Τμήμα Φιλολογίας (Δημοσ. Π.Π. σε βιβλία)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 24
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Καλειδοσκόπιο στη Μέση Κωμωδία : η νομοτέλεια της αλλαγής στο δράμα
  (Gutenberg, ) Παπαχρυσοστόμου, Αθηνά; Papachrysostomou, Athina
  Εξετάζοντας τις αρχαίες μαρτυρίες, τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αριθμό σωζόμενων αποσπασμάτων, η μελέτη αυτή καταδεικνύει την εγκυρότητα της Μέσης Κωμωδίας όχι μόνο ως χρονολογικού προσδιορισμού αλλά και ως ουσιωδώς περιγραφικού. Ταυτόχρονα, διερευνώνται πτυχές της αλλαγής και εξέλιξης του κωμικού είδους.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Some (new) thoughts on grammaticalization : complementizers
  (Berlin: Language Science Press, ) Roussou, Anna; Ρούσσου, Άννα
  Grammaticalization creates new grammatical exponents out of existing (lexical) ones. The standard assumption is that this gives rise to categorial reanalysis and lexical splits. The present paper argues that categorial reanalysis may not be so pervasive and that lexical splits may also be epiphenomenal. The set of empirical data involves the development of (Indo-European) complementizers out of pronouns. The main claim is that the innovative element (the complementizer) retains its nominal feature; thus strictly speaking, there is no categorial reanalysis, but a change in function and selectional requirements, allowing for an IP complement as well. As a complementizer, the pronoun is semantically weakened (the nominal core), and phonologically reduced (no prosodic unit). In its pronominal use, it may bind a variable (interrogative/relative) and defines a prosodic unit. What is understood as a lexical split then reduces to a case of different selectional requirements, followed by different logical form (LF) and phonetic form (PF) effects.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Tο φαινόμενο της διακοπής στο πλαίσιο της διεπίδρασης στην τάξη και η κατά φύλα διαφοροποίησή του
  (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, ) Αρχάκης, Αργύρης; Archakis, Argiris
  Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η λειτουργική επαναπροσέγγιση του φαινομένου της διακοπής στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Επιπλέον, διερευνάται η κατά φύλα διαφοροποίηση του φαινομένου μεταξύ μαθητών και μαθητριών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Προς μία κειμενοκεντρική γλωσσική διδασκαλία στην υποχρεωτική εκπαίδευση
  (Gutenberg, ) Αρχάκης, Αργύρης; Archakis, Argiris
  Στη μελέτη αυτή μας απασχολεί μιας από τις σημαντικότερες επιδιώξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή η μετάβαση των μαθητών/τριών από τον προφορικό στον γραπτό λόγο και στον γραμματισμό που αυτός συνεπα΄γεται
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αφηγηματικά είδη
  (Νήσος, ) Αρχάκης, Αργύρης; Archakis, Argiris
  Στην πραγμάτευσή μας επιχειρούμε να συστηματοποιήσουμε τα ποικίλα αφηγηματικά είδη που εντοπίζονται στο σύμπαν του λόγου επισημαίνοντας και αναλύοντας τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του