Τμήμα Φιλολογίας (ΜΔΕ)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 190
 • Thumbnail Image
  Item
  Χαμένη Άνοιξη-Η μανία με την Άνοιξη : η λογοτεχνική μετάπλαση του ιστορικού βιώματος
  Γλάρου, Μαρία; Glarou, Maria
  Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο ανάδειξης της σχέσης Λογοτεχνίας και Ιστορίας σε δύο λογοτεχνικά έργα διαφορετικών εποχών. Συγκεκριμένα, ανιχνεύεται η διαχείριση των ιστορικών τεκμηρίων στο έργο του Άρη Μαραγκόπουλου Η μανία με την Άνοιξη και, παράλληλα, ο διάλογος του έργου με έναν άμεσο λογοτεχνικό πρόγονό του, τον Στρατή Τσίρκα της Χαμένης Άνοιξης. Η απόπειρα αυτή κινείται σε δύο επίπεδα: α) στο επίπεδο των σημείων σύγκλισης ανάμεσα στα δύο λογοτεχνικά έργα και β) στη διαλογική ύπαρξη της Φλώρας βάσει των επιμέρους πεδίων “μεταμορφώσεων”.
 • Thumbnail Image
  Item
  Πολιτισμικές μεταφορές στην "Εφημερίδα των Κυριών". Περίοδος Α΄: 1887-1907
  Τσιγάρα, Ακριβή; Tsigara, Akrivi
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συστηματική καταγραφή και παρουσίαση των πολιτισμικών μεταφορών στο περιοδικό "Εφημερίς των Κυριών" κατά την πρώτη περίοδο κυκλοφορίας του (1887-1907). Ως πολιτισμική μεταφορά, σύμφωνα με τον Espagne, νοείται η διαδικασία ανασημασιοδότησης των πολιτισμικών αντικειμένων, έργων, ρευμάτων, ιδεών όταν μεταφέρονται από ένα εθνικό πλαίσιο σε ένα άλλο. Η "Εφημερίς των Κυριών", το πρώτο μακρόβιο αποκλειστικά γυναικείο έντυπο στην Ελλάδα, μεριμνά για τη μεταφορά των γυναικείων αναζητήσεων που κυοφορούνται στον ευρωπαϊκό και αμερικανικό χώρο. Επιπλέον, επιθυμεί να τροφοδοτήσει το κοινό του με λογοτεχνικά κείμενα· έτσι, βασική επιδίωξη της μελέτης είναι η χαρτογράφηση του «ξένου» λόγου μέσα από τις ποικίλες ειδολογικές εκδοχές του: βιογραφίες σημαντικών προσώπων, μεταφρασμένη λογοτεχνία, αρθρογραφία για το γυναικείο κίνημα της Ευρώπης και της Αμερικής, καθώς και η παρουσίαση των μεσολαβητών του.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ανδρέας Λασκαράτος. Η τέχνη της πολεμικής και η διαμόρφωση της συγγραφικής ταυτότητας
  Καπελησίου, Λουίζα; Kapelisiou, Louiza
  Η παρούσα εργασία στοχεύει να προσεγγίσει τον Ανδρέα Λασκαράτο, τον ιδιόρρυθμο αυτόν Κεφαλλονίτη που άφησε το στίγμα του στα νεοελληνικά γράμματα με την καυστική του γλώσσα και την έντονα αντικληρική του διάθεση. Από το συγγραφικό του έργο δόθηκε βάση κυρίως στα Μυστήρια της Κεφαλονιάς ήτοι Σκέψεις πάνω στην οικογένεια, στη θρησκεία και στην πολιτική εις την Κεφαλονιά και στην Απόκριση εις τον αφορεσμόν. Αυτά εξάλλου αποτελούν και κάποια από τα πιο καθοριστικά δείγματα γραφής του Λασκαράτου· το πρώτο ως δείγμα των καθαρών και ακατέργαστων σκέψεών του και το δεύτερο αποτελώντας την ουσία της πολεμικής και αντιρρητικής του σκέψης αλλά και ρητορικής επεξεργασίας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η θεραπευτική φιλοσοφία ψυχολογικών προβλημάτων στον Σενέκα, τον Γαληνό, τον Επίκτητο και τον Πλούταρχο : δυνατότητες και όρια
  Ζαφειρόπουλος, Κωνσταντίνος-Μάριος; Zafeiropoulos, Konstantinos-Marios
  Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται ερευνητικά στη θεραπευτική φιλοσοφία του Σενέκα (De Tranquillitate Animi), του Επίκτητου (Ἐγχειρίδιον), του Πλουτάρχου (Περὶ Εὐθυμίας) και του Γαληνού (Περὶ Ἀλυπίας) για τα ψυχολογικά προβλήματα. Με τη σύνταξη του παρόντος πονήματος επιχειρείται η συστηματική παρουσίαση των θεμελιωδών ιδεών των τεσσάρων φιλοσοφικών έργων για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών διαταραχών και των αρνητικών συναισθημάτων εν γένει καθώς και η ανάδειξη των φιλοσοφικών μηχανισμών που προτείνονται για την κατάκτηση της ψυχικής γαλήνης. Στόχος της παρούσας εργασίας δεν είναι απλώς η παρατήρηση των συγκλίσεων ή των αποκλίσεων των τεσσάρων φιλοσοφικών συστημάτων, αλλά η βαθύτερη εξέταση των δυνατοτήτων και των ορίων της θεραπευτικής φιλοσοφίας και της σχέσης της με την ιατρική πρακτική, όπως προκύπτει από τα εν λόγω συγγράμματα ηθικής φιλοσοφίας, τα οποία εντάσσονται στο είδος της «θεραπείας των παθών» και αποτελούν μοναδική πηγή για τη συνεξέταση της φιλοσοφίας και της ιατρικής στην αρχαιότητα. Υπό αυτό το πρίσμα της πιο σύγχρονης προσέγγισης, μάλιστα, διερευνάται το κατά πόσο σχετίζονται οι σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι με την αρχαία θεραπευτική φιλοσοφία και εάν εν τέλει είναι δυνατόν αυτή να κατέχει ακόμη και σήμερα σημαντική θέση στη ζωή του ανθρώπου.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η εμπειρία της εξορίας στον Οβίδιο και σε άλλους ρωμαίους συγγραφείς
  Δημητρακοπούλου, Δήμητρα; Dimitrakopoulou, Dimitra
  Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η πρακτική της ρωμαϊκής εξορίας, δηλαδή της αναγκαστικής απομάκρυνσης, εν είδει ποινής, από τον τόπο κατοικίας χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής και την επιβολή της διαμονής έξω από τα όρια της πατρίδας τους για δύο από τους σημαντικότερους συγγραφείς της λατινικής λογοτεχνίας, τον Μάρκο Τύλλιο Κικέρωνα και τον Πόπλιο Οβίδιο Νάσωνα, οι οποίοι κατείχαν σημαίνουσα θέση στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι της Ρώμης. Μετά από την παρουσίαση της ισχύουσας νομοθεσίας την εποχή που έζησαν, ο μεν Κικέρων κατά την περίοδο της Res Publica και ο δε Οβίδιος κατά την Αυγούστεια Περίοδο, αλλά και των σύγχρονων ιστορικών και κοινωνικών γεγονότων, επιχειρείται η αφήγηση της εμπειρίας της εξορίας και η προσέγγισή της ως βίωμα καθοριστικής σημασίας στη ζωή των δύο συγγραφέων μέσα από την εκ του σύνεγγυς ανάγνωση των σωζόμενων έργων τους, στα οποία περιγράφονται αναλυτικά οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η αλληλουχία των συναισθηματικών εξάρσεων και της αστάθειας που προκύπτουν από την απομάκρυνσή τους από το περιβάλλον που ζουν και δραστηριοποιούνται, από την πατρίδα, την οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους, τις συνήθειες και τον τρόπο διαβίωσής τους και οι προσπάθειες προσαρμογής στον τόπο της εξορίας τους. Τέλος, μελετάται η αποτελεσματικότητα της αφήγησής τους για τον στόχο της επανόδου τους στην πατρίδα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο κάθε συγγραφέας οικειοποιείται αυτήν την εμπειρία και τη χρησιμοποιεί για την αυτοπαρουσίασή του και για να περάσει μηνύματα για την ταυτότητά του ως Ρωμαίου πολίτη και μέλους του κοινωνικού συνόλου.