Συνεργατικές δραστηριότητες με εκπαιδευτικό λογισμικό στο νηπιαγωγείο : μια μελέτη περίπτωσης

Thumbnail Image
Date
2008-11-06T11:07:23Z
Authors
Τσεκούρα, Ουρανία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της έρευνας είναι να ερευνηθεί εάν προκύπτει κάποιο είδος αλληλεπίδράσης και συνεργασίας και ποια είναι η ποιότητα της συνεργασίας αυτής, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τον τύπο ομιλίας που αναπτύσσεται, σε παιδιά νηπιαγωγείου ηλικίας 5-6 ετών, όταν αυτά δουλεύουν σε ομάδες, στα πλαίσια της συνεργατικής μάθησης με υπολογιστή και ενώ χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη λογισμικού (ανοιχτού και κλειστού τύπου). Η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων αλλά και η ποιότητα της ομιλίας καθορίζονται μέσω της ανάλυσης των διαλόγων των παιδιών σύμφωνα με το μοντέλο ανάλυσης του Mercer (2000), και σε συνάρτηση με τα λογισμικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως το είδος του λογισμικού επηρεάζει την ομιλία των παιδιών και την συνεργασία τους.
Description
Keywords
Εκπαίδευση, Μάθηση
Citation