Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Τεχνικές Αναφορές)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας μέσω της αξιοποίησης διδακτικών σεναρίων
  Κουτσανδρέα, Αναστασία; Λαμπροπούλου, Σταυρούλα; Koutsandrea, Anastasia; Lampropoulou, Stauroula
  Τα διδακτικά σενάρια της παρούσας εργασίας, βασιζόμενα στις θεωρητικές αρχές του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών, αφορούν τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας μέσω της αξιοποίησης των τριών κειμενικών ειδών και συγκεκριμένα της αφήγησης, της περιγραφής και της επιχειρηματολογίας. Για τη δημιουργία του διδακτικού υλικού αξιοποιήθηκαν κείμενα που χαρακτηρίζονται από γλωσσική ποικιλία και που προέρχονται από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, καθώς και πολυτροπικά κείμενα. Ακόμη, σχεδιάστηκαν διαφόρων ειδών ασκήσεις και δραστηριότητες, όπως ασκήσεις επεξεργασίας του εκάστοτε κειμένου, ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου, ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου. Τελικός στόχος των προτεινόμενων δραστηριοτήτων είναι η ανάδειξη της ιδιαίτερης οργάνωσης κάθε κειμενικού είδους (υπερδομή), καθώς και ο τρόπος με τον τα γλωσσικά στοιχεία δομούν τη συνοχή και το ύφος του (λειτουργική γραμματική). Τα διδακτικά σενάρια προορίζονται για όλες τις τάξεις του Δημοτικού.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διδακτικά σενάρια για το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, ) Μαυρέλη, Βασιλική; Μάγειρα, Σταυρούλα; Γεωργακοπούλου, Μαρία; Καλούδης, Χαράλαμπος; Mavreli, Vasiliki
  H παρούσα εργασία αφορά τη δημιουργία διδακτικού υλικού και συγκεκριμένα τη δημιουργία τριών διδακτικών σεναρίων για το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας. Η κατασκευή του υλικού αυτού, που προορίζεται για όλες τις τάξεις του δημοτικού, βασίζεται στις αρχές της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Τα διδακτικά σενάρια χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και στηρίζονται στη μέθοδο του διδακτικού σεναρίου (instructional scenario), η οποία αποτελεί μία διδακτική διαδικασία ή διαφορετικά έναν σχεδιασμό διδασκαλίας. Αξιοποιούνται κυρίως πολυτροπικά κείμενα για την επεξεργασία των πόρων των τρόπων, της υπερδομής κάθε κειμενικού είδους και των γραμματικών φαινομένων που απαντώνται σε αυτά (λειτουργική γραμματική). Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη, με το πρώτο κομμάτι να αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα τρία διδακτικά σενάρια, καθένα από τα οποία βασίζεται σε διαφορετικό κειμενικό είδος (αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματολογία).
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και το περιεχόμενό της
  (2014-12-13) Παναγιωτακόπουλος, Χρήστος; Καρατράντου, Ανθή; Πιντέλας, Παναγιώτης; Panagiotakopoulos, Christos; Karatrantou, Anthi; Pintelas, Panagiotis
  Η τεχνική αναφορά αναφέρεται σε θέματα σχετικά με τη σχεδίαση, τις γενικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού λογισμικού και την αξιολόγηση διαφόρων στοιχείων του, όπως το περιβάλλον διεπαφής, η αλληλεπίδραση και η ανατροφοδότηση, η πλοήγηση, η δομή και ο έλεγχος από τον χρήστη. Τέλος, εμπλέκονται θέματα αξιολόγησης της παραγωγής σε διοικητικό - διαχειριστικό επίπεδο.