Καταγραφή αρδευτικών υδροληψιών στον Δήμο Τριφυλίας και χωρική ανάλυση φυσικοχημικών χαρακτηριστικών αρδευτικού νερού με χρήση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών

Thumbnail Image
Date
2022-09-22
Authors
Ντεμερούκας, Ασημάκης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, όπως και όλη η Μεσσηνία και η Πελοπόννησος, βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πρωτογενή παραγωγή. Το μεγαλύτερο μέρος τους καταλαμβάνεται από ελαιώνες καθώς και από άλλες δενδρώδεις, υπαίθριες και υπό κάλυψη καλλιέργειες. Η παραγωγή προϊόντων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την άρδευση αυτών των καλλιεργειών. Η άρδευση των καλλιεργειών αυτών επιτυγχάνεται με την χρήση γεωτρήσεων άντλησης νερού και την αξιοποίηση φραγμάτων και ποταμών. Στην εργασία αυτή αρχικά παρουσιάζονται τα σημεία υδροληψίας (γεωτρήσεις-πηγάδια) της περιοχής των Γαργαλιάνων και κοινοτήτων που ανήκουν σε αυτήν. Στην συνέχεια αναλύθηκαν τόσο η ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού (ΕlectricalConductivity - EC) όσο και το pH. Τα φυσικοχημικά αυτά χαρακτηριστικά του νερού άρδευσης, παρουσιάζονται σε μορφή χαρτών και πινάκων με την χρήση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (Geographic Information Systems-GIS). Τα συμπεράσματα που εξάγονται τόσο από τις τοποθεσίες των σημείων υδροληψίας όσο και από τις αναλύσεις του νερού μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παραγωγούς και γεωπόνους για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών του νερού άρδευσης σε διάφορα σημεία της περιοχής μελέτης.
Description
Keywords
Άδρευση καλλιεργειών, Υδροληψία, Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
Citation