Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων : διερευνώντας την ανάπτυξη καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων

Thumbnail Image
Date
Authors
Αδάμη, Άρτεμις
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιχειρείται να γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση του θεσμού των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων και πως αυτές συσχετίζονται με τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την καινοτομία σήμερα.
Description
Keywords
Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, Νεοφυείς επιχειρήσεις
Citation