Τμήμα Γεωλογίας (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 387
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Χρήση μορφομετρίας για τη μελέτη ανθρωπολογικού οστεολογικού υλικού
  (2024-03-26) Βλάχος, Νικόλαος; Vlachos, Nikolaos
  Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής με τίτλο "Χρήση γεωμετρικής Μορφομετρίας για την μελέτη ανθρωπολογικού οστεολογικού υλικού" είναι ο εντοπισμός των θέσεων εισαγωγής των μυών και συνδέσμων στα οστά (ενθέσεις), η ανάλυση της γεωμετρικής τους μορφής, η επιλογή κλίμακας μέτρησης για την αξιολόγηση αυτών των ενθέσεων και η τέλος η στατιστική τους ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ο εντοπισμός ενθέσεων σε μηριαία και βραχιόνια οστά. Χρησιμοποιήθηκαν μηριαία και βραχιόνια οστά από τους τρεις τάφους του Βόρειου Νεκροταφείου της αρχαίας πόλης της Λευκάδας. Κατά την διεξαγωγή της παρούσας εργασίας εντοπίστηκαν οι ενθέσεις πάνω σε συγκεκριμένα σημεία των οστών, φωτογραφήθηκαν και βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με την μέθοδο Coimbra και το λογισμικό image j. Στην συνέχεια έγινε στατιστική επεξεργασία των δεδομένων αυτών μέσω του προγράμματος SPSS όπου ελέγχθηκαν οι συσχετίσεις των ενθέσεων μεταξύ τους και με άλλες μεταβλητές όπως το φύλλο και η ηλικία. Συμπερασματικά, οι αναλύσεις που έγιναν δεν έδειξαν σημαντικές στατιστικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών χαρακτηριστικών και ομάδων αναφορικά με τις ενθέσεις του μηριαίου ωστόσο απορρέουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις ενθέσεις του βραχιόνιου.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Δοκιμές διάτμησης μεγάλης κλίμακας σε διεπιφάνειες εδάφους - γεωσυνθετικών υλικών
  (2024-02-26) Περδίκης, Σπυρίδων; Perdikis, Spyridon
  Η παρούσα εργασία στοχεύει στον υπολογισμό των παραμέτρων διατμητικής αντοχής επιχωμάτων με τη χρήση διάφορων γεωσυνθετικών υλικών και την εκτέλεση των αντίστοιχων δοκιμών στην συσκευή μεγάλης διάτμησης (Large Shear Box). Συγκεκριμένα, έγινε προσομοίωση της κατασκευής ενός επιχώματος, με συμπύκνωση των υλικών του στη βέλτιστη υγρασία και μέγιστη ξηρή εργαστηριακή πυκνότητα κατά Proctor. Οι δοκιμές διάτμησης πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα κατάλληλα συμπιεσμένα μέσα στο κιβώτιο της συσκευής μεγάλης διάτμησης, το οποίο σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, είναι κατάλληλο για την κατασκευή επιχωμάτων και την εκτέλεση τέτοιου τύπου δοκιμών. Τα δείγματα προετοιμάστηκαν μέσα στο κουτί διάτμησης με χειροκίνητη δυναμική συμπύκνωση σε στρώσεις για να αναπαραχθεί η μέγιστη ξηρή πυκνότητα και η βέλτιστη περιεκτικότητα σε υγρασία ενός παρόμοιου συμπιεσμένου επιχώματος, όπως είχε προηγουμένως υπολογιστεί με τη δοκιμή συμπίεσης. Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε διάτμηση του υλικού με προηγούμενη στερεοποίησή του για την εύρεση της διατμητικής αντοχής του και εν συνεχεία επαναλήφθηκαν οι δοκιμές για την διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του εδάφους και δύο διαφορετικών τύπων γεωσυνθετικών υλικών α) γεωυφάσματος και β) γεωπλέγματος. Τα αποτελέσματα της δοκιμής υποδηλώνουν ότι η εργαστηριακή διάταξη ενός κατώτερου διατμητικού κιβωτίου γεμάτου με ένα διαχωριστικό μπλοκ ή οποιοδήποτε άλλο άκαμπτο μπλοκ είναι κατάλληλη για τη δοκιμή άμεσης διάτμησης της διεπιφάνειας εδάφους/γεωυφάσματος, αλλά δεν είναι κατάλληλη για τη δοκιμή διατμητικής αντοχής διεπιφάνειας εδάφους/γεωπλέγματος. Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι η διατμητική αντοχή της διεπιφάνειας του εδάφους/γεωϋφάσματος είναι σημαντικά χαμηλότερη από τη διατμητική αντοχή του καθαρού εδάφους, ενώ η διεπιφάνεια εδάφους/γεωπλέγματος είναι παρόμοια ή ελαφρώς χαμηλότερη από τη διατμητική αντοχή του καθαρού εδάφους.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Χρήση υδρακουστικών δεδομένων για την χαρτογράφηση τύπων πυθμένα και προγνωστική μοντελοποίηση στο Ιόνιο πέλαγος
  (2023-10-04) Κετσιλή Ρίνη, Άννα Μαρία; Ketsili Rini, Anna Maria
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση δεδομένων από υπάρχουσες μελέτες του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω.) στο Βόρειο, Νότιο και κεντρικό Ιόνιο, συνδυάζοντας πληροφορίες από δύο βάσεις δεδομένων. Στο πρώτο τμήμα της εργασίας, η πρώτη βάση δεδομένων περιλαμβάνει τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν το υπόβαθρο (Bottom roughness normalized, Bottom hardness normalized, First bottom length normalized, Second bottom length normalized, Bottom rise time normalized, Bottom line depth mean, Bottom max SV, Bottom kurtosis, Bottom skewness).Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, συλλέχθηκαν από την δράση MEDIAS (Mediterranean Acoustic Surveys) του Ε.Π.Σ.Α.Δ (Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων)του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών) τις χρονικές περιόδους 2016-2019 και 2022. Η δεύτερη βάση δεδομένων περιλαμβάνει τον ακουστικό τύπο πυθμένα στις περιοχές που πραγματοποιήθηκε η δράση MEDIAS (Mediterranean acoustic surveys). Τα δεδομένα προέρχονται από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω.). Το δεύτερο τμήμα της εργασίας στοχεύει στην συσχέτιση δεδομένων που προήλθαν από την πειραματική αλιεία της δράσης MEDITS (Mediterranean International Trawl Surveys) σε συνδυασμό με τον ακουστικό τύπο πυθμένα καθώς επίσης και σε μια πρόσθετη μεταβλητή NASC που αναφέρεται σε υδροακουστικά δεδομένα ηχοεντοπισμού των ψαριών. Από την επεξεργασία και την στατιστική ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν διαγράμματα συσχέτισης (correlograms) μεταξύ των μεταβλητών στα 38kHz, 120kHz, και 200kHz. Το συμπέρασμα ήταν ότι η συχνότητα των 38khz είναι ικανή να μας δώσει όλη την πληροφορία που χρειαζόμαστε σε σχέση με την σημαντικότητα των παραμέτρων. Επίσης με χρήση της PCA (Principal Component Analysis) δημιουργήθηκαν ομάδες (clusters) ακουστικών τύπων πυθμένα χρησιμοποιώντας του δείκτες από την πρώτη βάση δεδομένων. Τελικό αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μοντέλου (random forest) με σκοπό την ταξινόμηση του πυθμένα με την χρήση παραμέτρων από την πρώτη βάση. Συνολικά δημιουργήθηκαν τρία προγνωστικά μοντέλα για τους ακουστικούς τύπους πυθμένα της ποσειδωνίας, της τραγάνας και του μαλακού ιζήματος.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Marine geophysical and photogramptric survey of UCH sites
  (2024-03-04) Λαμπριανίδης, Αλέξανδρος; Lamprianidis, Alexandros
  This study combines marine remote sensing and photogrammetry to investigate underwater cultural heritage (UCH) sites in the Gulf of Patras, Greece. The research utilized multibeam echosounders, side scan sonar, and marine magnetometers to detect potential UCH sites, followed by visual inspections using a remotely operated vehicle (ROV) equipped with a GoPro camera. Photogrammetry techniques were applied to create high-quality 3D models of the identified UCH site, revealing sunken cannons within a Posidonia oceanica meadow. Despite shape alteration caused by concretions and biological colonization, the 3D models provided valuable morphometric data. This integrated approach demonstrates the effectiveness of marine remote sensing and photogrammetry in mapping and documenting UCH sites, contributing to the preservation and exploration of underwater heritage. In addition, it demonstrates the need of detailed mapping of the costal marine environments in regard to protected habitats and potential archeological sites by providing a multi-platform approach. Advances in today's technology, has made it possible to acquire high quality visual and spatial data through the marine environment with relative ease. Surveying the ocean floor with a phenomenal amount of detail in the most cost-efficient way and highlighting targets of importance is a major key to underwater research. The coastal area of Achaia serves as the main area of focus in this current endeavor.
 • Thumbnail Image
  Item
  Embargo
  Mapping of the coastal zone submerged antiquities using an unmanned surface vehicle Case study : Grotta Naxos
  (2023-10-29) Μερκούρης, Κωνσταντίνος; Merkouris, Konstantinos
  The archaeological site of Grotta occupies the coastal part north of Naxos Town (Chora) Lat. 37° 6'29.92"N Lon. 25°22'33.83"E. Diachronically the vital space of the ancient settlements is geomorphologically bounded by the hill range of Aplomata to the east, the naturally fortified acropolis of the Castle to the south, while to the west it is defined by the islet of Palatia. Several years of archaeological research (1949-1985) have brought to light material remains (portable and non-portable) that document an almost uninterrupted range of successive phases of various periods, from the Late Neolithic era (4500 BC) to the 14th century AD. With gradual sea level change over the millennia that intervened, a great part of the once residential area nowadays is submerged below the sea. For practical reasons, the designated study area has been divided into two distinct sections characterized by submerged archaeological remains, namely sectors A and B. In sector A, referred to as Grotta Beach, the archaeological remains extend over an area approximately 50 meters wide and 300 meters long, at a depth of zero to -2.50 m., and are in contact with the northern border of the coastline. In the case of sector B, located within the northern basin of the newly established commercial port, the archaeological remains are distributed across an area measuring 20 meters in width and 50 meters in length. These remnants are found at a depth of -1.00 m to -5.00 m. The methodology pursued in this marine geo-archaeological investigation involved utilizing marine remote sensing techniques. These techniques were employed to acquire acoustic data and visual information, for the mapping of the seabed and archaeological structures through non-intrusive and non-destructive means. The distinctiveness of the study area, characterized by the presence of antiquities in very shallow waters, necessitated a tailored approach. To this end, an Unmanned Surface Vehicle (USV) was employed, equipped with an integrated GPS system, side-scan sonar (SSS), single-beam echo-sounder (SBES), and a GoPro camera. For the comprehensive approach of the submerged archaeological site data processing was undertaken for the development of classification maps delineating distinct seabed types based on geological, archaeological, and biological attributes. Additionally, photomosaics and three-dimensional models (3D) were generated with a primary emphasis on the ancient structures and their individual characteristics. Finally, side-scan sonar mosaics were constructed for geomorphological bottom mapping and georeferenced mapping of ancient structures to provide a comprehensive representation of the study areas, aiming to ensure a thorough portrayal of the site.