Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 166
 • ItemOpen Access
  Εμπειρική διερεύνηση διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας
  (2019) Μπεκιράκη, Μαίρη; Bekiraki, Mary
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση του διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Γίνεται μια ανάλυση της ανταγωνιστικότητας των χωρών στους κλάδους των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με τους δείκτες ανταγωνιστικότητας. Επίσης, γίνεται μια εκτεταμένη ανάλυση των εμπορικών ροών μεταξύ των δύο χωρών ανά κλάδο, προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των δυο χωρών. Για την εκτίμηση των παραγόντων χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα της βαρύτητας. Η πρωτοτυπία της παρούσας μελέτης είναι ότι χρησιμοποιήθηκε μια τροποποιημένη εκδοχή του υποδείγματος της βαρύτητας καθώς αντί της μεταβλητής της γεωγραφικής απόστασης μεταξύ των δύο χωρών, που χρησιμοποιεί το κλασικό υπόδειγμα της βαρύτητας, χρησιμοποιήθηκε το κόστος εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δείχνουν ότι το ΑΕΠ και των δύο χωρών επιδρούν θετικά στην εμπορική ροή. Το κόστος εμπορίου φαίνεται να επιδρά θετικά στην εμπορική ροή στους κλάδους που η χώρα παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • ItemOpen Access
  Διερεύνηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών στο θαλασσινό αλάτι
  (2022-10-26) Τσορτανίδης, Χαράλαμπος; Tsortanidis, Charalampos
  Το αλάτι είναι η απλούστερη χημική ένωση που χρησιμοποιούμε συνήθως ως αρτυματικό μέσο στο φαγητό μας. Εκτός από την ενίσχυση της γεύσης, χρησιμοποιείται ως συντηρητικό τροφίμων εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηριδίων. Το αλάτι, με χημική ονομασία χλωριούχο νάτριο, είναι μια ένωση αποτελούμενη από περίπου 40% νάτριο και 60% χλώριο, δύο μέταλλα που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη υγεία. Και τα δύο αυτά μέταλλα (ηλεκτρολύτες) είναι απαραίτητα για όλες τις λειτουργίες, από τα νευρικά ερεθίσματα έως την ισορροπία υγρών στους ιστούς. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται, αρχικά, η θεωρητική προσέγγιση του θαλασσινού αλατιού. Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τις διαφορές μεταξύ του θαλασσινού και του επιτραπέζιου αλατιού, τα οφέλη του θαλασσινού αλατιού καθώς και τα μειονεκτήματα από την υπερβολική κατανάλωση του. Εν συνεχεία γίνεται αναφορά στην κατανάλωση του αλατιού και την συσχέτιση του με την ανθρώπινη υγεία . Στην τελευταία ενότητα της θεωρίας γίνεται λόγος για τον ρόλο του αλατιού στη συντήρηση των τροφίμων και γνωστοποιούνται ορισμένες έρευνες από μελετητές για το θέμα αυτό. Έπειτα, στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής. Η διάρκεια συλλογής των δεδομένων ήταν τέσσερις μήνες και συγκεκριμένα από τις 10 Ιουνίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Το τελικό δείγμα ήταν 470 άτομα. Για την ανάλυση του δείγματος χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS και πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Η παρούσα εργασία κλείνει με την αποτύπωση των συμπερασμάτων της.
 • ItemOpen Access
  Η συμπεριφορά του καταναλωτή στα πολυτελή προϊόντα
  (2022-11-03) Τσιλιμέκη, Αγγελική; Tsilimeki, Aggeliki
  Στον 21ο αιώνα που διανύουμε, μπορεί εύκολα κάποιος να μιλήσει για τον εκδημοκρατισμό της πολυτέλειας. Τα είδη πολυτελείας, δεν ανήκουν πια αποκλειστικά και μόνο σε ορισμένες προνομιακές ομάδες καταναλωτών, αλλά σε όσους είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, ώστε να αποκτήσουν ένα πολυτελές αντικείμενο. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξηγήσει τι είναι τα πολυτελή προϊόντα και συγκεκριμένα να μελετήσει και να αναλύσει, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο κάθε καταναλωτής ξεχωριστά τον όρο πολυτέλεια. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την διανομή ερωτηματολογίου και συγκεντρώθηκε ένα δείγμα 430 καταναλωτών. Σκοπός της έρευνας, είναι να εξετάσουμε τους παράγοντες από τους οποίους παρακινείται ένας εν δυνάμει καταναλωτής για την αγορά πολυτελή προϊόντων - υπηρεσιών, έναντι αγαθών μαζικής παραγωγής ή επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων. Κρίσιμης σημασίας είναι να απαντηθεί το ερώτημα αν είναι ξεκάθαρο τι σημαίνει πραγματικά ο όρος πολυτέλεια μέσα στο μυαλό ενός καταναλωτή, καθώς επίσης και τι είναι αυτό που τον καθοδηγεί στην αγορά του.
