Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 1808
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Εξαγωγή και ανάλυση δεξιοτήτων από διαδικτυακές αγγελίες εργασίας
  (2023-11-15) Καλαμπαλίκη, Σπυριδούλα; Αλεξανδρή, Μαριέττα; Kalabaliki, Spyridoula; Alexandri, Marietta
  Η προσέλκυση, η επιλογή, η εκπαίδευση, η αξιολόγηση των εργαζομένων καθώς και τα συστήματα αμοιβών τροποποιούνται συνέχεια με την εφαρμογή νέων μεθόδων και καινοτομιών σε όλο τον κόσμο που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας. Η εξαγωγή και η ανάλυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τις θέσεις εργασία από δικτυακές αγγελίες στηρίζεται αρχικά στη συλλογή δεδομένων μέσα από πίνακες θέσεων εργασίας ή ιστότοπους όπου αναρτώνται σχετικές αγγελίες εργασίας. Ακολουθεί η εξαγωγή των τίτλων εργασίας, οι περιγραφές και οι απαιτήσεις από κάθε αγγελία εργασίας. Γίνεται η προεπεξεργασία των δεδομένων και ακολοθουθεί η αναγνώριση των δεξιοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία λίστας με κοινές δεξιότητες που σχετίζονται με την κατηγορία εργασίας που αναλύετε (π.χ. γλώσσες προγραμματισμού, λογισμικό, soft skills). Στη συνέχεια μετριέται η συχνότητα κάθε δεξιότητας στα εξαγόμενα δεδομένα για την κατανόηση των δεξιοτήτων έχουν μεγάλη ζήτηση. Γίνεται ομαδοποίηση παρόμοιων δεξιοτήτων μαζί και τέλος ακολουθεί η Οπτικοποίηση, με τη δημιουργία γραφημάτων. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε μια βάση δεδομένων σε excel και μέσω του εργαλείου GPGhat έγινε η ομαδοποίηση και οπτικοποίηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για θέσεις εργασίας στις δικτυακές αγγελίες Μέσω της πλατφόρμας ESCO(Eυρωπαϊκές δεξιότητες ,ικανότητες προσόντα και επαγγέλματα)η οποία λειτουργεί ως λεξικό, περιγράφονται, εντοπίζονται και ταξινομούνται επαγγέλματα, δεξιότητες και προσόντα σχετικά με την αγορά εργασίας της ΕΕ την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ψηφιακό marketing στο τομέα του τουρισμού : S.E.O, data mining & sentiment analysis ως εργαλεία ψηφιακού marketing
  (2023-07-27) Αναστόπουλος, Σπύρος; Anastopoulos, Spyros
  Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι ένας τομέας του μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες που του έχουν επιτρέψει την πρόσβαση σε νέους, σύγχρονους, τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ μιας επιχείρησης και του καταναλωτικού κοινού. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, ορίζουμε και μελετάμε την ευρεία έννοια του τουρισμού αλλά και την υπόσταση του ως βιομηχανία και ως κοινό τους καταναλωτές/ταξιδιώτες. Θα αναλυθεί μια μεθοδολογία και ένα σύνολο τεχνικών (S.E.O), που στοχεύουν στη δομή, στο περιεχόμενο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ισότοπου της εκάστοτε τουριστικής επιχείρησης, ώστε να είναι φιλικός προς τους χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου. Ως τελικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθούν και αξιοποιηθούν στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας, σύγχρονες και καινοτόμες τεχνικές όπως είναι η εξόρυξη δεδομένων και η ανάλυση συναισθήματος.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών : συμπληρώματα διατροφής
  (2023-11-14) Λειβαδά, Σοφία; Leivada, Sofia
  Η συμπεριφορά των καταναλωτών έχει ερευνηθεί για πολλά χρόνια και σε διάφορους κλάδους. Αντικείμενο της μελέτης που θα αναπτυχθεί σε αυτή την πτυχιακή εργασία είναι η αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών όσον αφορά τα συμπληρώματα διατροφής. Σκοπός και στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να ερευνηθεί η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών για τα συμπληρώματα διατροφής. Αρχικά θα γίνει αναφορά στην παρούσα βιβλιογραφία και σε προηγούμενα ευρήματα. Βασικές έννοιες που θα αναλυθούν είναι η αγοραστική συμπεριφορά, η έννοια του μάρκετινγκ και η σημασία και οι λειτουργίες της διαφήμισης, η τμηματοποίηση των καταναλωτών και η στόχευση τους. Ακόμα θα επεξηγηθεί τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής και στοιχεία για την εγχώρια και παγκόσμια αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής. Έπειτα θα παρουσιαστεί η έρευνα η οποία έγινε με χρήση ερωτηματολογίου, στην οποία συμμετείχαν 68 άτομα από όλη την Ελλάδα. Έπειτα θα παρατεθούν τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία θα έχουν εξαχθεί μέσω στατιστικής ανάλυσης. Επίσης θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας σε σχέση με προηγούμενη έρευνα. Τέλος τα συμπεράσματα
