Επίδραση των κατοικιδίων στην ψυχική υγεία των πολιτών κατά την [sic] διάρκεια της πανδημίας Covid-19

Thumbnail Image
Date
2023-10-27
Authors
Αθανασοπούλου, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η δημόσια υγεία αποτελεί σημαντικό κομμάτι στην κοινωνία καθώς αναπτύσσει συγκεκριμένες προδιαγραφές για την ευζωία του κάθε ανθρώπου. Αναπόσπαστος κλάδος της δημόσιας υγείας είναι η ψυχική υγεία. Ένα σύγχρονο αλλά ταυτόχρονα και πρωτόγνωρο φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε σε παγκόσμια κλίμακα, είναι η πανδημία του Covid-19. Η ψυχοσύνθεση των πολιτών άρχισε να μεταβάλλεται καθώς αναπτύχθηκαν συναισθήματα φόβου και αγωνίας για την εξάπλωση του ιού. Η αλληλένδετη σχέση ανθρώπου-κατοικίδιου ξεκινά από τα παλιά χρόνια και συνεχίζεται μέχρι την εποχή μας. Η απασχόληση μαζί τους βοηθά όχι μόνο στη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη αποβολή άσχημων συναισθημάτων όπως είναι το άγχος, η τάση για απομόνωση και η ανασφάλεια αλλά και στην ανάκτηση καλών συναισθημάτων όπως είναι η συντροφικότητα, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια. Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της επιρροής των κατοικίδιων ζώων στην ψυχική υγεία των ατόμων, στο χρονικό διάστημα 2020-2021 της πανδημίας Covid-19. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 221 άτομα, διαφορετικών δημογραφικών χαρακτηριστικών. Το σύνθετο ερωτηματολόγιο περιλάμβανε κλίμακες ευεξίας όπως το OHS-29 για την ευτυχία, το GAD-7 για το άγχος και το PHQ9 για την υγεία. Σε όλες τις κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, η μέση βαθμολογία στους κατόχους κατοικίδιων ζώων δεν βρέθηκε να διαφέρει, στατιστικώς σημαντικά, από την αντίστοιχη των μη κατόχων, p  [ (0,330) , (0,890) ]. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων υποδηλώνουν ότι ο χρόνος αφιέρωσης στο κατοικίδιο αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα, καθώς πενταπλασίασε την σχετική πιθανότητα να βελτιωθεί η ψυχολογία των ατόμων. Τέλος, για την ανάπτυξης της σχέσης μεταξύ κατοικίδιων ζώων και ιδιοκτητών, προτείνεται η υιοθέτηση πρακτικών εφαρμογών.
Description
Keywords
Ψυχική υγεία, Κατοικίδια, Κατάθλιψη, Ευτυχία
Citation