 • ItemOpen Access
  Η σπατάλη τροφίμων και η συμπεριφορά καταναλωτή "Food waste"
  (2022-10-27) Αργυράκη, Μαρία-Ευρυδίκη; Argyraki, Maria-Evridiki
  Το θέμα της ελαχιστοποίησης της σπατάλης τροφίμων είναι ένα δύσκολο θέμα που περιλαμβάνει πολλές πτυχές της κοινωνίας καθώς και την οικονομία και το περιβάλλον. Ευτυχώς, η συνειδητοποίηση του τεράστιου αρνητικού αντίκτυπου της σπατάλης τροφίμων στην κοινωνία έχει πυροδοτήσει – τα τελευταία πέντε χρόνια – μια θετική στροφή προς την ανάπτυξη μιας κοινής κατανόησης του φαινομένου, τον εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών του και την έναρξη συντονισμένων ενεργειών για αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της σπατάλης τροφίμων σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Αυτή είναι μια θετική στροφή της εστίασης γιατί είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας κοινής κατανόησης του φαινομένου, τον εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών του και η παρούσα εργασία εστιάζει στην τελευταία βαθμίδα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, που είναι το επίπεδο του νοικοκυριού και συγκεκριμένα στην καταναλωτική συμπεριφορά. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποσότητα του φαγητού που απορρίπτεται, όπως οι πρακτικές αγορών (οι έντονες προωθητικές αγορές και η χρήση λιστών αγορών) και οι διατροφικές προτιμήσεις (όπως το μαγείρεμα, το φαγητό έξω ή η παραγγελία στο σπίτι). Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού κύριο εργαλείο αποτέλεσε το ερευνητικό ερωτηματολόγιο που διαμορφώθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, έπειτα από μελέτη παρόμοιων ερευνών και μοιράστηκε ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες. Τα ερωτήματα στόχευαν στην συγκέντρωση σημαντικών δεδομένων για το φαινόμενο της σπατάλης των τροφίμων και των καταναλωτικών συνηθειών των καταναλωτών. Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν μέσω του λογισμικού πακέτου SPSS , ενώ τελικός στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή πιθανών λύσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου, λύσεων που να προσαρμόζονται καλύτερα στο δείγμα και να είναι εφικτή η υλοποίηση τους. Από τα αποτελέσματα, καταλήγουμε ότι το φαινόμενο της σπατάλης των τροφίμων είναι γνωστό στα ελληνικά νοικοκυριά τα οποία παρά της προσπάθειες τους να συντείνουν στη μείωση του δεν τα καταφέρνουν. Επίσης, παρατηρείται ότι οι καταναλωτικές συμπεριφορές τους όσον αφορά την αγορά και το φαγητό είναι σημαντικοί παράγοντες σπατάλης τροφίμων (και δεν πρέπει να αγνοούνται). Επιπλέον, τα ευρήματα αυτής της μελέτης υπογραμμίζουν την ανάγκη για πρόσθετη έρευνα που στοχεύει ειδικά σε αυτόν τον τομέα, με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και την κατανόηση των προβλημάτων, την ενίσχυση της δέσμευσής τους και τη δημιουργία του απαραίτητου περιβάλλοντος για την ενεργοποίηση σημαντικών αλλαγών καταναλωτικής συμπεριφοράς που είναι ικανό να δημιουργήσει αποτελέσματα μακροπρόθεσμα και βιώσιμα.
 • ItemOpen Access
  Η συμπεριφορά του καταναλωτή στην περίοδο της κρίσης Covid
  (2022-10-31) Μπαγιώργος, Δημήτριος; Bagiorgos, Dimitrios
  Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών κατά την περίοδος της κρίσης που επήλθε λόγω της πανδημίας του covid-19. Η παγκόσμια πανδημία που προκαλείται από τον νέο κορωνοϊό έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τις καθιερωμένες καταναλωτικές συνήθειες. Αρχικά, μελετάται η συμπεριφορά του καταναλωτή, οι παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς και τα στάδια της αγοραστικής συμπεριφοράς καθώς και ο τρόπος με τον οποίο έχει επηρεάσει η πανδημία την συμπεριφορά αυτή. Τέλος διερευνάται η προσαρμογή της συμπεριφοράς των καταναλωτών στην νέα πραγματικότητα καθώς και ο νέος τρόπος ζωής που πλέον έχει δημιουργηθεί για όλους. Από την ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ένα μικρό δείγμα καταναλωτών με τη χρήση ερωτηματολογίου, προέκυψε πως σε γενικές γραμμές θεωρούν πως η πανδημία έχει επηρεάσει και αλλάξει την καταναλωτική συμπεριφορά και πως η κρίση υγείας έχει δημιουργήσει μια νέα καθημερινότητα για όλους μας. Επίσης, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι ενήμεροι σχετικά με τους διάφορους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο και επιλέγουν για τις αγορές τους το διαδίκτυο.
 • ItemOpen Access
  Χρηματοοικονομική κατάσταση παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας (2017-2019)
  Σταλίκας, Δημήτριος; Stalikas, Dimitrios
  Το παρόν αποσκοπεί στο να γίνει μια ορθή χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των ιδιωτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο 2017-2019. Επιλέγεται η χρήση τριών διαφορετικών μεταξύ τους ως προς τα χαρακτηριστικά παρόχων. Αυτοί είναι η ΖΕΝΙΘ , η VOLTERRA και η ELPEDISON.Το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα επιλέγεται λόγω της προσπάθειας εξόδου από την κρίση και την οικονομική ύφεση , αλλά και των πολλών εξελίξεων στον κλάδο. Στο πρώτο κεφάλαιο υφίσταται μια εκτενής ανάλυση της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας το διάστημα 2017-2019. Μετά από μια γενική προσπάθεια να αποτυπωθεί το τι συνέβη, διάφορα μεγέθη μακροοικονομικού χαρακτήρα τείνουν να συμπληρώσουν αλλά και να εξειδικεύσουν τα γενικά στοιχεία που αναφέρονται. Τέτοια μεγέθη δύναται να είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, η ανεργία και ο πληθωρισμός. Το δεύτερο κεφάλαιο θέλει να δώσει έμφαση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, εξετάζοντας ωστόσο την κατάσταση όχι της εξεταζόμενης τριετίας αλλά του παρόντος. Αυτό συμβαίνει διότι δεν έχει νόημα από τη στιγμή που η ανάλυση ασχολείται με ελληνικούς παρόχους να γίνει αναφορά στο τι γινόταν παγκόσμια τότε. Έτσι, παρατίθενται διάφορα στοιχεία και συμπεράσματα για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα. Φυσικά και τον ηλεκτρισμό. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν προσφορά και ζήτηση και τα συμπεράσματα προβλέψεις για το μέλλον των στοιχείων και σύγκρισή τους με τις τιμές αυτών πριν την πανδημία. Στο τρίτο κεφάλαιο, η κατάσταση επικεντρώνεται στην ελληνική αγορά. Αρχικά, γίνεται λόγος για διάφορες ορολογίες-συστατικά της τυπικής αγοράς ενέργειας όπως το ενεργειακό ισοζύγιο. Έπειτα, η επίδραση της ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον είναι κάτι το σημαντικό που εξετάζεται. Δεδομένου αυτού, γίνεται αναφορά στη σχέση ηλεκτρισμού και ΑΕΠ, στην απασχόληση και στην επιρροή ανά τομέα. Στη συνέχεια, δε θα μπορούσε να λείπει η ιστορία του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να παραγκωνίζεται ο κομβικός και σύγχρονος ρόλος των ΑΠΕ. Το κεφάλαιο τέσσερα συνοψίζει όλους εκείνους τους παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν το μακρο-εξωτερικό περιβάλλον των παρόχων. Μιλώντας για μια τυπική ανάλυση PEST, περιλαμβάνονται τέσσερις παράγοντες που αναλύονται διεξοδικά. Πρώτα ο πολιτικονομικός που σχετίζεται με τη νομοθεσία και το πολιτικό σκηνικό. Δεύτερον ο οικονομικός που εμπεριέχει διάφορα οικονομικά μεγέθη. Σειρά έχει ο κοινωνικός που καθρεφτίζει τον τρόπο ζωής και στοιχεία που συντελούν στη δημιουργία μιας κοινωνίας. Τελικά, υφίσταται και η τεχνολογική πρόοδος που μπορεί να δώσει ώθηση σε μια επιχείρηση αλλά και να την αποθαρρύνει ή απομακρύνει από την επιβίωσή της. Στο πέμπτο κεφάλαιο, τα σκήπτρα πηγαίνουν στο μικρο-εξωτερικό περιβάλλον και τις Πέντε Δυνάμεις του Πόρτερ. Αυτές συμβάλλουν στο να κατανοήσει ένας οργανισμός την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο του. Είτε μιλάμε για απειλή από υποκατάστατα αγαθά, είτε για τον υφιστάμενο ανταγωνισμό, για τα εμπόδια εισόδου νέων. Χωρίς όμως τη διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών και αγοραστών, η ανάλυση δεν ολοκληρώνεται. Το κεφάλαιο έξι αποτελείται από μια τυπική ανάλυση SWOT. Σίγουρα, το να γνωρίζει κανείς τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του, του προσδίδει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Παρόμοια πράγματα ισχύουν μιλώντας για ευκαιρίες και απειλές. Ξέροντας ποιες είναι, μια 6 εταιρεία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει δυσκολίες αλλά και να αρπάξει ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Στο έβδομο κεφάλαιο, οι τρεις εξεταζόμενοι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας συστήνονται. Πρόκειται για τις ΖΕΝΙΘ, VOLTERRA και ELPEDISON. Διαπιστώνεται ότι πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις με διαφορετικές φιλοσοφίες που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο. Γίνεται σύντομη αναφορά στο όραμά τους και στην ιστορία τους. Το κεφάλαιο οχτώ είναι ένα τελείως θεωρητικό κομμάτι της έρευνας που επεξηγεί με απλό τρόπο την έννοια και σημασία των αριθμοδεικτών. Γίνεται λόγος για το τι σημαίνει αριθμοδείκτης, γιατί είναι χρήσιμος και το ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς και παράλληλα χρήσιμοι δείκτες στην κοινή βιβλιογραφία. Αυτοί είναι οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας και κεφαλαιακής διάρθρωσης ή βιωσιμότητας. Το επόμενο κεφάλαιο παραθέτει πολύ αναλυτικά την κατάσταση της κάθε εταιρείας ξεχωριστά σύμφωνα με τον εκάστοτε αριθμοδείκτη. Έτσι, επεξηγείται η χρηματοοικονομική κατάσταση κάθε παρόχου μέσα από την καθεμία κατηγορία αριθμοδείκτη τόσο ποιοτικά όσο και με ποσοτικά διαγράμματα. Το τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συγκριτικά αποτελέσματα, συγκρίνοντας τους αριθμοδείκτες της κάθε εταιρείας και συνοψίζοντας τις τιμές που αυτοί λαμβάνουν ανά κατηγορία. Την ανάλυση συμπληρώνουν επεξηγηματικά διαγράμματα. Εν κατακλείδι, δεν πρέπει να παραβλέπονται τα συμπεράσματα της έρευνας. Αυτά περιλαμβάνουν μια σύνοψη του τι σήμαινε η τριετία 2017-2019 σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Είναι μια περίοδος αλλαγών και μετάβασης από ένα επίπεδο σε ένα άλλο. Το γεγονός αυτό ανατρέπεται από την πανδημία και την υγειονομική κρίση. Αλλάζοντας τα δεδομένα, έγινε επιτακτική ανάγκη η κατάλληλη προσαρμογή από τις επιχειρήσεις. Η ενεργειακή κρίση που προέκυψε έκανε πιο δύσκολα τα πράγματα και ιδιαίτερα για τους παρόχους. Έτσι, γίνονται και οι αντίστοιχες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
 • ItemOpen Access
  Χρηματοοικονομική ανάλυση κλάδου ταχυμεταφορών στην Ελλάδα
  Μπάκας, Γρηγόριος; Bakas, Grigorios
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την χρηματοοικονομική ανάλυση των βασικών ανταγωνιστών του κλάδου ταχυμεταφορών κατά την περίοδο 2015-2020 καθώς και τις συνέπειες της πανδημίας Covid στα οικονομικά τους μεγέθη. Οι 6 μεγάλοι ανταγωνιστές του κλάδου που αναλύονται είναι οι ACS, DHL, Γενική Ταχυδρομική, FedEx, ΕΛΤΑ Courier και Speedex οι οποίοι και συγκεντρώνουν το 84% των συνολικών πωλήσεων για το 2020, ανάμεσα σε 591 επιχειρήσεις ταχυμεταφορών. Η χρηματοοικονομική ανάλυση πραγματοποιείται με χρήση συγκεκριμένων αριθμοδεικτών ρευστότητας, αποδοτικότητας, δραστηριότητας και διάρθρωσης κεφαλαίων οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση τη φύση του κλάδου και των εταιριών. Τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία για τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών αντλήθηκαν αρχικά μέσα από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και στη συνέχεια ομαδοποιήθηκαν σε ετήσιους πίνακες ανά εταιρία. Αρχικά έγινε μια διαχρονική ανάλυση κάθε αριθμοδείκτη ανά εταιρία με δημιουργία διαγραμμάτων τιμών ανά έτος καθώς και επί μέρους συγκρίσεις μεταξύ των ετών με έτος βάσης το 2015. Στη συνέχεια έγινε και διεπιχειρησιακή σύγκριση με τη μέση τιμή κάθε αριθμοδείκτη για το σύνολο της περιόδου αναφοράς ανά εταιρία να συγκρίνεται με αυτή των υπολοίπων ανταγωνιστών και να συν διαμορφώνει μαζί τους το μέσο όρο των βασικών ανταγωνιστών για όλη την περίοδο 2015-2020. Συνοπτικά η εργασία αποτελείται από τα εξής 5 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς και συγκεκριμένα της ιστορίας της, του νομικού πλαισίου που την διέπει, του ρυθμιστικού φορέα που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της καθώς και μια σύντομη αναφορά στο διεθνές περιβάλλον. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ο κλάδος ταχυμεταφορών ως προς τα οικονομικά του μεγέθη για το 2020 και το προφίλ των βασικών ανταγωνιστών. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στη θεωρία των αριθμοδεικτών που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ως προς τις γενικές τους κατηγορίες, τα στοιχεία που απαρτίζεται κάθε δείκτης και την ερμηνεία του. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης, αρχικά η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ως προς τη συλλογή, ομαδοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και τα αποτελέσματα της διαχρονικής και διεπιχειρησιακής ανάλυσης των αριθμοδεικτών. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας και προτάσεις για περαιτέρω μελλοντική έρευνα.
