Μελέτη προδιαγραφών για την επιλογή λογισμικού παράδοσης ηλεκτρονικών μαθημάτων

Thumbnail Image
Date
2010-03-01T11:08:46Z
Authors
Χαρμπίλα, Βασιλική
Ορφανού-Ραυτοπούλου, Ευγενία
Βαλής, Χρήστος
Παπούλιας, Βασίλης
Τσάκωνας, Γιάννης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η μελέτη προδιαγραφών για την επιλογή λογισμικού για την παράδοση ηλεκτρονικών μαθημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης: “Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και των αντίστοιχων δικτυακών υποδομών για επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών” του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα», Υποέργο 1: Ανάπτυξη θεματικών πυλών & Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS 60539.
Description
--
Keywords
Διαδικτυακή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες
Citation