Τμήμα Νοσηλευτικής (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1008
 • ItemOpen Access
  Οι παρενέργειες της αντικαρκινικής θεραπείας : νοσηλευτική προσέγγιση
  (2024-03-14) Βασιλοπούλου, Δήμητρα-Εφραιμία; Vasilopoulou, Dimitra-Efraimia
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την σημασία και την έντονη επίδραση των παρενεργειών που ακολουθούν τις θεραπείες έναντι του καρκίνου και την νοσηλευτική προσέγγιση που απαιτείται για την καλύτερη και ορθότερη αντιμετώπιση αυτών προς όφελος του ασθενή. Για την συγγραφή αυτής της μελέτης έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε επιστημονικά άρθρα διαχρονικών βιβλίων αλλά και σύγχρονων τελευταίας δεκαετίας. Το εύρος των επιπτώσεων της αντικαρκινικής θεραπείας διευρύνεται ολοένα και περισσότερο, γι’ αυτό απαιτείται εξειδίκευση και προσοχή του νοσηλευτικού προσωπικού ως προς την αναγνώριση αυτών και καλύτερη αντιμετώπισή τους.
 • ItemOpen Access
  Οι συνθήκες εργασίας και η επιρροή τους στο νοσηλευτικό προσωπικό
  (2024-03-13) Κουτσομάλη, Χριστίνα; Koutsomali, Christina
  Αναμφίβολα, το νοσηλευτικό προσωπικό έρχεται αντιμέτωπο σε καθημερινή βάση με στρεσσογόνες εργασιακές συνθήκες και αυξημένο επαγγελματικό φόρτο εργασίας. Ο εργασιακός φόρτος των νοσηλευτών έχει διερευνηθεί κατά καιρούς από αρκετούς μελετητές και επαγγελματίες στον υγειονομικό κλάδο. Εκτός από τις αγχωτικές και απαιτητικές συνθήκες εργασίας, το προσωπικό στον νοσηλευτικό τομέα απασχολείται σε εναλλασσόμενα ωράρια εργασίας, τα οποία προκαλούν μεγάλη σωματική εξάντληση και περαιτέρω άγχος στους νοσηλευτές. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση των εργασιακών συνθηκών, αλλά και του φόρτου εργασίας, καθώς και του εργασιακού άγχους των νοσηλευτών. Επίσης, στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας, έγινε αναφορά και στις συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, αλλά και στα αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση τους. Την περίοδο της πανδημίας του Covid-19, είναι γεγονός ότι ο νοσηλευτικός φόρτος αυξήθηκε κατακόρυφα, εξαιτίας των πολυάριθμων κρουσμάτων, που απαιτούσαν εκτεταμένη νοσηλευτική φροντίδα. Το εν λόγω γεγονός συνδυαστικά με τον ανεπαρκή αριθμό νοσηλευτών, εξαιτίας της αναστολής εργασίας τους και τις πρωτόγνωρες υγειονομικές απαιτήσεις και αλλαγές, που επέφερε η πανδημία δημιούργησαν επιπλέον στρες, δυσαρέσκεια και προβληματισμό στο νοσηλευτικό προσωπικό, που αισθανόταν περιορισμένη επαγγελματική ικανοποίηση από την εργασία του. Όλα αυτά μάλιστα είχαν αρνητική επίδραση στην προσωπική και επαγγελματική ζωή των νοσηλευτών. Η εκπόνηση ωστόσο της συγκεκριμένης εργασίας απορρέει κατά κύριο λόγο από την προσδοκία καλυτέρευσης των εργασιακών συνθηκών του νοσηλευτικού προσωπικού, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό, σε επαγγελματικό επίπεδο και να μην νιώθει τόσο αυξημένο άγχος, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 • ItemOpen Access
  Γενετική τροποποίηση : η οπτική της περιβαλλοντικής νοσηλευτικής
  (2023-10) Λεκατσά, Έλλη; Lekatsa, Elli
  Είναι γενικά αντιληπτό ότι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ραγδαία τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος, η οποία είναι βασικός πυλώνας για την εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας και αφορά άμεσα την ποιότητα ζωής μας. Η εξέλιξη στην ιατρική, την βιολογία, την γενετική και την βιoϊατρική καθιστά ικανό τον άνθρωπο να έχει παρέμβαση στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη ακόμα και της ίδιας του της φύσης. Η παρέμβαση αυτή που δύναται να χαρακτηριστεί ΄΄γενετική μηχανική΄΄, περιλαμβάνει ουσιαστικά τον άμεσο χειρισμό του DNA ενός οργανισμού. Στόχος της είναι η ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας, της ανθρώπινης υγείας και της οικολογικής ισορροπίας. Αυτό είναι ένα γεγονός που τάραξε την κοινή γνώμη και έφερε στο προσκήνιο αρκετά προβλήματα, αντιδράσεις και ηθικά διλλήματα, καθώς έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τις νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ πλεονεκτημάτων και κινδύνων απαιτεί τεκμηριωμένες έρευνες και υπεύθυνες εφαρμογές αυτής της ισχυρής τεχνολογίας. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι κύριοι τομείς εφαρμογής των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, η επέκταση της χρήσης τους στον κόσμο καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των επιπτώσεων της χρήσης τους. Ακόμα, γίνεται μια αναφορά στο θέμα της κλωνοποίησης και των γενετικά τροποποιημένων εμβρύων, και παρατίθενται οι ηθικές και νομικές διαστάσεις εν γένει. Τέλος, γίνεται μια εκτενής αναφορά σχετικά με τον πολυπρισματικό ρόλο του νοσηλευτή στις εφαρμογές της γενετικής τροποποίησης.
