Η βελτίωση της καλλιέργειας της πατάτας

Thumbnail Image
Date
2023-09-07
Authors
Σαββανίδης, Γεώργιος
Γιάννη, Ανδρέας Θωμάς
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η πατάτα συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων καλλιεργειών σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των πολλαπλών χρήσεών της και των ιδιαίτερα θετικών επιδράσεων που έχει για την υγεία του ανθρώπου. Για την καλλιέργεια της πατάτας υπάρχουν απαιτήσεις ως προς τις εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και ως προς την προετοιμασία της καλλιέργειας. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η μελέτη των τεχνικών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της καλλιέργειας της πατάτας. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών, βιβλίων και ηλεκτρονικών πηγών, στην ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία. Διαπιστώθηκε ότι, η καλλιέργεια των φυτών αποτελεί έναν τομέα που έχει εξελιχθεί σημαντικά χάρη στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Στην περίπτωση της πατάτας, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές πού περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μεθόδων γενετικής βελτίωσης των φυτών για την επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας, την καλύτερη προετοιμασία του εδάφους, τη βελτίωση της διαδικασίας της φύτευσης, την αποτελεσματικότερη συγκομιδή και αποθήκευση της πατάτας, καθώς και την προστασία της από εχθρούς και ασθένειες.
Description
Keywords
Πατάτα, Απαιτήσεις καλλιέργειας πατάτας, Κόνδυλοι πατάτας
Citation