Τμήμα Φιλολογίας (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 219
 • Thumbnail Image
  Item
  Embargo
  Λογοτεχνία και υλική αρχαιότητα. Η πρόσληψη του δελφικού ιερού σε κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Α. Σικελιανός, Κ. Πολίτης, Α. Δημουλάς, Κ. Δημουλά)
  (2023-05-25) Βαλιάνη, Βασιλική; Valiani, Vasiliki
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την πρόσληψη του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών σε συγκεκριμένα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η προσέγγιση του θέματος είναι διεπιστημονική. Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει την ιστορία και τους μύθους που σχετίζονται με το μαντείο του Απόλλωνα. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεγάλη ανασκαφή της École Française d'Athènes που ανέδειξε το δελφικό ιερό. Στο τρίτο κεφάλαιο προβάλλεται η σχέση του Άγγελου Σικελιανού με τους Δελφούς και το όραμα της Δελφικής Ιδέας. Παρά την αποτυχία της καθιέρωσης των Δελφικών Εορτών, το σικελιανικό όραμα ενέπνευσε τους νεοέλληνες λογοτέχνες και πυροδότησε την ίδρυση των φεστιβάλ αρχαίου δράματος. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μυθιστορηματικοποίηση της Δελφικής Ιδέας στο Λεμονοδάσος του Κοσμά Πολίτη. Επίσης, αιτιολογείται η επιλογή του αρχαιολογικού χώρου ως τόπου έναρξης του ειδυλλίου μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών. Στο πέμπτο κεφάλαιο ερευνάται η πρόσληψη των Δελφών στην ποίηση του Άθου Δημουλά και της Κικής Δημουλά, στο πλαίσιο μιας συγκριτικής μελέτης των ποιημάτων τους με επίκεντρο τους Δελφούς. Περιλαμβάνονται παραρτήματα με τους πίνακες των λογοτεχνικών κειμένων, των μεταφράσεων και ενός τραγουδιού που συνδέονται με τους Δελφούς.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ο φόβος, η αγωνία και η ντροπή στα ψευδο-αριστοτελικά "Προβλήματα"
  (2023-06-26) Καρβέλη, Ευγενία; Karveli, Evgenia
  Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει τη σχέση μεταξύ σώματος και ψυχής μέσα από τη μελέτη των συναισθημάτων, τα οποία επηρεάζουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία. Μέσα από τη μελέτη των Προβλημάτων του ψευδο-Αριστοτέλη επιχειρώ να αποτυπώσω τη συμπτωματολογία του φόβου, της αγωνίας και της ντροπής λαμβάνοντας υπόψη ιατρικά διακείμενα. Το κάθε συναίσθημα μελετάται αυτόνομα και διερευνάται η συγγένεια με τα άλλα δύο. Πρώτα, εξετάζεται ο ορισμός του κάθε συναισθήματος από κείμενα του Αριστοτέλη ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο άνθρωπος και ως προς τις διεργασίες του νου του και μετά αναλύονται τα συμπτώματα, όπως περιγράφονται στα Προβλήματα. Ο φόβος εκδηλώνεται στον άνθρωπο με διάφορες αντιδράσεις που συμβαίνουν ταυτόχρονα στο σώμα εξωτερικά και εσωτερικά. Η αγωνία, η οποία σε κανένα άλλο αριστοτελικό έργο δεν εξετάζεται χωριστά από τον φόβο ως συναίσθημα, παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις. Τέλος, η ντροπή μπορεί να εξεταστεί ως ένα είδος φόβου και αναφέρεται στο φόβο της περιφρόνησης. Κοινή συνισταμένη και στα τρία συναισθήματα είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας του σώματος, η οποία αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με το συναίσθημα και γίνεται εμφανής με διάφορους τρόπους, όπως το κοκκίνισμα ή το τρέμουλο αντίστοιχα. Μέσω της ανάλυσης αυτών των τριών βασικών συναισθημάτων, λοιπόν, προσπαθώ να αποδείξω ότι ο φόβος, η αγωνία και η ντροπή μοιράζονται το στοιχείο του φόβου αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζουν ξεχωριστή συμπτωματολογία, ώστε να μπορούν να διερευνηθούν ως αυτόνομα συναισθήματα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Τα διηγήματα στη συλλογή "Προγυμνασμάτων" του Λιβανίου
  (2023-04-26) Ηλιόπουλος, Γεώργιος; Iliopoulos, George
