Θερμομηχανικός χαρακτηρισμός και μελέτη των μηχανισμών υποβάθμισης συνθέτων υλικών πολυμερικής μήτρας ενισχυμένων με νανοσωματίδια υπό συνθήκες υγροθερμικής γήρανσης

Thumbnail Image
Date
Authors
Αργυρόπουλος, Αλέξιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης διαφόρων τύπων πολυστρωματικού γραφενίου (GNPs) στις θερμομηχανικές και μηχανικές ιδιότητες καθώς και στη θερμική αγωγιμότητα πολυμερικών υλικών. Εν συνεχεία, διεξήχθει διερεύνηση της συμπεριφοράς των ενισχυμένων πολυμερών με γραφιτικά νανο-σωματίδια ύστερα από την έκθεση τους σε υγροθερμικό περιβάλλον
Description
Keywords
Σύνθετα υλικά, Πολυμερή, Πολυστρωματικό γραφένιο, Υδροθερμική γήρανση, Εποξειδική ρητίνη, Νανοσύνθετα
Citation