Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 1734
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η επίδραση της πανδημίας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση
  (2023-05-31) Κουτρουμάνος, Παναγιώτης; Μπιλής, Ιωάννης; Γιακουμάτου, Μαργαρίτα; Koutroumanos, Panagiotis; Billis, Ioannis; Giakoumatou, Margarita
  Προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχουν διατυπωθεί διάφορα μοντέλα ωριμότητας. Το μοντέλο ωριμότητας είναι μια μέθοδος που αποτιμά το κατά πόσο η Δημόσια Διοίκηση είναι σε θέση ώστε να περάσει στο στάδιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και να αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα που δημιουργούνται κατά το μεταβατικό στάδιο. Οι κύριες μορφές εργασιακής ευελιξίας, όπως το γραφείο στο σπίτι και η εναλλαγή εργαζομένων, έχουν εφαρμοστεί στην αγορά εργασίας σε μικρό βαθμό. Η στρατηγική ευελιξίας έχει εφαρμοστεί, αλλά λίγη προσοχή έχει δοθεί στις ευέλικτες ώρες εργασίας, στις ευέλικτες ημέρες εργασίας, στην εργασία με βάρδιες και στις υπερωρίες. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των Ελλήνων χρηστών ιστότοπων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από την περίοδο της καραντίνας του ιού Covid-19 και έπειτα από αυτή την περίοδο
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στην απόδοση των επιχειρήσεων και μελέτη εφαρμογής ενός ERP
  (2023-05-29) Δημητρόπουλος, Ιωάννης; Καψαλάκης, Γεώργιος; Dimitropoulos, Ioannis; Kapsalakis, George
  Τα συστήματα ERP αποτελούν πλέον κρίσιμο πυλώνα στο σημερινό εταιρικό κλίμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από ισχυρή ανταγωνιστικότητα και αβεβαιότητα. Τα οφέλη που παρέχουν αυτά τα συστήματα είναι σημαντικά και διαλύουν τις ανησυχίες σχετικά με τη χρήση τους. Στόχος του είναι να ενοποιήσει τα δεδομένα και τις λειτουργίες όλων των τμημάτων μέσα σε μια εταιρεία και να τα καταστήσει εύκολα προσβάσιμα, με αποτέλεσμα ομαλή ροή εργασιών, αυτοματοποίηση, μεγαλύτερη παραγωγικότητα, μειωμένα σφάλματα, ασφάλεια δεδομένων και ταχύτητα. Οι εταιρείες με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τι είδος ERP τους ταιριάζει καλύτερα (on premise/cloud, κλειστού/ανοιχτού κώδικα), και θα πρέπει να σχεδιάσουν πολύ προσεκτικά την μετάβαση τους ακολουθώντας κάποια σημαντικά βήματα για την επιτυχημένη εγκατάσταση. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν κάνει πιο ισχυρά τα συστήματα ERP τα οποία πλέον χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύουν δεδομένα, να κάνουν προβλέψεις και συστάσεις και να βοηθούν με κάθε τρόπο στην καλύτερη λήψη αποφάσεων. Ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό οδήγησε τις εταιρείες να υιοθετήσουν μια προηγμένα erp για να ανταπεξέλθουν στην πίεση ή ακόμα και να εφαρμόσουν ERP για πρώτη φορά. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της επίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων στην απόδοση των επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, και η παρουσίαση ενός λογισμικού ERP μέσα από την παρουσίαση σεναρίων χρήσης. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων όπου ερευνάται η έννοια τους όπως αυτή διαμορφώνεται από την σύγχρονη βιβλιογραφία, αναφέρεται η εξέλιξη τους στο πέρασμα των χρόνων καθώς και τα είδη και η βασική δομή τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα κύκλου ζωής συστημάτων ERP, οι παράγοντες αποτυχίας κατά την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων, τα βήματα για μια επιτυχημένη εγκατάσταση αλλά και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αποκομίζει μια εταιρεία και τα μέλη της από την χρήση τους. Το τρίτο κεφάλαιο εμβαθύνει στην συμβολή της τεχνολογία στα σύγχρονα συστήματα ERP, παρουσιάζοντας τις βασικές τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού που τα καθιστούν ευφυή και παρατίθενται παραδείγματα έξυπνων συστημάτων της αγοράς. Το τέταρτο κεφάλαιο στοχεύει στην ανάδειξη της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής συστημάτων ERP στην επιχειρησιακή απόδοση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε μεγάλες. Επίσης εξετάζεται η κατάσταση της αγοράς αυτής κατά την κρίσιμη περίοδο του Covid-19. To πέμπτο κεφάλαιο αποτελείται από την έρευνα μελέτης περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα Dolicloud μέσα από αναλυτική παρουσίαση των ενοτήτων του και καταχώρηση δεδομένων από μια υποθετική μικρή εμπορική επιχείρηση, την Θεοδωρίδης Ο.Ε. Στα συμπεράσματα συνοψίζεται η εμπειρία από την χρήση του λογισμικού και τα οφέλη που προσδίδει σε μια επιχείρηση.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαδικτυακών αγορών σύμφωνα με τους ψηφιακούς καταναλωτές και παράγοντες που επηρεάζουν τις ψηφιακές αγορές
