Τμήμα Φαρμακευτικής (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Μελέτη της δράσης των υποδοχέων κανναβινοειδών CB1 στη βραχύχρονη δυναμική της νευρωνικής διεγερσιμότητας στον ιππόκαμπο του επίμυ
  Σωτηροπούλου, Ιωάννα-Μαρία; Sotiropoulou, Ioanna-Maria
  Ο ιππόκαμπος αποτελεί μια καλώς μελετημένη δομή του μεταιχμιακού συστήματος, η οποία διαφοροποιείται λειτουργικά κατά μήκος του ραχιαίο-κοιλιακού της άξονα. Ο ραχιαίος ιππόκαμπος συμμετέχει σε γνωστικές διεργασίες, ενώ ο κοιλιακός σε συναισθηματικές. Επιπλέον, το ενδογενές νευρωνικό δίκτυο του κοιλιακού ιππόκαμπου έχει αποδειχθεί ότι είναι περισσότερο διεγέρσιμο από αυτό του ραχιαίου. Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα αποτελείται από τους κανναβινοειδείς υποδοχείς CB1 και CB2, τα ενδογενή κανναβινοειδή ανανδαμίδη και 2-αραχιδονυλογλυκερόλη, καθώς και ένζυμα και μεταφορείς που ρυθμίζουν τα επίπεδα των ενδογενών κανναβινοειδών. Το σύστημα αυτό κατέχει ρυθμιστικό ρόλο σε πολλαπλές νευρικές λειτουργίες, όπως ο κινητικός έλεγχος, ο πόνος, οι συμπεριφορές σίτισης, οι γνωστικές διαδικασίες και η νευρογένεση. Απορρύθμιση αυτού του συστήματος εμφανίζεται σε νευροψυχιατρικές παθήσεις, όπως η κατάθλιψη και η αγχώδης διαταραχή. Τα κανναβινοειδή δρουν κυρίως μέσω παλίνδρομης σηματοδότησης, καταστέλλοντας την προσυναπτική απελευθέρωση νευροδιαβιβαστή είτε βραχύχρονα, είτε μακρόχρονα. Έτσι, το ενδοκανναβινοειδές σύστημα είναι υπεύθυνο για ορισμένες μορφές βραχύχρονης, αλλά και μακρόχρονης πλαστικότητας σε πολλές εγκεφαλικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου και του ιππόκαμπου, ελαττώνοντας την απελευθέρωση GABA και γλουταμινικού οξέος από ανασταλτικές και διεγερτικές συνάψεις αντίστοιχα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση, με τη χρήση in vitro ηλεκτροφυσιολογικών μεθόδων, της επίδρασης των κανναβινοειδών ουσιών στη νευρωνική διεγερσιμότητα και στη βραχύχρονη δυναμική της στο ραχιαίο και στον κοιλιακό ιππόκαμπο. Βάσει των αποτελεσμάτων προέκυψε το συμπέρασμα ότι η ενεργοποίηση των υποδοχέων CB1 με τη χρήση του αγωνιστή WIN-55,212-2 προκαλεί αύξηση της διεγερσιμότητας του ραχιαίου ιππόκαμπου, καθώς και διευκόλυνση της βραχύχρονης δυναμικής αυτού μέσω μείωσης της GABAεργικής συναπτικής αναστολής, ενώ δεν επηρεάζει τον κοιλιακό ιππόκαμπο.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Μελέτη του τρόπου ανάπτυξης επιχειρηματικής δικτύωσης σε ευμετάβλητα οικονομικά περιβάλλοντα. Ειδική μελέτη στη λειτουργία και ανάπτυξη του ιδιωτικού ιατρείου στην Ελλάδα
  Παναγόπουλος, Λουδοβίκος; Πάίρας, Γεώργιος; Καραγιάννη, Δέσποινα; Φουστέρης, Μανώλης; Panagopoulos, Loudovikos
