Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 1102
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Στατιστική μελέτη της ανεργίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια
  (2023-09-21) Μηζύθρα, Λαμπρινή; Mizythra, Lamprini
  Η ανεργία στην Ελλάδα είναι ένα πρόβλημα που την απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια και συγκεκριμένα από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση ο αριθμός των ανέργων έχει αυξηθεί ραγδαία. Με την είσοδο της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την υπογραφή των τριών μνημονίων ,η Ελλάδα αρχίζει και αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας από της τράπεζες .Όλα αυτά τα γεγονότα οδηγούν πολλούς Έλληνες στην λιτότητα και την φτώχεια . Επιπλέον, αρχίζουν οι επιπτώσεις στην κοινωνία, στην οικονομία και στην ψυχολογία του ανθρώπου. Ως αποτέλεσμα έχει την δημιουργία προγραμμάτων για να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να μειωθεί σταδιακά.Όλα αυτά θα είχαν γίνει γρηγορότερα αν δεν επηρέαζε την χώρα μας η πανδημία .Άρα για να αντιμετωπιστεί η ανεργίαθα πρέπει ο κρατικός μηχανισμός, η εκπαίδευση και η τεχνολογία να βρουν τρόπους αντιμετώπισης. Στηνπαρούσα πτυχιακή εργασία γίνονται προσπάθειες ενημέρωσης και ανάλυσης με την βοήθεια τουSPSS, όπου τα δεδομέναέχουν συλλεχτεί,έτσιώστενα βγει σωστή η στατιστική μελέτη .Τέλος , με την βοήθεια του προγράμματος γίνεται πρόβλεψη για το μέλλον .
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Φοροδιαφυγή και φολογικοί έλεγχοι. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις φορολογικής νομοθεσίας
  (2023-07-07) Τζελίλι, Εμιλιάνο; Tzelili, Emiliano
  Η φορολογία, η οποία είναι μια πραγματικότητα, είναι ένα σημαντικό εργαλείο που συνδέεται με τη δημοσιονομική πολιτική, διότι επιτρέπει στο κράτος να εντοπίσει πόρους που θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των αναγκών του και επίσης να διαθέσει στην κοινωνία δωρεάν δημόσια αγαθά που είναι κοινωνικά επωφελή. Ως συνέπεια αυτού, ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτών θα προσπαθήσει να αποκρύψει ένα μέρος του εισοδήματός του λαμβάνοντας διάφορα μέτρα. Αυτοί οι πολίτες μπορούν να το κάνουν για λόγους που υπαγορεύονται από τη σκοπιμότητα των ατόμων ή για λόγους που σχετίζονται με την αδυναμία τους να πληρώσουν τους φόρους τους. Σε κάθε περίπτωση, η τάση αυτή θα γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη. Είναι επίσης γεγονός ότι τόσο η παραβατικότητα όσο και η φοροδιαφυγή συνεχίζονται εδώ και πολύ καιρό, αλλά ότι το τελευταίο πρόβλημα έχει γίνει πολύ πιο διαδεδομένο ως άμεσο αποτέλεσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια των πολιτών να αποκρύψουν φορολογητέες πτυχές ενός μέρους του εισοδήματός τους οδηγεί σε μεγάλη μείωση του ποσού των εσόδων που εισπράττει το κράτος και επισείει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Στη μελέτη αυτή επιχειρείται η διερεύνηση του φαινομένου της φοροδιαφυγής καθώς και της φοροαποφυγής τόσο στην Ελλάδα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Το δίκαιο της μόδας με έμφαση στην βιομηχανική ιδιοκτησία
  (2020-06-10) Σακελλάρη, Ιωάννα; Sakellari, Ioanna
  Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αφορά το Δίκαιο στο Χώρο της Μόδας, με έμφαση στα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η εργασία απαρτίζεται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο Εμπορικό Δίκαιο, την έννοια και το περιεχόμενό του, τους σκοπούς του, τους κλάδους του, τη σχέση του με το Αστικό και Δημόσιο Δίκαιο και τις πηγές του Εμπορικού Δικαίου στην Ελλάδα. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά το Δίκαιο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα παρουσιάζει την έννοια και το περιεχόμενο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τι είναι η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό και βιομηχανικό σήμα, η χρήση αυτού, οι προϋποθέσεις για την απόκτησή του αλλά και την διαγραφή του. Επίσης αναφέρει τι είναι η ευρεσιτεχνία, η προστασία και η απώλειά της, τι είναι αθέμιτος ανταγωνισμός, βασικές προϋποθέσεις αυτού και προστασία. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά το Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τη είναι η Πνευματική Ιδιοκτησία, η σχέση Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα, καθώς και τα οφέλη από την τεχνολογία. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις Αισθητικές Δημιουργίες, η έννοια και το αντικείμενό τους, ποια είναι η θέση τους στην ελληνική νομοθεσία και η έννοια του δημιουργού. