Αγροτουρισμός και τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση του νομού Μεσσηνίας

Thumbnail Image
Date
2022-09
Authors
Τσιλίκα, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην Ελλάδα ο τουρισμός έχει αναπτυχθεί σημαντικά λόγω των τεράστιων συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε επίπεδο τουριστικών πόρων. Κάθε χρόνο καταφθάνουν στη χώρα μας εκ. τουρίστες προκειμένου να απολαύσουν τις φυσικές ομορφιές την καθαρή θάλασσα, το ηλιόλουστο κλίμα, τη ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά κ.α. Σημαντική ανάπτυξη παρουσιάζει και ο εναλλακτικός τουρισμός ο οποίος είναι μια μορφή τουρισμού ου συνιστά διέξοδο στον συμβατικό τουρισμό. Ποιο συγκεκριμένα ο εναλλακτικός τουρίστας κατά την διάρκεια των διακοπών του έρχεται σε επαφή ,με τους ντόπιους, απαρνιέται πολλές φορές τις ανέσεις, αναπτύσσει δραστηριότητες, αποκτά σημαντικές γνώσεις για την ιστορία του τόπου, μένει στον προορισμό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μια σημαντική μορφή εναλλακτικού τουρισμού που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα είναι αυτή του αγροτουρισμού. ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου η οποία αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή και το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τις υπηρεσίες φιλοξενίας σε χώρους με ειδικές υποδομές όπου υπάρχουν και αγροτικές εγκαταστάσεις. Στη χώρα μας, λόγω της μορφολογίας του εδάφους όπου ευδοκιμεί η γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή καθώς επίσης και του μεσογειακού κλίματος, αποτελούν τις ιδανικότερες συνθήκες ανάπτυξης του αγροτουρισμού. Επίσης πρόσφορες είναι οι συνθήκες ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού στον νομό Μεσσηνίας λόγω της τεράστιας γκάμας προϊόντων στη γεωργική παραγωγή. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να εξάγουμε τις απόψεις 30 ατόμων για την συμβολή του αγροτουρισμού στην ανάπτυξη στην ανάπτυξη των κοινοτήτων στον νομό Μεσσηνίας. Για τον σκοπό της έρευνας θα διανείμουμε ερωτηματολόγιο το οποίο πέρα από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά θα έχει και 9 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας ο αγροτπυρισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινοτήτων στον νομό ενώ οι σημαντικότεροι παράγοντες φαίνεται να είναι η προστασία των περιβαλλοντικών πόρων και η βελτίωση της εικόνας του νομού ο οποίος συνιστά πλέον ισχυρό πόλο έλξης τουριστών.
Description
Keywords
Εναλλακτικός τουρισμός, Αγροτουρισμός, Αγροτική δραστηριότητα, Γεωργικά προϊόντα
Citation