 • ItemOpen Access
  Aυτοάνοσα νοσήματα και νοσηλευτική προσέγγιση
  (2024-03-13) Αθανασοπούλου, Δήμητρα; Αναδιώτης, Χρήστος; Ανδρουλάκη, Δανάη; Athanasopoulou, Dimitra; Anadiotis, Xristos; Androulaki, Danai
  Το θέμα της παρούσας μελέτης επικεντρώνεται στα αυτοάνοσα νοσήματα και τη νοσηλευτική προσέγγιση που απαιτείται για τη διαχείριση αυτών των σύνθετων καταστάσεων. Τα αυτοάνοσα νοσήματα αποτελούν μια ομάδα διαταραχών, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα κύτταρα και τους ιστούς του ίδιου του οργανισμού, προκαλώντας διάφορα συμπτώματα και επιπλοκές. Η νοσηλευτική προσέγγιση αυτών των νοσημάτων απαιτεί ειδικές γνώσεις, ευαισθησία και στρατηγικές προσέγγισης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Σκοπός: Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση και η ανάλυση της σχέσης μεταξύ των αυτοάνοσων νοσημάτων και της νοσηλευτικής τους προσέγγισης. Θα εξεταστούν οι κύριες παθολογίες που συνδέονται με τα αυτοάνοσα νοσήματα, οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωσή τους και οι τελευταίες εξελίξεις στη θεραπεία. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας: Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με βάση την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, στην οποία θα παρουσιαστεί μια πλήρης εικόνα της συνδυασμένης κλινικής και νοσηλευτικής προσέγγισης στα αυτοάνοσα νοσήματα. Η μελέτη θα επικεντρωθεί επίσης στην κατανόηση των παθολογικών μηχανισμών, των συμπτωμάτων και των επιπλοκών, καθώς και στη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας για μια ολοκληρωμένη παροχή φροντίδας. Συμπεράσματα: Το τελικό αποτέλεσμα της παρούσας μελέτης θα αποτελέσει πολύτιμη πηγή πληροφοριών για ερευνητές και νοσηλευτές που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αυτοάνοσων νοσημάτων και της νοσηλευτικής. Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εκδήλωση και την πρόοδο αυτών των νοσημάτων, καθώς και η ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείρισή τους είναι κρίσιμη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από αυτά.
 • ItemOpen Access
  Νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής
  (2024-03-11) Κιάρκου, Αλεξάνδρα; Μάνουζα, Ειρήνη; Qarku, Aleksandra; Manouza, Eirini
  Το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής περιγράφεται ως τοπική διάταση του αιμοφόρου αγγείου. Είναι μια από τις σημαντικές παθήσεις που καλείται ένας αγγειοχειρούργος να αντιμετωπίσει διότι συνήθως ο ασθενής που πάσχει από ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής είναι ασυμπτωματικός. Ο μεγαλύτερος φόβος ενός αγγειοχειρούργου είναι ο κίνδυνος ρήξης του ανευρύσματος και κατά συνέπεια η ακατάσχετη αιμορραγία που πρόκειται να ακολουθήσει, όσο λοιπόν η διάγνωση του γίνεται εγκαίρως τόσο η αποκατάσταση του γίνεται πιο άμεσα με χαμηλή νοσηρότητα και θνητότητα. Το γεγονός ότι το ανεύρυσμα είναι ασυμπτωματικό διεγείρει την περιέργεια της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την παθοφυσιολογία της νόσου. Στην εργασία που ακολουθεί παραθέτονται πληροφορίες σχετικές με το κοιλιακό ανεύρυσμα αορτής και πιο συγκεκριμένα αναλύονται τα συμπτώματα, οι θεραπευτικές μέθοδοι, οι αιτίες καθώς και οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του. Τέλος, στόχος είναι να δοθεί έμφαση στον ρόλο του νοσηλευτή στην διάγνωση και την αντιμετώπιση του ανευρύσματος καθώς και στην αποκατάσταση του ασθενούς.