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αφορά το Δίκαιο στη Μόδα. Ξεκινά με γενικά στοιχεία για την μόδα και το σχέδιο μόδας. Συνεχίζει με τα χαρακτηριστικά των σχεδίων μόδας, τα προϊόντα της, τη μόδα στις σύγχρονες κοινωνίες, τη μόδα και η σχέση της με τα Πνευματικά Δικαιώματα. Στη συνέχεια γίνεται αφορά στην πειρατεία της μόδας σε διάφορες χώρες και την ανάγκη ύπαρξης Πνευματικών Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας στο σχέδιο μόδας. Το κεφάλαιο τελειώνει με τη Δίκαιο της Μόδας διεθνώς, καθώς επίσης παρουσιάζει παραδείγματα πειρατείας και τη θέση του καταναλωτή σε όλο αυτό. Η εργασία ολοκληρώνεται με έναν επίλογο που παρουσιάζει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή, δηλαδή την παρούσα κατάσταση που επικρατεί στην σημερινή εποχή που στην ουσία δεν παρουσιάζει καμία ουσιαστική εξέλιξη σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια παρ’ ότι η πειρατεία στη μόδα παρουσιάζει τρομακτική αύξηση. Τέλος παρουσιάζεται η βιβλιογραφία της εργασίας, η οποία περιέχει ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων λογιστικών γραφείων και το burnout
  (2023-09-21) Κοτζαμάνης, Νικόλαος; Δακτυλίδη, Ελευθερία; Kotzamanis, Nikolaos; Daktylidi, Eleftheria
  Το κείμενο αναλύει το θέμα της επαγγελματικής εξουθένωσης στον τομέα της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση στον ρόλο των λογιστών. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ εξετάζονται οι κύριες αρμοδιότητες σε αυτόν τον τομέα και η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού. Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει την επαγγελματική εξουθένωση, με εισαγωγικά στοιχεία και μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Εξετάζονται οι λόγοι της επαγγελματικής εξουθένωσης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της κατάστασης, καθώς και οι βασικές διαστάσεις της. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά σε επιστημονικά άρθρα, έρευνες και μελέτες που σχετίζονται με την εργασιακή κόπωση. Συγκεκριμένα, αναλύονται επιστημονικές έρευνες που διερευνούν τις αιτίες και τις επιπτώσεις της εργασιακής κόπωσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο, εξετάζεται το επάγγελμα του λογιστή, με εισαγωγικά στοιχεία και τη συμβολή του στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Αναλύονται επίσης οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούν οι λογιστές και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο επάγγελμά τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων. Από την έρευνα προκύπτει ότι το επάγγελμα του λογιστή εκτίθεται σε επαγγελματική εξουθένωση, με επιπτώσεις στην εργασιακή ικανοποίηση και τη συναισθηματική κόπωση. Στο τελικό κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας και δίνονται προτάσεις για τη βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των λογιστών, με στόχο τη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης και την αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Εκστρατεία MeToo και social media στον τουριστικό κλάδο
  (2023-07-05) Τσουλόγιαννη, Χαραλαμπία; Tsoulogianni, Charalampia
  Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να μελετήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την στάση απέναντι στην εκστρατεία του MeToo. Στόχος της εργασίας είναι η συλλογή δεδομένων για την ερμηνεία και την ανάλυση της στάσης που επικρατεί στα social media αναφορικά με την εκστρατεία MeToo, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και στον κλάδο του Τουρισμού. Η εργασία βασίζεται σε μια έρευνα αναζήτησης και μελέτης βιβλιογραφίας, πηγών και άρθρων από το διαδίκτυο για τις οποίες 5 από αυτές χρησιμοποιήθηκαν ενδελεχώς για την ανάπτυξη των ερωτημάτων της έρευνας. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια γενική αναφορά στον ορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης και στην ιστορία του MeToo. Στη συνέχεια κρίνεται απαραίτητο να γίνει μια αναφορά στην σεξουαλική βία που εντοπίζεται στον κλάδο του τουρισμού μέσω μια μελέτης περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α και μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Επίσης, περιγράφονται και ενέργειες από άλλες έρευνες σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την στάση που προέρχονται από τα social media αναφορικά με την εκστρατεία MeToo Στο δεύτερο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η διεξαγωγή της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε με ανάλυση της διαμόρφωσης του ερωτηματολογίου, της δειγματοληψίας, της ανάλυσης δεδομένων και άλλων επιμέρους χρήσιμων υποενοτήτων σχετικών με την έρευνα. Τέλος, στο ίδιο κεφάλαιο εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που απαντούν στους ερευνητικούς στόχους που τέθηκαν στην αρχή της έρευνας. Ακολούθως, υπάρχουν δύο υποενότητες στις οποίες καταγράφονται οι περιορισμοί που παρατηρήθηκαν κατά την διάρκεια της έρευνας καθώς και προτάσεις βελτίωσης που μπορούν να αποτελέσουν την βάση για πραγματοποίηση μελλοντικών ερευνών και παρατηρήσεων