 • ItemOpen Access
  Η αύξηση των online αγορών εν μέσω πανδημίας Covid-19
  Νάκας, Χρήστος; Nakas, Christos
  Η ξαφνική εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 και τα σχετικά μέτρα περιορισμού απαιτούν από τους καταναλωτές την αλλαγή στην συμπεριφορά τους απέναντι στις αγοραστικές τους συνήθειες. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μία βιώσιμη λύση αποδεικνύοντας παράλληλα την αξία και την σκοπιμότητα της χρήσης ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και τη χρήση τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ερευνητική μελέτη αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: το θεωρητικό πλαίσιο, τη μεθοδολογία, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα: Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας περιλαμβάνει την αποσαφήνιση των βασικότερων εννοιών καθώς και την παρουσίαση της συμπεριφοράς των καταναλωτών απέναντι στις αγορές που γίνονταν online στη διάρκεια της πανδημίας. Τέλος παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τις έρευνες που έγιναν στο συγκεκριμένο θέμα. Η μεθοδολογία της έρευνας παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα βήματα σχεδιασμού και διεξαγωγής της έρευνας. Παρουσιάζονται ο σκοπός, οι στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα, αναλύονται οι μέθοδοι και τα εργαλεία συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων, περιγράφεται η διαδικασία επιλογής του δείγματος πληθυσμού, επισημαίνονται οι περιορισμοί των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την παρουσίαση και την ανάλυση των δεδομένων με τη βοήθεια των απαραίτητων πινάκων και γραφημάτων. Τέλος, τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν την παρουσίαση των βασικών ευρημάτων και τη σύνδεσή τους με προηγούμενες μελέτες, την παρουσίαση των περιορισμών και τις προτάσεις για μελλοντικές έρευνες στο πεδίο μελέτης μας.
 • ItemOpen Access
  Η χρήση των e-shop την εποχή του κορονοϊού
  Σάκκου, Ελπίδα; Sakkou, Elpida
  Βρισκόμενοι στον 21ο αιώνα, η συνεχόμενη και επιταχυνόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας αλλάζει κατευθύνσεις σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Το διαδίκτυο έχει μπει στην καθημερινότητα της πλειοψηφίας των ανθρώπων και δημιουργεί νέα δεδομένα. Ένα από αυτά είναι και το ηλεκτρονικό εμπόριο το οποίο κερδίζει συνεχώς έδαφος. Με την έναρξη της πανδημίας Covid-19, το ηλεκτρονικό εμπόριο γνώρισε μεγάλη άνθηση και όλο και περισσότεροι άνθρωποι εξοικειώνονται πια με αυτό. Το πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε η έρευνα. Αρχικά, γίνεται αναφορά σε έννοιες όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό κατάστημα και αναλύονται οι κατηγορίες και ο κύκλος του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ύστερα, περιγράφονται τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Επίσης, αναλύεται η συμπεριφορά των καταναλωτών βάση επίσημων ερευνών, την περίοδο λίγο πριν την πανδημία covid-19 αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής τόσο εγχώρια όσο και παγκόσμια. Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας αποτελεί το ερευνητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχθηκαν τα συμπεράσματα μας για την καταναλωτική συμπεριφορά την εποχή του κορονοϊού. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε έχει ως στόχο να εντοπίσει τις διαφορές στη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επίσης, έχει σαν σκοπό να εντοπίσει τις αλλαγές που έφερε ο covid-19 στην καταναλωτική συμπεριφορά αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και να ερευνήσει την πιθανότητα παραμονής ή μεταστροφής των αλλαγών αυτών. Πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά σε διάστημα περίπου 20 ημερών. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 268 άτομα και οι απαντήσεις αυτές επεξεργάστηκαν στατιστικά μέσω του λογισμικού IBMSPSS Statistics. Από την έρευνα προέκυψε πως οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες λόγω πανδημίας διαφοροποιούνται αναφορικά με το φύλο. Επίσης, φαίνεται πως όλο και πιο πολλοί καταναλωτές εμπιστεύονται τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχοντας σαν κύριο κριτήριο επιλογής την χαμηλή τιμή και την ευκολία αγοράς οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
 • ItemOpen Access
  Η επίδραση των κοινωνικών δικτύων (social media) και ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing) στην αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή
  Καρρά, Ελισσάβετ; Karra, Elisavet
  Στην σύγχρονη εποχή, τα Κοινωνικά μέσα (Social Media) αποκτούν ένα συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο στην ενημέρωση και την επικοινωνία, ενώ κατατάσσονται πλέον στα ισχυρότερα κανάλια μάρκετινγκ για την γνωστοποίηση, προβολή και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Το διαδίκτυο, καθώς και η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, εφόσον το 2019 μόνο 2,95 δισεκατομμύρια άνθρωποι ήταν ενεργοί χρήστες παγκοσμίως, ενώ αυτό προβλέπεται να αυξηθεί σε σχεδόν 3,43 δισεκατομμύρια ως το 2023 (Statistica, 2020a). Σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές για τον Ιανουάριο 2020, 4,54 δισεκατομμύρια άνθρωποι μόνο είναι ενεργοί χρήστες του διαδικτύου, δηλαδή το 59% του παγκόσμιου πληθυσμού (Statistica, 2020b). Τέλος, το ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing), καθώς και το μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media marketing) επιτρέπει στις εταιρείες να πετύχουν τους στόχους τους με χαμηλό κόστος (Ajina, 2019). Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα εργασία εστιάζει στις μεθόδους που τα ισχυρά αυτά κανάλια μάρκετινγκ χρησιμοποιούν, προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι. Ενώ, τέλος, επιχειρείται μια προσπάθεια διερεύνησης του βαθμού επίδρασης των καναλιών αυτών του μάρκετινγκ, στο πως οι καταναλωτές θα διαθέσουν την αγοραστική τους δύναμη. Η συγκεκριμένη εργασία χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναδειχθεί η μεγάλη σημασία που κατέχει το ψηφιακό μάρκετινγκ(digital marketing), καθώς και ο ρόλος των social media για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας σήμερα. Όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, γίνεται αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά και στοιχεία των δύο αυτών κύριων πρωταγωνιστών του αναδυόμενου ψηφιακού κόσμου, καθώς επίσης και στην τεράστια επιρροή που έχουν στον τρόπο που ο καταναλωτής ενεργεί και συμπεριφέρεται. Στο πρακτικό μέρος έχει πραγματοποιηθεί πρωτογενής έρευνα ακριβώς για να διερευνηθεί κατά πόσο η συμπεριφορά των καταναλωτών επηρεάζεται από τα ψηφιακά αυτά μέσα, καθώς και να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες για το πώς αυτοί οι καταναλωτές επηρεάζονται από την πλευρά τους από το διαδίκτυο.