 • ItemOpen Access
  Ηθικοί προβληματισμοί στην δωρεά οργάνων : νοσηλευτική οπτική
  (2024-03-19) Μαντέλη, Θεοδώρα; Manteli, Theodora
  Με αφορμή έναν ηθικό ενδοιασμό με τον οποίο ήρθα αντιμέτωπη και ερχόμενη σε επαφή με ένα από τα πιο γνωστά ηθικά διλλήματα, το «δίλλημα του τρένου», εμπνεύστηκα για το θέμα της πτυχιακής μου αυτής εργασίας. Σκοπός της εργασίας δεν είναι μόνο να προβληματίσω τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, ιατρούς, νοσηλευτές, αλλά και να δώσω σε όλους τους υπόλοιπους τροφή για σκέψη και αυτοκριτική, ως αναφορά το κομμάτι της δωρεάς οργάνων. Η μεταμόσχευση και η δωρεά οργάνων αποτελούν ένα αντικείμενο που προκαλεί φόβο και προβληματισμό. Για κάποιο περίεργο, μα συνάμα κατανοητό λόγο ο ελληνικός λαός έχει δημιουργήσει εν άγνοια του ένα έντονο μεταμοσχευτικό πρόβλημα. Ποιοι είναι οι προβληματισμοί που έχουν φέρει την πλειοψηφία να αμφιβάλει για την αγνότητα των κινήτρων του υγειονομικού χώρου; Γιατί η πλειοψηφία αποποιείται ευθυνών και πράττει λες και πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν τους αγγίζει; Μπορεί κάποιος τελικά να συμπεριφέρεται εγωιστικά και αδιάφορα σε ένα τέτοιο ζήτημα, ενώ βρίσκεται παντού γύρω του; Γιατί οι νοσηλευτές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται την πίεση της διαχείρισης ενός τέτοιου ζητήματος; Πως πρέπει οι νοσηλευτές να πράξουν σε ένα τέτοιο περιστατικό; Με αφορμή λοιπόν μερικών τέτοιων, απλών ερωτημάτων, διερεύνησα το θέμα βαθύτερα και ανέλυσα όσο το δυνατό απλούστερα και λεπτομερέστερα τα όσα διχάζουν την κοινή γνώμη, την κοινή ηθική και τις έννοιες της αγάπης, της δοτικότητας και του ανθρωπισμού.
 • ItemOpen Access
  Κατάχρηση ουσιών και εθισμός : νοσηλευτική παρέμβαση
  (2024-03-14) Φελούκας, Ιωάννης; Feloukas, Ioannis
  Ο εθισμός και η κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών αποτελούν σοβαρά προβλήματα υγείας και κοινωνικής δυσλειτουργίας. Ο εθισμός αναφέρεται στην κατάσταση όπου το άτομο αναπτύσσει σωματική και ψυχολογική εξάρτηση από μια ουσία, ενώ η κατάχρηση αφορά την ανεύθυνη και υπερβολική χρήση αυτών των ουσιών, με αρνητικές συνέπειες για την υγεία και τη ζωή του ατόμου. Οι αιτίες του εθισμού και της κατάχρησης ναρκωτικών είναι ποικίλες και συνήθως συνδέονται με παράγοντες όπως η γενετική προδιάθεση, οι κοινωνικές συνθήκες, η πίεση του περιβάλλοντος και οι προσωπικές εμπειρίες. Ο εθισμός σε ναρκωτικές ουσίες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των νευρολογικών προβλημάτων, των ψυχολογικών διαταραχών και των κοινωνικών προβλημάτων όπως η ανεργία και η απομόνωση. Η αντιμετώπιση του εθισμού και της κατάχρησης ναρκωτικών απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων θεραπευτικών προγραμμάτων, ψυχοθεραπείας, κοινωνικής υποστήριξης και αποτοξίνωσης. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης για τους κινδύνους της χρήσης ναρκωτικών, καθώς και η ανάγκη για ανοικτή και ανεκτική κοινωνία που παρέχει υποστήριξη και ευκαιρίες ανάρρωσης.
 • ItemOpen Access
  Ο θεσμός του σχολικού νοσηλευτή στην Ελλάδα
  (2024-03-15) Παπαγιάννης, Χρήστος; Papagiannis, Chris
  Η συγγραφή αυτής της εργασίας εξετάζει και αναλύει την Θεσμό του Σχολικού Νοσηλευτή στην Ελλάδα με αναφορές σε ιστορικά, νομικά, πρακτικά και θεωρητικά δεδομένα. ΣΚΟΠΟΣ Είναι η αναφορά στα δεδομένα του θεσμού των σχολικών νοσηλευτών που συνεχίζουν να εξελίσσονται για την Ελλάδα, με μεθοδική σύγκριση των αμερικανικών προτύπων, και συστηματικές τοποθετήσεις προτεινόμενων επιλογών σε ζητήματα. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Το παρόν έργο αποτελεί συστηματική ανασκόπηση, βασισμένη σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων για επαγγελματίες υγείας συμπεριλαμβανομένων PubMed, Mendeley, Science Direct, DOAJ, (Directory of Open Access Journals) SAGE και πύλες αμερικάνικων πανεπιστημίων, παγκόσμιων και ελληνικών οργανισμών υγείας, και ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας. Προσθέτως περιλαμβάνεται η μελέτη παγκόσμιας και ελληνικής νομοθεσίας που ορίζεται και ενημερώνεται ακόμη και σήμερα, για την εξέλιξη και πρακτική του θεσμού των σχολικών νοσηλευτών. Γίνεται σποραδική σύγκριση των δεδομένων του θεσμού στην Ελλάδα με παγκόσμια και κυρίως πρότυπα αμερικάνικα, σε συνδυασμό με δεοντολογικές αρχές, αντιλήψεις και προκλήσεις όπου εμφανίζονται. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε, η δημιουργία πρόχειρων σημειώσεων από την ανάγνωση των δεδομένων της έρευνας και της βιβλιογραφίας και η δημιουργία συμπερασματικών και καταληκτικών τοποθετήσεων για τα θεματικά πεδία της παρούσας ανασκόπησης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ένταξη της νοσηλευτικής σε σχολικό περιβάλλον έχει επιτρέψει την άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος. Με πρακτικές βασισμένες και αναδιαμορφωμένες από υπάρχοντα και ειδικά μοντέλα περίθαλψης, που συναντώνται αυστηρά στον χώρο της υγείας. Η σύνδεση ανάμεσα στην πρόσβαση στην υγεία και μία ολοένα ολοκληρωτικά εξελισσόμενη εκπαιδευτική λειτουργία, δεν είναι μακριά από την ιδέα της πλήρους εξασφάλισης υγειονομικής περίθαλψης για οποιαδήποτε, δημόσια ή ιδιωτική, δομή, μαζικής παροχής των ανάλογων υπηρεσιών της.
