Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 639
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Πολυμεταβλητή αξιολόγηση της στάσης σώματος σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές ποδοσφαίρου
  (2023-09-27) Αντωνόπουλος, Σταύρος; Σοφούλης, Θεμιστοκλής-Ανδρέας; Antonopoulos, Stavros; Sofoulis, Themistoklis-Andreas
  Ο αθλητισμός οδηγεί σε πάρα πολύ θετικές προσαρμογές στο ανθρώπινο σώμα αλλά και σε αρνητικές , ανάλογα αν το άθλημα απαιτεί μονόπλευρη φόρτιση μελών. Από τη μονόπλευρη φόρτιση δημιουργούνται πάρα πολλές σωματικές ανισορροπίες ή σωματικές προσαρμογές , οι οποίες αποτελούν δυνητικό παράγοντα τραυματισμών. Το ποδόσφαιρο είναι ένα τέτοιο άθλημα που φορτίζει μονόπλευρα τον αθλητή , είτε επαγγελματικού είτε ερασιτεχνικού επιπέδου. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με την αξιολόγηση και την καταγραφή των προσαρμογών που εμφανίζονται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Η ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε σε 40 αθλητές ποδοσφαίρου (20 επαγγελματίες- 20 ερασιτέχνες). Διεξάχθηκε αξιολόγηση μέσω της εφαρμογής posture screen analysis όπου ελήφθησαν φωτογραφίες της πρόσθιας, οπίσθιας και των δυο πλάγιων στάσεων. Στη συνέχεια , αναλύθηκαν μέσω της εφαρμογής σε σύγκριση με το πρότυπο της εμβιομηχανικά φυσιολογικής στάσης σώματος. Η αξιολόγηση αυτή περιλάμβανε το ύψος , το βάρος , τις μετατοπίσεις και κλίσεις κεφαλής , ώμων , θωρακικού κλωβού , πυέλου , γονάτων και ποδοκνημικής. Όσον αφορά τα ηθικά προβλήματα η μέτρηση πραγματοποιήθηκε με τους αθλητές να φορούν μόνο το εσώρουχο. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά αναφορικά με την άρθρωση του ώμου στην οπίσθια κλίση μεγαλύτερη για τους επαγγελματίες με μέσο όρο ρ=0,057 ενώ αναφορικά με το θώρακα υπήρχε μεγαλύτερη μετατόπιση στους ερασιτέχνες με μέσο όρο ρ=0,062. Όσον αφορά την άρθρωση του ισχίου βρέθηκε μια σημαντική στατιστική διαφορά με μεγαλύτερη μετατόπιση για τους επαγγελματίες ως προς την οπίσθια επιφάνεια με μέσο όρο ρ=0,134, ενώ η κλίση της άρθρωσης ήταν μεγαλύτερη για τους ερασιτέχνες με μέσο όρο ρ=0,004. Άλλη μία σημαντική στατιστική διαφορά αποτελεί η μετατόπιση και η απόκλιση της κεφαλής από την κάθετη γραμμή με τη μετατόπιση να έχει μέσο όρο ρ=0,050 για τους επαγγελματίες ενώ για τους ίδιους η απόκλιση ήταν ρ=0,043.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Πρώιμη κινητοποίηση βαρέως πασχόντων ασθενών στη μονάδα εντατικής θεραπείας
  (2022-05-10) Μεγκλής, Γεώργιος; Megklis, Georgios
  Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διεπιστημονικής ομάδας για την αποκατάσταση των ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας(Μ.Ε.Θ.).Η φυσικοθεραπεία στη Μ.Ε.Θ. είναι εστιασμένη στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αποκατάσταση λειτουργικών υστερημάτων(μυϊκή αδυναμία, δυσκαμψία των αρθρώσεων, μειωμένη λειτουργική ικανότητα άσκησης, σωματική αδράνεια) και αναπνευστικών επιπλοκών (κατακράτηση εκκρίσεων αεραγωγού, ατελεκτασία και αδυναμία των αναπνευστικών μυών) επερχόμενων από βαριές ασθένεις ή τραυματισμούς και τη μακρόχρονη παραμονή στη μονάδα.Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι η συλλογή και παράθεση στοιχείων από τη σύγχρονη αρθρογραφία σχετικά με την εφαρμογή, αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της πρώιμης κινητοποίησης ασθενών στη Μ.Ε.Θ.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση σε ρήξη μηνίσκου μετά από χειρουργική επέμβαση
