Ψηφιακός μετασχηματισμός της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα

datacite.contributor.RelatedPersonΠαπαδόπουλος, Δημήτριος
datacite.contributor.RelatedPersonΧαλκιόπουλος, Κωνσταντίνος
datacite.contributor.SupervisorΓιωτόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΝικόλα, Χριστίνα
dc.contributor.otherNikola, Christina
dc.date.accessioned2024-06-10T11:05:53Z
dc.date.available2024-06-10T11:05:53Z
dc.date.issued2024-05-22
dc.degreemasterThesis
dc.description.abstractΗ διπλωματική ξεκινά μια ολοκληρωμένη διερεύνηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (CCI), εντάσσοντας την εξέλιξή του στο ευρύτερο πλαίσιο της τεχνολογικής προόδου και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από έναν πολυεπιστημονικό φακό, η εργασία εμβαθύνει στη διασταύρωση του πολιτισμού και της ψηφιοποίησης, εξετάζοντας τις πολιτικές, τις στρατηγικές και τις τεχνολογίες που οδηγούν την καινοτομία και τη βιωσιμότητα στην ψηφιακή εποχή. Για τον σκοπό της μελέτης αξιοποιείται αρχικά η ανίχνευση της ιστορικής εξέλιξης της βιομηχανίας και της τεχνολογίας, από τα πρώτα στάδια της εκβιομηχάνισης έως την έλευση της Τέταρτης και της Πέμπτης Βιομηχανικής Επανάστασης. Αυτή η ιστορική επισκόπηση θέτει το υπόβαθρο για την κατανόηση της βαθιάς επίδρασης των ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα CCI. Με βάση το ιστορικό πλαίσιο, η εργασία διερευνά τη συμβιωτική σχέση μεταξύ του πολιτισμού και του ψηφιακού μετασχηματισμού, αναδεικνύοντας τις μετασχηματιστικές δυνατότητες της τεχνολογίας στην αναμόρφωση της πολιτιστικής παραγωγής, της διάδοσης και των καταναλωτικών προτύπων. Εμβαθύνοντας σε πολιτιστικές πτυχές, η μελέτη αυτή εξετάζει τη σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις πολιτικές που τη διέπουν. Ρίχνει φως στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής ταυτότητας στην ψηφιακή εποχή, ενώ εξετάζει θέματα πρόσβασης, ιδιοκτησίας και αυθεντικότητας. Ως απάντηση στο εξελισσόμενο τοπίο, η εργασία συζητά την ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών στρατηγικών προσαρμοσμένων ειδικά για πολιτιστικούς φορείς και βιομηχανίες. Υπογραμμίζει τη σημασία της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση της αφοσίωσης του κοινού, την προώθηση της καινοτομίας και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των πολιτιστικών προσπαθειών. Ένα σημαντικό κεφάλαιο διερευνά τις μετασχηματιστικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης (AI) να φέρει επανάσταση στο πολιτιστικό τοπίο. Εξετάζει το ρόλο του AI στην προώθηση της καινοτομίας, τη διευκόλυνση εξατομικευμένων εμπειριών και την επέκταση της πρόσβασης σε πολιτιστικούς πόρους. Αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη των υπεύθυνων πρακτικών, η εργασία εξετάζει επίσης τη βιωσιμότητα και τους παράγοντες περιβαλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) στον τομέα της CCI. Υπογραμμίζει την ανάγκη για ηθικές και βιώσιμες προσεγγίσεις στην ψηφιακή καινοτομία και παραγωγή. Οι πραγματικές περιπτωσιολογικές μελέτες αποτελούν παράδειγμα επιτυχημένων ψηφιακών μετασχηματισμών στον τομέα CCI, απεικονίζοντας πρακτικές εφαρμογές ψηφιακών στρατηγικών, τεχνολογιών και βέλτιστων πρακτικών. Η διπλωματική χρησιμοποιεί μια προσέγγιση μεικτών μεθόδων, που συνδυάζει ποσοτικές έρευνες με ποιοτικές γνώσεις για την αξιολόγηση της ψηφιακής ετοιμότητας και των πρακτικών των οργανισμών στον ελληνικό τομέα CCI. Μέσω της αυστηρής συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, εντοπίζει βασικές τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες, ενημερώνοντας τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικής. Η εργασία ολοκληρώνεται με μια σύνθεση βασικών ευρημάτων, προτείνοντας εφαρμόσιμες συστάσεις για την ενίσχυση της ψηφιακής ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας στο ελληνικό οικοσύστημα CCI. Αντανακλά τις επιπτώσεις της έρευνας για την πολιτική, τη στρατηγική και την πρακτική, ενώ αναγνωρίζει επίσης τους περιορισμούς και προτείνει τρόπους για μελλοντική έρευνα.