 • ItemOpen Access
  Νοσηλευτική συμβολή στη φροντίδα και αποκατάσταση των ΑμεΑ
  (2024-03-13) Κύρου, Παναγιώτα-Σταυρούλα; Kyrou, Panagiota-Stavroula
  Εισαγωγή: Τα ΑμεΑ ως σημαντικό μέρος του σύγχρονου πληθυσμού, έχουν τις δικές τους μοναδικές και πολύπλευρες ανάγκες. Αυτές μπορεί να πηγάζουν από φυσικές περιορισμένες κινήσεις έως διανοητικές ή συναισθηματικές αναπηρίες. Οι επαγγελματίες υγείας, λόγω καθημερινής επαφής με αυτή την ομάδα, οφείλουν να έχουν γνώση των αναγκών και της εξειδικευμένης φροντίδας κάθε τύπου αναπηρίας. Συνολικά, η νοσηλευτική φροντίδα και αποκατάσταση αναδεικνύονται ως ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της υγείας, της ευημερίας, της ανεξαρτησίας και της ενσωμάτωσης των ΑμεΑ στην κοινωνία. Σκοπός: Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στη σύνδεση της νοσηλευτικής επιστήμης με τη φροντίδα και την αποκατάσταση των ΑμεΑ. Αναλύεται ο ρόλος του νοσηλευτή σε αυτούς τους τομείς, οι καθημερινές προκλήσεις, καθώς κι η εφαρμογή καλύτερων πρακτικών για τη βελτίωση της παροχής φροντίδας και την μέγιστη αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης σε αυτή την ευαίσθητη ομάδα. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αξιοποιήθηκαν τόσο ελληνικές, όσο και ξενόγλωσσες πηγές των τελευταίων δέκα ετών από επιστημονικά άρθρα επίσημων ιατρονοσηλευτικών περιοδικών, συγγράμματα, καθώς και πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές του διαδικτύου. Η αναζήτηση άρθρων πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων: Google Scholar, Pubmed, Springer Link, Science Direct, Heal-link και ResearchGate. Συμπεράσματα: Κατόπιν μελέτης σύγχρονων δεδομένων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι νοσηλευτές ως διεπιστημονικό μέλος προσφέρουν ολιστική φροντίδα και αποκατάσταση στα ΑμεΑ. Στο σχέδιο φροντίδας τους, περιλαμβάνουν τον ασθενή και τους φροντιστές του, προωθώντας την ψυχολογική στήριξη και την εκπαίδευση τους. Παράλληλα, προλαμβάνονται βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπλοκές μίας αναπηρίας στη ζωή του ατόμου. Ο νοσηλευτής ενημερώνει την κοινότητα για θέματα, που αφορούν τα ΑμεΑ, προάγωντας την ευαισθητοποίηση της και την καταπολέμηση του κοινωνικού στιγματισμού. Η ένταξη των ΑμεΑ στην κοινωνία και κάθε εμπειρία τους σε αυτή και σε φορείς υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να είναι θετική, μέσω της εφαρμογής μέτρων προσβασιμότητας και εξειδίκευσης. Λέξεις κλειδιά: αναπηρία, νοσηλευτική φροντίδα, νοσηλευτικές παρεμβάσεις, αποκατάσταση, νοσηλευτική αποκατάστασης, νοσηλευτική διαχείριση, συγκεκριμένα είδη αναπηρίας.