  Οι επιχειρήσεις λειτουργούν μέσα σε ένα πολυδιάστατο περιβάλλον το οποίο είναι αρκετά ισχυρό και έχει τη δυνατότητα αλλά και την ικανότητα να επηρεάσει τις στρατηγικές κινήσεις μιας επιχείρησης, όσον αφορά τη λειτουργία της και την ανάπτυξη της. Η ιδέα της επιχειρηματικής δικτύωσης με διάφορους τρόπους, όπως προβολή των επιχειρήσεων με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, με τη συμμετοχή σε κοινωνικές δομές ή με τη δημιουργία συνεργασιών/επιχειρηματικών σχέσεων, αποτελεί μία καλή πρακτική που αν καταφέρουν οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν με αυτούς τους τρόπους θα καταφέρουν να μεγιστοποιήσουν τα επίπεδα της απόδοσης τους. Σε αυτή την εργασία επιδιώκεται να μελετηθούν οι τρόποι ανάπτυξης επιχειρηματικής δικτύωσης σε ευμετάβλητα οικονομικά περιβάλλοντα. Η έρευνα θα εστιαστεί στη λειτουργία και ανάπτυξη του ιδιωτικού ιατρείου στην Ελλάδα, όπου στον κλάδο αυτό δραστηριοποιούνται αρκετοί θεράποντες με τον ανταγωνισμό να είναι ιδιαίτερα έντονος. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να βγουν συμπεράσματα για τη σημαντικότητα των συνεργασιών, αλλά και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Για την επίτευξη αυτού του στόχου διεξήχθη έρευνα μέσω ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από 101 ιατρούς. Χρήσιμα συμπεράσματα εξάγονται μέσω της στατιστικής ανάλυσης σε σχέση με την επιτυχή επιχειρηματική δικτύωση σε διάφορες διαστάσεις της έννοιας δικτύωσης επιχειρήσεων και ιδιαίτερα της έννοιας της ανάπτυξης συνεργασιών όπως διαχείριση των σχέσεων που διέπονται από την εμπιστοσύνη, την ανταλλαγή πληροφοριών, την επιμονή, την ανάληψη σχεδίων υψηλού κινδύνου. Επιπρόσθετα ελέγξαμε τον τρόπο που οι ιατροί δημιουργούν συνεργασίες και αν το περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από υψηλή ή χαμηλή δυναμικότητα, υψηλό ή χαμηλό ανταγωνισμό αποτελεί παράγοντα που τροποποιεί τη στάση των ιατρών. Τα ευρήματα έδειξαν ότι σε ένα περιβάλλον υψηλού ανταγωνισμού οι συνεργασίες με άλλους θεράποντες υγείας συσχετίζονται θετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και αρνητικά με την ικανότητα ανάπτυξης φιλικών σχέσεων. Ενώ όταν το περιβάλλον δράσης της επιχείρησης διακρίνεται από χαμηλό ανταγωνισμό οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των συνεργαζομένων μελών είναι αποτέλεσμα επιμονής και εμπιστοσύνης.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Συγκριτική μελέτη μεθόδων προώθησης των αντιπηκτικών νέας γενιάς : προεκτάσεις στην εξατομίκευση της αντιπηκτικής αγωγής
  Οικονόμου, Λουίζα; Πατρινός, Γεώργιος; Πουλάς, Κωνσταντίνος; Σιβολαπένκο, Γρηγόριος; Oikonomou, Louiza
  Η κολπική μαρμαρυγή είναι η κύρια αιτία καρδιακής αρρυθμίας και προσβάλλει περίπου το 1% των ανθρώπων . Ο επιπολασμός αυξάνεται με την ηλικία , φθάνοντας πάνω από το 10% σε άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών. Ο επιπολασμός της κολπικής μαρμαρυγής αυξάνεται, ακολουθώντας την γήρανση των πληθυσμών παγκοσμίως. Ο αριθμός των ατόμων με διαγνωσμένη κολπική μαρμαρυγή στις μεγαλύτερες φαρμακευτικές αγορές (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία , Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία) αναμένεται να αυξηθεί από 6,3 εκατομμύρια το 2007 σε 7,5 εκατομμύρια το 2017. Ο ανώμαλος καρδιακός ρυθμός στους ασθενείς κολπικής μαρμαρυγής αυξάνει τον κίνδυνο σχηματισμού θρόμβου στον αριστερό κόλπο , ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να αποσπαστεί και να από φράξει απομακρυσμένα αιμοφόρα αγγεία οδηγώντας σε εγκεφαλικό και συστηματική εμβολή. Η κολπική μαρμαρυγή αυξάνει τον κίνδυνο για εγκεφαλικό μέχρι 5 φορές. Το εγκεφαλικό που οφείλεται σε κολπική μαρμαρυγή τείνει να είναι σοβαρότερο και πιο δαπανηρό ως προς τον χειρισμό σε σχέση με το εγκεφαλικό που οφείλεται σε άλλες αιτίες και περίπου οι μισοί από τους ασθενείς πεθαίνουν μέσα σε ένα χρόνο από το εγκεφαλικό που σχετίζεται με κολπική μαρμαρυγή. Το συνολικό (άμεσο και Έμμεσο ) κόστος του εγκεφαλικού στις ΗΠΑ υπολογίστηκε στα 65.5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2008. Βάση αυτών των στοιχείων φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόληψη του εγκεφαλικού στην κολπική μαρμαρυγή έχει σημαντικές ανικανοποίητες ανάγκες. Οι περισσότερες περιπτώσεις εγκεφαλικού που οφείλονται στην κολπική μαρμαρυγή μπορεί να προληφθούν με αποτελεσματική αντιθρομβωτική προφυλακτική αγωγή. Μέχρι σήμερα η συνιστώμενη καθιερωμένη αγωγή για την πρόληψη του εγκεφαλικού σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μέσου και υψηλού κινδύνου ήταν αντιπηκτική αγωγή από το στόμα με ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ . Εντούτοις η κατηγορία αυτή φαρμάκων είχε και έχει σοβαρούς περιορισμούς που περιλαμβάνουν στενό θεραπευτικό εύρος , απρόβλεπτο αποτέλεσμα δόσης-ανταπόκρισης , πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις με τροφές , και αργή έναρξη και λήξη δράσης . Αποτελέσματα αυτών είναι πολλοί ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο να μην λαμβάνουν αντιθρομβωτική προφυλακτική αγωγή. Ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται ανταγωνιστές βιταμίνης Κ , απαιτείται τακτικός αντιπηκτικός έλεγχος και προσαρμογή των δόσεων για να επιτευχθεί αντιπηκτική δράση εντός του θεραπευτικού εύρους. Στην πράξη , η αγωγή με ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ είναι συχνά εκτός θεραπευτικού εύρους με αποτέλεσμα οι ασθενείς είτε να έχουν αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικό είτε για εμφάνιση αιμορραγίας. Με δεδομένους όλους αυτούς τους περιορισμούς για την πρόληψη και την θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής η φαρμακευτική αγορά έψαξε για νέους τρόπους αντιμετώπισης της νόσου με πιο σταθερά και πιο προβλέψιμα αποτελέσματα. Νέες αγωγές αλλά και νέοι μέθοδοι θα παρουσιαστούν στην παρούσα εργασία παρουσιάζοντας ένα νεότερο τοπίο που είχε να παρουσιαστεί στην αγορά τα τελευταία 50 χρόνια.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Οι υδρογέλες ως pH-ανταποκρινόμενα συστήματα χορήγησης βιοδραστικών ενώσεων
  Ιωσηφίδου, Χρυσούλα; Κλεπετσάνης, Παύλος; Iosifidou, Chrysoula
