Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 498
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σχέσεις με τα brands
  (2023-02-23) Νικάκη, Δημοκλεία; Nikaki, Dimokleia
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, από την πλευρά των καταναλωτών, επηρεάζει την σχέση που οι ίδιοι οι καταναλωτές αναπτύσσουν με τις εταιρείες που επιλέγουν για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους και τις μάρκες (brands) που αποκτούν. Προκειμένου να καλυφθεί ο συγκεκριμένος σκοπός διαμορφώθηκαν πέντε διαφορετικές ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες επαληθεύτηκαν από τα ερευνητικά αποτελέσματα. Διεξήχθη πρωτογενής ποσοτική έρευνα στην οποία συμμετείχαν 222 Έλληνες καταναλωτές. Το ερευνητικό δείγμα συγκεντρώθηκε κατόπιν εφαρμογής δειγματοληψίας ευκολίας σε συνδυασμό με την δειγματοληψία χιονοστιβάδας. Η έρευνα βασίστηκε σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο κλειστών ερωτήσεων, τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν ηλεκτρονικά, ενώ η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω του SPSS. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ενσωμάτωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητα των καταναλωτών επιδρά σε θετικό και στατιστικά σημαντικό βαθμό στην έμφαση που αυτοί αποδίδουν στην τιμή των προϊόντων. Επίσης, αποδείχτηκε ότι η έμφαση που επιδεικνύουν οι καταναλωτές στην τιμή των προϊόντων ασκεί θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση στην παροχή θετικής ανατροφοδότησης υπέρ των εταιρειών για την επικρατούσα σχέση τους με αυτές. Επίσης, αποδείχτηκε ότι η ενσωμάτωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητα των καταναλωτών ασκεί στατιστικά σημαντική θετική επίδραση στην πεποίθησή τους ότι οι εταιρείες επιδιώκουν το χτίσιμο στενών σχέσεων μαζί τους. Συν τοις άλλοις, η πεποίθηση των καταναλωτών για το ότι οι εταιρείες επιδιώκουν το χτίσιμο στενών σχέσεων μαζί τους ασκεί θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση στα επίπεδα της αφοσίωσης που επιδεικνύουν απέναντι στις εταιρείες αυτές, ενώ η σχέση αυτή είναι πιο ισχυρή για τις περιπτώσεις καταναλωτών που έχουν υψηλότερο μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα. Τέλος, αποδείχτηκε ότι η πεποίθηση των καταναλωτών ότι οι εταιρείες επιδιώκουν το χτίσιμο στενών σχέσεων μαζί τους έχει θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση στην πρόθεσή τους να παρέχουν θετική αξιολόγηση υπέρ των εταιρειών αυτών.
 • Person
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Οικονομική κρίσης [sic] και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
  (2023-02-09) Σωτηροπούλου, Ιωάννα; Sotiropoulou, Ioanna
  Στην παρούσα εργασία θα δούμε ποιες ήταν οι επιπτώσεις στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές εκφάνσεις. Η οικονομική κρίση οδηγεί γενικά σε επισφαλή εργασία, σε μεταβολή του ΑΕΠ, του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, του δείκτη εισαγωγών και εξαγωγών, την ανεργία και έτσι οδηγούμαστε σε κανονικό αποκλεισμό όλο και περισσότερων ομάδων, πολιτών και αποτελεί όλη αυτή η κατάσταση πηγή σε διάφορες ψυχικές διαταραχές. Η ανεργία σχετίζεται με την αύξηση ημερήσιας κατανάλωσης αλκοόλ, αύξηση στις αυτοκτονίες, στην ενδοοικογενειακή βία. Επιπλέον στον τομέα της οικονομίας έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των καθαρών συνολικών επενδύσεων, τη συρρίκνωση των εισοδημάτων, την αναβολή υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του ιδιωτικού τομέα, τις δυσκολίες δανεισμού. Κατά την πρώτη περίοδο της κρίσης μέχρι τα μέσα του 2009, οξύνθηκε η κρίση των τραπεζών, όπου όλες οι κυβερνήσεις των αναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών χρηματοδότησαν την διάσωση του ελληνικού και ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος με αποτέλεσμα μεγάλη διόγκωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους. Στην Ελλάδα διατέθηκαν συνολικά 28 δις ευρώ για την άμεση στήριξη του τραπεζικού συστήματος και για εγγυήσεις. Τέλος πρέπει να σημειώσουμε και το θετικό χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα έχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης μέσα από μια σειρά μέτρων που πήραν οι κυβερνήσεις και θα πάρουν και στη συνέχεια οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες συμφώνησε η Ελλάδα, με τους δανειστές της κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση και πρέπει να υποστηριχθούν. Σε ότι αφορά στα συστήματα υγείας οδηγούμαστε σε μια σειρά από δημιουργικές σκέψεις, θετικά αποτελέσματα, διαθρωστικές αλλαγές, ανασυγκρότηση της ασφάλειας υγείας και εισαγωγή αγορών στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ποιότητα υπηρεσιών στο [sic] δημόσιο τομέα : η περίπτωση του ΕΦΚΑ στη Δυτική Ελλάδα
  (2023-02-28) Διαμαντοπούλου, Βασιλική; Diamantopoulou, Vasiliki
  Το θέμα της παρούσης διατριβής είναι η ποιότητα υπηρεσιών στη Δημόσια Διοίκηση: μελέτη περίπτωσης e-ΕΦΚΑ και αναλύεται ως εξής: Στο 1ο κεφάλαιο οι: «υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης / δημοσίων οργανισμών» καταγράφονται ορισμοί και έννοια των δημόσιων υπηρεσιών, τα χαρακτηριστικά τους και στοιχεία για την νέα δημόσια διοίκηση (διορθωτικές παρεμβάσεις, σύγχρονες μορφές). Στο 2ο κεφάλαιο η: «ποιότητα υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση» δίνονται ορισμοί ποιότητας, επιτεύγματα και περιορισμοί των πρόσφατων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και πολιτικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Στο 3ο κεφάλαιο ο: «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης / ΕΦΚΑ» παρουσιάζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ, η γραφειοκρατία του ΕΦΚΑ και το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του ΕΦΚΑ. Στο 4ο κεφάλαιο η: «μεθοδολογία ερευνητικού μέρους», στοιχειοθετείτε η μεθοδολογία, η ανάπτυξη υποθέσεων, οι στόχοι της μελέτης, τα ερευνητικά εργαλεία, το δείγμα έρευνας και τέλος οι περιορισμοί της έρευνας. Στο 5ο κεφάλαιο η: «ανάλυση αποτελεσμάτων της έρευνας» καταγράφεται η αξιοπιστία των μεταβλητών των ερωτηματολογίων, οι συχνότητες και τα ποσοστά των μεταβλητών της έρευνας και τέλος πραγματοποιείται η εξέταση ερευνητικών υποθέσεων της έρευνας. Στο 6ο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται, συνοπτικά, τα συμπεράσματα για την ποιότητα υπηρεσιών στη Δημόσια Διοίκηση: μελέτη περίπτωσης e-ΕΦΚΑ.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Σύγκριση τιμών και αγοροπωλησία κρυπτονομισμάτων μεταξύ διαφορετικών ανταλλακτηρίων σε πραγματικό χρόνο
  (2023-02-17) Περπυράκης, Ανδρέας; Perpyrakis, Andreas
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γίνεται εκτενής αναφορά σε ότι αφορά τα κρυπτονομίσματα. Συνοπτικά γίνεται ανάλυση στο τεχνικό επίπεδο της δημιουργίας τους μέσω της τεχνολογίας blockchain, στα διαφορετικά κρυπτονομίσματα τα οποία υπάρχουν στην αγορά και την χρήση του καθενός, στις δυνατότητες που έχουν, στις διαφορές, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα συγκριτικά με ένα παραδοσιακό χρηματοοικονομικό σύστημα, στην εξέλιξη τους από την δημιουργία τους έως τα τέλη του 2022 και στον τρόπο απόκτησης και ολοκλήρωσης συναλλαγών με την χρήση τους. Γίνεται επίσης ανάλυση σε ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά τους επενδυτές και αφορά την ταυτόχρονη ύπαρξη του εκάστοτε κρυπτονομίσματος σε διαφορετικά ανταλλακτήρια, πράγμα που επιτρέπει τον ορισμό διαφορετικής τιμής τους την ίδια στιγμή. Με αφορμή αυτή την ιδιαιτερότητα, αναπτύχθηκε κι ένας αλγόριθμος ο οποίος αυτοματοποιεί την διαδικασία αγοράς και πώλησης κρυπτονομισμάτων μέσω διαφορετικών ανταλλακτηρίων λαμβάνοντας υπόψιν την τάση της τιμής του εκάστοτε κρυπτονομίσματος.