 • ItemOpen Access
  Πνευμονία και ο σύγχρονος ρόλος του νοσηλευτή
  (2024-03-13) Αλεξοπούλου, Βασιλική; Alexopoulou, Vasiliki
  Εισαγωγή : Οι λοιμώξεις που εμφανίζονται μέσα στα νοσοκομεία αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τους ασθενείς, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, και παρατηρείται αύξηση της συχνότητάς τους στο σύστημα υγείας. Μία από τις πιο συχνές είναι η ενδονοσοκομειακή πνευμονία (ΕΝΠ), που αποτελεί τη δεύτερη πιο συνηθισμένη λοίμωξη στα νοσοκομεία μετά τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Επιπλέον, είναι η κύρια αιτία θανάτου, με μεγάλο ποσοστό θνητότητας. Η πνευμονία που σχετίζεται με τη χρήση αναπνευστήρα αναφέρεται ως VAP και είναι ένα ειδικό είδος ενδονοσοκομειακής πνευμονίας. Σκοπός : Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ανάλυση, με βάση επιστημονικές έρευνες και βιβλιογραφικά δεδομένα, της πνευμονίας και των νοσηλευτικών πρακτικών που σχετίζονται με αυτήν. Επιπλέον, εξετάζει τα μέτρα πρόληψης και θεραπείας, με έμφαση στην έγκαιρη αντιμετώπιση από το ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις. Η έρευνα αναδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος και τον καίριο ρόλο των νοσηλευτών στην πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου, επικεντρώνοντας στην εφαρμογή των κατάλληλων νοσηλευτικών διαδικασιών. Υλικό και Μέθοδος : Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αναζητήθηκαν επιστημονικά άρθρα από βάσεις δεδομένων όπως η Pubmed, κ.ά. Επιπλέον, κατόπιν του θεωρητικού μέρους έπεται και το ειδικό, όπου επί της ουσίας παρατίθενται δύο περιστατικά, δύο ασθενείς με προβλήματα υγείας. Πρόκειται για νοσηλευτικές διεργασίες. Αποτελέσματα : Η θεραπεία της πνευμονίας προσφέρει ποικίλες επιλογές που βοηθούν στην ανάρρωση και στη μείωση των επιπλοκών. Συνήθως, οι ιατρικές οδηγίες περιλαμβάνουν τη χορήγηση αντιβιοτικών, αναλγητικών και άλλων φαρμάκων, ενώ ταυτόχρονα το ιατρικό προσωπικό και οι νοσηλευτές παρέχουν συμπαράσταση και κατανόηση. Συμπεράσματα : Η πνευμονία επηρεάζει το σώμα και τη ψυχολογία του ατόμου, επομένως η ενθάρρυνση και η υποστήριξη από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αποτελούν παράγοντες ζωτικής σημασίας. Λέξεις κλειδιά : Πνευμονία, αντιβιοτικά, νοσηλευτές, συμπτώματα, θεραπευτική παρέμβαση
 • ItemOpen Access
  Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
  (2024-03-11) Μουρδέκα, Αικατερίνα; Παπαδάτου, Φωτεινή-Μαρία; Mourdeka, Aikaterina; Papadatou, Foteini-Maria
  Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ), είναι μία κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από μόνιμη νεφρική βλάβη, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στον ασθενή. Ορίζεται ως μία ασθένεια η οποία ξεκινάει ήπια έως ότου ο πάσχοντας φτάσει στο τελευταίο στάδιο όπου θα πρέπει να υποβληθεί σε έναν τρόπο αντιμετώπισης της νόσου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση). Η ποιότητα ζωής είναι μία ευρεία έννοια που επηρεάζεται από τη σωματική υγεία, την ψυχολογική κατάσταση, τις προσωπικές πεποιθήσεις, τις κοινωνικές σχέσεις καθώς και την επαφή του με το περιβάλλον. Τα άτομα που πάσχουν από νεφρική νόσο έχουν χαμηλότερη ποιότητα ζωής αφού τις περισσότερες φορές επηρεάζεται και η επαγγελματική τους δραστηριότητα. Όσον αφορά την ποιότητα ζωής, ο νοσηλευτής πρέπει να εκπαιδεύσει και να στηρίξει ψυχολογικά τον ασθενή. Επιπλέον, η προσφορά των νοσηλευτών είναι σημαντικός παράγοντας για την ομαλή έκβαση της θεραπείας του ασθενή, τόσο με τις νοσηλευτικές ενέργειες όσο και με την εκπαίδευση και την ψυχολογική υποστήριξη του πάσχοντα.Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η λεπτομερής μελέτη της νόσου. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στο ουροποιητικό σύστημα και τα νεφρά (ανατομία, φυσιολογία, λειτουργίες). Έπειτα, θα μελετήσουμε την παθοφυσιολογία, την επιδημιολογία, τις επιπλοκές αλλά και την πρόληψη της νόσου. Στην συνέχεια, θα γίνει παρουσίαση των συμπτωμάτων, των σταδίων, των αιτίων και της αντιμετώπισης της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Ενώ τέλος, θα αναφερθούμε αναλυτικά στον πολύτιμο ρόλο που έχει ο νοσηλευτής στην αντιμετώπιση της νόσου. Η πτυχιακή αυτή εργασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης, διεξήχθη το διάστημα Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου και για την βιβλιογραφική αναζήτηση, αξιόπιστες επιστημονικές βάσεις δεδομένων και περιοδικών χρησιμοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, από MedLine (PubMed), τo Google Scholar καθώς και από ιστοσελίδες παγκόσμιων οργανισμών υγείας (ΠΟΥ). Η Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια είναι μία νόσος που προσβάλλει όλο και περισσότερους ανθρώπους, στον κόσμο, επηρεάζοντας όχι μόνο τις οργανικές τους λειτουργίες, αλλά επιβαρύνοντάς τους και ψυχολογικά σε σημαντικό βαθμό. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι νοσηλευτές έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία της θεραπείας των ασθενών, στηρίζοντάς τους ψυχολογικά και δίνοντάς τους απαραίτητες συμβουλές για να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής.
 • ItemOpen Access
  Εικονικά νοσοκομεία
  (2024-03-11) Σωφρονίου, Ιωάννης; Sofroniou, Ioannis
  Εισαγωγή: Διανύοντας τον 21ο αιώνα, υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη του τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη για εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας, ιδίως μετά την πρόσφατη πανδημία του κορονοϊού. Η υλοποίησή της συγκεκριμένης τεχνολογίας άρχισε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και αποτελεί ένα εξελιγμένο οικοσύστημα για να παρέχει ολοκληρωμένη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση όσο αφορά την ποιοτική παροχή φροντίδας υγείας εξ’ αποστάσεως. Στα εικονικά νοσοκομεία, ο ασθενής μπορεί εξ αποστάσεως να του παρέχεται θεραπεία και να έχει άμεση επικοινωνία με τους ΕΥ μέσω κάποιων συγκεκριμένων εφαρμογών και συσκευών. Τα παραγόμενα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από προηγμένους αλγόριθμους για έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων και αναγκών υγείας των ασθενών.
