2. Ερευνητικές δημοσιεύσεις | Research publications

Permanent URI for this community

Η συλλογή αυτή συγκεντρώνει τις δημοσιεύσεις του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, κλπ.).

Browse

Communities in this Community

Now showing 1 - 3 of 3
  • Δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών σε συλλογικούς τόμους.
  • Δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών σε επιστημονικά περιοδικά
  • Δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις