Διερεύνηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών στο θαλασσινό αλάτι

Thumbnail Image
Date
2022-10-26
Authors
Τσορτανίδης, Χαράλαμπος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το αλάτι είναι η απλούστερη χημική ένωση που χρησιμοποιούμε συνήθως ως αρτυματικό μέσο στο φαγητό μας. Εκτός από την ενίσχυση της γεύσης, χρησιμοποιείται ως συντηρητικό τροφίμων εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηριδίων. Το αλάτι, με χημική ονομασία χλωριούχο νάτριο, είναι μια ένωση αποτελούμενη από περίπου 40% νάτριο και 60% χλώριο, δύο μέταλλα που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη υγεία. Και τα δύο αυτά μέταλλα (ηλεκτρολύτες) είναι απαραίτητα για όλες τις λειτουργίες, από τα νευρικά ερεθίσματα έως την ισορροπία υγρών στους ιστούς. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται, αρχικά, η θεωρητική προσέγγιση του θαλασσινού αλατιού. Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τις διαφορές μεταξύ του θαλασσινού και του επιτραπέζιου αλατιού, τα οφέλη του θαλασσινού αλατιού καθώς και τα μειονεκτήματα από την υπερβολική κατανάλωση του. Εν συνεχεία γίνεται αναφορά στην κατανάλωση του αλατιού και την συσχέτιση του με την ανθρώπινη υγεία . Στην τελευταία ενότητα της θεωρίας γίνεται λόγος για τον ρόλο του αλατιού στη συντήρηση των τροφίμων και γνωστοποιούνται ορισμένες έρευνες από μελετητές για το θέμα αυτό. Έπειτα, στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής. Η διάρκεια συλλογής των δεδομένων ήταν τέσσερις μήνες και συγκεκριμένα από τις 10 Ιουνίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Το τελικό δείγμα ήταν 470 άτομα. Για την ανάλυση του δείγματος χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS και πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Η παρούσα εργασία κλείνει με την αποτύπωση των συμπερασμάτων της.
Description
Keywords
Θαλασσινό αλάτι, Συμπεριφορά καταναλωτών
Citation