 • ItemOpen Access
  Διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών των Ελλήνων πολιτών κατά την [sic] διάρκεια της πανδημίας
  Βέλλιος, Νικόλαος; Βέλλιος, Νικόλαος
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των καταναλωτικών συνηθειών των Ελλήνων πολιτών, κάτω από τις συνθήκες περιορισμού στο σπίτι, εξαιτίας της έξαρσης του κορωνοϊού, που έχει απασχολήσει ολόκληρο τον πλανήτη. Η εν λόγω διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση ενδεχόμενων διαφοροποιήσεων στις ποσότητες των τροφίμων με την κατανάλωση υπό φυσιολογικές συνθήκες, για τα επιμέρους δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Αρχικά, θα προσεγγίσουμε το θέμα μας θεωρητικά και έπειτα ερευνητικά. Η πρώτη έρευνα είναι δευτερογενής καθώς παρουσιάζονται 10 έρευνες από άλλους μελετητές που είναι δημοσιευμένες στο emerald. H δεύτερη έρευνα είναι πρωτογενής όπου είναι η δική μας έρευνα που πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο μέσω της google. Η διάρκεια συλλογής των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τις 10 Μαρτίου έως και τις 15 Μαΐου. Το τελικό δείγμα ήταν 994 άτομα. Για την ανάλυση του δείγματος χρησιμοποιήθηκε το SPSS 27 και πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής.
 • ItemOpen Access
  Η συγχώνευση των υποκαταστημάτων των ελληνικών τραπεζών
  Μηρισιώτη, Παναγιώτα; Μηρισιώτη, Παναγιώτα
  Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της ικανοποίησης και της στάσης των πελατών των ελληνικών τραπεζών απέναντι στην ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών, τα επίπεδα σημαντικότητας της κάθε διάστασης ποιότητας και οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν σε αυτές και στην εκτίμηση της ποιότητας ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και το μηνιαίο ατομικό εισόδημα των πελατών. Η προσέγγιση του θέματος έγινε σε πρώτο στάδιο σε θεωρητικό επίπεδο με την ανάπτυξη της θεωρίας του τραπεζικού συστήματος και των συγχωνεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε βάθος χρόνου. Έπειτα, πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες. Στην πρώτη έρευνα παρουσιάζονται οκτώ δημοσιευμένα άρθρα που σχετίζονται με την συγχώνευση των τραπεζών ανά τον κόσμο και η δεύτερη είναι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Μέσω του ερωτηματολογίου επιδιώκεται η καταγραφή της άποψης τόσο των πολιτών όσο και των τραπεζικών υπαλλήλων σχετικά με την συγχώνευση των υποκαταστημάτων στις ελληνικές τράπεζες.
 • ItemOpen Access
  Έλεγχος επαναληπτικότητας των ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων : νικητές και ηττημένοι κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης
  Καλαμπόκα, Αιμιλία; Kalaboka, Aimilia
  Η συγκεκριμένη διπλωματική αναφέρεται στην ανάλυση του θεσμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα και τον έλεγχο της επαναληπτικότητας των Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Νικητές και Ηττημένοι κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. ΟΙ χρονικές περίοδοι οι οποίες παρουσιάζονται, αφορούν τα έτη 2007-2018. Αρχικά, αναφέρεται ο θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά του ορισμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Ακόμη, περιγράφονται οι φορείς λειτουργίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καθώς και οι κατηγορίες αυτών. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται το φορολογικό καθεστώς και παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Η Εξέλιξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι αξιοσημείωτη ανά τα έτη, κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες. Αποτελούν από τις βασικότερες επενδύσεις για τους επενδυτές τόσο χαμηλών, όσο και μεσαίων εισοδημάτων. Μια τέτοια επένδυση καθιστά αυτόματα έναν επενδυτή Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σε μεριδιούχο. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν ποικίλα πλεονεκτήματα τα οποία βασίζονται στην άμεση ρευστότητα και διαφοροποίηση, με χαμηλό κόστος. Επιπλέον, αποτελούν για τους επενδυτές αναπόσπαστο κομμάτι του χαρτοφυλακίου, καθώς επίσης τους δίνετε η δυνατότητα αλλαγής χαρτοφυλακίου χωρίς να ενεργούν στην διαμόρφωση των ατομικών τους χαρτοφυλακίων. Εν συνεχεία, ακολουθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση της επαναληπτικότητας των ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Έπειτα, τεκμηριώνεται η θεωρητική προσέγγιση της μεθοδολογίας των «νικητών και ηττημένων» και παρουσιάζεται το κριτήριο αξιολόγησης για τον χαρακτηρισμό των κεφαλαίων ως «Νικητές ή Ηττημένοι». Συνοπτικά, στην θεωρητική προσέγγιση της μεθοδολογίας αυτής αναφέρεται ο όρος της επαναληπτικότητας στις επιδόσεις (performance persistence) των αμοιβαίων κεφαλαίων (Α/Κ) και αφορά την διερεύνηση της ύπαρξης ή μη προβλεπτικής ικανότητας στην παρελθούσα επίδοση τους. Αυτό που ελέγχεται είναι αν οι υψηλές επιδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων οφείλονται στην διαχειριστική ικανότητα ή σε τυχαίους παράγοντες. Όσον αφορά το κριτήριο αξιολόγησης, αναφέρεται στην πιο γνωστή μεθοδολογία ελέγχου ύπαρξης διαχρονικής εξάρτησης της επίδοσης όπου είναι η μη παραμετρική μέθοδος του πίνακα συνάφειας, κατά την οποία τα Α/Κ κατατάσσονται σύμφωνα με το κριτήριο της σωρευτικής απόδοσης κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών περιόδων. Τα Α/Κ διαιρούνται σε δύο ομάδες νικητές-winner (W) και ηττημένους-loser (L) σε κάθε χρονική στιγμή, αναλόγως την ετήσια σωρευτική τους απόδοση τους υπερβαίνει ή υπολείπεται της διάμεσου των αποδόσεων (median) του συνόλου των Α/Κ του δείγματος. Επιπλέον, ερμηνεύονται οι μεταβλητές και τα στατιστικά κριτήρια βάσει των οποίων διεκπεραιώνονται τα συμπεράσματα της μελέτης. Ακολουθεί, έκθεση στην εξέλιξη του θεσμού των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδος, δηλαδή παρουσιάζονται οι ετήσιες σωρευτικές αποδόσεις τους. Χρησιμοποιώντας το δημοφιλές πρόγραμμα διαχείρισης λογιστικών φύλλων Microsoft Excel, ελέγχθηκε η επαναληπτικότητα των αποδόσεων των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδος για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, με χρονικές υστερήσεις δύο και τριών ετών, έτσι ώστε να ελεγχθεί η επαναληπτικότητα. Τέλος, παρουσιάζεται η έκβαση της παραπάνω έρευνας.
