Τα χειρόγραφα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στις βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους

Thumbnail Image
Date
Authors
Φραντζή, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τα έργα και τους συγγραφείς της κλασικής και ύστερης αρχαιότητας όπως σώζονται σε καταλόγους ελληνικών χειρογράφων των Μονών του Αγίου Όρους. Παρουσιάζουμε στοιχεία για τις συλλογές και διατυπώνουμε σκέψεις αναφορικά με τις προτιμήσεις και το ενδιαφέρον των Μονών σε συγκεκριμένα έργα και συγγραφείς αλλά και ανά είδος γραμματείας. Τέλος, εξετάζουμε το ενδεχόμενο της συνέχειας αυτών των προτιμήσεων σε κείμενα από την εποχή της Βυζαντινής σε αυτή της Μεταβυζαντινής περιόδου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν σε ένα καθαρά μοναστικό περιβάλλον με περιστασιακού χαρακτήρα λόγια χαρακτηριστικά.
Description
Keywords
Βιβλιοθήκες Αγίου Όρους, Ελληνικά χειρόγραφα, Έργα κλασικής και ύστερης αρχαιότητας
Citation