Σχεδιασμός και υλοποίηση web εφαρμογής για συλλογή, επεξεργασία και οπτικοποίηση δεδομένων πολιτιστικού τουρισμού για την πόλη της Πάτρας

Thumbnail Image
Date
2023-10-18
Authors
Αντωνίου, Πέτρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια web εφαρμογή για συλλογή, επεξεργασία και οπτικοποίηση δεδομένων πολιτιστικού τουρισμού για την πόλη της Πάτρας. Η εφαρμογή αυτή, την οποία ονομάσαμε "PCT: Patras Cultural Tourism" ευελπιστούμε να συνεισφέρει στην ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού τουρισμού αξιοποιώντας τη σοφία του πλήθους μέσω της Θεωρίας Κοινωνικής Επιλογής (Social Choice Theory – SCT) και τεχνικών της Οπτικοποίησης Πληροφορίας (Information Visualization – InfoVis). Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή "PCT" αποτελεί πλατφόρμα όπου εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να μοιραστούν τις απόψεις τους ή να ζητήσουν τη γνώμη άλλων για θέματα που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τουρισμό στην Πάτρα. Για να γίνει αυτό, οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν σε ψηφίσματα και να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια που έχουν αναρτηθεί ή να δημιουργήσουν και οι ίδιοι τα δικά τους ψηφίσματα και ερωτηματολόγια χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές ή τις κινητές συσκευές τους. Επιπλέον, η εφαρμογή "PCT" παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να δουν οπτικοποιήσεις των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών καθώς και πρόσθετες λειτουργίες, όπως είναι στατιστικά στοιχεία για τους χρήστες και το περιεχόμενο της πλατφόρμας, αλλά και δυνατότητα άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων. Επικεντρωθήκαμε στην Πάτρα, επειδή είναι η πόλη που φιλοξενεί το Πανεπιστήμιό μας και λόγω των σημαντικών δυνατοτήτων της στον πολιτιστικό τουρισμό. Η Πάτρα, που βρίσκεται στη βόρεια Πελοπόννησο, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και η "πύλη της Ελλάδας προς τη Δύση". Η Πάτρα αποτελεί εμπορικό και πολιτιστικό κόμβο κυρίως λόγω του πολυσύχναστου λιμανιού της, το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο για το εμπόριο και την επικοινωνία με την Ιταλία και την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, μέσω της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, η Πάτρα συνδέει και οδικώς της Πελοπόννησο με την ηπειρωτική Ελλάδα. Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχουν προταθεί άλλες εφαρμογές που να εστιάζουν είτε σε πτυχές του πολιτιστικού τουρισμού στην Πάτρα είτε στην αξιοποίηση της θεωρίας κοινωνικής επιλογής και τεχνικών της οπτικοποίησης πληροφορίας για την προώθηση του περιφερειακού πολιτιστικού τουρισμού. Η Θεωρία Κοινωνικής Επιλογής και ειδικότερα η Θεωρία Ψηφοφορίας, ασχολείται με το πώς ερμηνεύεται η βούληση των ανθρώπων και πώς λαμβάνεται μια ικανοποιητική συλλογική απόφαση με βάση τις εκλογές σε δημοκρατικές κοινωνίες, όπου όλοι οι πολίτες έχουν ίσο λόγο στις αποφάσεις. Η θεωρία κοινωνικής επιλογής παρέχει ένα σύνολο μεθόδων για τη συνάθροιση ενός συνόλου ατομικών προτιμήσεων σε μια συλλογική προτίμηση και μπορεί έτσι να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων. Τέτοιες μέθοδοι περιλαμβάνουν τη συλλογή δεδομένων με τη χρήση διαφορετικών ειδών ψηφισμάτων, τα οποία λειτουργούν στην πραγματικότητα ως συστήματα ψηφοφορίας για κατάταξη, έγκριση (π.χ. ερωτήσεις ναι/όχι) και αξιολόγηση/βαθμολόγηση. Η εφαρμογή μας επιτρέπει στους εγγεγραμμένους χρήστες να δημιουργούν τέτοια ψηφίσματα για συγκεκριμένα θέματα/ερωτήματα που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τουρισμό στην Πάτρα. Οι απαντήσεις έχουν τη μορφή προτιμήσεων/ψηφοφοριών, οι οποίες συλλέγονται, αναλύονται, συγκεντρώνονται και οπτικοποιούνται, ώστε να παρέχονται στους χρήστες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες. Επιπλέον, στους χρήστες παρέχονται αυτόματα ειδοποιήσεις για νέα ψηφίσματα/ερωτηματολόγια. Για σκοπούς οπτικοποίησης, αξιοποιήσαμε τεχνικές Οπτικοποίησης Πληροφορίας (InfoVis) για το σχεδιασμό οπτικών αναπαραστάσεων αφηρημένων δεδομένων, ώστε να βοηθήσουμε τους χρήστες να αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την εσωτερική δομή των δεδομένων και τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ τους. Επιπλέον, όλες οι παραγόμενες οπτικοποιήσεις είναι διαθέσιμες με τη μορφή αρχείων για λήψη, ώστε οι ενδιαφερόμενοι χρήστες να μπορούν να τις αποθηκεύσουν τοπικά και να τις επεξεργαστούν περαιτέρω. Η εφαρμογή "PCT" είναι ελαφριά και ευέλικτη, με εύχρηστο, φιλικό γραφικό περιβάλλον. Δεν απαιτεί εγκατάσταση ούτε προχωρημένες δεξιότητες για τη χρήση της. Έχει αναπτυχθεί με χρήση κυρίως html, css, javascript και php καθώς και πρόσθετα πακέτα, λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των chart.js και leaflet.js για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών. Εκτός από την καθευατού χρησιμότητα, η εφαρμογή "PCT" μπορεί να προσαρμοστεί κατάλληλα και για άλλες πόλεις. Η εφαρμογή "PCT" έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, καθώς μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες της – ιδιαίτερα τους νεότερους – την ευκαιρία να ασκήσουν ενεργά πτυχές της δημοκρατίας και να βοηθήσει επίσης στη διάδοση του τοπικού πολιτισμού και στην προώθηση του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα των επισκεπτών.
Description
Keywords
Πολιτιστικός τουρισμός, Διαδικτυακές εφαρμογές, Πληθοπορισμός, Θεωρία κοινωνικής επιλογής, Θεωρία ψηφοφορίας, Συλλογική λήψη αποφάσεων, Δημοκρατία, Οπτικοποίηση πληροφορίας, Προσαρμοστική εφαρμογή
Citation