Αναφορές - ΒΚΠ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • ItemOpen Access
  Οι ελληνικές δημοσιεύσεις στο SCOAP3 το 2022
  (Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2023-06-17) Φραντζή, Μαρία; Σαλαμούρα, Αθανασία; Frantzi, Maria; Salamoura, Athanasia
  Το SCOAP3 είναι η κοινοπραξία που υποστηρίζει τη δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά με το καθεστώς της Ανοικτής Πρόσβασης. Κάθε χώρα/μέλος συμμετέχει στον προϋπολογισμό του SCOAP3 με ένα ποσό που έχει προκύψει από κατάλληλο αλγόριθμο, ο οποίος είχε αναπτυχθεί στο ερευνητικό στάδιο του έργου και ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τον αριθμό των ερευνητικών δημοσιεύσεων κάθε χώρας/μέλους στο πεδίο High-Energy Physics. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα τη διετία 2017-2018 αντιπροσώπευσε το 0.5% της εκδοτικής παραγωγής στο συγκεκριμένο πεδίο και βάσει αυτού του ποσοστού υπολογίζεται πλέον η συμμετοχή της χώρας για την επόμενη τριετία (2020-2022). Η χώρα μας συμμετέχει με τη συνδρομή του ΣΕΑΒ και η παρούσα αναφορά, η οποία έχει συνταχθεί στο πλαίσιο της δράσης παρακολούθησης της προόδου των προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ, δίνει τα στοιχεία της συμμετοχής των Ελλήνων ερευνητών κατά το 2022.
 • ItemOpen Access
  Μελέτη κτιρίου βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Πατρών
  (1976-02-07) Κακούρης, Γεώργιος; Kakouris, Georgios
  Στις 9 Οκτωβρίου 1975 ο τότε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Κωνσταντίνος Γούδας αναθέτει στον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Κολεγίου Αθηνών Γεωργιο Κακούρη την εκπόνηση μελέτης για την προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα της μελέτης του Graham MacKenzie του OECD και τον καθορισμό του λειτουργικού σκέλους του κτιρίου που είχε σχεδιάσει το Γραφείο Δοξιάδη (Doxiades Associates ή κατά τον MacKenzie "Master Architect") για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος το 1973 . Οι MacKenzie και Κακούρης έχουν συναντηθεί το 1971 σε επίσκεψη του πρώτου στην Ελλάδα. Ο Γ. Κακούρης (καθηγητής βιβλιοθηκονομίας της Χ.Ε.Ν. Αθηνών και μετέπειτα στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) καταθέτει τη μελέτη στις 7 Φεβρουαρίου 1976 στον Έφορο της Μιχαήλ Πελεκάνο ("Curator"), ο οποίος την προωθεί με θετική εισήγηση στον Πρύτανη Γούδα την 1η Μαρτίου 1976.
 • ItemOpen Access
  Οι ελληνικές δημοσιεύσεις στο SCOAP3 το 2021
  (Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2023-01-27) Φραντζή, Μαρία; Σαλαμούρα, Αθανασία; Frantzi, Maria; Salamoura, Athanasia
  Το SCOAP3 είναι η κοινοπραξία που υποστηρίζει τη δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά με το καθεστώς της Ανοικτής Πρόσβασης. Κάθε χώρα/μέλος συμμετέχει στον προϋπολογισμό του SCOAP3 με ένα ποσό που έχει προκύψει από κατάλληλο αλγόριθμο, ο οποίος είχε αναπτυχθεί στο ερευνητικό στάδιο του έργου και ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τον αριθμό των ερευνητικών δημοσιεύσεων κάθε χώρας/μέλους στο πεδίο High-Energy Physics. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα τη διετία 2017-2018 αντιπροσώπευσε το 0.5% της εκδοτικής παραγωγής στο συγκεκριμένο πεδίο και βάσει αυτού του ποσοστού υπολογίζεται πλέον η συμμετοχή της χώρας για την επόμενη τριετία (2020-2022). Η χώρα μας συμμετέχει με τη συνδρομή του ΣΕΑΒ και η παρούσα αναφορά, η οποία έχει συνταχθεί στο πλαίσιο της δράσης παρακολούθησης της προόδου των προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ, δίνει τα στοιχεία της συμμετοχής των Ελλήνων ερευνητών κατά το 2021.