 • ItemOpen Access
  Άγχος και κατάθλιψη σε χρονίως πάσχοντες ασθενείς : νοσηλευτική προσέγγιση
  (2023-10-12) Μυλωνά, Ελένη-Γερασιμίνα; Mylona, Eleni-Gerasimina
  Εισαγωγή: Τα άτομα που πάσχουν από μακροχρόνιες ασθένειες με το πέρασμα του χρόνου καταλαμβάνονται από άγχος και κατάθλιψη, απόρροια της μακροχρόνιας ασθένειας που έχουν και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει σημαντικά τη ποιότητα ζωής τους τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Στις καταστάσεις αυτές ο ρόλος του νοσηλευτή είναι σημαντικός για την εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών. Σκοπός: Σε αυτή την εργασία, θα εξετάσουμε το θέμα του άγχους και της κατάθλιψης σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις καθώς και τη νοσηλευτική προσέγγιση για τη διαχείριση αυτών των σύνθετων μορφών για τη ψυχική υγεία των ασθενών. Μεθοδολογία: Για τη μελέτη του άγχους και της κατάθλιψης σε χρονίως πάσχοντες καθώς και για τη νοσηλευτική προσέγγιση έγινε μελέτη της βιβλιογραφίας, τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στην διεθνή βιβλιογραφία. Μελετήθηκαν επίσης αξιόπιστα στοιχεία από πηγές στο διαδίκτυο. Αποτελέσματα: Το άγχος και η κατάθλιψη εμφανίζονται ως επακόλουθο σε άτομα που υποφέρουν από μακροχρόνιες παθήσεις. Επιφέρουν σημαντική επίδραση στη καθημερινότητα των ασθενών και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής τους. Η δράση των νοσηλευτών στη κατεύθυνση μείωσης των επιδράσεων αυτών είναι καθοριστική στο να καταφέρουν οι ασθενείς αυτοί να έχουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Συμπεράσματα: Οι επιπτώσεις των χρόνιων παθήσεων δεν έχουν μόνο τη φυσική διάσταση στο σώμα του ασθενούς αλλά έχουν και την ψυχική διάσταση, επιφέροντας άγχος και κατάθλιψη στα άτομα που πάσχουν. Τα άτομα που πάσχουν από μακροχρόνιες ασθένειες μπορούν με τη συμβολή των νοσηλευτών υγείας να χειριστούν αποτελεσματικά τόσο το άγχος όσο και τη κατάθλιψη ώστε να μπορέσουν να διασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή. Είναι σημαντική η συμβολή ανθρώπων με την αναγκαία επιστημονική γνώση που να μπορούν να συμβάλλουν στην ελάττωση των αρνητικών συνεπειών των ασθενειών αυτών όπως είναι οι νοσηλευτές υγείας.
 • ItemOpen Access
  Ο ρόλος του νοσηλευτή στην υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα και των φροντιστών
  (2023-10-30) Ντούρος, Ηλίας; Φωτοπούλου, Νίκη; Ntouros, Ilias; Fotopoulou, Niki
  Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια από τις κύριες αιτίες θανάτου ασθενών σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στις ανεπτυγμένες χώρες. Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρέχει τις βασικές πληροφορίες για τον καρκίνο του πνεύμονα και να αναλύσει τον ρόλο του νοσηλευτή σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της ανασκόπησης, και χρησιμοποιήθηκαν βιβλία, ιατρικά και νοσηλευτικά επιστημονικά άρθρα τα οποία ανακτήθηκαν από επιστημονικές βάσεις δεδομένων και από βιβλιοθήκες, μέσω των Pubmed, Google Scholar, MEDLINE τα τελευταία 10 χρόνια. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια ανεξέλεγκτη αύξηση ανώμαλων κυττάρων στους πνεύμονες, που συνήθως σχετίζεται με το κάπνισμα και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η νοσηλευτική φροντίδα σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα είναι κρίσιμη κατά τη διάρκεια της διάγνωσης, της θεραπείας και της περιόδου μετά τη θεραπεία. Ο ρόλος του νοσηλευτή σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ σημαντικός. Ο νοσηλευτής βοηθά στη διαχείριση των συμπτωμάτων του καρκίνου του πνεύμονα, όπως η αναπνευστική δυσκολία, ο πόνος, η κόπωση και η νοσηρότητα. Επίσης, παρέχει εκπαίδευση στον ασθενή και την οικογένειά του σχετικά με τη νόσο και τις διαθέσιμες θεραπείες. Ο νοσηλευτής συνεργάζεται επίσης με την ιατρική ομάδα για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της θεραπείας του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργικών επεμβάσεων, της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας. Επιπλέον, ο νοσηλευτής προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη στονασθενή και την οικογένειά του κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Συνολικά, ο νοσηλευτής διαδραματίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στη φροντίδα και την υποστήριξη των ατόμων με καρκίνο του πνεύμονα, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους και βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν αυτήν την δύσκολη πάθηση. Η νοσηλευτική διεργασία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της νοσηλευτικής φροντίδας και τονίζει την αξία της ολιστικής και της διεπιστημονικής φροντίδας του ασθενή με καρκίνο του πνεύμονα.