  (2023-04-03) Κακουλλής, Μίνως; Kakoullis, Minos
  Την τελευταία δεκαετία ολοένα και περισσότερο κερδίζει έδαφος το ηλεκτρονικό εμπόριο έναντι του παραδοσιακού. Η οικεία έρευνα που πραγματοποιήθηκε αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ψηφιακών αγορών σύμφωνα με τους καταναλωτές που οι ίδιοι υλοποιούν τις εν λόγω αγορές. Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει το ενδιαφέρον της στους παράγοντες που πιστεύουν οι καταναλωτές ότι τους οδηγούν να αγοράζουν ηλεκτρονικά και όχι από φυσικά καταστήματα. Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε σε πολίτες της Ελλάδας προκειμένου να απαντήσουν ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που εντοπίζουν οι ίδιοι στις ψηφιακές αγορές και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Η απόφαση αυτή πάρθηκε λόγω του γεγονότος της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και της ενσωμάτωσής της στην καθημερινότητα των πολιτών. Πλέον εξαιτίας της τεχνοκρατικής εποχής που διανύουμε οι περισσότεροι άνθρωποι είτε είναι χρήστες του διαδικτύου είτε όχι, αναγκάζονται να διεκπεραιώνουν πολλές καθημερινές εργασίες μέσω internet. Συνεπώς, είναι πολύ εξοικειωμένοι με τις διαδικτυακές πλατφόρμες και η άποψη τους για τους παράγοντες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαδικτυακών αγορών είναι καθοριστική και μετρήσιμη. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας που διεξάχθηκε, τα αποτελέσματα συγκλίνουν με αυτά που εντοπίστηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αξιοσημείωτο είναι πως οι Από την έρευνα προέκυψε πως τα πιστοποιητικά ασφαλείας, οι τρόποι πληρωμής και οι τρόποι αποστολής καθιστούν αρκετά αξιόπιστο ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Επιπροσθέτως, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν πως η διαφήμιση, η ύπαρξη φυσικού καταστήματος, οι κριτικές χρηστών και το χρονικό διάστημα αποστολής του προϊόντος καθιστούν αρκετά αξιόπιστο ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα και τρόποι προσέλκυσής τους πριν και μετά την ένταξη της χώρας στην Ε. Ε.
  (2023-01-01) Γκριντέλα, Αγγελική; Gkrintela, Aggelikh
  Η πτυχιακή εργασία μου αφορά τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα πριν και μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πως έχουν επιδράσει στο σύνολο της χώρας και τη μετέπειτα πορεία της. Σαν χώρα που βασίζεται σε ένα μεγάλο ποσοστό σε ξένες επενδύσεις προσφέρει ένα σύνολο κινήτρων ενώ την ίδια στιγμή προσπαθεί να μειώσει τα αντικίνητρα που δίνονται στους επενδυτές για αυτήν. Κομβικό σημείο στάθηκε η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008 και οι συνέπειές της για την χώρα. Γι’ αυτό ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στα κίνητρα αλλά και σε μεθοδευμένες κινήσεις προσέλκυσης των ξένων κεφαλαίων στη χώρα από την στιγμή που ανήκει και στην Ε.Ε.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Το κόστος δανεισμού της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 20 χρόνια
  (2023-05-10) Κανελλόπουλος, Δημήτριος; Κολυβάς, Διονύσιος; Kanellopoulos, Demetrios; Kolyvas, Dionysios
  Η πτυχιακή εργασία με θέμα "Το Κόστος Δανεισμού της Ελλάδας από την Ευρωπαική Ένωση τα τελευταία 20 χρόνια", αφορά τα δάνεια που έλαβε το ελληνικό κράτος κατά την περίοδο 2002 έως 2022 από την Ευρωπαική Ένωση. Στην εργασία αναφέρονται τα δάνεια, τα δημόσια χρέη, οι προυπολογισμοί, τα μνημόνια καθώς και το που αξιοποιήθηκαν τα χρήματα από τα δάνεια, για κάθε οικονομικό έτος ξεχωριστά.