 • ItemOpen Access
  SCOAP3 Greek Publications 2019
  (Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) Φραντζή, Μαρία; Σαλαμούρα, Αθανασία; Frantzi, Maria; Salamoura, Athanasia
  Το SCOAP3 είναι η κοινοπραξία που υποστηρίζει τη δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά με το καθεστώς της Ανοικτής Πρόσβασης. Κάθε χώρα/μέλος συμμετέχει στον προϋπολογισμό του SCOAP3 με ένα ποσό που έχει προκύψει από κατάλληλο αλγόριθμο, ο οποίος είχε αναπτυχθεί στο ερευνητικό στάδιο του έργου και ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τον αριθμό των ερευνητικών δημοσιεύσεων κάθε χώρας/μέλους στο πεδίο High-Energy Physics. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα τη διετία 2017-2018 αντιπροσώπευσε το 0.5% της εκδοτικής παραγωγής στο συγκεκριμένο πεδίο και βάσει αυτού του ποσοστού υπολογίζεται πλέον η συμμετοχή της χώρας για την επόμενη τριετία (2020-2022). Η χώρα μας συμμετέχει με τη συνδρομή του ΣΕΑΒ και η παρούσα αναφορά, η οποία έχει συνταχθεί στο πλαίσιο της δράσης παρακολούθησης της προόδου των προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ, δίνει τα στοιχεία της συμμετοχής των Ελλήνων ερευνητών κατά το 2019.
 • ItemOpen Access
  Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα : αντιλήψεις στα ακαδημαϊκά ιδρύματα
  (Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) Φραντζή, Μαρία; Σαλαμούρα, Αθανασία; Τσάκωνας, Ιωάννης; Frantzi, Maria; Salamoura, Athanasia; Tsakonas, Ioannis
  Η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ, στο πλαίσιο της υποστήριξης του σκοπού της, σχεδίασε και διεκπεραίωσε μία έρευνα απευθυνόμενη σε όλα τα Ιδρύματα-Μέλη του ΣΕΑΒ, πετυχαίνοντας εκπροσώπηση αντίστοιχη του μεγέθους του κάθε Ιδρύματος. Η πανελλαδική αυτή έρευνα -που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2021- στόχευσε σε ένα δείγμα των 500 συγγραφέων, από επτά επιστημονικά πεδία, που αντιπροσώπευσαν διάφορες ηλικιακές ομάδες και έτη συγγραφικής/ερευνητικής εμπειρίας. Σημαντική ήταν η υποστήριξη έρευνας από τους βιβλιοθηκονόμους του κάθε ιδρύματος, καθώς και από Διευθυντές Βιβλιοθηκών και Αντιπρυτάνεις των Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, στους οποίους η Μονάδα και ο ΣΕΑΒ είναι ευγνώμονες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι συμμετέχοντες/ουσες κλήθηκαν να απαντήσουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη γνώμη τους και την εμπειρία τους όσον αφορά τις διάφορες πτυχές της ΑΠ και τους τρόπους υλοποίησης της. Μας ενδιέφερε, επίσης, η προηγούμενη εμπειρία τους με τους δρόμους της ΑΠ, καθώς και οι λόγοι πίσω από τις προτιμήσεις τους όσον αφορά την ανοικτή επιστημονική δημοσίευση γενικότερα. Εξετάσθηκαν οι απόψεις τους σχετικά με τα ιδρυματικά αποθετήρια, το επίπεδο εξοικείωσης τους με το αποθετήριο του ιδρύματος τους, και οι λόγοι πίσω από την σχέση τους με αυτό. Τέλος, εξετάστηκε ο βαθμός εξοικείωσης τους με τα προγράμματα ΑΠ που παρέχονται από τον ΣΕΑΒ.
 • ItemOpen Access
  SCOAP3 Greek Publications 2020
  (Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) Φραντζή, Μαρία; Σαλαμούρα, Αθανασία; Frantzi, Maria; Salamoura, Athanasia
  Το SCOAP3 είναι η κοινοπραξία που υποστηρίζει τη δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά με το καθεστώς της Ανοικτής Πρόσβασης. Κάθε χώρα/μέλος συμμετέχει στον προϋπολογισμό του SCOAP3 με ένα ποσό που έχει προκύψει από κατάλληλο αλγόριθμο, ο οποίος είχε αναπτυχθεί στο ερευνητικό στάδιο του έργου και ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τον αριθμό των ερευνητικών δημοσιεύσεων κάθε χώρας/μέλους στο πεδίο High-Energy Physics. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα τη διετία 2017-2018 αντιπροσώπευσε το 0.5% της εκδοτικής παραγωγής στο συγκεκριμένο πεδίο και βάσει αυτού του ποσοστού υπολογίζεται πλέον η συμμετοχή της χώρας για την επόμενη τριετία (2020-2022). Η χώρα μας συμμετέχει με τη συνδρομή του ΣΕΑΒ και η παρούσα αναφορά, η οποία έχει συνταχθεί στο πλαίσιο της δράσης παρακολούθησης της προόδου των προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ, δίνει τα στοιχεία της συμμετοχής των Ελλήνων ερευνητών κατά το 2020.