  (2023-10-31) Μαγγιώρος, Ευστάθιος Κυριάκος; Παρασκευά, Νικολέττα; Mangioros, Efstathios Kyriakos; Paraskeva, Nikoletta
  Λόγω της υποβάθμισης του μηνίσκου και της έλλειψης ελαστικότητας, η ρήξη μηνίσκου είναι μια από τις πιο κοινές ασθένειες και τραυματισμούς που επηρεάζουν την άρθρωση του γόνατος, επηρεάζοντας κυρίως τους αθλητές αλλά και άλλα δημογραφικά στοιχεία, όπως τους ηλικιωμένους. Η φυσικοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση του ασθενούς, από την ημέρα που πρωτοεμφανίστηκε το πρόβλημα μέχρι την πρόοδο του μετά την επέμβαση. Η ομάδα φυσικοθεραπείας δημιουργεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης για κάθε ασθενή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προκειμένου να φτάσει στο καλύτερο σημείο αφού συγκεντρώσει δεδομένα για τη λήψη του ιστορικού του ασθενούς, ακολουθώντας τις οδηγίες του ορθοπεδικού χειρουργού και παρατηρώντας σωστά τα συμπτώματα. Σκοπος: Ο πρωταρχικός στόχος είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη φυσικοθεραπεία μετά από επέμβαση αποκατάστασης μηνίσκου. Επιπλέον, θα γίνει προσπάθεια για τη δημιουργία ενός τυπικού σχεδίου αποκατάστασης που θα συμβουλεύονται όλοι οι ορθοπεδικοί ιατροί σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες. Μεθοδολογια: Για την παρούσα εργασία , αναζητήθηκαν πληροφορίες από έγκυρες και αξιόπιστες πηγές και σελίδες όπως το “Pubmed” και το “Google Scholar”, λαμβάνοντας υπόψη κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν έπρεπε να πληρούν τα εξής κριτήρια ένταξης: 1. να περιλαμβάνουν σαν υλικό ασθενείς, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε επέμβαση μηνίσκου και είχαν αντιμετωπιστεί μετεγχειρητικά με φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση, 2. να είναι άρθρα δημοσιευμένα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και 3. Να είναι άρθρα της τελευταίας δεκαετίας. vi Αποτελεσματα : Κατά την αποκατάσταση της ρήξης μετά από χειρουργική επέμβαση, απαιτείται μια κατάλληλη στρατηγική, η οποία να λαμβάνει ψυχολογικές, σωματικές και ασθενοκεντρικές πτυχές. Οι αρχικές φάσεις αποκατάστασης περιλαμβάνουν ξεκούραση και ασφάλεια, με έμφαση στον έλεγχο του πόνου και του οιδήματος. Η χρήση τεχνικών αιχμής όπως η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης (AI), η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και η μηχανική ιστών και οι αναγεννητικές θεραπείες μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω τα αποτελέσματα των ασθενών και τη διαδικασία αποκατάστασης. Ασκήσεις που αυξάνουν το εύρος κίνησης προστίθενται σταδιακά για να βοηθήσουν την άρθρωση του γόνατος να γίνει πιο ευέλικτη. Κατά τη διαδικασία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ψυχολογικές ανάγκες των ασθενών, καθώς η εκπαίδευση στην ισορροπία και την ιδιοδεκτικότητα ενισχύει την επίγνωση της κοινής θέσης και του συντονισμού. Τα καλύτερα αποτελέσματα και η ποιότητα ζωής των ασθενών που αναρρώνουν από χειρουργική θεραπεία ρήξης μηνίσκου χρειάζονται μια ολιστική προσέγγιση με επίκεντρο τον ασθενή. Μετά από αυτό, οι κύριες ασκήσεις ενδυνάμωσης για τη βελτίωση της μυϊκής δύναμης και σταθερότητας κοντά στο γόνατο.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή σαν μέλος της πολυεπιστημονικής ομάδας ενός πρότυπου κέντρου εμπειρογνωμοσύνης σπανίων παθήσεων
