ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 107
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Σύνδρομο Όρασης στον Υπολογιστή και Φακοί Επαφής – Σύγχρονα Διεθνή και Ελληνικά Δεδομένα
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022) Μούρσιου, Χάιδω; Μπότη, Πανωραία-Αρετή; Μακρυνιώτη, Δήμητρα
  Η παρούσα μελέτη που διεξήχθη μέσα στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα «Σύνδρομο όρασης στον υπολογιστή και φακοί επαφής – Σύγχρονα διεθνή και ελληνικά δεδομένα», περιλαμβάνει την καταγραφή των ελληνικών δεδομένων για το σύνδρομο όρασης υπολογιστή συνδυαστικά με τη χρήση φακών επαφής σε σύγκριση με την διαθέσιμη διεθνή βιβλιογραφία. Μέσα στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται επίσης κάποιες βασικές έννοιες όσον αφορά την ανατομία των οφθαλμών, τους φακούς επαφής και τις οθόνες για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου. Σκοπός λοιπόν, αυτής την μελέτης είναι αρχικά να κατανοήσουμε τι είναι το σύνδρομο όρασης υπολογιστή, και σε δεύτερο βαθμό ποια είναι τα αίτια και τα συμπτώματα του σε συνδυασμό πάντα με την χρήση φακών επαφής. Επίσης, στοχεύει να αναρωτηθεί ο κάθε αναγνώστης αν και ο ίδιος πάσχει από το σύνδρομο και, εν τέλει, πως αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όσον αφορά την μεθοδολογία, συλλέχθηκαν ποιοτικά δεδομένα μέσω του ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε και απαντήθηκε μόνο από χρήστες φακών επαφής. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις γενικού περιεχομένου, φακών επαφής, υπολογιστών και συμπτωμάτων με ή χωρίς φακούς επαφής και τέλος, ερωτήσεις σε σχέση με τις γνώσεις για το σύνδρομο. Έπειτα, αφού ολοκληρώθηκε η συλλογή των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση αυτών με το πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 23. Συμπερασματικά και με βάση τις συσχετίσεις που προέκυψαν μέσω της ανάλυσης των δεδομένων του ερωτηματολογίου, το κυριότερο και σημαντικότερο αποτέλεσμα της έρευνας μας ήταν πως το Σύνδρομο όρασης υπολογιστή συνδέεται στενά με το φύλο, καθώς οι γυναίκες ήταν αυτές που απάντησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι έχουν τα περισσότερα συμπτώματα του Συνδρόμου όρασης υπολογιστή, είτε γνώριζαν γι’ αυτό είτε όχι. Ακόμη προέκυψε και πως το κάθε σύμπτωμα συνδέεται με τον τρόπο αντιμετώπισης.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VISION THERAPY ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩ ΤΡΟΠΙΑΣ
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022) Εξάρχου, Ισμήνη Δέσποινα; Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος
  Εισαγωγή: Η έξω τροπία αποτελεί έναν τύπο στραβισμού και εμφανίζεται συχνότερα στην παιδική ηλικία. Απαιτείται άμεση διάγνωση και κατάλληλη θεραπεία, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πάθησης. Το Vision Therapy φαίνεται πως αποτελεί μια ικανοποιητική μέθοδο για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των οφθαλμικών μυών και τον περιορισμό του στραβισμού. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη διεξήχθη με σκοπό την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας των ασκήσεων του Vision Therapy στην αντιμετώπιση της έξω τροπίας. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων, όπως Pubmed και Google Scholar. Χρησιμοποιήθηκαν ελληνικά και ξενόγλωσσα άρθρα, με έμφαση στις πιο πρόσφατες μελέτες. Συμπεράσματα: Η μέθοδος του Vision Therapy βρέθηκε αρκετά αποτελεσματική για την αντιμετώπιση της εξωτροπίας, ωστόσο κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω έρευνα
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022) Οικονόμου, Χριστίνα; Θανόπουλος, Ιωάννης
  Η σύγχρονη ψηφιακή εποχή, την οποία διανύουμε, είναι εντελώς διαφοροποιημένη από τις υπόλοιπες τις οποίες έχει βιώσει ο άνθρωπος, αφού ο ρυθμός των αλλαγών είναι πιο ραγδαίος από ποτέ. Η διαρκής ελάττωση του κόστους των διαθέσιμων τεχνολογιών αναπτύσσει καθοριστικές ευκαιρίες, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας να αξιοποιηθούν, αλλά παράλληλα και σοβαρούς κινδύνους, αφού τα κλασσικά όρια των τομέων διευρύνονται, αναπτύσσοντας καινούριες ανταγωνιστικές πιέσεις για εταιρίες και οργανισμούς, δίχως να υπάρχει καμία απολύτως εξάρτηση από τον τομέα τους. Η καθοριστική ελάττωση του κόστους της υπολογιστικής ισχύος, της αποθήκευσης δεδομένων, της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών κλπ είναι εφικτό να επιφέρουν έναν εκθετικό ρυθμό μεταβολών, που θα ξεπεράσει τα όρια των τομέων και των