Τμήμα Νοσηλευτικής (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 970
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα : η μετεξέλιξη των ολιστικών νοσηλευτικών θεωριών
  (2022-09) Χελιώτη, Αναστασία; Xelioti, Anastasia
  Εισαγωγή: Η ατομικότητα αποτελεί ένα διαχρονικό και αναφαίρετο στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης. Στον υγειονομικό κλάδο, η ολιστική φροντίδα (δίνεται σημασία στον άνθρωπο ως έμβιο ον και όχι μεμονωμένα στην πάθησή του) αποτελεί στόχο-ορόσημο για το υγειονομικό προσωπικό. Σκοπός: Η αναλυτική παρουσίαση των βασικών πτυχών της εφαρμογής της εξατομικευμένης φροντίδας στην καθημερινή νοσηλευτική πρακτική. Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν ακαδημαϊκά συγγράμματα, έγκυρες μελέτες και συναφή άρθρα που ανασύρθηκαν από επιστημονικές βάσεις δεδομένων (π.χ. PubMed, Google Scholar), έγκριτα περιοδικά (π.χ. Nature, Νοσηλευτική) και την πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη. Η δομή της εργασίας διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, ξεκινώντας από αφηγηματικά-πάγια ανασκοπικά στοιχεία και καταλήγοντας σε περιστατικά-παραδείγματα εφαρμογής. Αποτελέσματα: Έχει γραφτεί πλούσια βιβλιογραφία και έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες για το θέμα της εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Στο μέλλον, θα είναι δυνατή η σύνθεση των γνώσεων ώστε να κατευθυνθούν κατάλληλα οι ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες σε διάφορες πτυχές του θέματος. Συμπεράσματα: Η «εξατομικευμένη» φροντίδα (ΕΦ) μπορεί να βελτιώσει τα θετικά αποτελέσματα στη θεραπεία των ασθενών, διατηρώντας τις βασικές ηθικές αρχές και την αξιοπρέπεια στην ανθρώπινη υπόσταση του ασθενούς.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Τραυματισμοί νωτιαίου μυελού : άμεση αντιμετώπιση, αποκατάσταση και νοσηλευτική φροντίδα
  (2022-09) Λίτση, Χριστίνα; Μπαλάσκα, Σοφία; Litsi, Xristina; Mpalaska, Sofia
  Οι τραυματισμοί νωτιαίου μυελού μπορούν να προκύψουν ανά πάσα στιγμή στον οποιοδήποτε. Οι τραυματισμοί αυτοί μπορεί να οφείλονται είτε σε τραυματικά είτε σε μη τραυματικά αίτια και μπορούν να επιφέρουν προβλήματα κινητικά και αισθητικά, που μπορεί να έχουν ή όχι πιθανότητες βελτίωσης. Σημαντικό είναι να ενημερωθούν οι πολίτες για τις επιπτώσεις ενός τέτοιου τραυματισμού όπως και για τα μέτρα πρόληψής τους. Τα άτομα που έχουν υποστεί κακώσεις νωτιαίου μυελού συνήθως αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας και αισθητικότητας, τα οποία δυσκολεύουν την καθημερινότητα τους, ακόμα και σε απλές μετακινήσεις. Με τις κατάλληλες θεραπείες, φαρμακευτικές και χειρουργικές, αλλά και τον κατάλληλο εξοπλισμό , μπορούν σε βάθος χρόνου να ανακτηθούν κάποιες από τις δραστηριότητες που έως τώρα συνήθιζαν να κάνουν. Καταληκτικά, στην εργασία αυτήν γίνεται μία ανασκόπηση των τρόπων αντιμετώπισης, αποκατάστασης και φροντίδας ασθενή με τραυματισμό νωτιαίου μυελού, ώστε να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν, μεγαλύτερο ποσοστό της βλάβης που προκλήθηκε από την κάκωση του νωτιαίου μυελού.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Φαινόμενο mobbing στο νοσοκομειακό πλαίσιο
  (2022-09) Καρανίκα, Γεωργία; Τρίκα, Χριστίνα Σύλβια; Karanika, Georgia; Trika, Xristina Silvia
  Τις τελευταίες δεκαετίες αρχίζει και εξαπλώνεται όλο και πιο πολύ ένα φαινόμενο που αφορά την ηθική, την ψυχολογική, αλλά και την σωματική βία στον χώρο εργασίας, ονομαζόμενο και ως « Σύνδρομο mobbing». Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την σφαιρική διερεύνηση του φαινομένου mobbing, στοχεύοντας κυρίως στις νοσοκομειακές μονάδες. Επίσης, επικεντρώνεται στην ανάδειξη των αίτιων, των επιπτώσεων, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των παρενοχλητικών συμπεριφορών. Στα πλαίσια της συγγραφής πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων, ερευνητικών μελετών, καθώς και χρήση κάποιων ερωτηματολογίων που αφορούν κάθε μορφή παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον. Από τα ευρήματα της ανασκόπησης προκύπτει ότι ο εργασιακός εκφοβισμός προκαλεί συμπτώματα που πλήττουν τόσο την υγεία του θύματος όσο και την περίθαλψη των ασθενών. Είναι, επίσης, άξιο να σημειωθεί πως το mobbing προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις που κλονίζουν την ψυχοσωματική υπόσταση του δέκτη, αλλά και του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Τέλος, από το πόρισμα πολλών βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων προκύπτει το συμπέρασμα πως το φαινόμενο mobbing έχει λάβει μεγάλη έκταση τα τελευταία χρόνια απέναντι στο υγειονομικό προσωπικό, και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τους νοσηλευτές. Είναι λοιπόν αντιληπτό πως ο εργασιακός εκφοβισμός αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, για τον λόγο αυτό η εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης είναι αξιοσημείωτη.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ιδιαιτερότητες νοσηλευτικής φροντίδας των γηριατρικών βαρέως πασχόντων ασθενών
