Πληθοποριστικό σύστημα για την καταγραφή και ανάλυση υποκειμενικών στοιχείων για την ποιότητα του αέρα και τα επίπεδα θορύβου σε αστικό περιβάλλον

Thumbnail Image
Date
Authors
Σπυροπούλου, Χριστίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στις μέρες μας, το θέμα της μόλυνσης του αέρα και του θορύβου προκαλεί όλο και μεγαλύτερη ανησυχία για τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία των ανθρώπων. Εξαιτίας του μολυσμένου αέρα που αναπνέουμε καθημερινά ένας μεγάλος αριθμός θανάτων, εγκεφαλικών, καρκίνου στους πνεύμονες και καρδιακά νοσήματα έχουν συσχετιστεί με τη μόλυνση. Εκτός από τα προβλήματα που προκαλούνται στην υγεία, η ποιότητα του αέρα επηρεάζει και την ανθρώπινη ψυχολογία και συμπεριφορά με ποικίλες συνέπειες, σε κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες των καθημερινών δραστηριοτήτων των πολιτών. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα προταθεί ένα πληθοποριστικό σύστημα παρακολούθησης του παραπάνω φαινομένου και εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων που συσχετίζουν τους παράγοντες ρύπανσης και θορύβου με την ανθρώπινη ψυχολογία και υγεία. Το προτεινόμενο σύστημα θα μπορεί να πλαισιώσει Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks) επιφορτισμένα με την παρακολούθηση της μόλυνσης του αέρα και των επιπέδων θορύβου, τα οποία προσφέρουν καλύτερη ανάλυση του χώρου συγκριτικά με τα παραδοσιακά συστήματα παρακολούθησης. Σχετικά με τα θέματα ψυχολογίας και συμπεριφοράς των ανθρώπων θα καταγραφούν οι προσωπικές απαντήσεις των ανθρώπων μέσω μιας εφαρμογής crowdsourcing (πρόκειται για ένα μοντέλο βάσει του οποίου οι εργασίες ανατίθενται σε ένα μεγάλο, ακαθόριστο πλήθος εθελοντών, μέσω μιας ανοιχτής διαδικτυακής πρόσκλησης) σε κινητά τηλέφωνα smartphone. Συγκεκριμένα, οι χρήστες μέσω μιας διεπαφής θα απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με την ψυχολογική και τη φυσική τους κατάσταση, αλλά και την προσωπική τους άποψη σχετικά με τα επίπεδα ρύπανσης και θορύβου. Στη συνέχεια, μέσω της ανάλυσης και της επεξεργασίας των δεδομένων θα προσπαθήσουμε να βγουν σημαντικά συμπεράσματα που θα βοηθήσουν σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς όπως γιατρούς, κοινωνιολόγους, περιβαλλοντικούς αναλυτές και τοπικές αρχές. Η εφαρμογή αυτή θα είναι βασισμένη στη μέθοδο Responsible Research and Innovation (RRI) η οποία επιδιώκει να φέρει στο προσκήνιο ζητήματα έρευνας και καινοτομίας, να προβλέψει τις επιπτώσεις τους και να εμπλέξει την κοινωνία σχετικά με το πως η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων. Συνοψίζοντας, θα υλοποιηθεί μια crowdsourcing εφαρμογή η οποία θα έχει στόχο να καταγράψει την επιρροή του θορύβου και της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην ψυχολογία και την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων. Τα δεδομένα αυτής της εφαρμογής θα αναλυθούν και θα υποστούν επεξεργασία ώστε να βγουν σημαντικά συμπεράσματα που θα βοηθήσουν σε πολλούς τομείς.
Description
Keywords
Πληθοπορισμός, Ποιότητα αέρα
Citation