 • ItemOpen Access
  Πρώτες βοήθειες στο σχολικό περιβάλλον και ο ρόλος του νοσηλευτή
  (2023-10-13) Ράλλης, Κωνσταντίνος; Rallis, Konstantinos
  Ο ρόλος του νοσηλευτή στο σχολικό περιβάλλον είναι πολυδιάστατος, καθώς αναλαμβάνει την προστασία της υγείας των μαθητών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και την μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών. Επισημαίνεται ότι, τα σχολικά ατυχήματα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για τους μαθητές όταν βρίσκονται στο σχολείο, γεγονός που αυξάνει περισσότερο τη σπουδαιότητα του ρόλου του σχολικού νοσηλευτή. Πέρα από τα σχολικά ατυχήματα, ο σχολικός νοσηλευτής είναι απαραίτητος για παιδιά που παρουσιάζουν χρόνιες παθήσεις και ειδικές ανάγκες.
 • ItemOpen Access
  Περιεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα επί θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων
  (2023-10-10) Μυλωνάς, Δημήτρης; Χριστοφόρου, Άντρια; Mylonas, Dimitris; Xristoforou, Andria
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει και να κατανοήσει το ρόλο των νοσηλευτών στην παροχή φροντίδας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση θώρακος. Η θωρακική χειρουργική περιλαμβάνει χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν την περιοχή του θώρακα, όπως τους πνεύμονες, τον οισοφάγο, το διάφραγμα και άλλες βασικές δομές. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θωρακική χειρουργική αντιμετωπίζουν συχνά διακριτές δυσκολίες και απαιτούν εξειδικευμένη προσοχή από τους νοσηλευτές. Η περίοδος μετά την επέμβαση μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς οι ασθενείς μπορεί να υπομείνουν πόνο, μειωμένες αναπνευστικές ικανότητες και πιθανές επιπλοκές όπως ατελεκτασία, πνευμοθώρακας ή υπεζωκοτική συλλογή. Η συμμετοχή των νοσηλευτών στην παρατήρηση των ζωτικών σημείων, της αναπνευστικής κατάστασης και της διαχείρισης του τραύματος των ασθενών είναι καθοριστική σε αυτή την κατηγορία χειρουργικών επεμβάσεων. Ένας από τους κύριους στόχους αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τις διάφορες νοσηλευτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαδικασίας αποκατάστασης και στην ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών προβλημάτων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θωρακική επέμβαση. Οι νοσηλευτές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή προσεγγίσεων για την πρόληψη των αναπνευστικών επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης ασκήσεων βαθιάς αναπνοής, της ενθάρρυνσης της πρώιμης κίνησης και της εφαρμογής αποτελεσματικών μεθόδων διαχείρισης του πόνου. Επιπλέον, η παρούσα διπλωματική εργασία θα διερευνήσει την εκπαιδευτική διάσταση της νοσηλευτικής φροντίδας για άτομα που υποβάλλονται σε θωρακική επέμβαση. Οι νοσηλευτές έχουν μια κρίσιμη ευθύνη για την παράδοση ασθενών και των αγαπημένων τους με περιεκτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη χειρουργική επέμβαση, τις κατευθυντήριες γραμμές μετεγχειρητικής φροντίδας, τους πιθανούς κινδύνους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Στόχος, επομένως της παρούσας μελέτης, είναι να τονιστεί ο κρίσιμος ρόλος των νοσηλευτών στην παροχή φροντίδας σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση θώρακος. Αναλύοντας διεξοδικά τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις, την εκπαίδευση των ασθενών, τη διεπιστημονική συνεργασία και τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη, αυτή η έρευνα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας που παρέχεται σε αυτούς τους ασθενείς. Με την απόκτηση βαθύτερης κατανόησης του νοσηλευτικού ρόλου σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να μεγιστοποιήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς και τα αποτελέσματα στη γενική κατάσταση της υγείας τους.
 • ItemOpen Access
  Επιληψία στην παιδική ηλικία και ο ρόλος του νοσηλευτή
  (2023-09-06) Χιώτη, Μαρία; Chioti, Maria
  Η επιληψία αποτελεί ένα πρόβλημα υγείας το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο παγκοσμίως κι εκδηλώνεται με κρίσεις, οι οποίες είναι είτε τοπικές είτε γενικευμένες είτε διαρκούν ελάχιστα είτε συμβαίνουν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ειδικοί διερευνώντας την πάθηση αυτή διαπίστωσαν ότι οφείλεται σε διαφορετικές αιτίες και το βέβαιο είναι ότι σήμερα έχουν προχωρήσει στην ανακάλυψη αντιεπιληπτικών φαρμάκων και μεθόδων αντιμετώπισης της νόσου. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει πληροφορίες όσον αφορά την παιδική επιληψία αναφέροντας ωστόσο στοιχεία σχετικά με τη νόσο γενικότερα, αφού είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί εννοιολογικά και να καλυφθεί το θέμα όσο το δυνατόν περισσότερο για να καταλήξει στον ρόλο που ο νοσηλευτής έχει, συντροφεύοντας τον άνθρωπο που νοσεί. Η παρούσα μελέτη βασίζεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση με πηγές που προέρχονται τόσο από την Ελληνική όσο και από την ξένη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο ενώ σημειώνεται πως οι βάσεις δεδομένων Pubmed και Google Scholar αποτελούν τα κυριότερα μέσα από τα οποία αντλήθηκαν πληροφορίες. Επομένως, ο βασικός σκοπός αυτής της έρευνας είναι να παρουσιάσει σφαιρικά την επιληψία δίνοντας στοιχεία σχετικά με τη διάγνωση, τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και την ανθρώπινη αλλά και εξειδικευμένη φροντίδα που παρέχεται από το νοσηλευτικό προσωπικό.
 • ItemOpen Access
  Παιδικός εμβολιασμός και ο σύγχρονος ρόλος του νοσηλευτή
  (2023-09-13) Ζολώτα, Πολυξένη; Κατσιγιάννη, Μαρία; Λουλουδιά, Μαρία; Zolwta, Polyxeni; Katsigianni, Maria; Louloudia, Maria
  Εισαγωγή: Τα εμβόλια είναι εξασθενημένα ή ανενεργά μέρη ενός συγκεκριμένου οργανισμού (αντιγόνο) που πυροδοτεί μια ανοσολογική απόκριση εντός του σώματος. Τα νεότερα εμβόλια περιέχουν το σχέδιο για την παραγωγή αντιγόνων και όχι το ίδιο το αντιγόνο. Ο εμβολιασμός είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική ως προς το κόστος μέθοδος προστασίας του πληθυσμού, ιδιαίτερα των νηπίων και παιδιών, από ορισμένες μολυσματικές ασθένειες. Ιδιαίτερα σημαντικός φαίνεται να είναι ο ρόλος των νοσηλευτών στον εμβολιασμό των παιδιών, ιδιαίτερα όταν επηρεάζεται και η συμμόρφωση των γονέων. Σκοπός: Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην σύνδεση της νοσηλευτικής επιστήμης με τον παιδικό εμβολιασμός και στους κινδύνους που αποφεύγονται όταν ο εμβολιασμός είναι επιτυχής. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για τη διαμόρφωση της εργασίας αξιοποιήθηκαν πηγές ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας των τελευταίων δέκα ετών. Αντλήθηκε υλικό από επιστημονικά συγγράμματα, επιστημονικά άρθρα καθώς και πηγές από το διαδίκτυο. Η αναζήτηση άρθρων πραγματοποιήθηκε σε βάσεις δεδομένων όπως: PubMed, Google Scholar, Science Direct. Συμπεράσματα: Από την παρούσα πτυχιακή εργασία εξάγεται το συμπέρασμα πως ο εμβολιασμός των παιδιών, όχι μόνο αποτελεί υποχρέωση των γονέων αλλά θα πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι οι γονείς αλλά και το περιβάλλον του παιδιού. Ο νοσηλευτής παίζει ακράδαντο ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο οποίο μαζί με τον παιδίατρο του παιδιού αποτελούν σημείο καμπής για τον σωστό σχεδιασμό της διαδικασίας.
 • ItemOpen Access
  Καρκίνος του μαστού και ποιότητα ζωής μετά από μαστεκτομή
  (2023-10-12) Κουτσαυτοπούλου, Σπυριδούλα Αρτεμησία; Λέσι, Ιωάννα; Koutsautopoulou, Spyridoula Artemisia; Lesi, Ioanna
  Ο καρκίνος του μαστού είναι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και κοινωνικού χαρακτήρα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, θεωρείται μια από τις πιο διαδεδομένες κακοήθεις ασθένειες και το 34% των γυναικών που υποβάλλονται σε θεραπεία. Είναι γνωστό φαινόμενο στην ιατρική κοινότητα ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών μεταβάλλεται μετά την μαστεκτομή.
 • ItemOpen Access
  Ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον και ο ρόλος του νοσηλευτή
  (2023-10-12) Σπυροπούλου, Μαρία; Τριανταφύλλου, Παρασκευή; Spyropoulou, Maria; Triantafillou, Paraskevi
  Η νόσος του Parkinson είναι μία χρόνια, προοδευτικά εξελισσόμενη νόσος του νευρικού συστήματος η οποία επηρεάζει τα ενδοεγκεφαλικά ντοπαμινεργικά κύτταρα. Αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή νευροεκφυλιστική διαταραχή μετά τη νόσο Alzheimer. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η κατανόηση της νόσου Parkinson, της παθοφυσιολογίας της, των συμπτωμάτων της και της θεραπευτικής αντιμετώπισης, καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζει ο νοσηλευτής σε όλη την πορεία της νόσου. ΥΛΙΚΟ/ ΜΕΘΟΔΟΙ: Το υλικό προήλθε από την διαθέσιμη βιβλιογραφία και χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικές πηγές, άρθρα ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, καθώς και επίσημοι διαδικτυακοί ιστότοποι φορέων και οργανισμών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η νόσος του Parkinson επηρεάζει αρκετά άτομα παγκοσμίως. Οι αιτίες εμφάνισης της δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, γι αυτό υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω μελέτη όλων των πτυχών της νόσου. Ο παρκινσονικός ασθενής έχοντας πρόσβαση σε ειδικές ομάδες υποστήριξης και ερχόμενος σε επαφή με συγκεκριμένη διεπιστημονική ομάδα (νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους) έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του και να διευκολύνει την πραγματοποίηση των καθημερινών του δραστηριοτήτων.