  (2022-08-01) Κάρμη, Βασιλική; Βραδή, Μαρία Ελένη; Γκιάτα, Μαρία; Karmi, Vasiliki; Vradi, Maria Eleni; Gkiata, Maria
  H γηριατρική αναφέρεται στην ιατρική περίθαλψη των ηλικιωμένων και αν και δεν υπάρχει καθορισμένη ηλικία για τον ορισμό της μεγαλύτερης ηλικίας, συχνά χρησιμοποιείται η ηλικία > 65 ετών. Το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού ηλικίας 60 ετών ή άνω αναμένεται να αυξηθεί από 12 % το 2013 σε 21 % το 2050. Σκοπός: Η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της νοσηλευτικής φροντίδας των γηριατρικών βαρέως πασχόντων ασθενών και η παρουσίαση των αναγκών των συγκεκριμένων ασθενών, αλλά και της απαιτούμενης νοσηλευτικής φροντίδας. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας: Η αυξημένη χρήση συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων θέτει τους ηλικιωμένους σε κίνδυνο ανεπιθύμητων αντιδράσεων από τα φάρμακα, μειωμένης νοημοσύνης, πτώσεων και λειτουργικής έκπτωσης, ενώ τα γηριατρικά σύνδρομα, η πολυνοσηρότητα και η αναπηρία είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Στον γενικό γηριατρικό πληθυσμό, τα γηριατρικά σύνδρομα προβλέπουν μεγαλύτερη πιθανότητα νοσηλείας, αυξημένο κόστος υγειονομικής περίθαλψης και αυξημένη συνολική θνησιμότητα. Επίσης, ο αριθμός των γηριατρικών ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που οδηγεί στην χρήση των πόρων της μονάδας εντατικής θεραπείας στους πολύ ηλικιωμένους ασθενείς επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης. Συμπεράσματα: Οι κατευθυντήριες γραμμές κλινικής πρακτικής δεν ορίζουν επί του παρόντος επαρκώς τα «ηλικιωμένα» άτομα και παρέχουν περιορισμένη καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των θεραπευτικών συστάσεων σε ηλικιωμένα άτομα. Συμπερασματικά, για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ανάγκες αυτές, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν και να κατανοηθούν οι ανάγκες φροντίδας και υποστήριξης των ασθενών αυτών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος : νοσηλευτικές παρεμβάσεις
  (2022-09) Αριστοφάνους, Ραφαέλα; Aristofanous, Rafaela
  Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) είναι ένα συστηματικό αυτοάνοσο νόσημα το οποίο προκύπτει ως αποτέλεσμα της επίθεσης, μέσω παραγωγής αυτοαντισωμάτων, του ανοσοποιητικού συστήματος στα υγιή κύτταρα και ιστούς του ίδιου του οργανισμού. Πρόκειται για μια χρόνια νόσο που επηρεάζει τη ζωή του ασθενή σε όλα τα επίπεδα με μεγάλες ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Σκοπός: Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η πλήρης μελέτη της νόσου και η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου του νοσηλευτή. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία περιελάβανε συλλογή πληροφοριών σχετικά με το θέμα από κλινικές και ανασκοπικές μελέτες στις βάσεις δεδομένων Mediline, ΝΙΗ, PubMed καθώς και από βιβλιογραφικές πηγές, τόσο ελληνικές όσο και διεθνείς. Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι ο ΣΕΛ είναι μια πολυσυστηματική, χρόνια ρευματολογική πάθηση, που παρουσιάζει κλινική πορεία με εξάρσεις-υφέσεις και προκαλεί βλάβη στα όργανα του σώματος. Επηρεάζει κυρίως το γυναικείο φύλο συνήθως στην αναπαραγωγική ηλικία, με αναλογία γυναικών/αντρών 9:1. Η επίδραση διαφόρων παραγόντων στο κύτταρο οδηγεί το ανοσοποιητικό σύστημα στην παραγωγή αυτο-αντιγόνων, ενεργοποίηση των Τ και Β κυττάρων, τα οποία αυτοσυντηρούνται από μια χρόνια στοχευόμενη ανοσοαπόκριση. Η απελευθέρωση κυτοκίνης, η ενεργοποίηση του συμπληρώματος και η παραγωγή αυτοαντισωμάτων οδηγούν σε βλάβες οργάνων. Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί σημαντικό σημείο πρόληψης και ανακούφισης των συμπτωμάτων. Σημαντικό ρόλο στην θεραπεία του Συστηματικού Ερυθηματώδη Λύκου διαδραματίζει ο νοσηλευτής παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.