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Μελέτη επίδρασης πανδημίας κοροναϊού στις εφοδιαστικές αλυσίδες
  (2023-10) Καγγελάρη, Ελισσάβετ; Μεταξάς, Αναστάσιος; Καλαμάλο, Παναγιώτης; Kagelari, Elissavet; Metaxas, Anastasios; Kalamalo, Panagiotis
  Στην πτυχιακή έγινε εκτενής ανάλυση της επίδρασης της πανδημίας του κορονοϊού στην εφοδιαστική σε παγκόσμια κλίμακα. Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ουσιαστικά ένα δίκτυο που συνδέει μια επιχείρηση με τους προμηθευτές της, διευκολύνοντας την παραγωγή και διανομή αγαθών. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει προμηθευτές, κέντρα παραγωγής, αποθήκες, σημεία διανομής και τοποθεσίες λιανικής πώλησης. Σε μια προσπάθεια να επιβραδύνουν τον εξαιρετικά μεταδοτικό ιό COVID-19, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν εφαρμόσει διάφορους προσωρινούς περιορισμούς. Αυτοί οι περιορισμοί επίδρασαν σε τρία επίπεδα, αρχικά υπήρξε δραματική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και του διεθνούς εμπορίου, έπειτα διαδραματίστηκε το φαινόμενο των αγορών πανικού (panic buy) κατά το οποίο οι καταναλωτές αγόρασαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων με σκοπό να αποθηκεύσουν για λόγους ασφάλειας και κινδύνων. Τέλος μετά την επανεκκίνηση στης οικονομικής δραστηριότητας με την λήξη των περιοριστικών μέτρων υπήρξε εκρηκτική αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας διαταράσσοντας πάλι την ομαλή λειτουργίας της εφοδιαστικής.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η εφαρμογή και τα οφέλη των learning analytics στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκπαίδευσης
  (2023-11-03) Μπιρμπίλη, Διονυσία; Mpirmpili, Dionysia
  Το Learning Analytics (LA) (μαθησιακές αναλύσεις) πρόκειται για έναν αναδυόμενο τομέα ελπίδας, αν και οι ενδιαφερόμενοι φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να εξοικειωθούν περισσότερο με θέματα που σχετίζονται με τη χρήση της LA στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ορισμένες μελέτες έχουν συνθέσει προηγούμενες μελέτες για να παρέχουν μια επισκόπηση των ζητημάτων LA στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση για την παροχή επισκόπησης των μεθόδων, των ωφελειών και των προκλήσεων που χρησιμοποιούνται από την ΕΠ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας κατέδειξε ότι το LA χρησιμοποιεί μια ποικιλία μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών ανάλυσης οπτικών δεδομένων, ανάλυσης κοινωνικών δικτύων, σημασιολογικής και εκπαιδευτικής εξόρυξης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης, της ομαδοποίησης, της εξόρυξης σχέσεων, της εξερεύνησης μοντελοποίησης και του διαχωρισμού δεδομένων για ανθρώπινη κρίση για την ανάλυση των δεδομένων. Οι στοχευμένες προσφορές μαθημάτων περιλαμβάνουν την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τη συμπεριφορά και τη διαδικασία των φοιτητών, την εξατομικευμένη μάθηση, τη βελτιωμένη απόδοση του διδακτικού προσωπικού, τις ευκαιρίες απασχόλησης μετά την εκπαίδευση και τα ενισχυμένα οφέλη της εκπαιδευτικής έρευνας. Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν ζητήματα που σχετίζονται με την παρακολούθηση, την αποθήκευση, την αξιολόγηση, την ανάλυση δεδομένων, την έλλειψη συνδεσιμότητας με τις επιστήμες της μάθησης, τη βελτιστοποίηση του μαθησιακού περιβάλλοντος και θέματα ηθικής και ιδιωτικότητας.