 • ItemOpen Access
  Διερεύνηση των απόψεων του εκπαιδευτικού προσωπικού απο τη χρήση της διαδικτυακής εκπαίδευσης (webex) σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  Λάππα, Αναστασία; Λάππα, Αναστασία
  Η τηλεδιάσκεψη αποτελεί ένα εργαλείο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με το οποίο πραγματοποιείται η επικοινωνία και η μετάδοση πληροφοριών σε εκπαιδευόμενους που βρίσκονται γεωγραφικά απομακρυσμένοι. Με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής επικοινωνιακής πλατφόρμας και του διαδικτύου διακινούνται οπτικοακουστικά δεδομένα διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων. Η πανδημία του COVID-19 έθεσε πρωτοφανείς προκλήσεις σε όλους τους τύπους και τα επίπεδα μάθησης και ειδικότερα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι σχεδόν σίγουρο, ότι τα μέτρα που θεσπίστηκαν για την επιβράδυνση της εξάπλωσής της πανδημίας, όπως η καραντίνα, επηρέασαν την ποιότητα της εκπαίδευσης. Αντικείμενο της έρευνας αυτής ήταν αρχικά να εξηγήσουμε τι είναι η σύγχρονη τηλεδιάσκεψη καθώς και η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με της πλατφόρμα Webex.
 • ItemOpen Access
  Οι απόψεις των καταναλωτών σχετικά με τις ηλεκτρονικές αγορές την περίοδο της πανδημίας
  Ρεντζέπης, Φώτιος; Ρεντζέπης, Φώτιος
  Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε σκοπό την διερεύνηση των απόψεων των καταναλωτών σχετικά με τις ηλεκτρονικές αγορές την περίοδο της πανδημίας. Αρχικά το θέμα μας προσεγγίστηκε θεωρητικά με την ανάλυση των εννοιών του ηλεκτρονικού εμπορίου και την περιγραφή της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Έπειτα μελετήθηκαν δημοσιευμένες έρευνες από μελετητές μέσω του emerald. Τέλος, πραγματοποιήσαμε μια έρευνα με δομημένο ερωτηματολόγιο και το τελικό μας δείγμα ήταν 1075 άτομα. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με το πρόγραμμα SPSS 27 και πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα καθώς η πανδημία ήταν η αιτία επέκτασης των ηλεκτρονικών μέσων σε όλους τους τομείς.
 • ItemOpen Access
  Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ν. Ευρώπη
  Οικονομίδη, Αικατερίνη; Oikonomidi, Aikaterini
  Η παρούσα εργασία εστιάζει στην εξέλιξη των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) στις χώρες της Ν. Ευρώπης και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, χρησιμοποιώντας τόσο μακροοικονομικές όσο και τραπεζικές μεταβλητές. Το μοντέλο χρησιμοποιεί ετήσια συνολικά δεδομένα σε μορφή πάνελ κατά το διάστημα 2008-2020. Οι μακροοικονομικές μεταβλητές περιλαμβάνουν το δημόσιο χρέος ως % του ΑΕΠ, το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, τον πληθωρισμό, την ανεργία και τις τιμές των ακινήτων. Οι τραπεζικές μεταβλητές αφορούν τους δείκτες Δάνεια/Καταθέσεις και Κόστος/Έσοδα που εξετάζουν την ρευστότητα κα την αποδοτικότητα της τραπεζικής αγοράς αντίστοιχα. Εφαρμόστηκε η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων μέσω της διαδικασίας Αποκλεισμού Μεταβλητών στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS, με στόχο την απαλοιφή μη στατιστικά σημαντικών μεταβλητών από το αρχικό δείγμα και την ανάδειξη της διαφοροποίησης των μεταβλητών που επηρέασαν την εξέλιξη των ΜΕΔ σε κάθε χώρα. Με μικρές εξαιρέσεις τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις προηγούμενες έρευνες. Το χρέος και ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ αναδείχθηκαν στατιστικά σημαντικοί δείκτες μόνο στην περίπτωση της Ιταλίας και με αρνητικό πρόσημο. H ανεργία, με εξαίρεση την Ισπανία όπου απαλείφτηκε, αναδείχθηκε -ως αναμενόταν- να είναι στατιστικά σημαντική και θετικά σχετιζόμενη με τα ΜΕΔ σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Ο πληθωρισμός, είχε αρνητική επίδραση, καθιστώντας το δανεισμό φθηνότερο, σε Ιταλία και Πορτογαλία ενώ και ο δείκτης τιμών ακινήτων εμφάνισε επίσης αρνητική σχέση στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και ιδιαίτερα στην Ισπανία αντανακλώντας τη συγκέντρωση των ΜΕΔ στον κλάδο του real estate. Ο δείκτης ρευστότητας αναδεικνύει θετική σχέση και αποδεικνύεται στατιστικά σημαντικός σε όλες χώρες, εκτός της Πορτογαλίας στην οποία αναδεικνύει αρνητική σχέση. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας επηρεάζει στατιστικώς σημαντικά μόνο την εξέλιξη των NPLs στην Πορτογαλία με αρνητική σχέση, μη επιβεβαιώνοντας το αναμενόμενο πρόσημο ενδεχομένως λόγω χρονικής υστέρησης μεταξύ επίδρασης στο δανειακό χαρτοφυλάκιο και εμφάνισης ΜΕΔ. Η εργασία χωρίζεται σε 5 μέρη. To πρώτο μέρος περιλαμβάνει το εποπτικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί διεθνώς για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων με τις 3 αναθεωρήσεις του (Βασιλεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) και οι πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αποτέλεσμα της κρίσης. Στο δεύτερο μέρος ορίζονται τα ΜΕΔ, οι κατηγορίες τους και οι στρατηγικές αντιμετώπισής τους. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την επίδραση που είχε στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Αναλύεται η κάθε χώρα του δείγματος ξεχωριστά σχετικά με τις εγγενείς αδυναμίες και τον τρόπο που επηρεάστηκε από την κρίση ενώ γίνεται αναφορά στην επίδραση στο τραπεζικό σύστημα, στα προγράμματα στήριξης και δημοσιονομικής προσαρμογής, στην εξέλιξη των ΜΕΔ και στους τρόπους που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπισή τους ανά περίπτωση. Στο τρίτο μέρος γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών που σχετίζονται με το θέμα της εργασίας, τους προσδιοριστικούς παράγοντες των ΜΕΔ, με χρήση τόσο μακροοικονομικών όσο και τραπεζικών μεταβλητών. Το μεθοδολογικό πλαίσιο και τα αποτελέσματα της έρευνας, παρουσιάζονται στο τέταρτο μέρος ενώ στο πέμπτο μέρος περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. Όπως αναφέρθηκε τα αποτελέσματα συγκλίνουν -ως επί το πλείστον- με την βιβλιογραφία αλλά διαφέρουν ανά χώρα βάσει των εκάστοτε μακροοικονομικών και πιστωτικών συνθηκών. Συνεπώς τα συμπεράσματα δεν είναι καθολικά αλλά αντίθετα αναδεικνύουν την ανάγκη εξέτασης σε μεγαλύτερο εύρος και βάθος της σχέσης μεταξύ εξέλιξης ΜΕΔ και πορείας της οικονομίας, μακροοικονομικών δεικτών και συνθηκών οργάνωσης και λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος ανά περίπτωση. Αντίστοιχα προκύπτει και η ανάγκη/πρόταση διεύρυνσης της εποπτικής σκοπιάς και καθιέρωσης εκτός των ενιαίων κανόνων εποπτείας, ελέγχων και μηχανισμών προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του κάθε μέλους της Ευρωζώνης και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων χωρών της περιφέρειας.
 • ItemOpen Access
  Έρευνα για την επιρροή της πανδημίας Covid19 στον ιδιωτικό ασφαλιστικό τομέα της Ελλάδας
  Προβίδα, Όλγα; Provida, Olga
  Το θέμα της παρούσης πτυχιακής εργασίας αποτελεί η έρευνα για την επιρροή της πανδημίας Covid19 στον ιδιωτικό ασφαλιστικό τομέα την Ελλάδας και αναλύεται ως εξής: Στο 1ο κεφάλαιο με θέμα τον: «ιδιωτικό ασφαλιστικό τομέα», δίνονται γενικά στοιχεία (κανονισμός λειτουργίας, λογιστική), τα βασικά στοιχεία ασφάλισης αυτοκινήτων, μικρών επιχειρήσεων, ασφάλισης ζωής, των προσόδων (τύποι προσόδων, αμοιβές διαθέσιμες σε σταθερή ή μεταβλητή μορφή) και το ρυθμιστικό και οικονομικό περιβάλλον (ασφαλιστική λογιστική, πιστωτική βαθμολογία, αντασφάλεια, ασφαλιστική απάτη). Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση για την επιρροή της πανδημίας Covid19 στον ιδιωτικό ασφαλιστικό τομέα ανά τον κόσμο. Στο 3ο κεφάλαιο: «ο ιδιωτικός ασφαλιστικός τομέας στην Ελλάδα» αναλύονται έννοιες όπως τα ασφάλιστρα, η κατανομή ασφαλίστρων - γενικές ασφαλίσεις, η αντασφάλιση, η ετήσια μεταβολή ΑΕΠ και ασφαλίστρων και τα ασφάλιστρα ανά κάτοικο και ετήσια μεταβολή. Στο 4ο κεφάλαιο το: «ερευνητικό μέρος» καταγράφεται η μεθοδολογία και ο σκοπός της έρευνας, το ερευνητικό εργαλείο και τα εξαγόμενα ερευνητικά ερωτήματα / υποθέσεις. Στο 5ο κεφάλαιο η «ανάλυση αποτελεσμάτων της έρευνας» παρουσιάζονται στοιχεία για την αξιοπιστία των μεταβλητών του ερωτηματολογίου, τις συχνότητες και τα ποσοστά των μεταβλητών της έρευνας και τέλος εξετάζονται οι ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας. Στο 6ο και τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται τα γενικά συμπεράσματα / αποτελέσματα από την διερεύνηση της επιρροή της πανδημίας Covid19 στον ιδιωτικό ασφαλιστικό τομέα την Ελλάδας.
