Χωροθέτηση επιχειρήσεων σε ανταγωνιστικό περιβάλλον

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-29

Authors

Μουτζουρούλια, Παρασκευή

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην σημερινή εποχή, οι ολοένα και αυξανόμενες επιχειρήσεις δημιουργούν επιτακτική ανάγκη για εκσυγχρονισμό τόσο των μεθόδων διοίκησης αυτών, όσο και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη βασικών αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης. Αφενός, λοιπόν, η επιχείρηση χρειάζεται μία αρκετά δυναμική οργάνωση ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των πελατών της, και αφετέρου, χρειάζεται ένα αρκετά ισχυρό λογισμικό που θα της επιτρέπει να μοντελοποιεί διάφορα προβλήματα και να βρίσκει τις λύσεις τους. Τέτοιου είδους προβλήματα είναι, για παράδειγμα, η εύρεση κατάλληλης τοποθεσίας για τη δημιουργία νέας επιχείρησης ή η ανάλυση του κόστους και των κερδών. Η παρούσα εργασία ασχολείται με ένα τέτοιο πρόβλημα και συγκεκριμένα με τη χωροθέτηση επιχειρήσεων, δηλαδή με την εύρεση της κατάλληλης τοποθεσίας για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα του ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, ασχολείται με την δημιουργία βιβλιοπωλείου σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικές έννοιες όσον αφορά τη χωροθέτηση επιχειρήσεων και τον ανταγωνισμό μεταξύ αυτών. Επίσης, παρατίθενται μερικά μοντέλα που αφορούν τόσο τη συμπεριφορά των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων απέναντι στον ανταγωνισμό. Στο 2ο κεφάλαιο η εργασία εστιάζει στις ενέργειες που είναι απαραίτητο να γίνουν πριν την δημιουργία ενός βιβλιοπωλείου, αλλά και μετέπειτα ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών. Γίνεται, επίσης, μια εισαγωγή στο μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί. Στο 3ο κεφάλαιο το παραπάνω μοντέλο εφαρμόζεται σε πραγματικά δεδομένα και η λύση που αναζητά αφορά στην εύρεση κατάλληλης τοποθεσίας για δημιουργία νέου βιβλιοπωλείου στην πόλη της Πάτρας, ανάμεσα σε συγκεκριμένες περιοχές. Βασικό στοιχείο υπολογισμού είναι το μέγιστο κέρδος που μπορεί να επιτύχει η επιχείρηση σε κάθε περιοχή. Στο 4ο κεφάλαιο μεταβάλλονται διάφορες παράμετροι του προγράμματος, ώστε να παρατηρηθούν οι αλλαγές που γίνονται τόσο στις τοποθεσίες που επιλέγονται όσο και στα κέρδη. Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο εξετάζονται μεταβολές που αφορούν στον όγκο των δεδομένων με σκοπό να παρατηρηθεί ο χρόνος που χρειάζεται το λογισμικό ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση. Τα δεδομένα επιλέγονται τυχαία μεταξύ διαστημάτων τιμών που έχουν δοθεί στις παραμέτρους.

Description

Keywords

Επιχειρήσεις, Ανταγωνιστικό περιβάλλον

Citation