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η ανάλυση των διηγημάτων του ρήτορα Λιβανίου. Δεδομένου πως αυτά ανήκουν σε μια συλλογή Προγυμνασμάτων, δηλαδή προπαρασκευαστικών ασκήσεων ρητορικής, άμεσα συνδεδεμένων με τη βυζαντινή εκπαίδευση, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί εν τάχει το ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ακολούθως, θα γίνει μια σύντομη μνεία στα Προγυμνάσματα, για να οδηγηθούμε στον ορισμό και τα γνωρίσματα του είδους του διηγήματος. Σημείο αναφοράς για την ανάλυση τόσο του ορισμού των διηγήματος, όσο και της επεξεργασίας των διηγημάτων του Λιβανίου αποτελούν οι ορισμοί τεσσάρων ρητοροδιδασκάλων της αρχαιότητας: του Αίλιου Θέωνα, του Ψευδο-Ερμογένη, του Αφθονίου και του Νικολάου. Αξιοποιώντας τα στοιχεία που θα αναδειχθούν από τους ορισμούς αυτούς, η εργασία θα εστιάσει στην ανάλυση κάθε διηγήματος αρχικά από απόψη περιεχομένου, για να διερευνήσει κατόπιν τη συμφωνία ή μη των διηγημάτων του Λιβανίου με τις οδηγίες που εμπεριέχουν οι άνω ορισμοί. Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους ανάλυσης, που κλείνει σταθερά με τον εντοπισμό των σχημάτων λόγου, διερευνώνται οι βασικές πηγές-παραπομπές της θεματικής που εμπεριέχεται στο εκάστοτε διήγημα. Ταυτόχρονα, στις περιπτώσεις που το θέμα ενός διηγήματος του Λιβανίου γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας από μεταγενέστερους συγγραφείς και ειδικότερα Βυζαντινούς ρήτορες, επιχειρείται η εξέταση ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ τους, προκειμένου να αναδειχθούν πληρέστερα τα ιδιαίτερα συγγραφικά γνωρίσματα του Λιβανίου. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των μεταφράσεων των διηγημάτων του Λιβανίου στο Παράρτημα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Oι εκφράσεις στη "Σύνοψη Χρονική" του Κωνσταντίνου Μανασσή : περιεχόμενο, ύφος και γλώσσα
  (2023-05-23) Σαμαρά, Αντριάνα; Samara, Antriana
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση των εκφράσεων της έμμετρης χρονογραφίας του Κωνσταντίνου Μανασσή, Σύνοψη Χρονική, έργο του 12ου αιώνα. Πρόκειται συγκεκριμένα για 111 εκφράσεις ανθρώπων (ανδρών και γυναικών), πολεμικών γεγονότων (στρατευμάτων, σφαγών, στόλων, μαχών), ονείρων, εκφράσεις αταξινόμητης κατηγορίας, ζώων, κήπων, καρπών, μία έκφραση δημιουργίας του σύμπαντος/Γης και μία έκφραση συμποσίου, οι οποίες εντοπίζονται διάσπαρτες στο έργο του Μανασσή και μελετώνται ως προς το περιεχόμενο, το ύφος και τη γλώσσα τους. Όπως προκύπτει από την ανάλυση που ακολουθεί, ο Κωνσταντίνος Μανασσής δημιουργεί συγκεκριμένα μοτίβα ανά θεματική κατηγορία εκφράσεων τα οποία αναλύονται στο τελευταίο κεφάλαιο σε ποσοστώσεις.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Φύλο και οικογενειακοί δεσμοί : η «τραγική πλοκή» στη "Μεγάλη Χίμαιρα" του Καραγάτση
  (2023-04-07) Αναγνωστοπούλου, Μαρίνα; Anagnostopoulou, Marina
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με την έννοια του φύλου, την ανάπτυξη των οικογενειακών δεσμών και την τραγικότητα που λαμβάνει η εξέλιξη της δράσης στην Μεγάλη Χίμαιρα του Μ. Καραγάτση. Πιο συγκεκριμένα, σε ένα πρώτο στάδιο θα εξεταστούν τα επίπεδα ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας και κυρίως της κεντρικής ηρωίδας του έργου της Μαρίνας που φέρει το στοιχείο της ετερότητας και αλλάζει τα δεδομένα. Θα μελετηθεί ιδιαίτερα το μοντέλο του ήρωα (Μαρίνας) που διεισδύει σε έναν ξένο για εκείνη τόπο και προσπαθεί να ενσωματωθεί σε αυτόν. Θα αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο, με το πέρασμα του χρόνου, ποικίλοι παράγοντες επιδρούν στη συμπεριφορά της και την μεταμορφώνουν, οδηγώντας τον οίκο της σε σταδιακή παρακμή. Οι διαστάσεις που λαμβάνει αυτή η μεταστροφή επιφέρει ραγδαίες εξελίξεις, μιας και οι βαθύτερα ριζωμένες επιθυμίες της και τα απωθημένα της σεξουαλικοποιούνται και έρχονται στην επιφάνεια με τραγικό τρόπο. Συνεπώς, είναι σημαντικό να εστιάσουμε στα κίνητρα που κρύβονται πίσω από την συμπεριφορά της Μαρίνας, που παγιδευμένη από το παρελθόν σε συνδυασμό με την πίεση που της ασκείται από τον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο, φτάνει σε μια γραμμή αποτελμάτωσης, αντιδρά με τον πιο ακραίο τρόπο και απρόσμενα οδηγείται στην πτώση της. Με αυτόν τον τρόπο, παρατηρείται πως η υπέρβαση του ρόλου της γυναικείας ταυτότητάς της, τόσο ως νοικοκυρά όσο και ως μητέρα και σύζυγος, εγκλωβίζεται από τους οικείους της και από την προγενέστερη ζωή της και καταστρέφει το νέο ξεκίνημα που είχε κάνει στο νησί που μετακόμισε όπου, όμως τελικά, όπως αποδεικνύεται, δεν κατάφερε να προσαρμοστεί ποτέ.