 • ItemOpen Access
  Διερεύνηση των προτιμήσεων των καταναλωτών στα βιολογικά οπωροκηπευτικά προϊόντα : super markets ή τοπικά μανάβικα ή λαϊκές αγορές
  Λοΐζου, Κατερίνα; Λοΐζου, Κατερίνα
  Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των απόψεων των καταναλωτών αναφορικά με τα βιολογικά οπωροκηπευτικά προϊόντα και τα κανάλια διανομής τους και συγκεκριμένα τα super markets, τα τοπικά μανάβικα και τις λαϊκές αγορές. Για την εκπλήρωση του σκοπού πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε δείγμα 1051 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα κύρια ευρήματα της μελέτης οι Έλληνες καταναλωτές αγοράζουν με μέτρια συχνότητα βιολογικά προϊόντα. Οι καταναλωτές προτιμούν να αγοράζουν βιολογικά προϊόντα κυρίως από supermarkets, εξειδικευμένα καταστήματα και λαϊκές αγορές. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αγοράς βιολογικών προϊόντων, είναι η ποιότητα, η γεύση, η τιμή, η συμμόρφωση με τα πρότυπα και το σήμα προέλευσης, η γνώση των ιδιαίτερων συστατικών χαρακτηριστικών των βιολογικών προϊόντων, αλλά και η διαθεσιμότητα. Από την άλλη η έρευνα έδειξε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο αγοράς βιολογικών προϊόντων είναι η πολύ υψηλή τιμή τους. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών που πήραν μέρος στην έρευνα δηλώνει ότι η οικονομική κρίση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη Ελλάδα τους έχει επηρεάσει αρνητικά στις αγορές βιολογικών προϊόντων. Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι οι καταναλωτές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους εμφανίζουν διαφορετικές αγοραστικές προτιμήσεις και συνήθειες ως προς τα βιολογικά οπωροκηπευτικά προϊόντα.
 • ItemOpen Access
  Έλεγχος επαναληπτικότητας των ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων : νικητές και ηττημένοι πριν την οικονομική κρίση
  Καββαδίας, Κωνσταντίνος; Kavvadias, Konstantinos
  Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η πορεία των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα πριν την κρίση και συγκεκριμένα κατά την περίοδο 2001 - 2009. Η αξία ενεργητικού των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την εξεταζόμενη περίοδο παρουσίασε αυξομειώσεις. Συγκεκριμένα από το 2001 έως το 2003 η αξία ενεργητικού μειωνόταν σταδιακά, ενώ στη συνέχεια εξαιτίας των θετικών χρηματιστηριακών εξελίξεων παρουσίασε άνοδο μέχρι και το 2007. Το 2008 η πτώση που εμφάνισαν οι χρηματιστηριακοί δείκτες ήταν σημαντική και το ενεργητικό των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων έπεσε, ενώ το 2009 παρουσίασε πρόσκαιρη αύξηση με τα σημάδια της επερχόμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης να είναι πλέον ορατά. Τα έτη 2001 - 2002 παρατηρήθηκε μείωση και στο μερίδιο αγοράς των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς την τριετία 1999 - 2002 το χρηματιστήριο είχε μια διαρκή καθοδική πορεία. Η εντυπωσιακή άνοδος του χρηματιστηρίου το 2003, η οποία συνεχίστηκε μέχρι το 2008 οδήγησε στη σταδιακή αύξηση του μεριδίου των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Από το 2006 έως το 2009 το μερίδιο αγοράς των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων κυμαινόταν περίπου στα ίδια επίπεδα. Σκοπός της εργασίας είναι αντλώντας στοιχεία μέσα από τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να διερευνήσει αν οι αποδόσεις των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων επαναλαμβάνονται. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η μεθοδολογία «Winner - Winner, Winner - Loser» των Goetzmann & Ibbotson (1994), Brown & Goetzmann (1995). Η μεθοδολογία αυτή χωρίζει τα αμοιβαία κεφάλαια σε κάθε μια από τις διαδοχικές περιόδους σε δύο κατηγορίες, τους νικητές και τους ηττημένους, με κριτήριο την σωρευτική τους απόδοση. Αν αυτή είναι μεγαλύτερη από τη διάμεσο των σωρευτικών αποδόσεων του αντίστοιχου έτους τότε το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται ως νικητής ενώ αν είναι μικρότερη χαρακτηρίζεται ως ηττημένος. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα αξιολογούνται με τη βοήθεια στατιστικών κριτηρίων. Σχετικά με την επαναληπτικότητα στις αποδόσεις των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά τα εξεταζόμενα έτη, παρατηρούμε ότι είναι πιο έντονη σε βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες περιόδους παρά σε μακροπρόθεσμες, αν και τα αποτελέσματα δεν χαρακτηρίζονται σε όλες τις περιπτώσεις από υψηλό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας.
 • ItemOpen Access
  Πληροφοριακά συστήματα στον τραπεζικό τομέα
  Τσουράπης, Βασίλειος; Tsourapis, Vasileios
  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει την εξέλιξη της τεχνολογίας και κατ’ επέκταση τον τρόπο που η τεχνολογία και τα πληροφοριακά συστήματα καθοδηγούν τα παραδοσιακά τραπεζικά ιδρύματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται οι βασικές και οι καινοτόμες τεχνολογίες, οι οποίες ενσωματώνονται στην δομική λειτουργία του τραπεζικού οικοσυστήματος, και προκαλούν το κατεστημένο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας του τραπεζικού τομέα, προκαλούν τον μετασχηματισμό του ρυθμιστικού και του θεσμικού πλαισίου και προωθούν την εξέλιξη της ψηφιακής τραπεζικής. Υπό αυτή την προοπτική, στο παρόν έργο επιχειρείται η μελέτη του ψηφιακού μετασχηματισμού, της εξέλιξης των πληροφοριακών συστημάτων και της διαχείρισης τους, μέσω διάφορων μεθόδων, όπως αυτή της Διαχείρισης των έργων και της Διαχείρισης των αλλαγών, σύμφωνα πάντα με την διαθέσιμη σχετική βιβλιογραφία. Τέλος, με βάση την διενεργούμενη βιβλιογραφική ανασκόπηση, γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης εκείνων των ενεργειών, οι οποίες εστιάζουν στις παραδοσιακές τράπεζες και που αφορούν στην διαχείριση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με απώτερο στόχο την πλήρη, αποτελεσματική και επιτυχή μεταμόρφωση του κλάδου. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δείχνουν ότι ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνολογιών έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ευκαιριών με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων αλλά και επιχειρηματικών μοντέλων όσον αφορά τον τραπεζικό κλάδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τόσο ο τραπεζικός κλάδος, λόγω της εισαγωγής νέων διαφοροποιημένων παικτών, όσο και το ρυθμιστικό πλαίσιο, εξαιτίας των καινοτόμων τεχνολογιών που ενσωματώνονται στη σύγχρονη τραπεζική, έχουν αναδιαμορφωθεί σημαντικά, προκειμένου να προσελκυστούν νέοι πελάτες, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλιστούν και τα δεδομένα τους. Οι διεργασίες αυτές προωθούν, εν κατακλείδι, και την ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα μέσω της καθιέρωσης καινοτόμων πρακτικών, την οποία επιβάλλει ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζικών ιδρυμάτων.