 • ItemOpen Access
  Απολογισμός έργου ΒΚΠ σε συνθήκες COVID-19
  (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης) Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών; Library & Information Center, University of Patras
  Όπως είναι γνωστό την περίοδο του κορωνοϊού η ΒΚΠ ανέστειλε τη εξυπηρέτηση του κοινού, αλλά όχι τη λειτουργία της. Σε μια ρευστή και αβέβαιη κατάσταση το προσωπικό της ΒΚΠ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετηθεί το κοινό της Βιβλιοθήκης με όλους τους διαθέσιμους πόρους. Σε όλη αυτή την περίοδο υπήρχαν αυξομειώσεις του διαθέσιμου προσωπικού, ανάλογα με το καθεστώς εργασίας (βλ. εκ περιτροπής για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα), τη χρήση των υποστηρικτικών (βλ. άδεια ειδικού σκοπού) και κανονικών αδειών και την περίοδο του Πάσχα. H υπεύθυνη λειτουργία της Βιβλιοθήκης δεν θα μπορούσε να αγνοήσει τις πραγματικές ανάγκες ασφάλειας, υγιεινής και οικογενειακών διευκολύνσεων των εργαζομένων της. Θα πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι ακόμη και το προσωπικό που ήταν σε καθεστώς άδειας, προσέφερε με εργαλεία τηλε-εργασίας ώστε να καλύψει ισόρροπα τις πάσης φύσεως ανάγκες. Η αναφορά αυτή καταγράφει συνοπτικά τις εργασίες που έγιναν κατά την περίοδο του κορωνοϊού (έως τις 5 Μαΐου 2020).
 • ItemOpen Access
  University of Patras: Report to OECD on a mission to advise on the development of the University Library
  (2012-12-18) Mackenzie, Graham A.
  In the early part of 1971 I was appointed by OECD to advise the University of Patras; my brief was, "to advise the authorities of the University on the organisation of a Library to accommodate up to 400, 000 publications intended to meet the teaching requirements of all faculties, the research activities of the graduate school, and the University’s eventual collaboration with, and servicing of, industry". Accordingly I visited Greece for the periods 10th May - 19th June and 12th July - 10th August 1971; for most of this time I remained in Patras, but I also went briefly to Athens and Salonika to acquire background information from librarians and others in these cities, since certain essential facts could not be ascertained locally co r was given the greatest possible help by members of the University of Patras and by many others: in particular I must single out for special thanks Professor D. Theodoropoulos (President of the Administrative Committee of the University), Professor K. Christodoulou (Dean of the Faculty of Natural Sciences), Professor M. Pelekanos (Professor of Genetics and Curator of the Library), and Mrs. Aikaterine Paloumbi (at present the senior member of the Library staff) together with her colleagues; I also had fruitful discussions with the President of the Greek Library Association (Mr. G. Kakouris, of Athens College) and a number of his professional colleagues in Athens, and with officials of the Ministry of Education. I interpreted my brief widely (as indeed the University authorities encouraged me to do) and my Report contains recommendations on nearly every aspect of the future development of the University of Patras Library (hereafter referred to as UPL). Since the University authorities had asked for advice from a British librarian I assumed that in general the British pattern of academic library services would meet their wishes; and my recommendations are therefore based on this pattern. However I have not hesitated to deviate from accepted British norms when this seemed desirable, either for intrinsic reasons or because it would not be practicable, in the different circumstances of a Greek university, to adhere blindly to the practices of another country. I initially defined in some detail a set of long term objectives for UPL and obtained approval for these from the University authorities (see Section 3); I then examined in turn the implications of each objective in terms of the types of service, buildings, staff, administrative structure and book collections which would be required to meet the objectives (Section 4); I prepared financial estimates for the implementation of my recommendations in the period 1972-77; and in conclusion I sketched some procedures which would, if implemented, enable UPL to carry out its routine tasks in a more economical way in the interim period before the appointment of an experienced professional Director of Library Services, who will be able to formulate and carry out his own ideas.
 • ItemOpen Access
  Δείκτες αποτίμησης ποιότητας ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
  (2011-03-01T08:02:40Z) Γεωργίου, Παναγιώτης; Ξενίδου - Δέρβου, Κλωντίνη; Συνέλλη, Κατερίνα
  Η παρούσα μελέτη διενεργήθηκε μέσα στα πλαίσια του έργου της Επιτροπής Σχεδιασμού του Τεχνικού Δελτίου του έργου των Βιβλιοθηκών που θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ του Γ’ ΚΠΣ. Η εκπόνηση της μελέτης είχε σαν σκοπό την καταγραφή και επιλογή κατάλληλων Δεικτών Απόδοσης των Βιβλιοθηκών, που θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα, σαν εργαλείο αρχικής αξιολόγησης της παρούσας κατάστασης, είτε όσο από και τα αρμόδια όργανα παρακολούθησης και αξιολόγησης των έργων των Βιβλιοθηκών κατά την διάρκεια των έργων.
