Τμήμα Ιατρικής (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αντιγριπικός εμβολιασμός ατόμων που φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από την γρίπη
  Βέρρα, Καλλιόπη; Δημητρίου, Γαβριήλ; Φούζας, Σωτήριος; Μαραγκός, Μάρκος; Δημητρίου, Γαβριήλ; Verra, Kalliopi
  Από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας, η γρίπη είναι μια από τις πιο μολυσματικές ασθένειες, τόσο λόγω της σημαντικής νοσηρότητας που αφορά ολόκληρο τον πληθυσμό αλλά και λόγω των σχετικών επιπλοκών, νοσηλειών και θανάτων. Τα άτομα κάθε ηλικίας με υποκείμενες ασθένειες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από γρίπη σε σύγκριση με υγιείς ενήλικες. Ο εμβολιασμός θεωρείται παγκοσμίως ως το πρώτο πιο αποτελεσματικό μέσο για την πρόληψη της γρίπης. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι φροντιστές ατόμων με υποκείμενο νόσημα εμβολιάζονται κατά της γρίπης ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης και οι επιπλοκές των ατόμων με υποκείμενο νόσημα από την γρίπη. Η βασική ερευνητική υπόθεση που βασίζεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ότι το ποσοστό των εμβολιασμένων ατόμων που φροντίζουν ή διαμένουν με άτομα με υποκείμενο νόσημα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές από την γρίπη είναι μεγαλύτερο σε σχέση με αυτούς που δεν φροντίζουν ή διαμένουν με ένα τέτοιο άτομο. Το 38,0% των συμμετεχόντων είχε εμβολιαστεί έναντι της γρίπης. Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες (53,2%) είχαν κάποιο άτομο με υποκείμενη νόσο από τα άτομα που διαμένουν στο ίδιο σπίτι ή που φροντίζουν. Μεγάλο ποσοστό, το 45,2% των φροντιστών έχουν εμβολιαστεί έναντι της γρίπης, έναντι του 29,2% (εμβολιασθέντων) που δεν ήταν φροντιστές ατόμου με υποκείμενο νόσημα. Οι συμμετέχοντες που είχαν άτομο με το οποίο διέμεναν στο ίδιο σπίτι ή το φρόντιζαν και είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα είχαν 2,48 φορές υψηλότερη πιθανότητα να έχουν εμβολιαστεί σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που δεν είχαν τέτοιο άτομο. Οι συμμετέχοντες που τους είχε συστήσει γιατρός να εμβολιαστούν είχαν 6,27 φορές υψηλότερη πιθανότητα να έχουν εμβολιαστεί σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που δεν τους είχε συστήσει γιατρός να εμβολιαστούν. Συμπερασματικά, από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης καθώς και προηγούμενων ερευνών, τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής καθώς και τα εθνικά προγράμματα εμβολιασμών θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην ενημέρωση των φροντιστών ατόμων με υποκείμενο νόσημα και επιπλέον δράσεις πρέπει να οργανώνονται με σκοπό την αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού έναντι της γρίπης στη συγκεκριμένη ομάδα Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: vaccine, prevention, family, oncology, survey, influenza vaccination, healthcare personnel long-term facilities, high risk household contacts, caregivers, cancer, asthma, diabetes, immunization
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ευφυές σύστημα πρόβλεψης ρήξης ενδοκράνιων ανευρυσμάτων σε εξετάσεις τρισδιάστατης αξονικής τομογραφίας
  Ντζάνης, Επαμεινώνδας; Χατζηλυγερούδης, Ιωάννης; Χατζηλυγερούδης, Ιωάννης; Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος; Ζαμπάκης, Πέτρος; Ntzanis, Epameinondas
  Εισαγωγή: Στη συγκεκριμένη εργασία θα περιγραφούν τα ενδοκράνια ανευρύσματα, κάνοντας μία αναφορά στο τι είναι τα ανευρύσματα, τους παράγοντες που ευθύνονται για την δημιουργία και την ανάπτυξή τους, οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται και με ποια από αυτά θα ασχοληθούμε. Θα γίνει μία αναφορά στους κινδύνους που ενέχουν για την υγεία των ανθρώπων που τα φέρουν (συμπτωματικοί και ασυμπτωματικοί) και με πιο τρόπο γίνεται η διάγνωσή τους. Σκοπός: Ο προσδιορισμός της πιθανότητας ρήξης ενός ενδοκράνιου ανευρύσματος είναι κρίσιμος λόγω του υψηλού ποσοστού θνησιμότητας που σχετίζεται με τη ρήξη. Με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης θα δημιουργηθεί ευφυές σύστημα, το οποίο θα προβλέπει σε μεγάλο ποσοστό ποιο από τα τυχαία ανακαλυφθέντα και μη ραγέντα ενδοκράνια ανευρύσματα θα ραγεί ή όχι. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η δημιουργία κανόνων, κατευθυντήριων γραμμών και ίσως νέας ιατρικής γνώσης για την πρόληψη ρήξης των ενδοκράνιων ανευρυσμάτων. Οι μέχρι τώρα εργασίες πάνω σε αυτό το θέμα έχουν γίνει με την χρήση στατιστικών μεθόδων. Μέθοδος: Το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών διαθέτει δύο πολυτομικούς τομογράφους. Από το 2005 έως και σήμερα τον GE lightspeed 16 τομών και από το 2015 έως και σήμερα τον Toshiba Aquilion prime 80 τομών. Σε αυτούς τους πολυτομικούς τομογράφους έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα περίπου 500 αξονικές αγγειογραφίες (CTAs) εγκεφάλου σε ασθενείς με συμπτωματολογία και με ή όχι διαγνωσμένη υπαραχνοειδή αιμορραγία από την απλή αξονική (CT) εγκεφάλου. Από το σύνολο των εξετάσεων αυτών χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα από 100 εξετάσεις για την παρούσα εργασία. Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Επιλέχθηκαν δεδομένα από CTAs εγκεφάλου που αφορούσαν ραγέντα και μη ραγέντα ανευρύσματα με βάση την συχνότητα κατανομής τους στον εγκέφαλο σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία. Από τα δεδομένα αυτά μετρήθηκαν οι διαστάσεις των ανευρυσμάτων. Καταγράψαμε τη θέση τους, τυχόν ανατομικές παραλλαγές των αγγείων του εγκεφάλου και αν ήταν ομαλό ή όχι το περίγραμμά τους. Επίσης προσθέσαμε στα δεδομένα κάποιες ακόμη πληροφορίες που αφορούν τον ασθενή, όπως το φύλο του, την ηλικία του. Οι μετρήσεις που αφορούν την γεωμετρία των ανευρυσμάτων, τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά κτλ., εισήχθησαν στο εργαλείο εξόρυξης γνώσης WEKA για την δημιουργία δέντρου απόφασης. Οι κανόνες που προήλθαν από το δέντρο απόφασης και χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία έμπειρου συστήματος στο CLIPS προήλθαν από μηχανική μάθηση και όχι από τον ειδικό. Ο ειδικός παρενέβη στην επιλογή και τροποποίηση των παραμέτρων των κανόνων πριν την εισαγωγή τους στο CLIPS. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ακόμη ένα έμπειρο σύστημα με την βοήθεια του Νευρωνικού Δικτύου του WEKA. Τέλος συγκρίναμε τα αποτελεσμάτων των τριών αυτών συστημάτων. Αποτελέσματα: Τα τρία ευφυή συστήματα που δημιουργήσαμε κατάφεραν να πετύχουν αρκετά καλά αποτελέσματα. Το Νευρωνικό Δίκτυο υπερτερεί ελαφρώς του Δέντρου απόφασης με γενική ορθότητα πρόβλεψης 80,6% έναντι 80% του Δέντρου απόφασης και ακολουθεί το έμπειρο σύστημα σε Clips με 73%. Πρέπει να επισημάνουμε ότι το ΝΔ δεν είναι τόσο εύκολο στην κατασκευή του και χρειάζεται χρόνο εκπαίδευσης (15000 εποχές) και υπολογιστική ισχύ σε σχέση με το Δέντρο απόφασης. Επίσης, βελτίωση των αποτελεσμάτων αυτών σίγουρα μπορεί να υπάρξει. Όσο θα μεγαλώνει η βάση γνώσης ενός ευφυούς συστήματος, τόσο πιο καλό θα γίνεται. Συμπεράσματα: Τα συστήματά μας πέτυχαν υψηλά ποσοστά ταξινόμησης στα ραγέντα ανευρύσματα και όχι στα μη ραγέντα. Η ικανότητά τους να μη ταξινομούν σωστά τα μη ραγέντα ανευρύσματα μειώνει τα συνολικά ποσοστά επιτυχίας των συστημάτων μας. Η μη σωστή ταξινόμηση αυτών των ανευρυσμάτων θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι: Τα ανευρύσματα που δεν έχουν ραγεί έχουν αυξημένο κίνδυνο ρήξης και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Εάν στα συστήματά μας δώσουμε σαν είσοδο τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου ανευρύσματος, αυτό θα προβλέψει με μεγάλο ποσοστό αν θα ραγεί ή όχι, δηλαδή αυτό που σκοπεύαμε σε αυτή την εργασία.