  Ο σχεδιασμός ενός συστήματος χορήγησης βιοδραστικής ένωσης συνήθως βασίζεται στις φυσικοχημικές και φαρμακοκινητικές ιδιότητες της δραστικής ουσίας. Στα παραδοσιακά συστήματα χορήγησης υπάρχει περιορισμός όσον αφορά το χρόνο που απαιτείται για την εμφάνιση της θεραπευτικής συγκέντρωσης στο πλάσμα και τις πραγματικές συγκεντρώσεις που προκύπτουν από το δοσολογικό σχήμα. Ο σχεδιασμός συστημάτων χορήγησης που αντα- πεξέρχονται στις συμπτωματικές απαιτήσεις των ασθενειών έχει γίνει ακόμη πιο σημαντικός, κυρίως μετά τις πρόσφατες γνώσεις μας πάνω στη χρονοφαρμακοκινητική [Bruguerolle 1998]. Οι εξελίξεις αυτές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον των ερευνητών στο σχεδιασμό ενός ιδανικού συστήματος χορήγησης βιοδραστικής ένωσης, τέτοιου ώστε η απαιτούμενη δραστική ουσία να είναι διαθέσιμη στον κατάλληλο χρόνο και τόπο μέσα στο σώμα. Μια πολλά υποσχόμενη τεχνική χορήγησης βιοδραστικών ενώσεων είναι η χρήση υδρογελών. Σε σύγκριση με άλλα συνθετικά βιοϋλικά, οι υδρογέλες ομοιάζουν αρκετά με τους ζωντανούς ιστούς όσον αφορά στις φυσικές τους ιδιότητες. Αυτό οφείλεται στην σχετικά υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό, καθώς και την μαλακή και ελαστική τους υφή. Οι υδρογέλες τείνουν να μην προσροφούν πρωτεΐνες από τα σωματικά υγρά, λόγω της χαμηλής διεπιφανειακής τάσης τους. Τέλος, πολλά μικρά και μεγάλα μόρια μπορούν εύκολα να διαχυθούν μέσα και έξω από τις υδρογέλες, κάτι που επιτρέπει τη χρήση τους ως συστήματα μεταφοράς βιοδραστικών ενώσεων για χορήγηση από διάφορες οδούς (στοματική, ρινική, οπτική, παρεντερική κ.ά.) Πολύ συχνά οι υδρογέλες έχουν ονομαστεί “έξυπνες” ή “νοήμονες” γέλες [Dagani 1997]. Η νοημοσύνη ενός υλικού έγκειται στην ικανότητα του να επεξεργαστεί ερεθίσματα και να αποκρίνεται σε αυτά [Harvey 1995]. Η απόκριση αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αλλαγές στη φάση, στο σχήμα, στις οπτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες κ.ά. Υπό την έννοια αυτή οι υδρογέλες είναι νοήμονες, καθώς έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν το κύριο ερέθισμα και να αποκρίνονται σε αυτό αλλάζοντας τις χημικές τους ιδιότητές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση της δραστικής ουσίας με έναν ελεγχόμενο τρόπο [Kost 1999]. Οι υδρογέλες έχουν κερδίσει τη θέση τους ανάμεσα στα συστήματα χορήγησης βιοδραστικών ενώσεων. Στην συγκεκριμένη εργασία θα δωθεί μία σύντομη εισαγωγή για τις υδρογέλες, τη χρήση τους ως συστήματα ελεγχόμενης μεταφοράς βιοδραστικών ενώσεων, και ειδικότερα τη χορήγηση βιοδραστικής ένωσης ευαίσθητη σε αλλαγές του pH.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ινδολοκαρβαζόλια : Σύνθεση και βιολογικές ιδιότητες
  (2014-10-09) Παπαδημητρίου, Ευτυχία; Φουστέρης, Μανώλη; Φουστέρης, Μανώλης; Papadimitriou, Eftichia
  Τα ινδολοκαρβαζόλια είναι αλκαλοειδή και παρουσιάζουν ενα ευρύ φάσμα βιολογικών ιδιοτήτων, όπως αντιβακτηριακές, αντιμυκησιακές, αντιικές, υποτασικές, νευροπροστατευτικές ιδιότητες. Όμως η σημαντικότερη δράση τους είναι η αντικαρκινική. Η εργασία αυτή είναι ένα review των συνθετικών μεθόδων και των βιολογικών ιδιοτήτων των ινδολοκαρβαζολίων. Επίσης σχολιάζονται η βιοσύνθεσή τους, παράγωγες ενώσεις των ινδολοκαρβαζολίων αλλά και υποψήφια φάρμακα με δομή ινδοκαρβαζολίου.