  (2023-10-29) Ανδρικοπούλου, Γεωργία; Andrikopoulou, Georgia
  Η διεπιστημονική συνεργασία ενισχύει την απόδοση των ομάδων. Η αποτελεσματική επικοινωνία, ο σεβασμός και οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχής συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επαγγελματιών σε μια διεπιστημονική ομάδα. Στα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπανίων παθήσεων, η διεπιστημονική συνεργασία είναι ακόμη πιο σημαντική λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών των ασθενειών. Οι φυσικοθεραπευτές διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε αυτές τις ομάδες. Ωστόσο μια μελέτη που θα μελετά πως ο φυσικοθεραπευτής, σαν μέλος μιας πολυεπιστημονικής ομάδας, επηρεάζει τη ποιότητα των υπηρεσιών που δέχονται οι ασθενείς, απουσιάζει. Σκοπός: Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να προσδιοριστεί ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή, σαν μέλος της διεπιστημονικής ομάδας ενός κέντρου εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων νευρομυϊκών παθήσεων, ως προς την αναβάθμισης της ποιότητας της φροντίδας των ασθενών, που λειτουργεί στο Ελληνικό κλινικό περιβάλλον. Μεθοδολογία: Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου διαμοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε όλα τα μέλη, και τους ασθενείς της Μονάδας Νευρομυϊκών Παθήσεων (ΜΝΠ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ). Τα ερωτηματολόγια δομήθηκαν ύστερα από ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Παραδοτέα της παρούσας μελέτης είναι: η δόμηση των ερωτηματολογίων και η ανάλυση των δεδομένων τους. Αποτελέσματα: Δυο ερωτηματολόγια δομήθηκαν: ένα για ασθενείς και ένα για τα μέλη της Μονάδας. Βασικές κατηγορίες και στα δυο ερωτηματολόγια ήταν, ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή, η ποιότητα των υπηρεσιών και της συνεργασίας του, καθώς και προοπτικές για βελτίωση. Από τα αποτελέσματα προκύπτει πως περίπου το 80% του προσωπικού και των ασθενών, θεωρούν τη παρουσία του απαραίτητη στη ΜΝΠ, τον κρίνουν ποιοτικό ως προς τις υπηρεσίες του συνεργάτη, και προσδοκούν διεύρυνση του ρόλου του. Συζήτηση-Συμπεράσματα: Τα κυριότερα συμπεράσματα από την έρευνα είναι πως ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στη διεπιστημονική ομάδα της ΜΝΠ, είναι σημαντικός για τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους ασθενείς της Μονάδας. Ωστόσο υπάρχει μεγάλο περιθώριο για διεύρυνση και του ωραρίου και του ρόλου του φυσικοθεραπευτή, τόσο σε θεραπευτικό όσο και ερευνητικό επίπεδο.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διερεύνηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας ενός πρότυπου φορητού, τρισδιάστατου συστήματος μέτρησης της τροχιάς κίνησης της σπονδυλικής στήλης
  (2023-10-24) Λαμπρόπουλος, Αθανάσιος; Καλαμάρας, Ιωάννης; Lampropoulos, Athanasios; Kalamaras, Ioannis
