Διερεύνηση και παρουσίαση της εφοδιαστικής αλυσίδας παραγωγής υγρών βιοκαυσίμων στην Ελλάδα

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-07-10

Authors

Σφήκας, Πέτρος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Οι επενδύσεις στα βιοκαύσιμα, ως βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για τα ορυκτά καύσιμα, έχουν αποκτήσει δυναμική την τελευταία δεκαετία λόγω των παγκόσμιων περιβαλλοντικών και υγειονομικών ανησυχιών σχετικά με την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική διαχείριση των συστατικών της αλυσίδας εφοδιασμού βιοκαυσίμων (Biofuel Supply Chain), συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής πρώτων υλών βιομάζας, της εφοδιαστικής βιομάζας, της παραγωγής βιοκαυσίμων στα βιοδιυλιστήρια και της διανομής βιοκαυσίμων στους καταναλωτές, είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κυκλική οικονομία. Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τις βασικές έννοιες της βιοενέργειας και της βιομάζας, εξετάζει τις παρούσες πηγές βιομάζας σε παγκόσμιο και ελλαδικό επίπεδο, τις τρέχουσες τεχνολογικές εφαρμογές και το επίπεδο υιοθέτησης στην ενεργειακή παραγωγή. Στη συνέχεια αναλύεται ο κλάδος των υγρών βιοκαυσίμων στην Ελλάδα και αποκαλύπτεται ένα αναδυόμενο αλλά δυναμικά εξελισσόμενο τοπίο, που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες επενδύσεις σε τεχνολογία, υποδομές και ρυθμιστικά πλαίσια. Η ανάπτυξη του τομέα των βιοκαυσίμων αναμένεται να έχει βαθιές επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Μειώνοντας την εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, τα βιοκαύσιμα συμβάλλουν στη μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι εξίσου σημαντικά, καθώς τα βιοκαύσιμα εκπέμπουν λιγότερα αέρια θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, βοηθώντας την Ελλάδα να πετύχει τους στόχους εκπομπών της ΕΕ. Παράλληλα, αναλύονται οι προοπτικές της αλυσίδας εφοδιασμού βιοκαυσίμων (BSC), εστιάζοντας σε πιθανές βελτιώσεις, καινοτομίες και προσδοκίες ανάπτυξης στην ελληνική ενέργεια. Η διαμόρφωση μιας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας - βιοκαυσίμου αποτελεί σημαντική πρόκληση, εκκινώντας από την επιλογή του τύπου των ενεργειακών φυτών/πρώτης ύλης και των εκτάσεων καλλιέργειάς τους, της συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς της βιομάζας, την επιλογή των τεχνολογιών και του μεγέθους κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και μετατροπής σε ενδιάμεσα προϊόντα και βιοκαύσιμα.

Description

Keywords

Βιοενέργεια, Βιομάζα, Βιοκαύσιμα, Αλυσίδα εφοδιασμού

Citation