dc.description.translatedabstractThe thesis embarks on a comprehensive exploration of the transformation in the Cultural and Creative Industries (CCI) sector, placing its description within the wider context of technological progress and cultural heritage conservation. Through a multidisciplinary lens, the paper delves into the intersection of culture and digitization, examining the policies, strategies, and technologies that drive innovation and sustainability in the digital age. The study begins by tracing the historical development of industry and technology, from the early stages of industrialization to the advent of the Fourth and Fifth Industrial Revolutions. This historical overview sets the stage for understanding the profound impact of digital technologies on the CCI sector. Based on historical context, the paper explores the symbiotic relationship between culture and digital transformation, highlighting the transformative potential of technology in reshaping cultural production, dissemination, and consumption patterns. Delving into cultural aspects, this study examines the importance of cultural heritage conservation and the policies that govern it. It sheds light on the challenges and others of preserving cultural identity in the digital age while examining issues of access, ownership, and authenticity. In response to the evolving landscape, work to develop and implement digital strategies tailored specifically for cultural bodies and industries. It highlights the importance of leveraging digital technologies to enhance public engagement, promote innovation, and ensure the long-term sustainability of policy efforts. An important chapter explores the transformative potential of artificial intelligence (AI) to revolutionize the cultural landscape. It examines the role of AI in driving innovation, facilitating personalized experiences, and expanding access to political resources. Recognizing the imperative of practitioners, the paper also examines sustainability and environmental, social, and governance (ESG) factors in the CCI sector. It highlights the need for ethical and sustainable approaches to digital innovation and production. Real case studies exemplify digital transformations in the CCI sector, illustrating practical applications of digital strategies, technologies, and best practices. The thesis utilizes a set of mixed methods, which combines quantitative research with qualitative knowledge to assess the digital readiness and practices of organizations in the Greek CCI sector. Through rigorous data collection and analysis, it identifies key trends, challenges, and markets, informing acquisition strategy and policy formulation. The paper concludes with a synthesis of key findings, proposing applications of recommendations to enhance digital resilience and competitiveness in the Greek CCI ecosystem. It reflects on research for policy, strategy and practice, while also acknowledging limitations and suggesting avenues for future research.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/27129
dc.language.isoel
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United Statesen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/
dc.subjectΨηφιακός μετασχηματισμός
dc.subjectΠολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία
dc.subjectΕλλάδα
dc.subjectΠολιτισμός
dc.subjectΨηφιακή καινοτομία
dc.subjectΑειφορία
dc.subjectΒιωσιμότητα
dc.subjectΨηφιακή ωριμότητα
dc.subject.alternativeESG
dc.subject.alternativeDigital transformation
dc.subject.alternativeCultural & Creativity Sector
dc.subject.alternativeGreece
dc.subject.alternativeDigital innovation
dc.subject.alternativeSustainability
dc.subject.alternativeIndustry 4.0
dc.subject.alternativeDigital readiness
dc.titleΨηφιακός μετασχηματισμός της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα
dc.title.alternativeDigital transformation of the cultural and creative industry in Greece

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Ψηφιακός Μετασχηματισμός της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα_Νικόλα.pdf
Size:
1.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: