Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την υποστήριξη μικρής ιατρικής μονάδας

Thumbnail Image
Date
2022-10-24
Authors
Καραθάνου, Παρασκευή
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα μελετήσουμε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων για την εικονική Γυναικολογική - Μαιευτική Κλινική με ονομασία «ΑΡΕΤΗ» . Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την εξοικείωση με την εφαρμογή MS- Access Βάσης δεδομένων και πως είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε μια μικρή ιατρική μονάδα, όπως αυτή της Γυναικολογικής- Μαιευτικής Κλινικής ΑΡΕΤΗ. Για την εκπόνηση της βάσης δεδομένων της ιατρικής μονάδας της Γυναικολογικής- Μαιευτικής Κλινικής ΑΡΕΤΗ χρησιμοποιήθηκε η MS- Access 2021, η οποία βάση δεδομένων είναι εργαλείο του Microsoft Office 2021 και χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο σχεδίασης και ανάπτυξης της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα: Το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται στα πληροφοριακά συστήματα για την υποστήριξη μικρών υγειονομικών μονάδων και εξηγείται τι είναι πληροφοριακό σύστημα, πως γίνεται σχεδίαση βάσης δεδομένων, διαγράμματα UML, διαγράμματα Use Case. Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στη σχεδίαση και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την «Γυναικολογική- Μαιευτική Κλινική ΑΡΕΤΗ» κάνοντας ανάλυση απαιτήσεων περιγράφοντας την κλινική, τον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων, την περιγραφή πινάκων, τις σχέσεις πινάκων, ID, τα πρωτεύοντα κλειδιά (primary keys), τα ξένα κλειδιά (foreign keys), τα διαγράμματα UML, τα διαγράμματα use case και τη σχεδίαση ερωτημάτων και παρουσίαση. Το 3ο κεφάλαιο παρουσιάζει το εργαλείο ανάπτυξης της εφαρμογήςMS-Access 2021. Το 4ο κεφάλαιο περιγράφει την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την κλινική ΑΡΕΤΗ (πίνακες, συνδέσεις, ερωτήματα, φόρμες, αναφορές). Το 5ο κεφάλαιο αναφέρεται στην ασφάλεια διακίνησης δεδομένων, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup files) από μια βάση δεδομένων (δηλαδή αντίγραφα ασφαλείας για την Γυναικολογική- Μαιευτική Κλινική ΑΡΕΤΗ). Το 6ο κεφάλαιο αποτελείται από την αξιολόγηση της εφαρμογής, τα πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα του πληροφοριακού συστήματος ΑΡΕΤΗΣ.
Description
Keywords
Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
Citation