώνη και στην ελληνική οικονομία. Η παρουσίαση των αλυσιδωτών κρίσεων της καπιταλιστικής οικονομίας συνοδεύεται από την παράθεση στατιστικών δεδομένων και συγκεντρωτικών πινάκων που τεκμηριώνουν μια πρώτη αποτίμηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα βασικά μεγέθη της οικονομίας.