Αγχώδεις διαταραχές και η νοσηλευτική παρέμβαση τους

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Σακκά, Παναγιώτα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Abstract

Εισαγωγή: Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την αναβαθμισμένη βιβλιογραφία του DSM-V, σχετικά με τις αγχώδεις διαταραχές. Η ανάλυση των διαταραχών θα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με όλες τις πτυχές από τις οποίες αποτελούνται. Πτυχές όπως η αιτιολόγηση, η ορθή διάγνωση, η απτή συμπτωματολογία και οι θεραπευτικές μέθοδοι είναι απαραίτητο να μελετηθούν και να καταγραφούν έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης κατανόηση όχι μόνο των διαταραχών αλλά και των πασχόντων ατόμων. Ακόμη, παρατίθεται αρκετή μελέτη στην διαθέσιμη βιβλιογραφία σχετικά με τις συχνότερα - από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας - χρησιμοποιούμενες φαρμακευτικές θεραπευτικές μεθόδους. Θα ακολουθήσει μία εκτενής και λεπτομερής καταγραφή του νοσηλευτικού ρόλου και στην πληθώρα των καθηκόντων από τα οποία συντάσσεται αυτός. Τέλος, αναφέρονται περιληπτικά δύο περιστατικά πασχόντων από κάποιες αγχώδεις διαταραχές και γίνεται μία ενδεικτική νοσηλευτική διεργασία. Σκοπός: Πρώτιστος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός της ήδη υπάρχουσας εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τις αγχώδεις διαταραχές. Και ακολούθως, η εκτενής παρουσίαση των νοσηλευτικών καθηκόντων κατά την θεραπευτική διαδικασία. Μεθοδολογία: Διεξήχθη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις αγχώδεις διαταραχές και τον ρόλο του νοσηλευτικού προσωπικού σε αυτές. Οι βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι NCBI, Intechopen, Medscape, ResearchGate, Frontiers in Psychology και το βιβλίο Psychiatric Nursing, Assessment, Care Plans and Medication της Mary C. Townsend. Αποτελέσματα: Η επιτυχής ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας περί των αναβαθμισμένων στοιχείων των διαταραχών άγχους και η περαιτέρω διεύρυνση του νοσηλευτικού καθηκοντολογίου έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες των πασχόντων. Συμπεράσματα: Όπως και κάθε άλλος κλάδος της ιατρικής, έτσι και και η ψυχιατρική αναβαθμίζεται με την πάροδο του χρόνου. Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να διατηρούν υψηλά στάνταρ όσον αφορά την εκπαίδευσή τους. Έτσι, είναι αναγκαία η εκτενής και συνεχής διατριβή με χρήση πληθώρας εργασιών όπως είναι η παρούσα. Με αυτόν τον τρόπο, οι επαγγελματίες υγείας θα είναι ικανοί να προσφέρουν μεγίστης ποιότητας θεραπευτική φροντίδα και ελπίδα στους πάσχοντες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Description

Keywords

Αγχώδεις διαταραχές

Citation