  Οι μετρήσεις της τροχιάς κίνησης της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ) κρίνονται μείζονος σημασίας για όλες τις παθολογίες της ΣΣ. Η καταγραφή και η απεικόνιση του συνόλου των σπονδυλικών κινήσεων (κάμψης, έκτασης, πλάγιας κάμψης & στροφής), πραγματοποιείται με ακρίβεια, από τελευταίας τεχνολογίας συστήματα αξιολόγησης τα οποία ωστόσο, μειονεκτούν ως προς την φορητότητα και το κόστος τους. Στην παρούσα μελέτη διερευνάται ένα πρωτότυπο τρισδιάστατο, φορητό και εύχρηστο ηλεκτρονικό απεικονιστικό σύστημα που συνδέεται ασύρματα με ηλεκτρονική συσκευή , τοποθετείται στις ακανθώδεις αποφύσεις της ΣΣ και υπολογίζει εύρος τροχιάς κίνησης (ROM) και γωνία Cobb ζωντανά. Σκοπός. O έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας των μετρήσεων της τροχιάς κίνησης της (ROM) σπονδυλικής στήλης μέσω ηλεκτρονικής συσκευής, ως ένα πρωτότυπο τρισδιάστατο κλινικό απεικονιστικό μέσο για τη διερεύνηση μορφολογικών ιδιαιτεροτήτων των σπονδύλων καθώς και ιδιοπαθών σκολιώσεων. Μέθοδος. Συγκεντρώθηκαν άρθρα, μελετώντας την σχετική βιβλιογραφία από διεθνώς εγκεκριμένες βάσεις δεδομένων: PubMed, Google Scholar και την διαθέσιμη αρθρογραφία των τελευταίων 20 ετών. Στα κριτήρια εισόδου συμπεριλήφθηκαν γυναίκες και άντρες ηλικίας από 18 έως 27 ετών με επαρκή κάλυψη από τα δύο φύλα ,εκ των οποίων, μία υποομάδα είχε και ιδιοπαθή σκολίωση. Η αξιοπιστία ελέγχθηκε μεταξύ επαναλαμβανόμενων μετρήσεων του ιδίου εξεταστή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (test-retest reliability) καθώς και μεταξύ εξεταστών (inter-tester reliability) για όλες τις κινήσεις της σπονδυλικής στήλης (κάμψη, έκταση, πλάγια κάμψη). Ο έλεγχος της εγκυρότητας πραγματοποιήθηκε σε μία υποομάδα ατόμων με ιδιοπαθή σκολίωση, με σύγκριση της τιμής της γωνίας Cobb που έδινε το σύστημα με εκείνο της ακτινογραφίας (που αποτελεί την εξέταση αναφοράς-gold standard). Tα δεδομένα αναλύθηκαν περιγραφικά και στατιστικά μέσω του δείκτη ενδοταξικής συσχέτισης (intraclass correlation coefficient ή ICC) μέσα από το πρόγραμμα SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Αποτελέσματα. Συμπεριελήφθησαν 20 συμμετέχοντες (11 άνδρες και 9 γυναίκες) με μέσο όρο ηλικίας τα 22.74±1.4 έτη. Διενεργήθηκαν μετρήσεις ελέγχου αξιοπιστίας στο σύνολο των εξεταζόμενων (n=20) μεταξύ επαναλαμβανόμενων μετρήσεων για κάθε εξεταστή (test -retest reliability) με τα ευρήματα να δίνουν πολύ καλή αξιοπιστία για τις κινήσεις κάμψης, έκτασης ,δεξιάς πλάγιας κάμψης (ICC >0.9) και μέτρια αξιοπιστία για την αριστερή πλάγια κάμψη (ICC= 0.55). Ακόμη, διενεργήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας μεταξύ των εξεταστών (inter-tester reliability) για το σύνολο των εξεταζόμενων (n=20) με τα ευρήματα να δίνουν πολύ καλή αξιοπιστία για τις κινήσεις κάμψης , έκτασης καθώς και για τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις των κινήσεων κάμψης , έκτασης και δεξιάς πλάγιας κάμψης (ICC >0.9) ,σε υποσύνολο (n=5) του δείγματος , καλή αξιοπιστία για τις κινήσεις δεξιάς και αριστερής πλάγιας κάμψης , και μέτρια αξιοπιστία μόνο για τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις αριστερής πλάγιας κάμψης. Ο έλεγχος εγκυρότητας για πρακτικούς λόγους δεν διενεργήθηκε επιτυχώς . Συμπεράσματα. Το πρότυπο σύστημα μετρήσεων της ΣΣ συνιστά μια αξιόπιστη συσκευή μετρήσεων ROM της ΣΣ ωστόσο ενδείκνυται έρευνα της συσκευής σε μεγαλύτερο δείγμα συμμετεχόντων καθώς και η διερεύνηση της εγκυρότητας του συστήματος , η οποία δεν ολοκληρώθηκε στην παρούσα μελέτη.