 • ItemOpen Access
  Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις - Τελική Αναφορά
  (2010-06-08T09:11:59Z) Γαβρίλης, Δημήτριος; Γεωργίου, Παναγιώτης; Παπαδάτου, Φιερούλα; Τσάκωνας, Γιάννης
  Η 1η έκδοση της αναφοράς υλοποίησης της Ψηφιακής Συλλογής «Κοσμόπολις» της δράσης “Ψηφιοποίηση και Δικτυακή Διάθεση του Περιεχομένου Ιστορικών Ελληνικών Φιλολογικών Περιοδικών” που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα», Υποέργο 3: Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης & Απόκτηση Ψηφιοποιημένων και Πρωτογενώς Επεξεργασμένων Φιλολογικών/Λογοτεχνικών Περιοδικών της Συλλογής του ΕΛΙΑ, – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS 60539.
 • ItemOpen Access
  Υπηρεσία Πληροφόρησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
  (2010-06-08T09:11:05Z) Τσάκωνας, Γιάννης; Παπαδάτου, Φιερούλα
  Η μελέτη προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την επιλογή εξοπλισμού και λογισμικού για την δημιουργία της «Υπηρεσίας Πληροφόρησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) της ΒΚΠ» στο πλαίσιο του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα», Υποέργο 3: Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης & Υποέργο 10: Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού Η/Υ για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS 60539.
 • ItemOpen Access
  Αναφορά υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 5 με τίτλο «Εκπαίδευση/Υποστήριξη Προσωπικού & Χρηστών» του προγράμματος ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ
  (2010-03-01T11:12:59Z) Τσάκωνας, Γιάννης; Ηλιοπούλου, Εφηλιάνα
  Τελική αναφορά υλοποίησης των δράσεων του «Υποέργου 2: Εκπαίδευση, υποστήριξη και ενημέρωση προσωπικού και χρηστών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης» του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS 60539
 • ItemOpen Access
  Μελέτη προδιαγραφών για τη σχεδίαση τριών θεματικών πυλών στα θεματικά πεδία βιολογίας, γεωλογίας και εκπαίδευσης
  (2010-03-01T11:11:17Z) Βαλής, Χρήστος; Γεωργίου, Παναγιώτης; Διονυσοπούλου, Ελένη; Παπαδάτου, Φιερούλα
  Μελέτη προδιαγραφών της δράσης «Ανάπτυξη τριών (3) On-line θεματικών πυλών (subject gateways) σε αξιολογημένες πηγές πληροφόρησης του Διαδικτύου στα θεματικά πεδία της Βιολογίας, της Γεωλογίας και της Εκπαίδευσης» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα», Υποέργο 1: Ανάπτυξη θεματικών πυλών & Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS 60539
 • ItemOpen Access
  Μελέτη προδιαγραφών για την επιλογή λογισμικού παράδοσης ηλεκτρονικών μαθημάτων
  (2010-03-01T11:08:46Z) Χαρμπίλα, Βασιλική; Ορφανού-Ραυτοπούλου, Ευγενία; Βαλής, Χρήστος; Παπούλιας, Βασίλης; Τσάκωνας, Γιάννης
  Η μελέτη προδιαγραφών για την επιλογή λογισμικού για την παράδοση ηλεκτρονικών μαθημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης: “Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και των αντίστοιχων δικτυακών υποδομών για επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών” του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα», Υποέργο 1: Ανάπτυξη θεματικών πυλών & Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS 60539.
 • ItemOpen Access
  Scholarly Publishing & Open Access in Greece: 2009 Report
  (2010-02-17T14:30:21Z) Georgiou, Panos; Papadatou, Fiori
  This report deals with the current status of Scholarly Communication and Open Access in Greece and in particular focuses on e-publications and related content available in digital format on the web. Greek scientific and research community has always been “productive” in terms of publications of all kinds of types and formats: articles, monographs, book chapters, conference papers etc. Even today most of this work is being published in “traditional” international journals, and only until the last years a small but considerable proportion of it, is driven towards OA journals while a smaller, but increasingly too, percentage is being published in Greek journals. Although this evolutionary process took quite a long time to shape, this report states that during the last years the progress concerning scholarly communication and Open Access in the digital environment is accelerated. Today 20 out of the 33 academic institutions in Greece operate an IR. 28 e-journals are being published, most of them OA, while another 32 tiles are being published in both print and electronic format, with complete or partial OA to their e-version and finally 40 digital journal archives are being operated mostly under an OA status. For all the progress of the last few years in OA publishing in Greece, there is still a long way to go in improving the provided services, the sustainability and preservation of the content and the cooperation of public and private sector. The small involvement of the private sector in these activities is due to the very small market and pilot projects and studies should be carried out in the future.
Πνευματικά δικαιώματα: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών