Η θέση της ανάστροφης ενδομυελικής ήλωσης στην αντιμετώπιση των καταγμάτων του περιφερικού τμήματος του μηριαίου. Μελέτη της νέας τεχνικής, κλινικές εφαρμογές και αποτελέσματα.

Thumbnail Image
Date
2007-06-26T06:44:40Z
Authors
Γκλιάτης, Ιωάννης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Μελέτη της ανάστροφης ενδομυελικής ήλωσης στα κατάγματα του περιφερικού μηριαίου, στα υπερκονδύλια περιπροθετικά κατάγματα του μηριαίου και η εξέλιξη της χειρουργικής τεχνικής. Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 57 κατάγματα του περιφερικού μηριαίου σε 53 ασθενείς, 10 περιπροθετικά κατάγματα σε 9 ασθενείς ενώ η εξελιγμένη μορφή της τεχνικής εφαρμόστηκε σε 9 ασθενείς κατά την περίοδο 1997-2004. Αποτελέσματα: Στην ομάδα των καταγμάτων του περιφερικού μηριαίου υπήρξαν 2 ψευδαρθρώσεις και 3 επιπολής μικροβιακές φλεγμονές. Στα περιπροθετικά κατάγματα το ποσοστό πώρωσης ανήλθε στο 100%, ενώ με την αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη τεχνική μειώθηκε σημαντικά η περιεγχειρητική θνησιμότητα. Συμπεράσματα: Η ανάστροφη ενδομυελική ήλωση αποτελεί μία αξιόπιστη τεχνική με υψηλό ποσοστό πώρωσης και μικρή συχνότητα επιπλοκών. Με την αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη τεχνική μειώνεται σημαντικά η περιεγχειρητική θνησιμότητα.
Description
Keywords
Ανάστροφη ενδομυελική ήλωση, Μηριαίο, Κάταγμα
Citation