γεωγραφιών, αναπτύσσοντας περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες καθώς επίσης και διαταραχές σε αρκετούς και διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της υγείας. Αρκετές εφαρμογές σε αυτόν τον τομέα πλέον έχουν και οι οπτικές ίνες, που αποτελούν πεδίο έρευνας της εν λόγω εργασίας. Επί της ουσίας, οι οπτικές ίνες είναι εξαιρετικά λεπτά νήματα από πλαστικό είτε από γυαλί, με διάμετρο πιο μικρή των 8μm όπου μέσα τους μεταδίδονται ψηφιακές πληροφορίες, έχοντας τη μορφή φωτός. Τις περισσότερες φορές τις βρίσκουμε σε δέσμες, οι οποίες αναπτύσσουν τα καλούμενα οπτικά καλώδια. Ένα καλώδιο αυτής της μορφής περιλαμβάνει μέσα του δεκάδες είτε ακόμα και εκατοντάδες εξαιρετικά λεπτές παρόμοιες ίνες, με διάμετρο πιο μικρή και από μια τρίχα. Με τη χρήση ακτινών λέιζερ, ένα σήμα είναι δυνατόν να μεταδοθεί διαμέσου αυτών των ινών σε απόσταση που ξεπερνά και τα 50 χιλιόμετρα. Στη σημερινή εποχή, τα συγκεκριμένα νήματα χρησιμεύουν αντί των μεταλλικών καλωδίων, καθώς τα σήματα ταξιδεύουν μαζί τους με πιο μικρές απώλειες και ταυτόχρονα δεν δέχονται καθοριστικές επιρροές και επιδράσεις από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Τα νήματα αυτά χρησιμεύουν ακόμα και για φωτισμό ενώ είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και για τη μεταφορά εικόνων κλπ.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022) Βάλλας, Ισίδωρος; Ζαχαριά, Δήμητρα; Παγουλάτου, Ειρήνη; Μακρυνιώτη, Δήμητρα
  Στην εργασία μας μελετάμε τις πρακτικές τιμολόγησης των φακών επαφής και υγρών συντήρησής τους. Θεωρούμε το θέμα αυτό σημαντικό και επίκαιρο λόγω της αυξημένης ζήτησης ,των επαναστατικών τεχνολογικών αλλαγών στα υλικά και τρόπο κατασκευής τους και των μεγάλων βελτιώσεων στα χαρακτηριστικά τους. Η εργασία μας αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος (κεφάλαιο 1) γίνεται θεωρητική αναφορά στους τρόπους τιμολόγησης ενός οποιουδήποτε προϊόντος. Στο δεύτερο και τρίτο (κεφάλαιο 2-3) γίνεται αναφορά για την τιμολόγηση-κοστολόγηση ειδικά των φακών επαφής και των υγρών συντήρησης τους. Στο τρίτο μέρος αφορά την έρευνα για τις πρακτικές τιμολόγησης των φακών επαφής και υγρών από τα καταστήματα στην Ελλάδα, εδώ γίνεται συλλογή δεδομένων και στατιστική ανάλυση με πίνακες και διαγράμματα. Τα σημαντικότερα ευρήματα της εργασίας μας είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των οπτικών καταστημάτων είναι κυρίως ιδιωτικές ετερόρρυθμες εταιρείες, που θεωρούν ότι το βασικό κίνητρο αγοράς για τον πελάτη είναι η τιμή του προϊόντος και ότι οι μέθοδοι τιμολόγησης καθορίζονται κυρίως με βάση τη τιμή αγοράς.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΚΑΙ LASER: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022) Ανάγνου, Δημήτριος; Δημητράκης, Ιωάννης; Θανόπουλος, Ιωάννης
  Η χρήση των Laser σήμερα έχει κυριαρχήσει σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της καθημερινότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Από το γεγονός αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει η επιστήμη της Οπτικής και Οπτομετρίας. Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με την παρουσίαση της θεωρίας και των εφαρμογών των Laser στη θεραπεία οφθαλμικών παθήσεων. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή γίνεται η παρουσίαση της ανατομίας του ανθρώπινου οφθαλμού, των λειτουργιών του αλλά και των διαθλαστικών σφαλμάτων του. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μία ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των Laser από την αρχή του 20ου αιώνα, τη πρώτη του πραγμάτωση τις αρχές της δεκαετίας του 1960 έως και τη σημερινή εποχή. Έπειτα, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα συστήματα Laser που χρησιμοποιούνται σε μεθόδους θεραπείας οφθαλμικών παθήσεων. Επιπρόσθετα, γίνεται λεπτομερής περιγραφή των εφαρμογών του στη διόρθωση των διαθλαστικών παθήσεων των οφθαλμών ενώ παρουσιάζεται η σημασία του κατάλληλου προ-εγχειρητικού ελέγχου και της ενημέρωσης του ασθενή πριν αντίστοιχες χειρουργικές επεμβάσεις. Καταλήγοντας, αναφέρονται οι νεότερες εξελίξεις και μελλοντικές τάσεις στο τομέα τον οφθαλμολογικών χειρουργείων με τη χρήση Laser, όπως επίσης αναλύονται τα αποτελέσματα δυο σχετικών ερευνών, όπου η πρώτη σχετίζεται με το κόστος των διαθλαστικών επεμβάσεων, ενώ η δεύτερη με τη ποιότητα ζωής των ατόμων που έχουν διορθώσει το διαθλαστικό τους σφάλμα. Αμφότερες, δείχνουν την ξεκάθαρη υπεροχή της διόρθωσης με τις εφαρμογές του Laser έναντι των υπολοίπων εναλλακτικών μεθόδων.